Jak skalować zespół startupowy
Planning

Jak skalować zespół startupowy

Długoterminowy sukces startupu polega na przyspieszeniu ekspansji biznesowej i staniu się przełomem w branży. Oznacza to zdobycie większego udziału w rynku i zbudowanie rozległej bazy klientów poprzez starannie zaplanowane działania strategie marketingu wzrostu .

Ale to nie koniec.

Wraz z rozwojem firmy poszerza się baza klientów i rosną przychody. Wkrótce będziesz musiał skalować swój zespół startupowy z małego zespołu do pełnoprawnej organizacji, aby utrzymać długoterminowy rozwój swojej firmy.

Skalowanie zespołu polega na strategicznym zwiększaniu rozmiaru i możliwości siły roboczej, aby sprostać rosnącym wymaganiom startupu. Nowi pracownicy są zatrudniani w celu zbudowania silnego zespołu, obecni pracownicy są poddawani programom podnoszenia kwalifikacji i rozwoju, a organizacja jest restrukturyzowana.

Celem ekspansji startupu jest zasilenie firmy, aby poradzić sobie z większym obciążeniem pracą i utrzymać wzrost bez uszczerbku dla wydajności lub jakości.

Na tym blogu dzielimy się praktycznymi wskazówkami na temat skalowania zespołu startupowego, aby zapewnić zrównoważony wzrost i sukces startupu.

Zrozumienie skalowania zespołu w startupach

Aby utrzymać tempo wzrostu, szybko rozwijający się startup musi radzić sobie z rosnącą konkurencją, usprawniać operacje, optymalizować kanały przychodów i radzić sobie ze spadkami koniunktury.

Skalowanie zespołu jest koniecznością, ale robienie tego zbyt szybko może nadwyrężyć zasoby i obniżyć jakość usług.

Oto kilka kluczowych aspektów skalowania zespołu, o których należy pamiętać:

 • Ocenić bieżące potrzeby: Ocenić popyt na rynku i zrozumieć krytyczne role i zestawy umiejętności, które będą potrzebne do wspierania celów wzrostu
 • Wyznacz cele: Weź pod uwagę prognozowane cele dotyczące przychodów, wyznacz cele wysokiego poziomu i nadaj im priorytety w oparciu o ich wpływ na trajektorię wzrostu. Wykorzystaj kluczowe wskaźniki i KPI, takie jak wzrost przychodów, wskaźniki pozyskiwania klientów i przyjęcie produktu, aby upewnić się, że cele te są osiągane, nawet na wczesnym etapie startupu
 • Zatrudnienie i wdrożenie odpowiedniego zespołu: Zdefiniowanie ról i obowiązków. Zidentyfikuj niezbędne umiejętności, wiedzę i kwalifikacje nowych pracowników, aby skutecznie skalować firmę. Bądź bardzo konkretny w tym, czego szukasz i wdróż ustrukturyzowany proces rozmowy kwalifikacyjnej i selekcji
 • Stwórz skalowalne procesy: Stwórz usprawnione przepływy pracy, które można dostosować i które są wydajne. Używajnarzędzia biznesowe do automatyzacji powtarzalnych zadań, przydzielania zasobów i mierzenia wydajności

Kluczowym czynnikiem, o którym należy pamiętać, jest to, że nie wszystkie startupy podążają liniową ścieżką, a każda firma napotyka liczne wyzwania na krytycznych etapach ekspansji. Przykładowo, większa firma może przejąć zespół startupu ze względu na jego nową technologię i nigdy nie osiągnąć etapu ekspansji.

To, co sprawdza się w przypadku konkurencji, może nie działać w Twoim przypadku.

Jaki jest właściwy moment na skalowanie?

Zbyt wczesne lub zbyt późne skalowanie może skutkować utraconymi szansami i wyzwaniami związanymi z przepływami pieniężnymi. Określenie momentu skalowania jest decyzją, którą zespół zarządzający musi podjąć w oparciu o trajektorię wzrostu firmy.

Oto kilka wskaźników, które sygnalizują, że może to być właściwy czas na rozważenie skalowania startupu:

 • Zwiększone obciążenie pracą: Jeśli istniejący zespół jest rozciągnięty i pracuje na maksimum swoich możliwości, być może trzeba pomyśleć o zatrudnieniu nowych pracowników
 • Ekspansja na nowe rynki: Wejście na nowe rynki geograficzne i ukierunkowanie działalności na nowe segmenty klientów wymaga skalowania zespołu startupu
 • **Inwestycje: nowe fundusze na inicjatywy rozwojowe, takie jak wprowadzanie produktów na rynek, zwiększanie udziału w rynku i ekspansja rynkowa, wymagają większego zespołu do wspierania tych inicjatyw
 • Stały wzrost przychodów: Stały wzrost przez dłuższy okres w zrównoważony sposób wskazuje na wystarczający popyt na twoje oferty. Powiększony zespół prawdopodobnie poprawi wydajność operacyjną

Jak skalowanie zespołu działa w różnych scenariuszach

Jak firmy powinny podchodzić do skalowania zespołu w różnych scenariuszach, aby stworzyć elastyczne i elastyczne podejście do ekspansji i wzrostu?

Rozwój MVP lub Minimalnego Żywotnego Produktu

Rozważmy startup tworzący nową aplikację. Pierwszym krokiem jest uruchomienie minimalnego realnego produktu lub MVP z podstawowymi funkcjami w celu przetestowania reakcji rynku. Skalowanie zespołu nie ma tutaj zastosowania, ponieważ produkt będzie rozwijany głównie przez wewnętrzny, wysoko wykwalifikowany zespół, samodzielnie zarządzany zespół .

Outsourcing

Startup może mieć do czynienia z ograniczenia czasowe i terminów lub wymagają specjalistycznej wiedzy do opracowania niektórych aspektów produktu. Skalowanie zespołu wewnętrznego może nie być najlepszą opcją, ponieważ produkt nie zyskał jeszcze popularności. Zamiast tego, bardziej opłacalnym sposobem podejścia do tego jest outsourcing rozwoju oprogramowania wymagania ekspertom.

Na przykład, powiedzmy, że potrzebujesz skalować produkcję treści proces tworzenia materiałów niezbędnych do wspierania rozwoju produktu i angażowania pierwszych użytkowników.

Wdrożenie odpowiedniego zespołu freelancerów i agencji, aby wesprzeć wysiłki związane z tworzeniem treści w ramach rozsądnego budżetu, bez przytłaczania pracowników wewnętrznych.

Zwinne tworzenie oprogramowania

Jeśli MVP odniesie sukces na rynku, nadszedł czas, aby zwiększyć wysiłki w oparciu o reakcje użytkowników i potrzeby rynku. Nacisk kładziony jest na udoskonalanie MVP w oparciu o opinie klientów w czasie rzeczywistym. Będziesz musiał tworzyć nowe funkcje, dodawać funkcjonalności i poprawiać wydajność produktu.

Te dodatki są wprowadzane w małych, przyrostowych etapach w krótkich ramach czasowych. Nazywa się to zwinne tworzenie oprogramowania i zapewnia ciągłe dostarczanie wartości swoim klientom.

Tę samą zasadę można również zastosować do skalowania zespołu. Zasadniczo dodajesz nowych i doświadczonych członków zespołu stopniowo, zgodnie z rosnącymi wymaganiami, zamiast powiększać zespół jednocześnie.

Na przykład, powiedzmy, że masz już programistę frontend i backend pracującego nad twoim oprogramowaniem. W pierwszym przyroście dodajesz inżyniera QA, aby usprawnić testowanie. W kolejnym przyroście zatrudniasz Projektanta UX aby poprawić użyteczność produktu. Trzeci przyrost obejmuje dodanie menedżerów produktu aby przyspieszyć rozwój funkcji.

Przygotuj swój zespół startupowy do wydajniejszej pracy, korzystając z narzędzia scaled agile framework . To ustrukturyzowane podejście umożliwia współpracę wielu zespołów w celu dostarczania wartości na dużą skalę.

Etapy startupu

Większość startupów przechodzi przez kilka faz, zanim stanie się zrównoważonym i dochodowym modelem. Najczęstsze etapy rozwoju startupu to:

 • Generowanie pomysłu: Założyciele tworzą pomysł lub koncepcję, która może rozwiązać istniejący problem rynkowy. Przyjmują pewne założenia po zbadaniu wyzwań i bolączek rynku i opracowują koncepcjępropozycja wartości dla produktu
 • Weryfikacja: Analiza rynku poprzez wywiady i ankiety, aby zrozumieć, czy rynek docelowy byłby zainteresowany produktem. Daje to pewne wyobrażenie o rentowności produktu
 • Launch: Wewnętrzny zespół opracowuje minimalny realny produkt z krytycznymi funkcjami. MVP jest uruchamiany w celu pozyskania pierwszej grupy klientów. Na tym etapie oceniasz dopasowanie produktu do rynku, dopracowujesz propozycję wartości i budujesz swój produktstrategia marketingowa produktu *Wzrost: Popyt rynkowy na produkt jest ustalony i prawdopodobnie powitasz nowych i stałych klientów. Skalowanie zespołu zaczyna się tutaj i będziesz musiał zebrać wystarczającą ilość funduszy, aby wesprzeć nowe inicjatywy
 • Skalowanie: Wraz ze wzrostem popytu konieczne będzie powiększenie zespołu i dodanie nowych ról do struktury organizacyjnej. Będziesz nie tylko zatrudniać nowych członków zespołu i obsadzać wolne stanowiska, ale także rozszerzać działalność na nowe rynki i nawiązywać partnerstwa z większymi firmami, aby napędzać wzrost
 • Dojrzałość: Na tym etapie masz już znaczną przewagę na rynku. Twój produkt ma stały strumień przychodów i powracających lojalnych klientów
 • Wyjście lub zrównoważony rozwój: Gdy startup osiągnie dojrzałość, istnieją dwa sposoby postępowania. Jednym z nich jest faza wyjścia, w której startup bada możliwości, takie jak fuzje i przejęcia lub pierwsza oferta publiczna (IPO). Drugim sposobem jest zapewnienie firmie długoterminowej stabilności poprzez wykorzystanie strategie marketingu wzrostu i reinwestowanie zysków

Podczas skalowania startupu używaj narzędzia do hakowania wzrostu takich jak oprogramowanie do pozyskiwania użytkowników, rozwiązania do automatyzacji marketingu i narzędzia do optymalizacji konwersji w celu identyfikacji kanałów wzrostu o dużym wpływie i optymalizacji strategii pozyskiwania użytkowników.

Wyzwania związane ze skalowaniem zespołów

Oto kilka kluczowych wyzwań, które możesz napotkać, planując ekspansję i rozwój zespołu.

1. Utrzymanie kultury firmy

Kiedy zespół się powiększa, utrzymanie pierwotnej wizji kultury firmy staje się dość trudne. Rekruci wnoszą różne oczekiwania i doświadczenia, które mogą osłabić istniejącą kulturę.

Rozwiązanie

Ocena nowych pracowników pod kątem dopasowanie kulturowe i upewnij się, że przekazujesz podstawowe wartości i kompetencje swojej firmy podczas fazy zatrudniania i wdrażania.

Zachęcaj obecnych pracowników do poświęcania czasu na mentoring rekrutowanych osób. Wzmacniaj wartości firmy, organizując spotkania w ratuszach i regularne spotkania, aby podkreślić kulturę firmy i jej kompetencje podstawowe wartości .

2. Luki w komunikacji

W miarę dodawania kolejnych członków do zespołu, zapewnienie płynnego przepływu informacji między zespołami i organizacjami staje się coraz trudniejsze, co prowadzi do nieporozumień i niedotrzymywania terminów.

Rozwiązanie

Utrzymanie scentralizowanego repozytorium wytycznych, kluczowych dokumentów i zasobów.

Użyj narzędzia takiego jak Dokumenty ClickUp do organizowania wszystkich niezbędnych dokumentów. Możesz zezwolić wielu członkom zespołu na dostęp do tych dokumentów i edycję informacji w czasie rzeczywistym. Kontrola wersji i edycja w czasie rzeczywistym sprawiają, że dokumentacja firmy jest aktualna i zawiera najnowsze informacje.

Podstrony dokumentów ClickUp 3.0 uproszczone

organizuj i uzyskuj dostęp do dokumentacji projektu w scentralizowanej lokalizacji dzięki ClickUp Docs_

Inną dobrą praktyką jest standaryzacja kanałów dla różnych rodzajów komunikacji.

Na przykład wiadomości e-mail mogą być używane do formalnej komunikacji, takiej jak aktualizacje projektów i ogłoszenia dla całej firmy. Czaty mogą służyć do szybkich aktualizacji i wysyłania przypomnień. Widok czatu ClickUp pozwala komunikować się z członkami zespołu na platformie bez przełączania kart. Wszystko, co musisz zrobić, to @wzmiankować członka zespołu, a zostanie on natychmiast powiadomiony i będzie mógł odpowiedzieć.

Rozszerzone menu czatu ClickUp 3.0

połącz komunikację zespołu w jednym miejscu dzięki ClickUp Chat i udostępniaj aktualizacje, łącz zasoby i współpracuj bez wysiłku

3. Rekrutacja

W miarę rozwoju startupu liczba otwartych stanowisk szybko rośnie, a menedżerowie ds. zasobów ludzkich będą musieli zarządzać dużą liczbą kandydatów. Może to przytłoczyć istniejące procesy rekrutacyjne.

Rozwiązanie

Zwiększ swoją sieć rekrutacyjną, wykorzystując platformy rekrutacyjne, specjalistyczne portale z ofertami pracy i profesjonalne sieci dla Planowanie HR .

Użycie narzędzia rekrutacyjne i zautomatyzowane systemy, aby usprawnić proces rekrutacji i skutecznie obsługiwać rekrutację na dużą skalę.

4. Przedwczesne skalowanie

Niektóre startupy szybko powiększają swoje zespoły, zanim są gotowe na wsparcie tego wzrostu, co znacznie obciąża zasoby i prowadzi do wyzwań związanych z przepływem gotówki i infrastrukturą.

Skalowanie startupu bez odpowiednich zasobów i dopasowania produktu do rynku może mieć wpływ na stabilność organizacji i wzrost przychodów.

Rozwiązanie

Zbadaj swój rynek i ustal dopasowanie produktu do rynku, aby upewnić się, że produkt spełnia zapotrzebowanie rynku. Upewnij się również, że zabezpieczyłeś wystarczający kapitał i środki na ekspansję. Odpowiednie finansowanie pomaga wspierać inicjatywy rozwojowe i skalować się w sposób zrównoważony.

Strategie skalowania startupu

Oto kilka kluczowych strategii skutecznego skalowania startupu przy jednoczesnym zachowaniu wydajności operacyjnej i finansowej.

1. Zorganizuj wszystko w jednym miejscu

Scentralizuj wszystkie informacje, krytyczne dokumenty, wytyczne i dane w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Pracownicy mogą uzyskać dostęp do informacji w dowolnym momencie, aby ograniczyć nieporozumienia i pomóc zespołom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

Kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp dla startupów oferuje scentralizowaną platformę, z której można łatwo tworzyć i przydzielać zadania, zarządzać wieloma projektami skalowania zespołu i współpracować z członkami zespołu.

Możesz uzyskać widok z lotu ptaka na wszystko, co związane z Twoim startupem, takie jak lejek sprzedaży, mapy drogowe produktów i dokumentację, bez przełączania się między platformami.

2. Używanie szablonów

W startupie z małym zespołem wiemy, że każdy żongluje wieloma zadaniami w dowolnym momencie. Ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest zmuszanie zespołu do tworzenia całego procesu od zera.

Z pomocą przychodzą gotowe szablony ClickUp. Podłącz i odtwórz szczegóły projektu; szablony pozwolą Ci szybko rozpocząć pracę.

Na przykład Szablon tablicy ClickUp Growth Experiments zawiera kompleksowy plan przeprowadzania eksperymentów wzrostu. Został zaprojektowany, aby pomóc w zarządzaniu różnymi aspektami eksperymentów wzrostu, takimi jak definiowanie hipotez, ustalanie celów i śledzenie postępów w realizacji tych celów.

Wizualizuj, planuj i śledź eksperymenty rozwojowe dzięki szablonowi ClickUp Growth Experiments Whiteboard Template

Pobierz ten szablon Podobnie, można uzyskać dostęp do różnych innych frameworków, w tym szablony planów rozwoju , szablony wyznaczania celów oraz szablony strategii marketingu treści .

3. Dostosowywanie przepływów pracy

Każdy startup ma unikalne potrzeby i procesy. ClickUp to rozumie i oferuje kilka opcji dostosowania przepływu pracy do potrzeb i preferencji startupu.

Niektóre przykłady konfigurowalnych przepływów pracy w ClickUp obejmują:

 • Niestandardowe typy zadań: Aby reprezentować różne rodzaje pracy, takie jak tworzenie treści, żądania funkcji, poprawki błędów lub bilety obsługi klienta
 • Widoki: Aby pomóc Ci przeglądać pracę w wybrany przez Ciebie sposób. ClickUp oferuje ponad 15 widoków, które pomagają nadzorować obciążenie pracą zespołu,zarządzać zasobami zespołu, ustalać priorytety zadań i wiele więcej

Przykładowy widok wykresu Gantta ClickUp

widok wykresu Gantta w ClickUp pozwala wizualizować kamienie milowe projektu, harmonogramy i zależności

4. Współpraca z zespołem

Skuteczne skalowanie zespołu opiera się w dużej mierze na wydajnej współpraca zespołowa . ClickUp oferuje wszechstronne funkcje, które sprawiają, że praca zespołowa jest dziecinnie prosta.

Na przykład, Tablice ClickUp to idealne miejsce do przeprowadzenia wirtualnej burzy mózgów z zespołem. Ożyw swoje pomysły, pracuj wspólnie nad innowacyjnymi pomysłami i przekształcaj je w działania na tablicach. Pomyśl o tym jak o cyfrowym płótnie, aby wszyscy byli na tej samej stronie, umożliwiając płynny postęp pracy.

przekształcanie pomysłów w zadania na tablicy clickup

wykorzystaj funkcję Whiteboard w ClickUp do burzy mózgów, planowania projektów i wizualnej współpracy z zespołem w czasie rzeczywistym

5. Integracje

Nic dziwnego, że Twój startup korzysta z kompleksowego stosu technologicznego do zarządzania klientami, generowania leadów, organizowania kampanii marketingowych i zmniejszania zależności zespołu od zespołów IT.

Użyj Integracje ClickUp aby zsynchronizować dane ze wszystkich źródeł biznesowych i stosu technologicznego w jedno źródło prawdy, tworząc spójne środowisko, w którym praca jest wykonywana szybko i bez błędów transferu danych.

6. Automatyzacja powtarzalnych zadań

W miarę rozwoju startupu okaże się, że wiele zadań musi być wykonywanych wielokrotnie. Automatyzacja ClickUp ma ponad 100 gotowych automatyzacji, które zmniejszają ilość pracy Twojej i Twojego zespołu. Możesz zautomatyzować działania, takie jak przypisywanie zadań, zmiana statusów zadań, aktualizacja priorytetów i wiele innych. Po prostu zdefiniuj warunki, w których chcesz uruchomić automatyzację i gotowe!

Niestandardowa automatyzacja w ClickUp

korzystaj z gotowych receptur automatyzacji lub dostosuj je do swoich potrzeb, aby Twój zespół mógł skupić się na tym, co najważniejsze

7. Śledź postępy dzięki zaawansowanym funkcjom

Skalowanie zespołu obejmuje wiele procesów zaprojektowanych w celu osiągnięcia różnych celów. ClickUp pozwala monitorować postępy projektu i identyfikować wąskie gardła, zanim dojdzie do ich eskalacji.

Użyj Widok osi czasu ClickUp aby wykreślić swój projekt wzdłuż elastycznej osi czasu. Możesz śledzić projekty, planować zadania i sprawdzać, co dzieje się w wielu projektach z jednego miejsca.

ClickUp 3.0 Oś czasu Lokalny widok obciążenia uproszczony

popraw widoczność projektu i przeglądaj obciążenie zespołu dzięki widokowi osi czasu ClickUp_

8. Dostęp z dowolnego miejsca

Zespoły startupowe często pracują zdalnie z wielu lokalizacji na całym świecie.

Narzędzia i systemy muszą być dostępne z dowolnego miejsca na dowolnym urządzeniu, aby pomóc zespołom w zarządzaniu zadaniami i efektywnej współpracy.

Przykładowo, zespół programistów w skalującym się startupie powinien być w stanie współpracować nad projektami kodowania, przeglądać pracę i śledzić postępy, aby zapewnić, że proces rozwoju produktu dotrzymuje terminów.

Rozwiązanie ClickUp oparte na chmurze pozwala pozostać w kontakcie z pracą bez względu na to, gdzie jesteś.

Jak zdecydować, kiedy jesteś gotowy na skalowanie swojego startupu?

Wiele kluczowych wskaźników wydajności może pomóc w podjęciu decyzji, czy startup jest gotowy do skalowania. Obejmują one:

 1. Popyt na produkt: Stały i rosnący popyt na produkt sygnalizuje, że rynek reaguje - na co wskazuje rosnąca sprzedaż i zapytania klientów. Skalowanie jest niezbędne, aby zaspokoić popyt klientów i wykorzystać możliwości rozwoju
 2. Stabilna infrastruktura: Twoje systemy technologiczne, procesy operacyjne i zaplecze rozwojowe powinny być w stanie obsłużyć zwiększony popyt i wyższe wolumeny transakcji bez zakłócania codziennej pracyoperacji produktowych. Jeśli infrastruktura startupu jest odporna i skalowalna, jest to dobry wskaźnik, że jesteś gotowy do skalowania
 3. Dostęp do kapitału: Świeże finansowanie lub inne zasoby finansowe pozwalają inwestować w zatrudnianie pracowników i wchodzenie na nowe rynki. Jeśli masz wystarczający dostęp do kapitału, być może nadszedł czas, aby skalować swój zespół i wykorzystać nowe możliwości
 4. Moment wejścia na rynek: Oceń, czy rynek jest gotowy na przyjęcie Twojego produktu lub usługi. Wysoki popyt na Twój produkt w połączeniu z dodatnim wzrostem PKB i wyższymi wydatkami konsumenckimi to dobry znak, że musisz pomyśleć o skalowaniu swojego startupu
 5. Gotowość operacyjna: Kiedy wszystko, od infrastruktury, przez sprzęt, po obsługę klienta, jest doskonale przygotowane do obsługi zwiększonego popytu i obciążenia pracą, sygnalizuje to, że startup jest operacyjnie gotowy do skalowania

Zrobienie pierwszego kroku: Praktyczne porady dotyczące skalowania startupu

Najtrudniejszą częścią skalowania startupu jest określenie, w jaki sposób startup może skorzystać z inicjatyw skalowania.

 • Czy chcesz usprawnić swoje procesy operacyjne?
 • Czy chcesz poprawić zaangażowanie klientów? Lub
 • Czy chcesz zoptymalizować swoją ofertę produktową?

Zawężenie najbardziej krytycznego rezultatu pomaga ustawić scenę dla tego, jak postępować i co masz nadzieję osiągnąć. Zbuduj swoją strategię i podejmuj stopniowe kroki, aby osiągnąć cele skalowania swojego startupu.

Pamiętaj, aby ocenić rynek i skrupulatnie śledzić swoje zasoby finansowe, aby upewnić się, że masz wystarczająco dużo środków na wsparcie wysiłków związanych z ekspansją i celami wzrostu.

Narzędzia takie jak ClickUp mogą pomóc usprawnić proces skalowania zespołu. Platforma oferuje solidne funkcje do obsługi zadań, zarządzania projektami, komunikacji, automatyzacji procesów, integracji innych narzędzi i analizy wydajności. Pomaga to firmom działać wydajniej i przygotowywać się do rozwoju i ekspansji. Zarejestruj się za darmo już dziś i zobacz, jak ClickUp może pomóc Ci usprawnić proces skalowania startupu.