16 Voorbeelden en gratis sjablonen voor vergaderagenda's
Projectmanagement

16 Voorbeelden en gratis sjablonen voor vergaderagenda's

We hebben allemaal wel eens deelgenomen aan teamvergaderingen waar de meeste deelnemers niet wisten wat het doel van de vergadering was en waar de sprekers de discussie op een dwaalspoor zetten.

Wat volgt is een ware catastrofe.

Je zult zien dat je team veel onproductieve uren heeft geklokt vanwege de 'genoemde vergadering' zonder dat er ook maar één doel is bereikt.

Goed nieuws!

Een vergaderagenda kan je helpen dit te voorkomen en het antwoord zijn op al je problemen. ✌

Een effectieve vergaderagenda is een plan dat je deelt met de deelnemers aan je vergadering. Het helpt je team om duidelijke verwachtingen op te stellen over wat er voor, tijdens en na de vergadering moet gebeuren.

In dit artikel bespreken we wat een vergaderagenda is en wat de vijf belangrijkste stappen zijn bij het opstellen ervan. We bekijken ook 16 sjablonen voor vergaderagenda's en gaan na waarom je hele team een vergaderagenda nodig heeft.

Als je meer van visueel leren houdt, bekijk dan deze vlog over vergaderagenda's!

Laten we beginnen.

Voordelen van een effectieve vergaderagenda

Een vergadering bijwonen zonder agenda is net zoiets als op schattenjacht gaan zonder kaart.

Met een vergaderagenda kan je team de ritme van de vergadering bereid het onderwerp van de vergadering voor, zorg ervoor dat iedereen op dezelfde golflengte zit en houd ze op koers om hun doelstellingen te halen.

Agenda's voor vergaderingen:

 • Geef de vergadering een duidelijk doel
 • Help je op koers te blijven
 • Help verantwoordelijkheden te definiëren

Het bestaat uit een lijst met onderwerpen, actiepunten en activiteiten die u tijdens de vergadering wilt bespreken.

Een simpele vergaderagenda kan een korte lijst met opsommingstekens zijn. Meer gedetailleerde agenda's bevatten beschrijvingen voor elk agendapunt, referentiemateriaal en verwachte resultaten voor elk discussieonderwerp.

Formele agenda's bevatten ook informatie over de timing en de presentator voor elk agendapunt.

Een voorbeeld van een formele agenda is een gemeenteraadsagenda die gebruikt wordt in een gemeenteraadsvergadering. Deze agenda's kunnen een open forumgedeelte hebben dat tijd vrijmaakt voor commentaar van het publiek.

Maar formele agenda's zijn niet alleen voorbehouden aan de overheid.

Je kunt ze ook gebruiken voor vergaderingen in je bedrijf. Je hoeft alleen maar de agenda te kiezen die het beste bij je team past.

Nu je weet wat een vergaderagenda is, laten we eens kijken hoe je er een kunt schrijven. ✍ document alles ClickUp CTA

Hoe schrijf je een vergaderagenda? 5 belangrijke stappen

Hier zijn de vijf eenvoudige stappen die je kunt volgen om de juiste vergaderagenda voor je team te maken:

1. Bepaal het type vergadering

Je team niet informeren over de soort vergadering die ze bijwonen kan veel verwarring veroorzaken.

Stel je voor dat een teamlid een reguliere vergadering bijwoont om er vervolgens achter te komen dat het hun functioneringsgesprek .

De horror! 😱

Om mensen niet te verrassen, moet je ervoor zorgen dat jullie allemaal weten waar de vergadering over gaat.

Vergaderingen kunnen verschillende soorten zijn, zoals:

 • Teamvergadering: ook wel personeelsvergadering genoemd, dit zijn gelegenheden voor je team om verschillende zakelijke aspecten te bespreken
 • Bestuursvergadering: een formele vergadering van de raad van bestuur van uw organisatie. Ze worden meestal met regelmatige tussenpozen gehouden om de prestaties van het team en beleidskwesties te bespreken
 • Executieve sessie: regelmatig gehouden door leden van de raad van bestuur vóór hun gewone bestuursvergaderingen
 • Terugkerende vergadering: dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse vergaderingen die regelmatig worden herhaald
 • Project startvergadering : uitgevoerd aan het begin van elk nieuw project om het team te informeren over projectdoelstellingen, deliverables en tijdlijnen
 • brainstormbijeenkomst: gebruikt om een nieuw idee uit te werken met uw teams in een stimulerende brainstormsessie
 • Feedbackvergadering: wordt gebruikt om constructieve feedback van uw team te verzamelen over nieuwe projecten en processen
 • Agile vergadering een speciale vergadering die wordt gebruikt om hypergerichte discussies te houden voor agile teams om sprintreviews uit te voeren, waardevolle projectinformatie en feedback van klanten te delen,project updates, enz.
 • Scrum-bijeenkomst: gebruikt een agenda voor scrummeetings die sprintplanning, dagelijkse stand-ups, verfijning van de productbacklog, sprintrecensies, enz. kan omvatten.
 • Retrospective meeting: gehouden na afloop van het project om te bespreken wat goed ging en wat niet
 • Inwerkbijeenkomst : nieuwe medewerkers helpen om de professionele verwachtingen in hun werkomgeving te begrijpen
 • Commissievergaderingen: help een subgroep van teamleden van uw bedrijf een commissie te vormen om een speciale functie uit te voeren.

2. Vermeld het doel van de vergadering

wat zijn de belangrijkste redenen voor een vergadering met uw team?

_Wilt u ze bijpraten over een project? Wil je hun inzichten over iets?

Als je duidelijk het doel van de vergadering aangeeft, weet je team wat er op hen afkomt. Op zijn minst zullen ze weten of ze een projectrapport of een biertje voor de vergadering.

3. Bepaal specifieke onderwerpen voor de vergadering

Zodra je een duidelijk vergaderdoel hebt, maak je een lijst met gespreksonderwerpen die je team moet behandelen.

We zullen je ons geheim verklappen om je vergaderingen boeiender te maken.

Zorg ervoor dat je gespreksonderwerpen kiest die iedereen in de vergadering aangaan.

Op die manier zullen al je teamleden bereid zijn om deel te nemen aan de discussie.

gerelateerd: Onze handleiding voor Virtuele vergaderetiquette !

4. Wijs tijd toe om elk onderwerp te bespreken

Vergaderingen zijn duur en kunnen moeilijk te organiseren zijn. Ze zijn alleen productief als ze de tijd effectief kunnen gebruiken.

Daarom is het belangrijk om een bepaalde hoeveelheid tijd uit te trekken om elk vergaderonderwerp te bespreken. En je zult niet afdwalen en al je beschikbare tijd aan één onderwerp besteden.

Het gebruik van een toestemmingsagenda is een andere tijdbesparende truc voor je vergaderingen. Een toestemmingsagenda groepeert terugkerende gespreksonderwerpen in één agendapunt dat je gemakkelijk kunt afstrepen.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat je vergaderingen geen tijdrovende en verstoppende agenda worden. 👀

5. Voeg een lijst met benodigde documenten toe

Laten we zeggen dat je een vergadering hebt met je projectbetrokkenen .

Een manier om de vergadering productiever te maken is om alle projectdocumenten voorafgaand aan de vergadering te delen via de agenda van je teamvergadering.

Zie dit als een van de voorleesactiviteiten die je leraar je vroeg te doen op school. 🤓 Deze werkwijze schept de juiste context voor elke deelnemer aan de vergadering en stelt hen in staat om bij te dragen aan het discours.

Nu je weet wat je moet doen, laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van de vergaderagenda om je te helpen zien hoe deze stappen er in de praktijk uitzien.

Bonus: Conferentie agenda sjablonen !

AI gebruiken voor vergaderagenda's

Kunstmatige intelligentie (AI) kan het beheer van vergaderingen aanzienlijk stroomlijnen en van elke bijeenkomst een efficiënte en productieve ervaring maken. Door AI te integreren met projectbeheertools zoals ClickUp Brain teams kunnen gebruikmaken van automatisering om routinetaken af te handelen en de productiviteit van vergaderingen te verhogen. Hier ziet u hoe AI kan helpen:

 • AI-gestuurde vergaderagenda's: De AI-functies van ClickUp kunnen gepersonaliseerde vergaderagenda's opstellen op basis van de rollen van de deelnemers, eerdere vergadernotities en lopende projectvereisten. Door eerdere vergadernotities en doelstellingen te analyseren, kan AI ervoor zorgen dat elke vergadering alle belangrijke punten bespreekt zonder een slag te missen.
 • Slimme samenvatting: Na de vergadering,AI kan uren aan notities samenvatten samenvatten in beknopte, bruikbare samenvattingen. Deze functie stelt deelnemers in staat om snel de essentie van de vergadering te begrijpen en punten te bekijken die ze mogelijk hebben gemist, zodat iedereen op één lijn zit en op de hoogte is.
 • Instant Action Items Creation*: ClickUp AI kan potentiële taken uit uw notities identificeren en automatisch actie-items aanmaken in ClickUp. Deze naadloze overgang van discussie naar uitvoering betekent dat follow-ups duidelijk en tijdgebonden zijn en minder snel over het hoofd worden gezien of worden vergeten.

Door AI te integreren in uw vergaderprocessen bespaart u niet alleen tijd, maar verhoogt u ook de kwaliteit van uw vergaderingen. Het helpt om de focus te behouden, de voortgang ten opzichte van doelstellingen bij te houden en een cultuur van verantwoordelijkheid te bevorderen door routinematige maar cruciale aspecten van vergaderbeheer te automatiseren.

ClickUp AI

Genereer moeiteloos nauwkeurige vergadernotities met de AI-technologie van ClickUp Probeer ClickUp AI gratis uit

Voorbeelden voor teamvergaderingen

Hier zijn een paar eenvoudige vergaderagenda voorbeelden ter referentie:

Ontwerp Team Vergadering

Datum: 02/07/24

Tijd: 09:00 am - 09:45 am

Deelnemers aan de vergadering: @SpongeBob, @Patrick, @Mr.Krabs, @Squidward

Doel van de bijeenkomst:

 • Een nieuwe websitepagina ontwikkelen voor productgetuigenissen

Agenda

a. Voor de vergadering:

 • Elke deelnemer moet het document over productgetuigenissen doornemen

b. Discussieonderwerpen:

 • Bekijk het document over productgetuigenissen (10 min)
 • Bespreek de inhoud die je wilt opnemen op de webpagina (10 min, @Naam)
 • Voorbeeldontwerpen voor de webpagina presenteren (15 min, @Naam)
 • Deel suggesties en stem op dewebsite-ontwerp (10 min)

c. Actiepunten:

 • Een tijdlijn maken voor ontwerpresultaten - @SpongeBob
 • Eerste ontwerp van de webpagina delen - @Patrick
 • Planning eneen reisschema maken voor een tweede vergadering om het ontwerp af te ronden - @Mr.Krabs

Wekelijkse evaluatievergadering verkoopteam

Datum: 04/14/24

Tijd: 02:00 pm - 02:45 pm

Deelnemers aan de vergadering: @Alice, @Bob, @Charlie, @Dana

Doel van de bijeenkomst:

 • Wekelijkse verkoopprestaties evalueren en strategieën voor verbetering bespreken

Agenda

a. Voor de vergadering:

 • Elke deelnemer moet het CRM bijwerken met de meest recente verkoopgegevens

b. Discussieonderwerpen:

 • Bespreek wekelijkse verkoopcijfers en trends (15 min)
 • Bespreek obstakels in deverkooppijplijn en oplossingen (10 min, @Alice)
 • Brainstorm strategieën voor komende verkoopcampagne (10 min, @Bob)
 • Stel doelen voor de komende week (10 min)

c. Actiepunten:

 • Een verslag van de wekelijkse verkoopcijfers opstellen - @Charlie
 • Een voorlopig plan opstellen voor de verkoopcampagne - @Dana
 • Trainingssessie organiseren over nieuwe verkoopsoftware - @Alice

HR Maandelijkse planningsbijeenkomst

Datum: 04/21/24

Tijd: 11:00 am - 12:00 pm

Deelnemers aan de vergadering: @Emma, @Liam, @Noah, @Olivia

Doel van de bijeenkomst:

 • HR-activiteiten voor de komende maand plannen en bijpraten over lopende werknemersinitiatieven

Agenda

a. Voor de vergadering:

 • Herzienfeedback van werknemers van de vorige maand

b. Discussiethema's:

 • Resultaten werknemerstevredenheidsonderzoek analyseren (20 min)
 • Update over de status van de huidige wervingsinspanningen (15 min, @Emma)
 • Plan werknemerbetrokkenheidsactiviteiten voor de komende maand (15 min, @Noah)
 • Updates van HR-beleid bespreken (10 min)

c. Actiepunten:

 • Wijzigingen doorvoeren op basis van feedback van medewerkers - @Liam
 • Wervingsschema en -proces afronden - @Olivia
 • Planning voor komende engagementactiviteiten voorbereiden - @Emma

Deze voorbeelden zouden je een idee moeten geven van hoe je je vergaderagenda wilt opstellen. Om je verder te helpen, laten we eens kijken naar enkele sjablonen voor vergaderagenda's van de populairste online vergaderhulpmiddelen .

16 sjablonen voor teamvergaderingen

Hier zijn 16 sjablonen voor vergaderagenda's die je kunt gebruiken om je volgende agenda te maken:

1. Sjabloon voor wekelijkse 1-op-1 vergaderingen door ClickUp

Bewaar al uw agenda's, actiepunten en feedback op één overzichtelijke plek met dit sjabloon voor wekelijkse 1-op-1-vergaderingen van ClickUp

Eén-op-één vergaderingen zijn uw kans om op de meest effectieve manier contact te maken en af te stemmen met de mensen aan wie u leiding geeft. ClickUp's sjabloon voor 1:1-vergaderingen houdt al uw agenda's - op maat gemaakt voor elk individu - op één georganiseerde plaats. Download deze sjabloon

2. Sjabloon voor teamvergadering van ClickUp

ClickUp sjabloon voor teamvergadering ClickUp sjabloon voor vergadering met alle handen geven ruimte om informatie te delen, van updates tot aankondigingen over toekomstige agenda's en stimuleren samenwerking en afstemming in het hele team. Download deze sjabloon

3. Scrum vergaderagenda sjabloon door ClickUp

Scrum-vergaderagenda door ClickUp ClickUp's sjabloon voor vergadernotities is de perfecte plaats om alle notities van de vergadering, belangrijke punten en actiepunten bij te houden. Download deze sjabloon

5. Project

post mortem Sjabloon door ClickUp

project post-mortem sjabloon door ClickUp

Projecten verlopen niet altijd volgens plan. Gebruik deze sjabloon voor de post-mortem van een project door ClickUp om nieuwe doelen te stellen en je team in de juiste richting te houden. Deze sjabloon downloaden

6. Sjabloon voor notulen van vergaderingen door ClickUp

Deze samenwerking notulen sjabloon is een ClickUp Doc ontworpen om de perfecte samenvatting te geven van een succesvolle vergadering. ClickUp's sjabloon voor notulen bevat kant-en-klare pagina's voor het organiseren van teams, aantekeningen voor individuele vergaderingen en instructies om het meeste uit uw vergadering te halen met dit sjabloon!

Maak van je vergadernotities een nieuwsbrief met_ **nieuwsbrief sjablonen ! Download deze sjabloon

7. Sjabloon voor Sprint retrospectieve brainstormbijeenkomst door ClickUp

ClickUp sjabloon voor sprint retrospectieve vergadering

Het belangrijkste doel van teamvergaderingen is om belangrijke informatie met teamleden te delen, doelen af te stemmen en eventuele blokkades op te sporen. Deze sjabloon voor teamvergaderingen helpt het team zich te concentreren op de doelen van de vergadering. Deze sjabloon downloaden

9. Sjabloon voor agenda bestuursvergadering by Template Lab

sjabloon agenda bestuursvergadering

Bestuursvergaderingen lopen vaak uit. Gebruik een schema sjabloon gebruik deze agenda voor uw volgende bestuursvergadering om op schema te blijven en uw vergadering op tijd af te ronden. Deze sjabloon downloaden

10. Project kickoff vergadering agenda sjabloon door Docket

sjabloon projectaftrap

Het is belangrijk om vanaf het begin de toon te zetten voor een nieuw project. Gebruik dit agendasjabloon voor de kick-off van een project voor een succesvolle projectlancering! Deze sjabloon downloaden

11. Sjabloon voor dashboard vergadering door ClickUp

Dashboard vergaderagenda

Maak hiermee structuur ClickUp Notulen Raad van Bestuur Sjabloon . Noteer en tag uw aanwezigen, organiseer agendapunten en maak gedetailleerde notities voor elke agenda. Download deze sjabloon

14. HR vergaderagenda sjabloon door Waar

Sjabloon voor agenda HR-vergadering HR-afdelingen hebben veel bij te houden. Deze HR agenda sjabloon geeft uw HR-team een manier om samen te komen voor een productieve vergadering die niet ingewikkeld of stressvol is. Deze sjabloon downloaden

15. Agenda marketingvergadering sjabloon van Hugo

Agenda marketingvergadering

Gebruik deze agenda voor marketingvergaderingen om je marketingafdeling samen te brengen om overwinningen te vieren, doelen af te stemmen en projectblokkades te identificeren. Download deze sjabloon

16. Sjabloon voor projectmanagementvergadering door Hypercontext

sjabloon voor projectmanagementvergadering

Deze sjabloon voor projectmanagementvergaderingen helpt je bij het identificeren van doelstellingen, risico's en deadlines voor je volgende teamproject. Deze sjabloon downloaden

Wie heeft er baat bij het gebruik van een vergaderagenda?

Als het gaat om het plannen van een vergadering, is het maken van een grondige en goed georganiseerde agenda cruciaal om ervoor te zorgen dat de vergadering soepel verloopt en de doelstellingen worden behaald. Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen van het gebruik van een vergaderagenda:

 1. Projectmanagers: Projectmanagers moeten vaak teamvergaderingen leiden en het hebben van een goed geplande agenda helpt hen om op schema te blijven, alle noodzakelijke onderwerpen te behandelen en de vergadering gefocust te houden.
 2. Leiderschapsteams: Vergaderagenda's zijn ook nuttig voor leiderschapsteams, zoals directies of managementteams. Ze kunnen ervoor zorgen dat belangrijke onderwerpen worden besproken, dat beslissingen efficiënt worden genomen en dat iedereen op één lijn zit wat betreft bedrijfsdoelen en -strategieën.

Haal stress uit uw werk met agenda's voor teamvergaderingen

Een effectieve vergaderagenda maakt teamsamenwerking een peulenschil lijken.

En wanneer samenwerken gemakkelijk wordt, kan je team zich concentreren op het verhogen van hun productiviteit en het laten stromen van hun creatieve ideeën.

Met de hulp van een projectbeheertool zoals ClickUp, effectieve vergaderagenda's schrijven en vergaderingen beheren zijn eenvoudiger dan ooit!

Met ClickUp kunt u elke vergadering documenteren, agenda's beheren, notities effectieve notulen opmerkingen toewijzen aan je team en nog veel meer.

klaar om te zien hoe je team teamwork overtreft en al hun doelstellingen haalt? Ontvang ClickUp vandaag nog gratis en zeg vaarwel tegen vergaderrampen. 👋