10 gratis sjablonen voor hiatenanalyse in ClickUp, Excel en Word
Sjablonen

10 gratis sjablonen voor hiatenanalyse in ClickUp, Excel en Word

Een analyse van hiaten heeft vele namen: efficiëntietracker, beoordeling van behoeften of variantieanalyse.

Door te begrijpen waar er hiaten bestaan in een systeem, kunnen organisaties stappen ondernemen om de kloof te overbruggen en dichter bij het bereiken van hun doelen te komen. Sjablonen voor kloofanalyses bieden bedrijven een gemakkelijke manier om inzicht te krijgen in wat er verbeterd moet worden en strategieën te ontwikkelen voor succes.

Ze kunnen ook dienen als startpunt voor het in kaart brengen van procesveranderingen of het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Met sjablonen voor kloofanalyses hebben bedrijven een effectief hulpmiddel om de voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat er tijdens het hele proces verantwoording wordt afgelegd.

Het lijkt misschien een Hercules-taak die is ontworpen voor veranderingsagenten zoals bedrijfsanalisten. Maar met sjablonen voor kloofanalyses is iedereen voorbereid om fundamentele stappen te zetten in de strategie, het product, de mensen en de organisatie procesverbeteringen !

We hebben een lijst samengesteld van sjablonen voor gap-analyses in ClickUp, een alles-in-één productiviteitstool waarmee teams en bedrijven in verschillende sectoren gemakkelijk feedback kunnen geven, kunnen communiceren en met elkaar kunnen samenwerken. Maar we hebben ook de beste Excel en Word sjablonen voor kloofanalyse opgenomen!

Wat is een sjabloon voor kloofanalyse?

Een kloofanalyse is een proces voor het identificeren en evalueren van de verschillen tussen de huidige prestaties van een bedrijfsmiddel en de gewenste status.

Een sjabloon voor kloofanalyse splitst complexe problemen op om weloverwogen beslissingen te nemen, uitvoerbare plannen op te stellen en de productiviteit te verhogen.

Naarmate uw organisatie groeit - medewerkers worden gepromoveerd, de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) van de afdeling stijgen, en interne middelen uitgeput raken -De sleutel is om tot in de details te kijken en snel actie te ondernemen.

kloofanalyse tussen leidinggevenden en teamleden door cascade

via Cascade Discover SWOT-analysesjablonen !

Wat maakt een goed sjabloon voor hiatenanalyse?

Een goed sjabloon voor kloofanalyse ondersteunt verschillende soorten inhoud, zoals tekst, afbeeldingen, video's en links, om het hele verhaal te vertellen. Het moet flexibel zijn voor elke analist om gemakkelijk elementen toe te voegen of te verwijderen, zodat uw analyse de gegevens heeft om uw onderzoek te ondersteunen.

Het is heel goed mogelijk om het zonder sjabloon voor een kloofanalyse te doen, maar je moet de tijd die je besteedt aan het voorbereiden van de analyse reserveren voor het eigenlijke analysewerk:

 • Huidige situatie: Het identificeren van de huidige pijnpunten van uw bedrijf en gebieden die moeten worden verbeterd
 • Gewenste status: Het potentieel van uw bedrijf vaststellen en uw toekomstige staat voorstellennaar uw doelen *Gat: Inzicht in de gebieden die voor verbetering vatbaar zijn en de mogelijkheden om te leren
 • Actieplan : Uw doelen afstemmen op uw huidige staat, gewenste staat en kloof om een betereactieplan voor uw bedrijf

Sjablonen voor hiatenanalyses zijn er in verschillende formaten - documenten, lijsten, tabellen - die we allemaal hebben opgenomen in onze sjabloonoverzicht. Ze versnellen het creatieproces en helpen informatie te organiseren in gestructureerde categorieën zodat het publiek de gegevens zonder verwarring kan begrijpen.

10 sjablonen voor hiatenanalyse

1. ClickUp sjabloon voor hiatenanalyse

Breng bestaande hiaten en actieplannen in kaart op een ClickUp Whiteboard

Hulpmiddelen voor strategische planning in de ClickUp sjabloon voor hiatenanalyse zal helpen om het denken van de groep weer te geven en betere gesprekken te stimuleren! Iedereen kan voortbouwen op elkaars bijdragen in een omgeving met weinig druk.

Deze beginnersvriendelijke ClickUp Whiteboard sjabloon heeft betrekking op alle strategische aandachtsgebieden - beleid, winst, product of processen - om ideeën om te zetten in uitvoerbare taken. De flexibiliteit van deze sjabloon (een oneindig canvas) geeft het team de ruimte om een grondig begrip te ontwikkelen van de hiaten die het volledige potentieel van een aandachtsgebied in de weg staan.

Gebruik deze eenvoudige ClickUp tips voor sjablonen om uw kloofanalyseproces te versnellen:

 • Pas het Whiteboard aan met de vier hoofdgebieden van het raamwerk voor kloofanalyse: Huidige staat, gewenste staat, hiaten en actieplannen
 • Nodig teamleden gratis uit om mee te werken (Gasten zijn beschikbaar op elkeClickUp plan)
 • Voeg relevante bestanden, websitelinks of media toe om context te bieden
 • Voeg gekleurde tekstblokken of plakbriefjes toe voor uw inhoud Deze sjabloon downloaden ### 2. ClickUp Prioriteiten Analyse sjabloon vaardighedenkloof

Organiseer prioriteiten om een actieplan voor een kloofanalyse te vormen in een ClickUp Lijst

Het prioriteren van vaardigheden begint met het beoordelen van de vaardigheidskloof die momenteel bij elke werknemer bestaat. Je kunt dit doen door middel van een vaardighedenaudit en zodra deze is voltooid, kun je prioriteiten stellen voor welke vaardigheden onmiddellijke hulp nodig is.

Sorteer samen met je beoordeling je taken op prioriteit om de belangrijkste taken in je workflow te zien en voeg tijdsinschattingen toe om dienovereenkomstig te plannen.

Dit is eenvoudig te doen met de ClickUp Prioriteiten Analyse sjabloon vaardighedenkloof ! Het toont u een lijst van alle teamleden gegroepeerd volgens prioriteit met hun afdeling, naam van de vaardigheid, beoordeling, totaalscore, doelscore, actiestappen, kloof en prioriteitsniveau.

Er zijn vier prioriteitsniveaus in ClickUp: dringende, Hoge, Normale en Lage. Hoe u elke prioriteit definieert en gebruikt in een analyse van vaardigheidskloven is uw keuze! Hier zijn standaard prioriteit benchmarks ter inspiratie:

 • Urgent: Dit zijn uw belangrijkste vaardigheidstekorten die nu uw aandacht vragen
 • **Hoog Vaardigheidshiaten met een voorgestelde datum waarop ze voltooid moeten zijn
 • Normaal: Lacunes in uw vaardigheden die u kunt aanpakken wanneer het u uitkomt
 • Laag: Lacunes in vaardigheden die misschien niet zo lang duren om te voltooien of die niet meteen nodig zijn Deze sjabloon downloaden ### 3. ClickUp Afdeling Analyse van vaardighedenkloof Sjabloon

Verzamel gegevens van elke afdeling om prestatiehiaten te beoordelen in een ClickUp-lijst

Als u de vaardigheidstekorten als een heel team wilt bekijken, schakel dan over naar de lijst met afdelingen in ClickUp's sjabloon voor de analyse van vaardigheidstekorten! Deze tool zal u helpen de expertise en ervaring van uw huidige personeel te beoordelen om de nodige vaardigheden voor een goed functionerend team .

Gebruik deze sjabloon om onderzoek te doen naar trends in het inhuren van personeel en verzamel feedback van je team en leidinggevenden. Zodra deze specifieke vaardigheden zijn geïdentificeerd kunt u ze vergelijken met de bestaande vaardigheden en identificeer wervings- of opleidingsinitiatieven om die hiaten op te vullen.

Door de tijd te nemen om prioriteit te geven aan vaardigheden, kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze goed gepositioneerd zijn voor succes, nu en in de toekomst!

Lees hoe_ opleiding en ontwikkeling van personeel **kan het resultaat helpen! Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Analyse sjabloon vaardighedenkloof

Hiaten per vaardigheidstype identificeren in een ClickUp-lijst

Een analyse van de vaardighedenkloof analyseert de vaardigheden van het huidige personeelsbestand van een organisatie in vergelijking met de vaardigheden die nodig zijn om de huidige en toekomstige doelen te bereiken. Dit type beoordeling identificeert hiaten in vaardigheden die moeten worden aangepakt om een organisatie vooruit te helpen met haar bedrijfsdoelstellingen.

Zodra hiaten in vaardigheden zijn geïdentificeerd, kunnen organisaties werknemers trainingsprogramma's en andere leermogelijkheden aanbieden om hen te helpen de vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben. Organisaties kunnen ook extra werknemers met de vereiste vaardigheden aannemen of werk uitbesteden wanneer expertise niet beschikbaar is intern - of als teams op hun werklastcapaciteit .

Gebruik de ClickUp Analyse sjabloon vaardighedenkloof om al uw teamleden te centraliseren gegroepeerd per vaardigheidstype met hun afdeling, naam van de vaardigheid, beoordeling, totaalscore, doelscore, actiestappen, kloof en prioriteitsniveau. De doelscore is standaard 0 voor de laagste score en 25 voor de hoogste, maar u kunt deze score aanpassen aan uw voorkeur!

Leer hoe je de_ capaciteitsplanningsproces ! Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Vaardigheden in kaart brengen sjabloon

Hiaten dichten met een systeem voor het in kaart brengen van vaardigheden in ClickUp

Het in kaart brengen van vaardigheden is een proces dat wordt gebruikt om lacunes in vaardigheden en kennis binnen een organisatie of personeelsbestand te identificeren. Door de vaardigheden van individuen te beoordelen, kunnen organisaties inzicht krijgen in de capaciteiten van hun werknemers om lacunes in vaardigheden en kennis op te vullen. Het in kaart brengen van vaardigheden houdt in dat vaardigheden, bekwaamheden en kwalificaties worden afgezet tegen functievereisten en dat discrepanties worden geïdentificeerd.

Het in kaart brengen van vaardigheden helpt organisaties ook om de productiviteit te verhogen door ervoor te zorgen dat werknemers geschikt zijn voor hun functie en de mogelijkheden hebben om hun beste werk te doen . Wanneer werknemers de juiste vaardigheden hebben voor hun functie, wordt de samenwerking tussen teams gestimuleerd, waardoor processen worden gestroomlijnd, het optimaliseren van middelen en het verbeteren van de algemene prestaties van de organisatie!

De ClickUp Vaardigheden Sjabloon heeft voorgeformatteerde aangepaste velden om te beginnen met het beoordelen van de vaardigheden van uw team: leiderschap, communicatie, timemanagement, problemen oplossen, computervaardigheden, gegevensanalyse, technisch schrijven_ , en Projectmanagement. Deze sjabloon downloaden **_Bonus: *Competitieve analyse sjablonen*

6. ClickUp Sjabloon voor het in kaart brengen van technische vaardigheden

ClickUp sjabloon voor het in kaart brengen van technische vaardigheden

Gebruik een tewerkstellingshiërarchie om de vaardigheden van teamleden in kaart te brengen in ClickUp

Met de exponentiële vooruitgang van technologie kan het moeilijk zijn voor bedrijven en individuen om bij te blijven met de nieuwste vaardigheden die nodig zijn om concurrerend te blijven. Technische vaardigheden zijn essentieel om up-to-date te blijven in een digitale wereld, en inzicht in de vaardigheden die vandaag de dag nodig zijn voor succes is de sleutel tot het effectief navigeren door de vaardigheidskloof.

Ga naar de technische lijstweergave in ClickUp's sjabloon voor het in kaart brengen van vaardigheden en voeg uw beoordelingen van elke werknemer toe, gegroepeerd per functieniveau: instapniveau, Middenniveau, Seniorniveau, en _Executive. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp IT Vaardighedenmatrix Sjabloon

ClickUp IT-vaardighedenmatrixsjabloon

Krijg een uitgebreid inzicht in de aanwezige vaardigheden in het team

Bedrijven streven er voortdurend naar om voorop te blijven lopen en hebben personeel nodig met de vaardigheden die nodig zijn om de ontwikkelingen in de branche bij te houden en om andere afdelingen in een organisatie te trainen op het gebied van technologische best practices en beveiliging.

De ClickUp IT Vaardighedenmatrix Sjabloon is perfect voor IT-teams van elke branche en grootte om huidige en ontbrekende IT-vaardigheden te beheren, te plannen en bij te houden. De sjabloon wordt geleverd met vier voorgeformatteerde weergaven die u kunt aanpassen:

 • Taalmatrix Lijstweergave: Vaardigheden gegroepeerd op Vaardigheidstype, gefilterd op Taalvaardigheden
 • Matrix lijstweergave webontwikkeling: Vaardigheden gegroepeerd op vaardigheidstype, gefilterd op webontwikkelingsvaardigheden
 • Overzichtstabel: Beschikbare gegevens in dit sjabloon, gesorteerd op vaardigheidstype
 • Overzichtskaart vaardigheden: Taken gegroepeerd op vaardigheidstype Deze sjabloon downloaden ### 8. ClickUp Algemene Vaardighedenmatrix Sjabloon

ClickUp Algemene Vaardighedenmatrix Sjabloon

Breng de vaardigheden en expertise van werknemers visueel in kaart op een rooster in ClickUp

Een vaardighedenmatrix, ook bekend als een competentie-inventaris is een instrument dat wordt gebruikt om de vaardigheden van een individu of een team te beoordelen en bij te houden. Het geeft visueel de kwalificaties, vaardigheden en bekwaamheden van werknemers weer met betrekking tot de vaardigheden die vereist zijn voor het uitvoeren van specifieke functies. Het is een referentiepunt voor managers om hiaten in de vaardigheden van werknemers te beoordelen en dienovereenkomstig trainingssessies te plannen.

Bovendien helpt het werkgevers om hun personeel effectiever af te stemmen op verschillende bedrijfsdoelstellingen door ervoor te zorgen dat mensen alle relevante taken efficiënt uitvoeren.

De algemene vaardighedenmatrix in ClickUp bevat een legenda-schaal die u kunt gebruiken als uitgangspunt voor uw analyse van vaardigheidshiaten:

Excel sjabloon voor hiatenanalyse

via Someka Op het eerste gezicht lijkt dit sjabloon voor kloofanalyse misschien overweldigend, maar de kant-en-klare structuur en het ontwerp zullen u helpen om uw doelen en doelstellingen voor elk kloofanalyseproces te schetsen!

De belangrijkste kenmerken van dit sjabloon zijn:

 • Tabel voor het uitwerken van taken, doelstellingen, huidige staat, gewenste staat en corrigerende maatregelen
 • Een uitsplitsing van de prioriteitstatus en prioriteit- vs. hiaatgrafieken om hoge, gemiddelde en lage prioriteitsniveaus te bepalen Deze sjabloon downloaden ### 10. Microsoft Word sjabloon voor hiatenanalyse

Microsoft Word sjabloon voor analyse van hiaten in processen

via Sjabloon Lab Deze sjabloon voor kloofanalyse in Word is speciaal ontworpen voor softwarebeoordelingen. Hoewel het geen sjabloon is om als werkdocument te gebruiken (zoals het vastleggen van taken of notities), kunt u de plaatshoudertekst snel vervangen door uw eigen inhoud, een paar kleuraanpassingen maken en delen met de leidinggevenden.

De sjabloon heeft drie primaire kolommen: Huidige status, doel en analyse van hiaten. Onderaan is er ruimte voor een highlights statement.

Voordat u een sjabloon voor één pagina raden we u aan een ClickUp sjabloon te gebruiken om het werk in een gap-analyse uit te voeren. Laten we eens doorlopen hoe u een kloofanalyse uitvoert! Deze sjabloon downloaden

Gap-analyse uitvoeren

Uw taak is duidelijk.

Voer een kloofanalyse uit om de vraag te beantwoorden: _Waarom halen we specifieke doelen niet en wat is het actieplan?

Oké, dat zijn twee vragen, maar deze stap-voor-stap gids zal je helpen ze allebei te beantwoorden!

Stap 1: Duidelijke doelstellingen definiëren

Het vaststellen van duidelijke doelen en doelstellingen is essentieel voordat u begint met een kloofanalyse. In deze fase wordt precies opgesomd wat de organisatie uiteindelijk hoopt te bereiken, en dit zal een benchmark zijn om later in het proces te vergelijken.

Stap 2: De huidige prestaties beoordelen

In deze stap is het essentieel om te beoordelen hoe goed de organisatie presteert in vergelijking met de gewenste doelen. Dit omvat het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen, zoals enquêtes over feedback van klanten, interne audits en financiële rapporten. Vervolgens moet u deze gegevens evalueren ten opzichte van vastgestelde normen of benchmarks voor vergelijkingsdoeleinden.

Stap 3: De hoofdoorzaak van problemen vaststellen

Zodra alle relevante gegevens verzameld en geanalyseerd zijn, is het tijd om bestaande problemen te evalueren die de organisatie verhinderen haar doelen te bereiken. Het analyseren van zowel sterke als zwakke punten in dit stadium helpt om gebieden te identificeren die verbetering of verdere ontwikkeling binnen de organisatie nodig hebben, zoals de processen, systemen of middelen, die je later in het proces kunt aanpakken.

Gebruik deze_ sjablonen voor analyse van hoofdoorzaken !

Stap 4: SMART-doelen stellen

Nadat u mogelijke verbeterpunten hebt geïdentificeerd, stelt u Specifieke Meetbare Bereikbare Realistische Tijdgebonden ( SMART ) doelen die helpen bij het bereiken van hogere prestatieniveaus door middel van strategische planningsinitiatieven die haalbaar zijn binnen gegeven deadlines of tijdlijnen.

ClickUp Doelen volgen

Blijf op koers om uw doelen te bereiken met duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en automatische voortgangsregistratie in ClickUp

Stap 5: Een actieplan ontwikkelen

Als de doelstellingen en meetbare doelen zijn vastgesteld, ontwikkelt u een actieplan met oplossingen. Dit plan omvat een communicatiestrategie en het benaderen van belangrijke teamleden die nodig zijn om veranderingen soepel te laten verlopen.

Stap 6: De voortgang bewaken en resultaten evalueren

Zodra de implementatie is voltooid, controleert u periodiek de voortgang ten opzichte van vooraf bepaalde benchmarks en doelen. De sleutel tot succes op lange termijn is het actief beoordelen van de doeltreffendheid van de veranderingen en het regelmatig en voortdurend evalueren van de bereikte resultaten.

Na het doorlopen van dit proces kunt u met een gerust hart een succesvolle gap-analyse afsluiten!

Wie heeft er baat bij het gebruik van een model voor kloofanalyse?

Een sjabloon voor kloofanalyse is een waardevol hulpmiddel voor iedereen die zijn huidige situatie wil evalueren en verbeterpunten wil identificeren. Dit maakt het nuttig voor een breed scala aan individuen, bedrijven en organisaties. Bekijk deze sjablonen om te zien of ze u kunnen helpen uw doelen te bereiken:

Marketeers: Of u nu een eigenaar van een klein bedrijf bent of deel uitmaakt van een marketingteam, een sjabloon voor kloofanalyse kan u helpen uw huidige marketingstrategieën te beoordelen en gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn. Door hiaten in je doelmarkt, berichtgeving of tactieken te identificeren, kun je een effectiever en gerichter marketingplan maken.

Projectmanagers: Het bijhouden van de voortgang van een project en het identificeren van mogelijke wegversperringen kan een ontmoedigende taak zijn. Met een sjabloon voor kloofanalyse kunnen projectmanagers de huidige prestatiecijfers vergelijken met de gewenste resultaten, waardoor het eenvoudiger wordt om gebieden te identificeren die gecorrigeerd en verbeterd kunnen worden.

Bespaar tijd met een gratis sjabloon voor hiatenanalyse van ClickUp

Een sjabloon voor kloofanalyse in ClickUp verlaagt de drempel voor u om voorbij de knipperende cursor te komen en op een snel spoor naar bruikbare oplossingen te komen. U bespaart tijd door complexe problemen op te splitsen om weloverwogen beslissingen te nemen, actieplannen op te stellen en uw productiviteit te verhogen.

ClickUp biedt een gratis Forever Plan boordevol functies om u te concentreren op het werk dat de naald beweegt en één dag per week te besparen. Maak vandaag nog een account aan !