10 Szablonów mapowania interesariuszy (matryca i mapy wpływów)
Szablony

10 Szablonów mapowania interesariuszy (matryca i mapy wpływów)

Interesariusze projektu pełnią różne role, mają różne perspektywy i różne poziomy wpływu. Zrozumienie, w jaki sposób każdy interesariusz może zyskać lub stracić na projekcie, jest niezbędne do stworzenia skutecznych strategii zaangażowania. 💡

Aby pomóc w śledzeniu wszystkich partnerów projektu i danych o każdym interesariuszu, wypróbuj szablony mapowania interesariuszy! Każdy przypisany do projektu może łatwo uzyskać dostęp do informacji, których potrzebuje, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie i pracują nad sukcesem projektu.

W tym przewodniku omówimy różne szablony map interesariuszy w ClickUp, PowerPoint i Excel oraz sposoby ich wykorzystania do tworzenia planów działania!

Co to jest szablon mapy interesariuszy?

Szablon mapowania interesariuszy to narzędzie wykorzystywane do identyfikacji, oceny i zarządzania relacjami z **wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami **Przedstawia wizualnie różne relacje i ich odpowiednie poziomy wpływu i znaczenia

Podczas konceptualizacji strategii i podejmowania decyzji niezbędne jest włączenie wszystkich interesariuszy w proces i rozpoznanie ich celów, zadań i interesów w projekcie. 👥

Szablon mapowania interesariuszy powinien zawierać następujące cechy:

 • Wszelkie ważne relacje interesariusza z innymi interesariuszami
 • Rola lub typ interesariusza (np. klient, inwestor, dostawca)
 • Szczegóły dotyczące obszaru wpływu, interesów i celów interesariuszy
 • Szczegóły dotyczące sposobu angażowania interesariuszy i komunikowania się z nimi
 • Ocena poziomu wsparcia, od niskiego do wysokiego
 • Strategie zarządzania oczekiwaniami interesariuszy
 • Plany działania dotyczące rozwiązywania problemów interesariuszy
 • Rezultaty projektu i właściciele zadań

Schematy blokowe i diagramy w ClickUp Whiteboards

Burza mózgów na mapie interesariuszy w aplikacji ClickUp Whiteboard

Co składa się na dobry szablon mapy interesariuszy?

**Dobry szablon mapowania interesariuszy powinien być łatwy do dostosowania, aby zespoły mogły ustalać priorytety interesariuszy zgodnie z ich potrzebami, umożliwiając im dostosowanie strategii zaangażowania i zasobów w trakcie trwania projektu

W rezultacie zespoły projektowe lepiej rozumieją, w jaki sposób interesariusze będą kształtować i wpływać na ich pracę! 🧑‍💻

Korzyści z kompleksowego szablonu mapowania interesariuszy obejmują:

 • Poprawa współpracy i komunikacji: Rozpoznanie ról, obowiązków i najlepszych sposobów współpracy eliminuje wąskie gardła zadań
 • Zwiększona widoczność: Mapowaniezakresu projektu dla interesariuszy zwiększa przejrzystość dla zespołu projektowego i całej organizacji
 • Skuteczne zarządzanie interesariuszami : Zapewnia kanał do ustalania oczekiwań dla zaangażowanych interesariuszy, aby przekazywać informacje zwrotne i otrzymywać regularne aktualizacje
 • Podejmowanie decyzji na podstawie informacji: Korzystanie ze strategicznej mapy interesariuszy pozwala na wczesne i częste informowanie kluczowych graczy na ważnych etapach projektu
 • Zwiększonawskaźnik powodzenia projektu: Współpraca z odpowiednimi osobami i grupami pomaga zespołomosiągać kamienie milowe i cele na czas ClickUp Mind Map Release Project

Planuj i organizuj projekty, pomysły lub istniejące zadania w ClickUp, aby uzyskać najlepszy wizualny zarys

Mapowanie interesariuszy może być złożonym procesem, ale korzystanie z odpowiednich narzędzi i szablonów może go uprościć.

Oto 10 szablonów mapowania interesariuszy w ClickUp, PowerPoint i Excel, które zapewnią strukturę potrzebną do stworzenia kompleksowej mapy interesariuszy!

10 dynamicznych szablonów mapowania interesariuszy dla decydentów

1. Szablon mapy interesariuszy ClickUp

Szablon mapy interesariuszy ClickUp

Szablon Szablon mapy interesariuszy ClickUp to idealne narzędzie do tworzenia interaktywnych diagramów i ilustracji, które można łatwo modyfikować lub zmieniać w miarę postępów projektu! Pozwala to kierownikom projektów na szybką identyfikację interesariuszy i przedstawienie ich relacji w łatwym do zrozumienia formacie wizualnym.

Aby stworzyć mapę interesariuszy na ClickUp Whiteboard, wpisz tytuł projektu w odpowiednim kształcie. Następnie wymień interesariuszy i narysuj linie od tytułu projektu do każdego z nich. 🌐

Myśląc o głównych zadaniach i działaniach w ramach projektu, zapisz je na karteczce samoprzylepnej i dodaj obok nazwy interesariusza. Narysuj linie od interesariuszy do karteczek samoprzylepnych, tworząc wizualną reprezentację interesariuszy i głównych punktów projektu. Po zmapowaniu każdego interesariusza, utwórz zadania bezpośrednio z Whiteboard, aby uzyskać więcej informacji! Pobierz ten szablon

2. Szablon listy interesariuszy ClickUp

Szablon listy interesariuszy ClickUp

Szablon listy interesariuszy ClickUp pozwala kierownikowi projektu rozpoznać, skategoryzować i dostosować wszystkich interesariuszy do jednego centralnego zasobu. Utrzymując aktywną listę interesariuszy, kierownik projektu może uzyskać dostęp do aktualnego widoku tego, kim są ci interesariusze, ich indywidualnych poziomów zainteresowania i procesy podejmowania decyzji których przestrzegają.

Bonus: Process Mapping Pomaga to kierownikowi projektu zidentyfikować potencjalne konflikty lub obszary porozumienia między zainteresowanymi stronami, przewidzieć oczekiwane wyniki niektórych decyzji i zaplanować z wyprzedzeniem potencjalne interwencje lub zatwierdzenia, które mogą być wymagane przez cały okres trwania projektu. Lista służy również jako ważny punkt odniesienia w przypadku korzystania z zewnętrznej wiedzy specjalistycznej w celu zapewnienia porad, wyjaśnień lub wskazówek dotyczących niektórych aspektów projektu! 📄

Check out customizable szablony kart projektów ! Pobierz ten szablon

3. Szablon listy interesariuszy ClickUp według wpływów

Lista interesariuszy ClickUp według szablonu wpływów

Szablon listy interesariuszy ClickUp zawiera również widok tablicy dla jeszcze lepszej kategoryzacji interesariuszy. Kierownicy projektów mogą przypisać interesariuszy do różnych poziomów wpływu, począwszy od tych, którzy są najbardziej zaangażowani w podejmowanie decyzji, a skończywszy na tych, którzy mają najmniejszy wpływ.

Korzystając z widoku tablicy, kierownicy projektów uzyskują cenny wgląd w dynamikę między interesariuszami, podejmują lepsze decyzje grupowe i planują lepsze wyniki! 🏆

Podziel interesariuszy na cztery kategorie w oparciu o ich poziom wpływu, korzystając z widoku zarządu:

 • Poziom 1: Główni interesariusze o najwyższym poziomie wpływu i oddziaływania na projekt
 • Poziom 2: Osoby lub grupy, które mają silny wpływ i mogą działać jako doradcy i partnerzy
 • Poziom 3: Osoby lub grupy, które mogą potencjalnie wpływać na wyniki i podejmować decyzje
 • Poziom 4: Potencjalni influencerzy Pobierz ten szablon ### 4. Szablon macierzy analizy interesariuszy ClickUp

Szablon matrycy analizy interesariuszy ClickUp

Tworzenie macierzy analizy w celu pomiaru priorytetów interesariuszy może być skomplikowanym zadaniem, ale Szablon macierzy analizy interesariuszy ClickUp sprawia, że jest to łatwe! Ten szablon pomoże Ci stworzyć i utrzymać matrycę przy minimalnym wysiłku, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na osiąganiu wyników.

Szablon pomaga zminimalizować zamieszanie, oferując legendę macierzy, aby rozpocząć wypełnianie diagramu. Oś y reprezentuje Władzę interesariuszy, a oś x reprezentuje Zainteresowanie interesariuszy.

 • Zarządzaj ściśle: Kluczowi interesariusze, którym należy nadać priorytet i z którymi należy ściśle współpracować
 • Zadbaj o zadowolenie: Interesariusze, którzy nie są priorytetowi, ale wynik powinien nadal spełniać ich potrzeby
 • Informuj na bieżąco: Interesariusze, którzy mają mniejszy wpływ, ale nadal muszą być na bieżąco informowani
 • Monitoruj: Interesariusze, których należy zaangażować w razie potrzeby

Po dodaniu wszystkich osób i grup do macierzy, możliwe jest sprawdzenie, na kogo dana decyzja będzie miała najbardziej pozytywny lub negatywny wpływ. W rezultacie zespół projektowy będzie miał lepszą komunikację z interesariuszami i rozwiązywanie problemów! Pobierz ten szablon Sprawdź więcej_ szablony macierzy do organizowania projektów!

5. Szablon analizy interesariuszy ClickUp

Szablon analizy interesariuszy ClickUp

Kierownicy projektów mogą używać Szablon analizy interesariuszy ClickUp aby utworzyć matrycę decyzyjną, która szereguje każdego interesariusza na podstawie jego wpływu i poziomu wsparcia w widoku listy. Macierz ta szereguje interesariuszy na dwóch osiach: Ich poziom wpływu na projekt i ilość wsparcia, którego prawdopodobnie udzielą.

Ten szablon zawiera wiele widoków, w tym widok listy i tablicy, aby wizualizować zarządzanie interesariuszami na różne sposoby. Przewodnik dla początkujących zawiera wskazówki dotyczące dodawania treści i tworzenia prostych automatyzacji w celu usprawnienia procesu obsługi projektu! 🤖 Pobierz ten szablon

6. Szablon statusu projektu wykonawczego ClickUp

Szablon statusu projektu wykonawczego ClickUp

Z Szablon statusu projektu wykonawczego ClickUp dzięki niemu informowanie interesariuszy o postępach w realizacji projektu jest łatwe i przystępne. Oznaczone kolorami wskaźniki na szablonie zapewniają natychmiastowy przegląd statusu, kosztów i harmonogramu projektu. Użytkownicy mogą również dostosować układ i wyświetlanie szablonu, aby dane były bardziej znaczące. 📈

Dzięki przejrzystym wizualizacjom i łatwemu dostępowi do szczegółów projektu, interesariusze mogą łatwiej zrozumieć projekt zależności projektu i aktualny stan. Interesariusze mogą również śledzić postępy projektu w czasie, a także identyfikować obszary, którym należy poświęcić więcej uwagi lub zasobów, aby projekt osiągnął swoje cele. Ten szablon pomaga upewnić się, że interesariusze są informowani, zaangażowani i połączeni ze wszystkimi aspektami projektu! Pobierz ten szablon

7. Szablon wykresu Pert ClickUp

Szablon wykresu ClickUp Pert

A Wykres PERT (technika oceny i przeglądu programu) to narzędzie do zarządzania projektami, które może pomóc kierownikom projektów koordynować wysiłki interesariuszy w projekcie. Wykres wizualnie ilustruje zadania projektowe, działania i kamienie milowe .

Każde zadanie lub działanie jest reprezentowane przez kształt pokazujący nazwę zadania i szacowany czas trwania. Strzałki przedstawiają kolejność, w jakiej zadania muszą zostać wykonane. I z ClickUp Pert Chart Template menedżerowie projektów mogą szybko planować zadania, koordynować zasoby, planować projekty w logicznej kolejności i identyfikować współzależności między zadaniami. Dzięki takiemu wizualnemu podejściu kierownicy projektów mogą szybko przewidywać opóźnienia i podejmować strategiczne kroki w celu ich uniknięcia! Pobierz ten szablon

8. Szablon macierzy priorytetów ClickUp

Szablon matrycy priorytetów ClickUp

Jeśli szukasz ogólnych szablonów zarządzania projektami do zarządzania interesariuszami, Szablon matrycy priorytetów ClickUp jest idealnym rozwiązaniem. Menedżerowie mogą ustalić kryteria względnego znaczenia poszczególnych interesariuszy w oparciu o ich kontrolę lub zainteresowanie projektem. ✅

Szablon zawiera przewodnik dla początkujących, w tym ściągawkę z macierzy priorytetów do przypisywania interesariuszom priorytetów i poziomów pilności:

 • Wysoka Ważność i Wysoka Pilność: Poziom priorytetu 1
 • Wysoka pilność i niska ważność: Poziom priorytetu 2
 • Niska pilność i wysoka ważność: Poziom priorytetu 3
 • Niska pilność i niskie znaczenie: Poziom priorytetu 4 Pobierz ten szablon ### 9. Szablon mapowania interesariuszy w programie PowerPoint

Szablon mapy interesariuszy PowerPoint

przez Slide Team

Szablon mapy interesariuszy w programie PowerPoint to narzędzie zapewniające szybki wgląd w kluczowych interesariuszy i dające wyobrażenie o tym, kim należy zarządzać, z kim się konsultować lub kogo informować przez cały czas trwania projektu.

Szablon pozwala jasno i zwięźle określić, kim jest każdy interesariusz, jego rolę w projekcie oraz poziom wpływu lub władzy. Dodatkowo można podzielić ich na kategorie w oparciu o ich zaangażowanie w projekt i cele z nim związane. Pobierz ten szablon

10. Szablon mapowania interesariuszy w programie Excel

Szablon mapy interesariuszy w programie Excel

przez Template Lab

Szablon mapy interesariuszy w programie Excel to kolejne narzędzie dla kierowników projektów do śledzenia wszystkich potencjalnych interesariuszy, ich pozycji i poziomów wpływu na projekt. Pozwala to kierownikom projektów szybko zidentyfikować, kto może opierać się lub wspierać projekt i odpowiednio zaplanować strategie wokół tych interesariuszy.

Po zidentyfikowaniu wszystkich interesariuszy można odpowiednio zmapować ich relacje, co pozwala na lepsze planowanie i komunikację między wszystkimi interesariuszami. Pobierz ten szablon

Tworzenie interaktywnych map interesariuszy w ClickUp

ClickUp upraszcza zadanie tworzenia szczegółowych diagramów złożonych relacji między interesariuszami. Od sesji burzy mózgów po opracowywanie map drogowych produktów, zespoły mogą przejąć kontrolę nad relacjami z interesariuszami i upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie dla każdego projektu.

Zacznij już dziś i zmapuj swoją sieć interesariuszy za pomocą ClickUp! 🦄 Utwórz bezpłatne konto