Zo schrijf je een werkomvang (met voorbeelden en sjablonen)
Projectmanagement

Zo schrijf je een werkomvang (met voorbeelden en sjablonen)

Het scope of work document is een eenvoudig maar noodzakelijk onderdeel van het projectmanagementproces.

Als projectmanager is het noodzakelijk dat iedereen die betrokken is bij een aankomend initiatief zich geïnformeerd, gehoord en bij elke stap betrokken voelt. Een document over de reikwijdte van het werk (SOW) is de sleutel om dit te bereiken nog voordat de planningsfase is afgelopen.

Zie de scope of work als een hulpmiddel - iets dat jij, het projectteam en alle belangrijke spelers meerdere keren zullen bekijken tijdens het projectmanagementproces, en iets dat evolueert naarmate je tijdlijn vordert.

Voordat je een nieuw document opent om te beginnen met het schrijven van je scope of work, kun je deze gedetailleerde gids raadplegen om je raamwerk te onderbouwen.

Vind gedetailleerde onderverdelingen, voorbeelden en best practices voor het schrijven van een waardevol scope of work document. Bovendien krijg je toegang tot een gratis sjabloon voor reikwijdte van het werk om je proces te standaardiseren en bij te dragen aan het team! document alles ClickUp CTA

Wat is een scope of work?

De scope of work definieert duidelijk de projectbesturing , diensten en deliverables die je gaat leveren in een aankomend project. Het fungeert als een schriftelijke overeenkomst en is een van de belangrijkste en meest gedetailleerde documenten in het beginstadium van elk project.

Met de juiste middelen bij de hand kan het maken van een scope of work document een vrij eenvoudig proces zijn! Maar het is belangrijk om de essentiële must-have elementen in gedachten te houden om je team op één lijn te houden als het gaat om:

 • Projectresultaten
 • Alle benodigde middelen inclusief budget, tijd en werklast
 • Tijdlijn van het project en fasen
 • Wettelijke vereisten

Door deze factoren in een vroeg stadium te specificeren, kun je projecten succesvoller beheren en voorkom je tegenslagen in je projectplanning, een tekort aan middelen of scope creep later in het projectmanagementproces. Bovendien zorgt een grondige scope of work ervoor dat het projectteam precies weet wat er van hen wordt verwacht, inclusief het doel van het project, de totale uitgaven, projectmijlpalen en deadlines.

Best Practices bij het schrijven van een scope of work

Hier is je nieuwe werkomvang mantra: bij twijfel, wees specifiek, visueel en volledig transparant

 • Specifiek: Wat betekenen de belangrijkste termen? Wie doet welke taken en wanneer? Duidelijk zijn over projectspecificaties is een trefzekere manier om verwarring, miscommunicatie en verkeerde afstemming te voorkomen. En dat kan allemaal nadelig zijn voor de uitvoering van een project
 • Visueel: Hoe gaat de deliverable er eigenlijk uitzien? Visuals helpen hoofdrolspelers voorkomen dat projectverwachtingen vanaf het begin verkeerd worden gelezen of geïnterpreteerd
 • Transparant: Zorg ervoor dat de belangrijkste belanghebbenden goedkeuren wat er gepland is, belangrijke mijlpalen erkennen wanneer ze plaatsvinden en in het algemeen op de hoogte blijven

Deze drie strategieën zorgen ervoor dat je altijd de juiste informatie verstuurt voor elk project. Maar als je nog een stap verder wilt gaan, investeer dan je tijd productiever in het planningsproces door een sjabloon voor werkomvang te gebruiken om het zware werk te doen als het gaat om het schrijven van je werkomvang.

Werkomvang schrijven

Nu we de best practices van een scope of work hebben besproken, laten we eens kijken hoe je er een schrijft. Hier is een stapsgewijze lijst van hoe je een omvang van het werk schrijft:

 1. Definieer het project: Begin met het definiëren van het project en de doelstellingen. Dit moet omvatten wat je probeert te bereiken, waarom je het project onderneemt en welke voordelen het zal opleveren.
 2. Lijst van deliverables: Maak een lijst van alle deliverables die nodig zijn voor het project. Hieronder vallen documenten, rapporten, software of andere zaken die nodig zijn.
 3. Bepaal taken en tijdlijnen: Verdeel het project in kleinere taken en bepaal de tijdlijn voor elke taak. Dit moet begin- en einddata bevatten voor elke taak en de algemene tijdlijn van het project.
 4. Bepaal de middelen: Bepaal de middelen die nodig zijn voor het project, inclusief personeel, apparatuur en budget.
 5. Bepaal de kwaliteitsnormen: Schets de kwaliteitsnormen waaraan het project moet voldoen. Dit omvat alle vereisten voor testen, kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging.
 6. Bepaal communicatieprocedures: Bepaal de procedures die gebruikt zullen worden voor communicatie tijdens het project. Hierin moet worden beschreven hoe vaak er wordt gecommuniceerd, wie erbij betrokken is en welke methoden worden gebruikt.
 7. Identificeer risico's: Identificeer alle potentiële risico's die van invloed kunnen zijn op het project. Denk hierbij aan risico's met betrekking tot tijdlijnen, middelen, kwaliteit en andere factoren.
 8. Bepaal acceptatiecriteria: Bepaal de acceptatiecriteria die zullen worden gebruikt om het succes van het project te evalueren. Dit moeten specifieke metrieken of maatregelen zijn die worden gebruikt om te bepalen of het project succesvol is afgerond.
 9. Bekijken en afronden: Bekijk de scope van het werk met alle belanghebbenden om er zeker van te zijn dat het nauwkeurig deprojectvereisten. Verspreid de scope of work na voltooiing onder alle belanghebbenden en gebruik deze als referentie gedurende het hele project.

Sjablonen voor werkomvangdocumenten

Wilt u uw planningspraktijken standaardiseren? Begin met een sjabloon voor projectbeheer om het scope of work-proces te versnellen. Als vuistregel geldt dat uw werkomvangsjabloon ten minste deze vijf secties moet bevatten om uw projectinformatie in te pluggen en te spelen:

 • Een verklarende woordenlijst voor relevante termen
 • De probleemstelling die uw project oplost
 • SMART-doelen projectdoelstellingen, deliverables, KPI's en dergelijke
 • Noodzakelijke administratieve behoeften en goedkeuringen
 • Een aanpasbare projectplanning of tijdlijn

Maar TBH, deze vijf secties zijn het absolute minimum.

Met de juiste document editor en sjabloon, kunt u ook samenwerken aan uw werkbereik met het team, de instellingen voor delen en toestemmingen aanpassen, het document koppelen aan uw workflows en nog veel meer. 👀

Dit is allemaal mogelijk met het beginnersvriendelijke Werkomvang sjabloon door ClickUp -zonder enige kosten.

Krijg toegang tot dit gedetailleerde en aanpasbare sjabloon voor werkomvang van ClickUp om op elk moment samen met het team te gebruiken

Deze gedetailleerde ClickUp Doc sjabloon is georganiseerd in duidelijk geformatteerde secties, inclusief:

 • Achtergrond en projectdoelen
 • Deliverables
 • Verantwoordelijkheden agentschap en klant
 • Tijdlijn en mijlpalen
 • Administratie
 • Goedkeuringen

Plus, grondige resource management planning en projectdoelstellingen . 🏆

De inhoudsopgave maakt het gemakkelijk om door de vele secties van dit document te navigeren, terwijl de vooraf opgestelde tabellen de informatie beknopt en gemakkelijk te begrijpen houden.

Mijlpalen plannen in ClickUp met behulp van de sjabloon Werkomvang

Definieer en deel belangrijke projectmijlpalen met behulp van het sjabloon voor de werkomvang van ClickUp

Het grootste voordeel van dit sjabloon is echter dat het is gemaakt met ClickUp Docs. Collaborative live detectie en automatisch opgeslagen versiegeschiedenis zorgen ervoor dat iedereen met toegang te allen tijde de meest recente versie van de scope of work bekijkt. En omdat tekst direct kan worden omgezet in ClickUp-taken, kunnen teamleden handelen op basis van de projectplan van de scope of work zelf.

gebruik clickup-relaties om taken en documenten uit de werkruimte te koppelen

Met ClickUp-relaties is het eenvoudig om taken en documenten vanuit de werkruimte te koppelen

Bovendien kunnen ClickUp-taken samen met datasets uit andere software in Docs worden ingesloten, zodat de benodigde projectinformatie nooit ver buiten bereik is. Deze sjabloon downloaden

Wat moet er in een werkomvangdocument staan?

Laten we de essentiële elementen van een effectief document over de reikwijdte van het werk en best practices om toe te passen in de aanloop naar je volgende project.

Belangrijkste resultaten

Levert u een product of een dienst? Laat het projectteam dit weten! Ook al lijkt het voor jou vanzelfsprekend, het bijhouden van een overzicht van alle projectresultaten is handig om bij de hand te houden en later naar terug te verwijzen. Bovendien is dit document niet alleen voor het projectteam - belangrijke spelers zoals belanghebbenden andere afdelingshoofden en hogere leidinggevenden hebben mogelijk ook toegang tot dit document projectomvang kritisch.

Afbeeldingen insluiten, diagrammen of media voor context en extra visuals zijn een geweldige manier om details over je deliverables over te brengen. Vooral als je team wireframes maakt met behulp van software voor digitale whiteboards of specifieke rapportagedocumenten gebruikt om je werkstructuur uit te splitsen, maak die informatie dan zo toegankelijk mogelijk.

De optie om informatie uit andere tools in te sluiten is een groot voordeel van het gebruik van een dynamische documenteditor voor het beheren van uw scope of work records, goedkeuringen van belanghebbenden, SOP's en meer.

rijke opmaak en slash commando's in clickup docs

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en slash commando's om efficiënter te werken

In ClickUp Documenten hebt u de mogelijkheid om vrijwel alles in te sluiten, inclusief taken, tabellen, media, activa van andere tools en nog veel meer. Met Slash-opdrachten voor snelle sneltoetsen, samen live bewerken rijke opmaak en eenvoudig delen via URL, zijn ClickUp Docs ideaal om met gemak een grondig werkomvangdocument te maken.

De tijdlijn van het project

Uw tijdlijn projectbeheer is de reis van begin tot eind van de ontwikkeling van een project. Dit gedeelte geeft een overzicht van de fasen die je project doorloopt en beschrijft de deliverables die onderweg worden verwacht.

Je moet je tijdlijn in kaart brengen om de reikwijdte van een project te definiëren, maar je kunt je tijdlijn op verschillende manieren opbouwen. Gantt-diagrammen tabellen en stroomschema's zoals mindmaps zijn zeer visueel projectmanagement oplossingen voor het maken van uw tijdlijn en ervoor te zorgen dat alle belangrijke details zijn opgenomen. Deze bronnen zijn ook uitstekend voor het identificeren van taakrelaties en afhankelijkheden die de projectuitvoeringsfase al met al efficiënter!

Mijlpalen in Gantt-weergave

Projectmijlpalen weergeven met Gantt-weergave in ClickUp Gantt-weergave in ClickUp maakt het gemakkelijk om dit niveau van tijdbeheer te bereiken met een intuïtieve drag-and-drop interface om relaties tussen taken te tekenen, knelpunten te visualiseren en actiepunten te prioriteren. Bereken zelfs uw kritisch pad of volg je voortgangspercentages voor een overzicht van wat er gebeurt en wat er nog gaat komen.

Belangrijke mijlpalen

Vooral voor complexe projecten kan de tijdlijn alleen al ontmoedigend zijn. In deze situaties kan het nuttig zijn om een grotere tijdlijn op te splitsen en te definiëren aan de hand van de belangrijkste deadlines wanneer het project van de ene fase naar de volgende gaat. Deze belangrijke momenten staan bekend als projectmijlpalen .

Het bereiken van een projectmijlpaal is een uitstekende gelegenheid om te hergroeperen, weer op één lijn te komen en opnieuw te beoordelen waar je project naartoe gaat. Het is het perfecte moment om contact op te nemen met belangrijke belanghebbenden en ervoor te zorgen dat het project zich ontwikkelt zoals verwacht of om eventuele problemen onderweg te bespreken.

Gantt-diagram in ClickUp

Gebruik de Gantt-diagramweergave in ClickUp om taken te plannen, projectmijlpalen bij te houden, deadlines te beheren en knelpunten op te lossen. Mijlpalen sjablonen helpen het giswerk bij het identificeren van de belangrijkste mijlpalen in een project te elimineren en garanderen tegelijkertijd dat uw team er optimaal gebruik van maakt. In ClickUp, Mijlpalen worden visueel weergegeven met een ruitvormig pictogram op je tijdlijn of Gantt-diagram. Dit helpt je om snel je belangrijkste verwezenlijkingen te identificeren en kan worden aangemaakt vanuit om het even welk ClickUp taak .

Voortgangsrapporten

Rapportage is geen eenmalige taak op je lijst. Betrouwbare inzichten en bijgewerkte rapporten zijn sleutelelementen van elk goed scope of work-document, omdat veel managers en belanghebbenden er meerdere keren naar zullen verwijzen tijdens het hele projectmanagementproces - niet alleen tijdens de planningsfase.

Ook op dit gebied kun je het beste meer visuele middelen gebruiken. Niemand wil tijd verliezen met het ontcijferen van lange datasets of doorklikken naar aanvullend onderzoek. Vat de belangrijkste en gegevensgedreven punten samen op een manier die gemakkelijk te verteren is.

ClickUp Dashboard

Maak aangepaste Dashboards in ClickUp om een overzicht op hoog niveau te krijgen van al uw werk Dashboards in ClickUp blinken uit op dit gebied. Kies uit meer dan 50 widgets om actuele gegevens over recente projectactiviteiten op te halen met behulp van aangepaste grafieken, voortgangscontrole, berekeningen, tabellen en zelfs andere apps om presentatieklare Dashboards voor je projecten te maken.

Voorbeelden van werkomvang

Om je een meer tastbaar begrip te geven van hoe je een effectieve Scope of Work schrijft, duiken we in enkele voorbeelden uit de praktijk. Deze voorbeelden laten zien hoe verschillende organisaties hun scope of work succesvol hebben geïmplementeerd, zodat je praktische inzichten en inspiratie voor je eigen projecten krijgt.

1. Werkomvang softwareontwikkelingsteam

Project: Ontwikkeling van een mobiele app

 • Doelstelling: Ontwerpen eneen gebruiksvriendelijke mobiele applicatie ontwikkelen voor voedsellevering met unieke functies zoals live tracking en meerdere betalingsopties.
 • Omvang: De app moet compatibel zijn met zowel iOS- als Android-platforms. Het project omvat UI/UX design, backend development, testen, bug fixing en deployment naar de respectievelijke app stores.
 • Timeline: Het project wordt in zes maanden afgerond, met mijlpalen voor elke ontwikkelingsfase.
 • Leveringen: Een volledig functionele mobiele app, testrapport, handleiding en broncode.
 • Verplichtingen: Tijdige goedkeuring van belanghebbenden in elke ontwikkelingsfase, beschikbaarheid van middelen en toegang tot API's van derden voor betalingsgateways.

2. Marketingteam Werkzaamheden

Project: Lancering van een nieuw product

 • Doelstelling: Het ontwerpen en uitvoeren van een uitgebreide marketingcampagne voor de lancering van een nieuwe lijn biologische huidverzorgingsproducten.
 • Omvang: Het project omvat marktonderzoek,concurrentieanalysehet maken van marketingmateriaal, promotie via sociale media, PR en het volgen van het succes van de campagne.
 • Timeline: Het project zal worden uitgevoerd over een periode van vier maanden, met specifieke deadlines voor elke taak.
 • Leveringen: Agedetailleerde marketingstrategieinhoud voor promotie (blogs, berichten op sociale media, persberichten, enz.) en een eindverslag waarin de impact van de campagne wordt beschreven.
 • Verplichtingen: Tijdige feedback en goedkeuring van deproductteam en belanghebbendensamenwerking met beïnvloeders en reactie van de markt.

3. HR-team Werkterrein

Project: Inwerkprogramma voor werknemers

 • Doelstelling: Het ontwikkelen van een uitgebreid inwerkprogramma dat nieuwe medewerkers helpt zich snel in hun functie te bekwamen en zich welkom te voelen in de organisatie.
 • Omvang: Het project omvat het maken van een onboarding checklist, het ontwikkelen van trainingsmateriaal, het organiseren van oriëntatiesessies en het verzamelen van feedback.
 • Timeline: De voltooiing van het project duurt twee maanden, inclusief evaluatie- en revisieperiode.
 • Aan te leveren producten: Een onboarding handleiding, trainingsmateriaal en een feedbackrapport.
 • Afhankelijkheden: Tijdige input en medewerking van verschillende afdelingen, beschikbaarheid van nieuwe medewerkers, enfeedback van de nieuwe werknemers.

Werkomvang voorbeelden voor andere gebruikssituaties

Om dit proces nog eenvoudiger en efficiënter te maken, hebben we ook een set kant-en-klare sjablonen gemaakt voor verschillende use cases. Laten we eens in deze sjablonen duiken en kijken hoe ze je kunnen helpen bij het definiëren van de scope van je projecten.

Aannemers: Het hebben van een reikwijdte van het werk is essentieel voor aannemers om de verwachte deliverables en tijdlijn te definiëren. Met dit document kunnen ze begrijpen wat er moet gebeuren, wanneer het moet gebeuren en hoe het moet worden voltooid.

Marketing: Marketingteams hebben een werkplan nodig om ervoor te zorgen dat hun projecten op tijd en met de verwachte kwaliteit worden afgerond. Dit document schetst de noodzakelijke stappen voor het voltooien van een project van begin tot eind, waardoor het voor teamleden gemakkelijker wordt om op schema te blijven.

Werkterrein in beweging zetten

Dus je hebt je werkdocument geschreven, wat nu?

Makkelijk - je verbindt het met je workflow in je projectmanagementsoftware om te beginnen met het uitvoeren van de plannen die je nu in kaart hebt gebracht.

Meer dan 15 weergaven in ClickUp

Visualiseer uw taken met meer dan 15 weergaven in ClickUp, waaronder Lijst, Bord en Kalender

Met meer dan 15 unieke weergaven waaronder Gantt, Lijst, Kanban, Tijdlijn, Kalender en meer, ClickUp maakt het mogelijk om uw werk vanuit elke hoek te visualiseren. Bovendien is de dynamische documenteditor ClickUp Whiteboard en de ingebouwde Docs-functie stellen teams in staat om te handelen op basis van hun ideeën op het moment dat ze ontstaan.

Ongeacht de grootte van uw team, projectstijl of budget, ClickUp is het enige productiviteitsplatform dat krachtig genoeg is om muur-tot-muur oplossingen te creëren voor projectmanagers in alle sectoren. Krijg toegang tot elke functie die in deze gids wordt genoemd, een uitgebreide Sjabloonbibliotheek en meer dan 1.000 integraties wanneer u clickUp vandaag begint te gebruiken .