8 Gratis Project Charter Sjablonen voor Projectmanagers
Sjablonen

8 Gratis Project Charter Sjablonen voor Projectmanagers

Heb je je ooit afgevraagd waarom sommige projecten zo succesvol zijn terwijl andere nauwelijks van de grond komen?

Het geheim ligt vaak aan het begin, bij een document dat misschien bescheiden lijkt maar cruciaal is voor succes: het projectcharter.

Stel je voor dat je gaat zeilen zonder kompas; dat is een project zonder project charter.

Een goed opgesteld projectcontract bepaalt de richting en brengt je projectteam vanaf het begin op één lijn.

In dit artikel zullen we een aantal sjablonen voor projectcharters bespreken die bedrijven zoals het uwe helpen om de complexiteit van projectmanagement te doorbreken en projecten effectief uit te voeren. Laten we samen de koers uitzetten!

**Wat is een Project Charter Sjabloon?

Een project charter is een formeel document dat gebruikt wordt om de omvang, doelstellingen en deelnemers van een project te definiëren.

Sjablonen voor projecthandvesten zijn vooraf ingestelde sjablonen die projecteigenaren en managers helpen om snel uitgebreide handvesten te maken. Ze schetsen de belangrijkste elementen voor het vaststellen van duidelijke projectdoelen, het afbakenen van verantwoordelijkheden onder het projectteam en het bepalen van de algemene richting van het project.

Deze sjablonen zijn essentieel voor projectplanning sjablonen voor projectbeheer helpen ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden op één lijn zitten, inclusief de projectmanager, de projectsponsor en de teamleden.

Door een gestructureerd kader te bieden, vergemakkelijkt een sjabloon voor projecthandvesten het identificeren van projectrisico's en het verduidelijken van budgetten, resource planning en projectresultaten.

Ze fungeren als referentiedocument gedurende de hele levenscyclus van het projectmanagement voor het bijhouden van de voortgang, het managen van verwachtingen en het bevorderen van een gedeeld begrip tussen alle betrokken partijen.

Sjablonen voor projectcontracten bieden een manier om een projectcontract op te stellen zonder vanaf nul te beginnen, zodat teams zich kunnen richten op de unieke aspecten van hun project terwijl ze zich houden aan bewezen projectmanagementpraktijken.

**Wat maakt een goed sjabloon voor een projectcharter?

Een goed sjabloon voor projecthandvesten legt de basis voor het beheer en de uitvoering van een project. Het bevat kritieke elementen zoals:

 • Omvang, tijdlijn en budget: De sjabloon moet de grenzen afbakenen van wat het project zal omvatten en wat niet. Het moet ook het projecttraject van begin tot eind uitzetten, inclusief belangrijke mijlpalen en financiële overwegingen
 • Goed gedefinieerde projectdoelen en belangrijkste belanghebbenden: Naast een opsomming van projectdoelen, geeft een superieure sjabloon aan hoe elke doelstelling aansluit bij bredere organisatiedoelen en identificeert alle partijen die belang hebben bij het resultaat van het project. Dit helpt om een duidelijke lijn te trekken van individuele bijdragen naar projectsucces
 • Duidelijkheid over doelen, verantwoordelijkheden en verwachtingen: Een goed sjabloon voor het projecthandvest zorgt ervoor dat elk lid van het projectteam zijn of haar rol in het grotere projectecosysteem begrijpt, waardoor een gedeelde verantwoordelijkheid voor het succes wordt gestimuleerd
 • Aanpasbaarheid: De sjabloon moet eenvoudig aan te passen zijn aan de specifieke projectbehoeften, terwijl het gestructureerde formaat behouden blijft voor consistentie tussen verschillende projecten

Daarnaast moet de template secties bevatten voor beperking van projectrisico's projectbudget, tijdlijn en deliverables om het projectteam te begeleiden bij het plannen en volgen van de voortgang.

Een effectief sjabloon bevordert de afstemming tussen belanghebbenden door rollen, verantwoordelijkheden en besluitvorming duidelijk te definiëren.

8 Gratis sjablonen voor projecthandvesten om te gebruiken in 2024

Met bovenstaande kenmerken in gedachten hebben we de acht beste charter-sjablonen geselecteerd die voldoen aan de behoeften van elke projectmanager. Gebruik ze om te besparen op papierwerk en een succesvol project te plannen en uit te voeren.

Dit is onze selectie:

1. ClickUp Project Charter Sjabloon

Definieer uw project met duidelijke doelen en doelstellingen met ClickUp's Project Charter Sjabloon

De ClickUp Project Charter Sjabloon biedt een gestructureerde aanpak voor het definiëren en beheren van de belangrijkste onderdelen van een project en zorgt voor duidelijkheid en afstemming tussen alle deelnemers.

Ontworpen met het oog op aanpassingsvermogen, kunnen projectmanagers het document aanpassen aan de unieke eisen van hun project. Het helpt hen om precieze doelen te stellen, de reikwijdte af te bakenen en verantwoordelijkheden toe te wijzen

Eigenschappen

 • Gebruik deze sjabloon om effectief taken af te stemmen op zowel het projectbereik als de bedrijfsdoelstellingen, zodat elke actie direct bijdraagt aan de overkoepelende doelen en overbodige inspanningen worden geëlimineerd
 • Creëer robuuste tijdlijnen en plan bronnen efficiënter. De functie dynamisch plannen maakt real-time aanpassingen mogelijk, optimaliseert de toewijzing van resources en zorgt ervoor dat de tijdlijnen van het project worden gehaald
 • Ga de dialoog aan met alle belanghebbenden en bouw aan consensus. Door duidelijke verwachtingen te stellen en afstemming te garanderen, kunnen gebruikers de weg vrijmaken voor het succes van hun projecten

Ideaal gebruik

Deze sjabloon is het meest geschikt voor projectmanagers en teams die beginnen aan projecten die een duidelijk kader nodig hebben voor uitvoering en beheer. Het is nuttig wanneer communicatie en afstemming tussen belanghebbenden van een project cruciaal zijn voor het behalen van projectsucces. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Programma Handvest Sjabloon

ClickUp Programma Project Handvest Sjabloon

Schets de reikwijdte en doelstellingen van het werk van uw afdeling met de ClickUp Program Charter Sjabloon

Ontworpen voor uitgebreid programmabeheer, de ClickUp Programma Handvest Sjabloon is essentieel voor het schetsen van strategische projectdoelstellingen en governance. Het zorgt ervoor dat alle projecten binnen het programma zijn afgestemd op overkoepelende organisatiedoelen.

Eigenschappen

 • Consolideer programmadetails - doelstellingen, reikwijdte, tijdlijnen - in een gestroomlijnde, gebruiksvriendelijke interface. Het uniforme programmadashboard biedt een allesomvattend 360-gradenoverzicht voor snelle en geïnformeerde besluitvorming
 • Verbeter de interacties met belanghebbenden met behulp van het gestructureerde communicatieraamwerk van deze sjabloon. Het bevat hulpmiddelen en visuele hulpmiddelen voor een heldere dialoog en afstemming, allemaal via een geavanceerde communicatieportal voor belanghebbenden
 • Krijg toegang tot een geavanceerde engine voor middelenoptimalisatie. De geavanceerde algoritmen bieden een overzicht van de verdeling van middelen over projecten, optimaliseren het gebruik ervan en voorspellen toekomstige behoeften

Ideale gebruikssituatie

Programmamanagers en organisatieleiders gebruiken deze template het best bij het plannen en uitvoeren van complexe programma's die meerdere projecten omvatten, met name in bouwprojecten, IT en gezondheidszorg. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Uitlijningsschema Sjabloon

Categoriseer de karakters of ideeën met ClickUp's uitlijningsschema sjabloon

De ClickUp Uitlijningstabel Sjabloon zorgt ervoor dat projectinitiatieven op één lijn liggen met strategische bedrijfsdoelen, waardoor een uniforme aanpak voor het bereiken van organisatorisch succes wordt bevorderd.

Eigenschappen

 • Gebruik de dynamische visuele interface van de sjabloon om projecttaken gemakkelijk af te stemmen op strategische doelen, waardoor duidelijkheid en focus worden verbeterd
 • Snel opsporen en aanpakken van verschillen tussen projectacties en doelstellingen, vermindert het risico op verkeerde afstemming
 • Verkrijg essentiële inzichten die u helpen bij het prioriteren van projecten met bereik voor de meeste impact op belangrijke organisatiedoelen

Ideale gebruikssituatie

Deze sjabloon is vooral nuttig voor strategische planners, projectmanagers en besluitvormers die afdelingsprojecten willen afstemmen op de strategische visie van de organisatie.

Het is zeer effectief in omgevingen waar strategische afstemming de drijvende kracht is achter besluitvorming, zoals in de bedrijfs-, non-profit- en technologiesector. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Voorbeeld Projectplan Sjabloon

Plan uw project eenvoudig van begin tot eind met ClickUp's voorbeeld projectplan sjabloon

De ClickUp Voorbeeld Projectplan Sjabloon is een zorgvuldig ontworpen hulpmiddel dat een uitgebreid stappenplan biedt voor projectplanning en -uitvoering.

Het voorziet projectmanagers van een robuust kader voor het schetsen van projectfasen taken, mijlpalen en afhankelijkheden, waardoor een grondig begrip van het traject van het project mogelijk wordt. Deze sjabloon helpt ervoor te zorgen dat alle projectaspecten van begin tot eind zorgvuldig worden gepland en verantwoord.

Eigenschappen

 • Maak een complete project roadmap met projectfasen, taken en mijlpalen
 • Gebruik de tools voor afhankelijkheidsbeheer om mogelijke knelpunten te identificeren en op te lossen voordat het problemen worden
 • Volg eenvoudig de voortgang en blijf gefocust op doelstellingen met de visual milestone-tracking functie van de sjabloon

Ideaal gebruik

Deze sjabloon is ideaal voor projectmanagers en planningsteams die op zoek zijn naar een gedetailleerd en werkbaar plan om de projectinspanningen te begeleiden. Het is vooral effectief in scenario's die een ingewikkelde planning en coördinatie van taken en middelen vereisen om ervoor te zorgen dat mijlpalen van een project op tijd worden gehaald. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Project Tracker Sjabloon

Groepeer taken in aangewezen fasen en volg ze op met ClickUp's projectvolgsjabloon

De ClickUp Project Tracker Sjabloon is ontworpen om teams een dynamische en interactieve manier te bieden om de projectvoortgang te bewaken, deliverables bij te houden en tijdlijnen effectief te beheren.

Deze sjabloon is een krachtig hulpmiddel voor het bijhouden van de status van verschillende projectonderdelen, zodat projectmanagers en teamleden op de hoogte kunnen blijven en snel kunnen reageren op eventuele wijzigingen of uitdagingen.

Eigenschappen

 • Direct de status, taken en mijlpalen van het project bekijken om snel aanpassingen en beslissingen te maken
 • Tracering en beheer van leveringen stroomlijnen, zodat ze aan hun normen en deadlines voldoen
 • Eenvoudig schema's wijzigen om aanpassingen mogelijk te maken, zodat projecten op één lijn blijven met hun doelen

Ideaal gebruik

Deze sjabloon is bij uitstek geschikt voor projectteams en managers die de voortgang en opleveringen van projecten nauwlettend moeten volgen. Het is vooral handig in snelle omgevingen waar tijdige informatie en flexibiliteit in projectmanagement cruciaal zijn voor succes. Deze sjabloon downloaden

6. Excel Project Charter Sjabloon door ExcelShe

Excelshe's Project charter boekhoud sjabloon

project charter boekhoudsjabloon via *[_ExcelZij](https://excelshe.com/project-plan-templates/project-charter/)* Het Excel Project Template van ExcelShe biedt een veelzijdig en gedetailleerd kader voor het definiëren van de reikwijdte, doelstellingen en deliverables van een project. Het is ontworpen om essentiële projectinformatie vast te leggen, inclusief projectnaam, manager, organisatie, projectsponsor en de belangrijkste rollen van belanghebbenden.

Deze sjabloon maakt een uitgebreid overzicht mogelijk van projectdoelen, productbeschrijvingen, in-scope en out-of-scope items, kritische succesfactoren, aannames, beperkingen en mijlpalen op hoog niveau.

Eigenschappen

 • Krijg een allesomvattende momentopname van het project, van doelstellingen tot uitvoeringsstrategieën, zodat alle betrokkenen een gedeeld begrip hebben
 • Duidelijke grenzen stellen om scope creep te voorkomen, zodat het project gefocust en beheersbaar blijft
 • Stel belangrijke mijlpalen en structureer tijdlijnen vast, markeer kritieke prestaties en leid het werktempo

Ideale use case

Deze sjabloon is handig voor projectmanagers en teams die een gedetailleerde en gestructureerde aanpak van projectplanning in Excel nodig hebben. Het is geschikt voor veel projecten, van kleine initiatieven tot grootschalige operaties, en biedt een duidelijk pad voor projectuitvoering en governance. Deze sjabloon downloaden

7. Project Charter Sjabloon van Template.Net

Sjabloon Project Charter van Template.net

project Charter sjabloon via *[_Template.net](https://www.template.net/editable/165904/project-charter-template)* Het Template.net Project Charter Template is een geavanceerd, professioneel ontworpen document dat het proces van het maken van gedetailleerde project charters stroomlijnt.

Deze Microsoft Word-sjabloon heeft een modern, professioneel ontwerp en zorgt ervoor dat projectmanagers moeiteloos uitgebreide project charters kunnen maken. Het helpt ook bij het behouden van merkconsistentie in alle documenten terwijl het efficiënt projectmanagement vergemakkelijkt.

Eigenschappen

 • Zorg ervoor dat er geen detail over het hoofd wordt gezien door alle essentiële elementen voor complete projectplanning en -uitvoering te behandelen
 • Stem het document af op specifieke projectbehoeften met gebruiksvriendelijke aanpassingsopties
 • Een consistente merkidentiteit bereiken voor alle projectdocumenten met een uniform ontwerp
 • De leesbaarheid en projectpresentatie verbeteren met een modern, professioneel ontwerp dat geschikt is voor verschillende bedrijfstakken

Ideaal gebruik

Deze sjabloon is ideaal voor projectmanagers en -teams in verschillende branches die op zoek zijn naar een betrouwbaar en efficiënt hulpmiddel om gedetailleerde project charters te maken. Het is vooral nuttig voor organisaties die professionele projectdocumentatie willen maken. Deze sjabloon downloaden

8. Project Charter PowerPoint Sjabloon by PowerSlides

Project charter PPT sjabloon door Power Slides

PPT-sjabloon via power Slides_ Het Project Charter PowerPoint-sjabloon van PowerSlides is een dynamische en visueel aantrekkelijke toolkit voor projectmanagers om de reikwijdte, doelstellingen en rollen van belanghebbenden van een project te presenteren. Dit PowerPoint sjabloonpakket bevat een set van acht dia's verrijkt met infografieken, grafieken en tabellen om een uitgebreid overzicht van een project te geven in een verteerbaar formaat.

Eigenschappen

 • Gebruik pictogrammen en metaforen om het proces van projectverkenning en -beheer levendig weer te geven in een visueel overzicht
 • Toegang tot dia's ontworpen voor het tonen van projectbudgetten, teamstructuren, mijlpalen en overzichten, zodat alle kritieke elementen compleet aan bod komen
 • Nauwkeurige illustratie van projectvoortgang en budgettering met bewerkbare grafieken en tabellen, zoals tabelgrafieken en ronde voortgangsbalken

ideale gebruikssituatie

Deze sjabloon is een uitstekende bron voor projectmanagers, bedrijfsleiders, ingenieurs en universiteitsprofessoren die betrokken zijn bij projectplanning, standaardisatie van bedrijfsprocessen of het geven van academische cursussen over projectmanagement.

Het is nuttig voor het detailleren van nieuwe productielijnen, bedrijfsprocessen of academische projecten en biedt een duidelijke en boeiende presentatie van projectessenties. Deze sjabloon downloaden

Stippel de koers uit naar projectsucces met ClickUp

Het verschil tussen succes en stagnatie hangt vaak af van de duidelijkheid en richting die aan het begin wordt gegeven. Het sjabloon voor projectmanagementhandvesten is een blauwdruk die teams door de complexiteit van projectplanning loodst. Van het vaststellen van duidelijke doelstellingen en verantwoordelijkheden tot zorgen dat belanghebbenden op één lijn zitten en het opstellen van realistische tijdschema's, zijn deze sjablonen onmisbare hulpmiddelen voor elke projectmanager.

ClickUp, een van de beste tools voor projectbeheer maakt projectplanning stressvrij met zijn aanpasbare sjablonen voor projecthandvesten voor verschillende projecttypes en managementstijlen. Of u nu een klein initiatief leidt of een uitgebreid programma aanstuurt, de sjablonen van ClickUp bieden de structuur en flexibiliteit die nodig zijn om uw projecten vol vertrouwen te lanceren.

Begin vandaag nog met het opstellen van het stappenplan voor uw project en zet de koers uit voor succes met ClickUp. Ontdek ClickUp's Project Charter Sjabloon en ontdek hoe ze uw projectmanagement aanpak zullen transformeren. Gratis aanmelden vandaag nog!