10 najlepszych szablonów i przykładów lekcji w Excelu i ClickUp
Szablony

10 najlepszych szablonów i przykładów lekcji w Excelu i ClickUp

Dokumentowanie zdobytych doświadczeń jest kluczową częścią zarządzania projektami, pozwalającą zespołom zastanowić się nad tym, co zadziałało, a co nie, oraz zidentyfikować możliwości poprawy.

Korzystanie z szablonu lessons-learned może sprawić, że proces przechwytywania i analizowania spostrzeżeń projektowych będzie łatwiejszy w zarządzaniu i ustrukturyzowany, zapewniając cenny zasób i możliwość poprawy realizacji przyszłych projektów. W tym artykule przyjrzeliśmy się 10 różnym szablonom wniosków, w tym zarówno szablonom ogólnym, jak i szablonom specyficznym dla określonych projektów narzędzia do zarządzania projektami takie jak ClickUp . Szablony te oferują szereg funkcji i korzyści, dzięki czemu można wybrać taki, który najlepiej odpowiada potrzebom związanym z zarządzaniem projektami.

Czym jest szablon Lessons Learned?

Szablon Lessons Learned jest potężnym narzędziem dla kierowników projektów do dokumentowania i analizowania sukcesów i porażek projektu. Przechwytując spostrzeżenia członków zespołu i identyfikując, co poszło dobrze, co poszło źle i co można było zrobić lepiej, kierownicy projektów mogą wdrażać zmiany, które zwiększają szanse na sukces w przyszłych projektach.

Dobry szablon lessons-learned powinien być łatwy w użyciu, zapewniać jasne instrukcje i umożliwiać dostosowanie do różnych projektów. Powinien on zawierać wszystkie istotne informacje, w tym cele projektu, kamienie milowe , sukcesy i porażki oraz zawierać podsumowanie wyciągniętych wniosków. Szablon powinien być w stanie uchwycić zarówno dane ilościowe, jak i jakościowe oraz zapewnić wykonalne zalecenia dotyczące planowania przyszłych projektów.

Korzyści z używania szablonu Lessons Learned

Dokumentowanie wyciągniętych wniosków jest istotną częścią zarządzania projektami. Daje to zespołom projektowym możliwość zastanowienia się nad swoją pracą i zidentyfikowania możliwości poprawy. Niektóre z kluczowych korzyści płynących z korzystania z szablonu wniosków obejmują:

 • Uzyskanie cennych spostrzeżeń: Szablon lessons-learned pomaga uchwycić cenne spostrzeżenia członków zespołu na temat tego, co zadziałało, a co nie. Te spostrzeżenia mogą zidentyfikować obszary wymagające poprawy - zwłaszcza gdyustalania priorytetów przyszłych projektów. *Identyfikacja możliwości poprawy : Dokumentując zdobyte doświadczenia, identyfikujesz możliwości poprawy i wdrażasz zmiany, które zwiększają szanse na sukces.
 • Promowanie współpracy: Szablon wyciągniętych wniosków zachęcawspółpracę zespołową dzieląc się spostrzeżeniami i tworząc forum do dyskusji na temat wzlotów i upadków procesu oraz tego, co można poprawić w takich kwestiach jakrezultaty projektu. *Usprawnienie procesów zarządzania projektami : Przechwytywanie wniosków wyciągniętych z każdego projektu nieustannie usprawnia procesy, dzięki czemuusprawnić przepływ pracy, obniżyć koszty i uzyskać lepsze wyniki.
 • Zapewnij ciągłe uczenie się: Szablon lessons-learned pozwala Twojemu zespołowi stale się uczyć i rozwijać, co pomaga zachować konkurencyjność w branży i dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych.

10 szablonów wyciągniętych wniosków do planowania przyszłych sukcesów projektów

Przyjrzymy się bliżej korzyściom płynącym z korzystania z szablonu lessons-learned i zbadamy 10 najlepszych szablonów, których możesz użyć do zarządzania projektami. Szablony te obejmują zarówno podstawowe szablony Microsoft Word, jak i bardziej zaawansowane narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp.

1. Szablon wyciągniętych wniosków z zarządzania projektami ClickUp (4 wyświetlenia)

Ulepsz przyszłe projekty dzięki naszemu szablonowi wniosków z zarządzania projektami, aby łatwo uporządkować spostrzeżenia i zwiększyć wyniki

ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami, które oferuje szereg szablonów do różnych zadań związanych z zarządzaniem projektami, w tym szablony wniosków.

Szablony Szablon wyciągniętych wniosków ClickUp to szablon do zarządzania projektami, który może pomóc w uporządkowaniu spostrzeżeń z pracy nad projektami. Szablon ten zapewnia strukturę do dokumentowania sukcesów i porażek projektu, a także wyciągniętych wniosków. Za pomocą tego szablonu można uchwycić cele projektu, kamienie milowe, sukcesy i porażki, a także uwzględnić podsumowanie wyciągniętych wniosków.

Szablon ten został zaprojektowany tak, aby był łatwy w użyciu i można go było dostosować do potrzeb każdego projektu. Jest idealny dla kierowników projektów, którzy chcą mieć pewność, że mogą uczyć się na podstawie swoich doświadczeń i unikać popełniania tych samych błędów w przyszłych projektach. Pobierz ten szablon

ClickUp Project Management Lessons Learned Template: Przegląd w widoku tablicy

Skorzystaj z widoku tablicy w szablonie ClickUp Project Management Lessons Learned Template, aby przeglądać, dokumentować, śledzić i organizować spostrzeżenia z poprzedniego projektu

Jest to ten sam szablon ClickUp, co pierwszy, ale istnieje dodatkowy widok tablicy, którego można użyć specjalnie do przeglądu tego, czego się... nauczyłeś. Wygodne, prawda?

Szablon ten zapewnia strukturę do dokumentowania sukcesów i porażek projektu oraz zawiera podsumowanie wyciągniętych wniosków. Dzięki temu szablonowi możesz uchwycić cele projektu , kamienie milowe, sukcesy i porażki oraz podsumowanie wyciągniętych wniosków. Pobierz ten szablon

ClickUp Project Manager Lessons Learned Template: Potrzebuje widoku działań

Szablon ClickUp Project Management Lessons Learned - wymaga widoku akcji

Uzyskaj bardziej niestandardowy widok, aby uwzględnić lub usunąć pole wymaganego działania w szablonie wniosków

Ponownie można użyć tego samego szablonu wyciągniętych wniosków, ale ta konkretna wersja ma niestandardowy widok, aby usunąć lub wyróżnić to, co wymaga działania, aby kontynuować. W zależności od rodzaju projektu, który przeglądasz, możesz chcieć usunąć następujące pola elementy akcji i aby widok listy działał bardziej jak dziennik niż zadanie do wykonania.

Szablon ten został zaprojektowany tak, aby był łatwy w użyciu i można go było dostosować do potrzeb każdego projektu. Jest idealny dla kierowników projektów, którzy chcą mieć pewność, że mogą uczyć się na swoich doświadczeniach i unikać popełniania tych samych błędów w przyszłych projektach. Pobierz ten szablon

ClickUp Project Management Lessons Learned Template: Widok formularza opinii

Szablon ClickUp Project Management Lessons Learned - widok formularza opinii

Użyj widoku formularza w szablonie wniosków, aby zbierać, analizować i organizować informacje zwrotne dotyczące projektu

Szablon formularza informacji zwrotnej ClickUp Lessons Learned jest podobny do pierwszego szablonu, ale zamiast formatu widoku dokumentu lub listy, został zaprojektowany jako Formularz ClickUp dla interesariuszy projektu w celu przekazania opinii na temat projektu.

Zebrane opinie są następnie wykorzystywane do rozpoczęcia procesu Lessons Learned, który ma kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu projektu. Korzyści z korzystanie z tego szablonu obejmuje gromadzenie cennych informacji zwrotnych i spostrzeżenia, identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz zapewnienie, że proces Lessons Learned zostanie zainicjowany. Pobierz ten szablon

2. Szablon raportu z przeglądu projektu ClickUp

Użyj tego szablonu jako dokumentu przeglądu do oceny postępów projektu, jakości zarządzania i kontroli, wyciągniętych wniosków i najlepszych praktyk

Szablon Szablon przeglądu projektu ClickUp to kompleksowy raport, który analizuje sposób realizacji projektu.

Uwzględnia on wyciągnięte wnioski, zastosowane najlepsze praktyki, jak wypadł on podczas audytu i czy posiadał odpowiednie zarządzanie programem i kontroli. Korzyści z korzystania z tego szablonu obejmują gromadzenie cennych informacji zwrotnych i spostrzeżeń, identyfikowanie obszarów wymagających poprawy oraz zapewnienie lepszego zarządzania przyszłymi projektami.

Kierownik projektu może utworzyć raport na koniec projektu aby ocenić sposób realizacji projektu i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Raport może być następnie wykorzystany do wprowadzenia zmian w przyszłych procesach projektowych i zapewnienia, że błędy nie zostaną powtórzone. Pobierz ten szablon

3. Szablon retrospektywy projektu ClickUp

Ten szablon retrospektywy projektu ocenia ogólny sukces lub porażkę projektu, jednocześnie identyfikując ulepszenia, aby zapobiec przyszłym błędom

The Szablon retrospektywy projektu ClickUp to procedura oceny, czy projekt zakończył się sukcesem, czy porażką i określenia, co można zrobić w przyszłości, aby zapobiec niepowodzeniom.

Korzyści płynące z korzystania z tego szablonu obejmują identyfikację tego, co poszło dobrze, co można poprawić i zapewnienie lepszego zarządzania przyszłymi projektami. Kierownik projektu może stworzyć raport retrospektywny na koniec projektu, aby ocenić, w jaki sposób projekt został przeprowadzony i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Raport może być następnie wykorzystany do wprowadzenia zmian w przyszłych procesach projektowych i zapewnienia, że błędy nie zostaną powtórzone. Każdy, kto zarządza projektem, powinien skorzystać z tego szablonu. W ten sposób będą w stanie zebrać cenne spostrzeżenia, które można wykorzystać do ulepszenia przyszłych projektów.

Bonus:_ Retrospective Tools ! Pobierz ten szablon

4. Szablon ClickUp 4Ls Retro

Ożyw retrosy swojego zespołu dzięki naszemu kreatywnemu szablonowi Doc, aby zachęcić członków zespołu do głębszego zapoznania się z ich projektami

Szablon 4Ls Retro to doskonały sposób na urozmaicenie sesji retrospektywnych zespołu projektowego. To kreatywny dokument szablon pozwala członkom zespołu na dogłębne zapoznanie się z wnioskami z projektu.

W szczególności ClickUp 4Ls Retro Template opiera się na czterech L: Liked, Learned, Lacked i Longed For. Kategoryzując informacje zwrotne według tych czterech elementów, członkowie zespołu mogą łatwiej przekazywać swoje przemyślenia i odczucia na temat projektu.

Szablon ten jest idealny dla kierowników projektów, liderów zespołów i wszystkich osób zaangażowanych w zarządzanie projektami, które chcą poprawić swoje wyniki współpracę zespołową w czasie rzeczywistym i zbierać przydatne informacje zwrotne od swojego zespołu. Pobierz ten szablon

5. Szablon przeglądu zarządzania projektami ClickUp

Szablon przeglądu zarządzania projektami firmy ClickUp umożliwia firmom ocenę aktualnego stanu projektu i pomaga zespołom określić, czy warto kontynuować projekt

The Szablon przeglądu zarządzania projektami ClickUp jest przydatnym dokumentem do określenia, czy projekt jest wart kontynuowania, czy nie.

Zapewnia wgląd w to, czy projekt przynosi oczekiwane rezultaty dla organizacji i daje firmie doskonałą szansę na uzyskanie informacji zwrotnej na temat przebiegu i sukcesu projektu. Dokument przeglądu analizuje sposób przeprowadzenia projektu, uwzględnia wyciągnięte wnioski, zastosowane najlepsze praktyki oraz to, czy projekt był odpowiednio realizowany zarządzanie programem i kontroli.

Ten szablon jest idealny dla kierowników projektów, kierowników zespołów i wszystkich osób zaangażowanych w zarządzanie projektami, które chcą zebrać spostrzeżenia i opinie na temat ukończonego projektu. Pobierz ten szablon

6. Szablon przeglądu roku ClickUp

Szablon ClickUp Year in Review pozwala stworzyć retrospektywę mijającego roku i świętować swoje osiągnięcia

Planowanie z wyprzedzeniem ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia zdolności organizacyjnych i utrzymania koncentracji na celach. Nie należy jednak zapominać o znaczeniu refleksji nad przeszłymi wynikami - zapewnia ona wgląd w rozwój i służy jako solidna podstawa do opracowywania przyszłych strategii. The Szablon ClickUp Year in Review umożliwia kontemplację postępów, analizę wydajności i wykorzystanie tej wiedzy jako motywacji do wyznaczania nowych celów i dążenia do nich z nieustępliwą determinacją. 🚗 Pobierz ten szablon

7. Szablon miesięcznego raportu o stanie działalności ClickUp

Szablon miesięcznego raportu o stanie firmy od ClickUp

Miesięczny raport o stanie prac jest kluczowym dokumentem, mającym na celu informowanie przełożonych na bieżąco o planach i działaniach członków zespołu zaangażowanych w konkretny projekt. Dokument ten okazuje się korzystny jako źródło rocznych ocen wydajności.

Świadomość postępów firmy ma kluczowe znaczenie dla jej sukcesu. Aby utrzymać zgodność z celami, potrzebna jest metoda szybkiego i precyzyjnego pomiaru postępów. Właśnie w tym miejscu przydaje się praktyczne narzędzie, takie jak Szablon miesięcznego raportu o stanie działalności ClickUp staje się nieoceniony!

Dzięki temu szablonowi Ty i Twój zespół możecie:

 • Bez wysiłku śledzić i ilustrować wskaźniki wydajności
 • Zachować porządek i bieżący postęp we wszystkich projektach
 • Zapobiegać potencjalnym problemom dzięki szybkiej identyfikacji Pobierz ten szablon ### 8. Szablon Project Tracker dla przyszłych projektów od ClickUp

Project Tracker Template by ClickUp

Szablon śledzenia projektu ClickUp jest nieocenionym narzędziem do przechwytywania i wykorzystywania wniosków wyciągniętych w trakcie trwania projektu.

Służy on jako platforma do dokumentowania ważnych wniosków i spostrzeżeń zdobytych w trakcie trwania projektu. Mogą one dotyczyć skutecznych strategii, obszarów wymagających poprawy lub procesów, które należy udoskonalić na potrzeby przyszłych przedsięwzięć.

Szablon ułatwia również śledzenie postępów projektu, co pomaga w identyfikowaniu błędów lub sukcesów, które mogą wpłynąć na przyszłe działania! Pobierz ten szablon

9. Mapa interesariuszy Excel Szablon wyciągniętych wniosków

Mapa interesariuszy Szablon wyciągniętych wniosków Excel

Przez Stakeholdermap.com

Szablon Stakeholdermap Excel Lessons Learned Template jest idealną opcją dla kierowników projektów, którzy chcą bardziej ustrukturyzowanego podejścia do dokumentowania wyciągniętych wniosków.

Szablon ten oferuje format tabeli ułatwiający wprowadzanie danych i analizy, pozwalając na uchwycenie istotnych szczegółów projektu i wniosków wyciągniętych przez członków zespołu. Możesz użyć szablonu Excel Lessons Learned Template do śledzenia celów projektu, ryzyka, kwestii, założeń i decyzji.

Szablon lessons learned jest odpowiedni dla kierowników projektów, członków zespołu i innych interesariuszy, którzy chcą uchwycić wnioski wyciągnięte z projektu w ustrukturyzowanym i spójnym formacie. Pobierz ten szablon

10. Project Management Institute Lessons Learned Szablon Excel

Szablon wyciągniętych wniosków Instytutu Zarządzania Projektami

Za pośrednictwem Instytutu Zarządzania Projektami

Project Management Institute Lessons Learned Template to kolejna opcja dla kierowników projektów, którzy preferują bardziej szczegółowe podejście do dokumentowania zdobytych doświadczeń.

Jeśli potrzebujesz sposobu na wyciągnięcie wniosków z oprogramowania projekt rozwojowy szablon arkusza kalkulacyjnego PMI pomaga gromadzić i udostępniać zarówno pozytywne, jak i negatywne wyniki ostatniego projektu. Szablon ten może pomóc ulepszyć obecne i przyszłe projekty dzięki zarysom sesji burzy mózgów z zespołem.

Ostatecznie szablon sprawdza się dobrze dla tych, którzy chcą omówić informacje po znaczącym kamieniu milowym, aby uchwycić więcej spostrzeżeń, aby osiągnąć bardziej udany wynik w następnym projekcie. Pobierz ten szablon

Przykład wyciągniętych wniosków w zarządzaniu projektami

W zarządzaniu projektami proces zbierania wniosków ma kluczowe znaczenie dla ciągłego doskonalenia i przyszłego sukcesu projektu. Proces ten obejmuje zazwyczaj pięć kluczowych kroków: identyfikację, dokumentację, analizę, przechowywanie i wyszukiwanie.

Oto przykład procesu wyciągania wniosków dla nowo uruchomionej aplikacji, która napotkała znaczne opóźnienia z powodu nieprzewidzianych problemów technicznych:

 1. Identyfikacja: Zespół projektowy organizuje sesję lessons learned pod koniec projektu, koncentrując się na identyfikacji sukcesów i porażek projektu. Zidentyfikowano, że niejasna komunikacja między zespołami programistów i testerów doprowadziła do powtarzających się błędów, a te kwestie komunikacyjne były głównym czynnikiem przyczyniającym się do opóźnień.
 2. Dokumentacja: Zespół następnie dokumentuje te spostrzeżenia w dokumencie zawierającym wyciągnięte wnioski, wyszczególniając problemy komunikacyjne, ich wpływ na projekt i sposób, w jaki można ich uniknąć w przyszłości.
 3. Analiza: Zespół dalej analizuje tę kwestię, zdając sobie sprawę, że krytycznym czynnikiem był brak scentralizowanej platformy komunikacyjnej. Doszli do wniosku, że korzystanie z dedykowanego projektunarzędzie komunikacyjne mogłoby złagodzić ten problem.
 4. Przechowywanie: Przeanalizowane wnioski są następnie przechowywane do wykorzystania w przyszłości. Kierownik projektu zapewnia, że te spostrzeżenia są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron, w celu uniknięcia podobnych błędów w przyszłych projektach.
 5. Pobieranie: Podczas planowania kolejnego projektu, kierownik projektu pobiera te lekcje. Wdraża dedykowane narzędzie komunikacyjne od samego początku, aby zapewnić jasną i skuteczną komunikację między wszystkimi zaangażowanymi zespołami, stosując w ten sposób wnioski wyciągnięte z poprzedniego projektu.

Nie popełniaj tych samych błędów, śledząc wyciągnięte wnioski

Niezależnie od tego, czy szukasz prostego szablonu Word, czy bardziej złożonego narzędzia z zaawansowanymi funkcjami, istnieje szablon lessons-learned, który pomoże Ci uchwycić, przeanalizować i zastosować spostrzeżenia zdobyte podczas każdego projektu.

Jeśli chcesz wypróbować szablon lessons-learned, zalecamy rozpoczęcie od szablonu ClickUp Lessons Learned Template. Można go pobrać ze strony Centrum szablonów ClickUp wraz z innymi szablonami do zarządzania projektami, które mogą pomóc usprawnić proces dokumentacja projektu , osie czasu , retrospektywy i nie tylko.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz ogólny szablon, czy też specyficzny dla Twojego narzędzia do zarządzania projektami, pamiętaj o aktywnym zaangażowaniu zespołu i interesariuszy w proces, korzystaniu z różnych źródeł danych, otwartości na opinie, dzieleniu się wyciągniętymi wnioskami i ciągłe doskonalenie swoje procesy i przepływy pracy.

Pamiętaj, że celem procesu lessons-learned nie jest tylko udokumentowanie tego, co poszło nie tak, ale wyciągnięcie wniosków z przeszłych doświadczeń i zoptymalizowanie wydajności projektu pod kątem przyszłych sukcesów.