10 sjablonen voor het in kaart brengen van belanghebbenden (matrix- en invloedskaarten)
Sjablonen

10 sjablonen voor het in kaart brengen van belanghebbenden (matrix- en invloedskaarten)

Projectstakeholders hebben verschillende rollen, perspectieven en invloedsniveaus. Het is essentieel om te begrijpen hoe elke belanghebbende voordeel of verlies kan halen uit het project om effectieve strategieën voor betrokkenheid te creëren. 💡

Om alle partners van je project en gegevens over elke stakeholder bij te houden, kun je sjablonen voor het in kaart brengen van stakeholders gebruiken! Iedereen die aan het project is toegewezen, kan eenvoudig toegang krijgen tot de informatie die hij of zij nodig heeft om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde lijn zit en meewerkt aan het succes van het project.

In deze gids behandelen we verschillende sjablonen voor stakeholderkaarten in ClickUp, PowerPoint en Excel en hoe je ze kunt gebruiken om actieplannen te maken!

Wat is een sjabloon voor het in kaart brengen van belanghebbenden?

Een sjabloon voor het in kaart brengen van belanghebbenden is een hulpmiddel dat wordt gebruikt om relaties met interne en externe belanghebbenden. Het geeft visueel de verschillende relaties weer en hun respectievelijke niveaus van invloed en belang.

Bij het bedenken van strategieën en het nemen van beslissingen is het essentieel om alle belanghebbenden bij het proces te betrekken en hun doelen, doelstellingen en gevestigde belangen in het project te erkennen. 👥

Een sjabloon voor het in kaart brengen van belanghebbenden moet de volgende kenmerken hebben:

 • Alle belangrijke relaties die de stakeholder heeft met andere stakeholders
 • De rol of het type stakeholder (bijv. klant, investeerder, leverancier)
 • Details van het invloedsgebied, de belangen en doelstellingen van de stakeholder
 • Details over hoe belanghebbenden moeten worden betrokken en hoe met hen moet worden gecommuniceerd
 • Een beoordeling van de mate van ondersteuning, van laag tot hoog
 • Strategieën voor het managen van stakeholderverwachtingen
 • Actieplannen voor het aanpakken van zorgen van belanghebbenden
 • Projectresultaten en taakeigenaren

Stroomdiagrammen en diagrammen in ClickUp Whiteboards

Een stakeholderkaart brainstormen op een ClickUp Whiteboard

Wat maakt een goed sjabloon voor het in kaart brengen van belanghebbenden?

Een goed sjabloon voor het in kaart brengen van stakeholders moet gemakkelijk aanpasbaar zijn zodat teams prioriteiten kunnen stellen aan de hand van hun behoeften, zodat ze hun strategie voor het betrekken van stakeholders en hun middelen in de loop van het project kunnen aanpassen.

Het resultaat is dat projectteams beter begrijpen hoe stakeholders hun werk zullen vormgeven en beïnvloeden! 🧑‍💻

De voordelen van een uitgebreide sjabloon voor het in kaart brengen van belanghebbenden zijn onder andere

 • Verbeterde samenwerking en communicatie: Het herkennen van de rollen, verantwoordelijkheden en hoe het beste samen te werken verwijdert knelpunten in taken
 • Verbeterde zichtbaarheid: Het in kaart brengen van dereikwijdte van het project voor belanghebbenden vergroot de transparantie voor het projectteam en in de hele organisatie
 • Effectief beheer van belanghebbenden : Biedt een kanaal om verwachtingen te stellen voor betrokken belanghebbenden om feedback te geven en regelmatig updates te krijgen
 • Geïnformeerde besluitvorming: Met behulp van een strategische stakeholderkaart kunnen belangrijke spelers vroeg en vaak worden geïnformeerd tijdens belangrijke fasen van het project
 • Geïnformeerdsucceskans project: Samenwerken met relevante mensen en groepen helpt teamsmijlpalen en doelstellingen op tijd te bereiken ClickUp Mindmap Release Project

Plan en organiseer projecten, ideeën of bestaande taken in ClickUp voor het ultieme visuele overzicht

Stakeholder mapping kan een complex proces zijn, maar het gebruik van de juiste tools en sjablonen kan het eenvoudiger maken.

Hier zijn 10 sjablonen voor het in kaart brengen van belanghebbenden in ClickUp, PowerPoint en Excel om u de structuur te geven die u nodig hebt om een uitgebreide kaart van uw belanghebbenden te maken!

10 sjablonen voor het dynamisch in kaart brengen van stakeholders voor besluitvormers

1. ClickUp sjabloon voor stakeholderkaart

ClickUp sjabloon belanghebbendenkaart

De ClickUp sjabloon voor het in kaart brengen van belanghebbenden is de perfecte tool voor het maken van interactieve diagrammen en illustraties, die gemakkelijk kunnen worden aangepast of gewijzigd naarmate het project vordert! Zo kunnen projectmanagers snel belanghebbenden identificeren en hun relaties weergeven in een gemakkelijk te begrijpen visueel formaat.

Om een stakeholderkaart te maken op een ClickUp Whiteboard, schrijft u de projecttitel in een vorm. Maak vervolgens een lijst van de belanghebbenden en trek lijnen van de projecttitel naar elke belanghebbende. 🌐

Als u denkt aan belangrijke taken en activiteiten binnen het project, noteer ze dan op een sticky note en voeg ze toe naast de naam van de stakeholder. Trek lijnen van de stakeholders naar de sticky notes en creëer zo een visuele weergave van de stakeholders en belangrijkste punten van het project. Als je alle belanghebbenden in kaart hebt gebracht, kun je direct vanuit het Whiteboard taken aanmaken om meer informatie op te vragen! Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Sjabloon voor lijst met belanghebbenden

ClickUp lijst met belanghebbenden

ClickUp's lijst met belanghebbenden sjabloon stelt een projectmanager in staat om alle belanghebbenden te herkennen, te categoriseren en samen te brengen in één centrale bron. Door een actieve lijst met belanghebbenden bij te houden, heeft de projectmanager toegang tot een actueel overzicht van wie deze belanghebbenden zijn, hun individuele niveaus van interesse en de besluitvormingsprocessen die ze volgen.

Bonus: proces in kaart brengen Dit helpt de projectmanager om potentiële conflicten of gebieden van overeenstemming tussen belanghebbenden te identificeren, te anticiperen op de verwachte uitkomsten van bepaalde beslissingen en vooruit te plannen voor potentiële interventies of goedkeuringen die gedurende de looptijd van het project nodig kunnen zijn. De lijst dient ook als een belangrijke referentie wanneer je op externe expertise vertrouwt om advies, opheldering of begeleiding te geven over bepaalde aspecten van het project! 📄

Ontdek aanpasbare_ sjablonen voor projecthandvesten ! Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp lijst belanghebbenden op invloed sjabloon

ClickUp lijst belanghebbenden per invloed sjabloon

De ClickUp Stakeholderlijst Sjabloon bevat ook een Board-weergave voor een nog betere categorisatie van belanghebbenden. Projectmanagers kunnen belanghebbenden in verschillende invloedsniveaus indelen, variërend van degenen met de meeste betrokkenheid bij de besluitvorming tot degenen met de minste.

Door gebruik te maken van de Board-weergave krijgen projectmanagers waardevol inzicht in de dynamiek tussen de belanghebbenden, kunnen ze betere groepsbeslissingen nemen en betere resultaten plannen! 🏆

Rangschik uw belanghebbenden in vier categorieën op basis van hun mate van invloed met behulp van de Board view:

 • Niveau 1: Belangrijke beïnvloeders met de meeste invloed en impact op uw project
 • Niveau 2: mensen of groepen die veel invloed hebben en kunnen fungeren als adviseurs en meedenkende partners
 • Niveau 3: Mensen of groepen die de resultaten kunnen beïnvloeden en beslissingen kunnen nemen
 • Niveau 4: potentiële beïnvloeders Deze sjabloon downloaden ### 4. ClickUp Matrix Stakeholderanalyse Sjabloon

ClickUp Matrix voor analyse van belanghebbenden

Het opstellen van een analysematrix om de prioriteiten van belanghebbenden te meten kan een ingewikkelde klus zijn, maar ClickUp's matrixsjabloon voor stakeholderanalyse maakt het u gemakkelijk! Deze sjabloon helpt u met minimale inspanning de matrix op te stellen en te onderhouden, zodat u zich kunt richten op het behalen van resultaten.

De sjabloon helpt verwarring te minimaliseren door een matrixlegenda te bieden waarmee u kunt beginnen met het invullen van het diagram. De y-as vertegenwoordigt de Macht van belanghebbenden en de x-as vertegenwoordigt het Belang van belanghebbenden.

 • Nauwgezet beheren: De belangrijkste belanghebbenden om prioriteit aan te geven en nauw mee samen te werken
 • Tevreden houden: Stakeholders die geen prioriteit hebben, maar het resultaat moet toch aan hun behoeften voldoen
 • Op de hoogte houden: Belanghebbenden die minder invloed hebben, maar toch op de hoogte moeten worden gehouden
 • Monitoren: Stakeholders betrekken wanneer nodig

Zodra alle mensen en groepen zijn toegevoegd aan de matrix, is het mogelijk om te zien wie de meeste positieve of negatieve invloed zou ondervinden van een beslissing. Als gevolg daarvan zal het projectteam beter kunnen communiceren met belanghebbenden en problemen beter kunnen oplossen! Deze sjabloon downloaden Bekijk meer_ matrix sjablonen om projecten te organiseren!

5. ClickUp sjabloon voor stakeholderanalyse

ClickUp sjabloon voor analyse van belanghebbenden

Projectmanagers kunnen het volgende gebruiken ClickUp's sjabloon voor stakeholderanalyse om een beslissingsmatrix te maken die elke stakeholder rangschikt op basis van hun invloed en mate van ondersteuning in een lijstweergave. Deze matrix rangschikt belanghebbenden op twee assen: Hun invloedsniveau op het project en de hoeveelheid steun die ze waarschijnlijk zullen geven.

Deze sjabloon wordt geleverd met meerdere weergaven, waaronder een lijst- en bordweergave, om stakeholdermanagement te visualiseren op verschillende manieren. De Aan de slag-gids biedt tips voor het toevoegen van uw inhoud en het maken van eenvoudige automatiseringen om uw projectondersteuningsproces te stroomlijnen! 🤖 Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Executive Projectstatus Sjabloon

ClickUp Executive Project Status Sjabloon

Met ClickUp's uitvoerend projectstatussjabloon houdt belanghebbenden toegankelijk en eenvoudig op de hoogte van de voortgang van het project. Kleurgecodeerde indicatoren op de sjabloon geven direct een overzicht van de status, kosten en tijdlijn van het project. Gebruikers kunnen ook de lay-out en weergave van de sjabloon aanpassen om de gegevens betekenisvoller te maken. 📈

Met duidelijke visuals en eenvoudige toegang tot projectdetails kunnen belanghebbenden een project gemakkelijker begrijpen afhankelijkheden van een project en de huidige status. Stakeholders kunnen ook bijhouden hoe het project vordert in de loop van de tijd en welke gebieden meer aandacht of middelen kunnen gebruiken, zodat het project zijn doelen haalt. Deze sjabloon helpt ervoor te zorgen dat belanghebbenden geïnformeerd, betrokken en verbonden blijven met alle aspecten van het project! Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Pert Grafiek Sjabloon

ClickUp grafiek sjabloon

A PERT grafiek (Programma Evaluatie en Evaluatie Techniek) is een hulpmiddel voor projectbeheer dat projectmanagers kan helpen om de inspanningen van belanghebbenden op een project te coördineren. De grafiek illustreert visueel projecttaken, activiteiten en mijlpalen .

Elke taak of activiteit wordt weergegeven door een vorm met de naam van de taak en de geschatte duur. Pijlen geven de volgorde aan waarin taken moeten worden voltooid. En met de ClickUp grafieksjabloon kunnen projectmanagers snel taken plannen, middelen coördineren, projecten in een logische volgorde plannen en onderlinge afhankelijkheden tussen taken identificeren. Met deze visuele aanpak kunnen projectleiders snel anticiperen op vertragingen en strategische stappen ondernemen om ze te vermijden! Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Prioriteitenmatrix Sjabloon

ClickUp Prioritization Matrix Sjabloon

Als u op zoek bent naar algemene projectmanagementsjablonen om belanghebbenden te beheren, ClickUp's Prioriteitsmatrix Sjabloon is de perfecte oplossing. Managers kunnen criteria opstellen voor het relatieve belang van individuele belanghebbenden op basis van hun controle of belang in uw project. ✅

De sjabloon wordt geleverd met een handleiding om aan de slag te gaan, inclusief een spiekbriefje met een prioriteitenmatrix om de prioriteit en urgentieniveaus van een stakeholder toe te wijzen:

 • Hoog belang en hoge urgentie: Prioriteitsniveau 1
 • Hoog belang en lage urgentie: Prioriteit niveau 2
 • Geringe urgentie en groot belang: Prioriteit niveau 3
 • Geringe urgentie en gering belang: Prioriteit niveau 4 Deze sjabloon downloaden ### 9. PowerPoint Sjabloon voor het in kaart brengen van belanghebbenden

Sjabloon voor PowerPoint-stakeholderkaart

via Template Lab

Een sjabloon voor het in kaart brengen van belanghebbenden in Excel is een ander hulpmiddel voor projectmanagers om alle potentiële belanghebbenden, hun posities en niveaus van invloed op het project bij te houden. Het stelt projectmanagers in staat om snel te identificeren wie het project kan tegenwerken of steunen en strategieën te plannen rond deze belanghebbenden.

Zodra alle belanghebbenden zijn geïdentificeerd, kunnen hun relaties in kaart worden gebracht, waardoor een betere planning en communicatie tussen alle belanghebbenden mogelijk wordt. Deze sjabloon downloaden

Interactieve kaarten van belanghebbenden maken in ClickUp

ClickUp vereenvoudigt het in kaart brengen van gedetailleerde diagrammen van complexe relaties tussen belanghebbenden. Van brainstormsessies tot het ontwikkelen van productroutekaarten, teams kunnen de relaties tussen belanghebbenden onder controle krijgen en ervoor zorgen dat iedereen op dezelfde golflengte zit voor elk project.

Begin vandaag nog en breng uw stakeholdernetwerk in kaart met ClickUp! 🦄 Maak een gratis account aan