Przykłady map koncepcyjnych do zaprezentowania pomysłów na projekt
Mind Mapping

Przykłady map koncepcyjnych do zaprezentowania pomysłów na projekt

Czy uważasz, że jesteś wzrokowcem? Czy często czujesz, że łatwiej jest narysować diagram lub połączyć pomysły na tablicy niż napisać dokument?

W takim razie mapa koncepcyjna jest fantastycznym narzędziem zwiększającym produktywność. Oczywiście możesz rysować w notatniku i klikać obrazki, ale jest na to lepszy sposób.

Przyjrzyjmy się korzyściom i zastosowaniom cyfrowej mapy koncepcyjnej. Przedstawiliśmy również kilka przykładów dla inspiracji.

Czym jest mapa koncepcyjna?

Mapa koncepcyjna to wizualna reprezentacja idei, procesu lub zasady, ilustrująca znaczenia i powiązania między różnymi elementami. Mapa koncepcyjna może być schematem przepływu procesu, hierarchią organizacyjną lub mapą myśli nowego produktu/funkcji.

Kluczowe elementy mapy koncepcyjnej to:

 • Główna idea/pojęcie
 • Powiązane pomysły/koncepcje
 • Linie lub strzałki oznaczające połączenia między nimi

Dlaczego warto używać mapy pojęć?

Korzystanie z mapy pojęć zapewnia niezliczone korzyści, takie jak

Uproszczenie złożoności

Weźmy za przykład zespół ds. rozwoju produktu. Nawet prosty produkt może mieć dziesiątki funkcji, każda z wieloma historiami użytkownika i kryteriami akceptacji. Wszystkie te informacje mogą stać się zbyt nieporęczne. Mapa koncepcyjna pomaga uprościć je w wizualny, ale połączony sposób.

Lepsze zrozumienie

Mapy pojęć pomagają zrozumieć złożone informacje poprzez wizualne wyświetlanie relacji między różnymi pojęciami.

Na przykład w projekcie budowlanym mapa koncepcyjna może obejmować przygotowanie terenu, prace fundamentowe, konstrukcję szkieletową i wykończenie. Ten jednopanelowy widok łączy koncepcje, aby pomóc zespołowi zrozumieć szerszy obraz i sekwencję działań.

Efektywne rozwiązywanie problemów

Korzystając z map koncepcyjnych, zespoły mogą systematycznie dzielić problemy na mniejsze, łatwe do zarządzania części i wizualizować potencjalne rozwiązania. W przeciwieństwie do konspektu, który podąża liniową ścieżką, mapy koncepcyjne pozwalają łączyć różne złożone pomysły, nawet jeśli są one rozbieżne.

Istotna współpraca

Czasami lepiej jest coś zobaczyć niż o tym usłyszeć lub przeczytać. Mapy koncepcyjne to umożliwiają. Mapy koncepcyjne zapewniają, że wszyscy malują ten sam obraz.

Odpowiedzialność

Hierarchiczne mapy koncepcyjne struktury organizacji mogą zapewnić, że wszyscy mają ten sam obraz obowiązków każdego z nich. Pomaga to zespołowi pracować razem jako jednostka, wspierając się nawzajem w tym procesie.

Do czego mogą służyć mapy koncepcyjne?

Zasadniczo mapa koncepcyjna jest jedynie wizualną reprezentacją pomysłu lub procesu. Oznacza to, że można jej używać do wielu celów, takich jak:

 • Planowanie mapy drogowej projektu
 • Dokumentowanie złożonego procesu
 • Organizacja wydarzenia
 • Burza mózgów pomysłów na nowe logo
 • Przygotowanie prezentacji na następne spotkanie zarządu

Kto może skorzystać z map koncepcyjnych?

Mapa koncepcyjna może być świetna dla każdego, kto musi wyjaśnić pomysł większej grupie osób, takich jak kierownicy projektów, specjaliści ds. finansów, zespoły IT, liderzy operacji itp.

To dużo dobrego. Zobaczmy teraz mapy koncepcyjne w akcji.

10 przykładów map koncepcyjnych dla różnych przypadków użycia

W tej sekcji zebraliśmy dziesięć najbardziej przydatnych map koncepcyjnych dla kierowników projektów, specjalistów IT i liderów operacyjnych. Zamieściliśmy również linki do szablonów ClickUp, których można użyć do zastosowania tych przykładów do własnych potrzeb.

1. Mapa koncepcyjna dla prostych relacji

Mapa pojęć dla prostych relacji

źródło:_ JamesClear.com James Clear, pisząc o nawykach, pisze że "możesz zrobić niesamowite postępy, jeśli będziesz konsekwentny i cierpliwy" Demonstruje to za pomocą mapy pojęć, pokazując związek między trwałością i wysiłkiem związanym z każdym nawykiem.

Prosty diagram dwóch linii i krzywej pomaga na dwa sposoby:

 • Jednoznacznie wyjaśnić koncepcję
 • Pomaga zapamiętać koncepcję w dłuższej perspektywie

Jeśli to wydaje się zbyt proste, przejdźmy do bardziej złożonych koncepcji.

2. Mapa koncepcyjna powiązanych obszarów

Schemat blokowy biologii chemicznej

źródło:_ Wikimedia Commons Dyscyplina naukowa biologii chemicznej składa się z czterech komponentów, które zostały zilustrowane na powyższym obrazku. Ta mapa koncepcji pająka jest świetnym przykładem, ponieważ w prosty i jasny sposób wyjaśnia podstawową ideę. Ilustracje przedstawiające każdy komponent ułatwiają również jego zapamiętanie.

Kolejną ważną zaletą tej mapy koncepcyjnej jest to, że nadaje się ona do rozbudowy. Na przykład, jeśli chcesz uwzględnić składniki biochemii, możesz po prostu dodać kolejną linię łączącą.

Masz już jakiś pomysł? Szablon mapy koncepcyjnej ClickUp został zaprojektowany dla Ciebie! Jest przyjazny dla początkujących, w pełni konfigurowalny i może służyć do wielu zastosowań.

Szablon Concept Mapping Whiteboards od ClickUp

szablon mapy koncepcyjnej ClickUp_ Pobierz ten szablon

3. Mapy koncepcyjne dla ram organizacyjnych

 Mapy koncepcyjne dla ram organizacyjnych

Źródło: Latoya Bowlah na Medium Marketerzy od dawna stosują model lejka (mapę pojęciową samą w sobie). Obecnie, jako rozszerzenie lejka, ewoluował model klepsydry. Ekspert ds. marketingu produktów, Latoya Bowlah, ilustruje go w sposób przedstawiony powyżej.

Jest to świetny przykład, nie tylko dlatego, że sprawia, że koncepcja jest niezwykle jasna, ale także dlatego, że znacznie upraszcza przyszłe plany.

Można na przykład dodawać elementy, takie jak pomysły na kampanię lub komunikaty dla każdego etapu. Możesz połączyć powiązane kampanie, takie jak e-maile retencyjne i wspierające, aby narysować pełny obraz. Szablon burzy mózgów kampanii ClickUp może Cię tam zaprowadzić!

4. Mapy koncepcyjne dla procesów

Mapa koncepcyjna może być transformacją narzędziem doskonalenia procesów . Podczas gdy mapa procesu jest raczej liniową ilustracją krok po kroku, mapa koncepcyjna może być bardziej swobodna. Może więc służyć jako świetny punkt wyjścia do krystalizacji procesu.

Mapy koncepcyjne dla procesów

źródło:_ Wikimedia Commons W tym przykładzie widać, że mapa procesu jest wspierana przez informacje o aktualnych narzędziach, rozwiązaniach ludzkich i dostępnych rozwiązaniach technicznych. Łączenie powiązanych słów pomaga wizualizować czynniki wpływające na proces.

Dzięki różnym kształtom, kolorom i połączeniom możesz stworzyć kompleksową dokumentację procesu, który chcesz zaprojektować. W tym sensie mapa koncepcyjna może również stać się skuteczną narzędziem do mapowania procesów .

Dla zespołów inżynierów oprogramowania, Mapa koncepcyjna śledzenia błędów i zgłoszeń ClickUp byłaby świetnym punktem wyjścia w projektowaniu procesu jakości.

5. Mapy koncepcyjne drzewa decyzyjnego

Mapy koncepcyjne drzewa decyzyjnego

źródło:_ Dave Gray na Flickr Drzewa decyzyjne tworzą praktyczne mapy koncepcyjne. Mówiąc najprościej, drzewo decyzyjne to podział pytania na mniejsze podkomponenty w celu zbadania wszystkich możliwych decyzji.

W świecie outsourcing zarządzania projektami mapy koncepcyjne drzewa decyzyjnego mogą pomóc rozszerzonemu zespołowi w podejmowaniu właściwych działań zgodnie z polityką i kulturą firmy. Powyższe drzewo decyzyjne służy jako jeden z takich przykładów dla zespołów obsługi klienta.

Jest to świetna inspiracja, ponieważ nie tylko bada możliwe decyzje, ale także ich konsekwencje. Wizualizacja smutnego "niezadowolonego klienta" w prawym dolnym rogu z pewnością sprawi, że każdy ponownie pomyśli o poddaniu się.

Stwórz swoje frameworki z Mapa koncepcyjna drzewa decyzyjnego ClickUp .

6. Mapy koncepcyjne dla przypadków użycia w nauce

Mapy koncepcyjne dla przypadków użycia w nauce

źródło: [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Concept_Map%283%29.jpg) Powyższa mapa koncepcyjna, wykorzystująca karteczki samoprzylepne, jest prostym przykładem programu nauczania w szkolnictwie wyższym. Jest to świetny przykład, ponieważ służy jako doskonała podstawa do tworzenia planów lekcji i modułów szkoleniowych.

Na przykład, jeśli jesteś trenerem korporacyjnym w zakresie praktyk komunikacyjnych, twoja mapa koncepcyjna może obejmować komunikację werbalną, komunikację niewerbalną, język ciała, język integracyjny itp. Następnie możesz nakreślić każdy z tych modułów i rozwinąć lekcje.

7. Mapa koncepcji Get Things Done

Getting-things-done-concept-map

źródło:_ Ammon Beckstrom na Flickr Getting Things Done Davida Allena jest bardzo popularną i szeroko stosowaną strukturą w różnych branżach. Koncepcja ta obejmuje szereg czynników, w tym możliwość działania, czas potrzebny na jego wykonanie, kolejne działania itp.

Załóżmy na przykład, że podejmujesz działania w związku z prośbami e-mailowymi. Oto jak to może wyglądać.

 • Co to jest? Prośba o zwrot kosztów
 • **Tak
 • Jakie jest następne działanie? Zatwierdzenie lub odrzucenie wniosku
 • **Czy zajmie to mniej niż 2 minuty? Tak
 • Zrób to! Zatwierdź

Mapa koncepcyjna Ammona Beckstroma wizualizuje to wyraźnie na schemacie blokowym, dzięki czemu jej zastosowanie jest łatwiejsze i spójne. Kilkukrotne użycie tego schematu sprawi, że go zapamiętasz, dzięki czemu przyszłe decyzje będą podejmowane znacznie szybciej i skuteczniej.

8. Mapy koncepcji działania

W każdej organizacji zespoły wykonują szereg zadań i działań. Każdy projekt składa się z wielu działań i kamieni milowych. Mapy koncepcyjne mogą pomóc powtórzyć znaczenie każdego działania i nakreślić, co należy wykonać.

Poniższa mapa koncepcyjna stara się odpowiedzieć na główne pytanie: Co może opisywać dokument UX?

Activity-concept-maps

źródło:_ Boon Yew Chew na Flickr Pokazuje działania, które należy wykonać i ich wzajemne powiązania. Zespół produktowy może wykorzystać tę mapę koncepcyjną do stworzenia kompleksowych i spójnych dokumentów UX spersonalizowanych dla ich produktu/organizacji.

9. Mapa koncepcyjna architektury oprogramowania

Mapa koncepcji architektury oprogramowania

Źródło: Wikimedia Commons Każdy zespół programistów tworzy diagram architektury dla tworzonych przez siebie produktów. Jest on następnie wykorzystywany przez zespoły programistów, testerów i DevOps.

Powyższa mapa koncepcyjna jest potężnym przykładem wizualizacji podejścia/procesu myślowego, a nie samego konkretnego projektu. Podobna mapa koncepcyjna przedstawiająca podstawową filozofię projektowania architektury organizacji jest doskonałym dodatkiem do dokumentacji produktu. Pomoże ona przyszłym zespołom w zdobywaniu wiedzy, na której będą mogły się opierać lub rozwiązywać problemy związane z produktem.

10. Mapa koncepcyjna podróży klienta

Mapa koncepcyjna podróży klienta ClickUp

Mapa koncepcyjna podróży klienta ClickUp

W dzisiejszym biznesie podróż klienta jest kluczowym czynnikiem w wysiłkach zespołu ds. rozwoju. Każdy w sprzedaży, marketingu i sukcesie klienta stara się wpływać na poszczególne etapy.

Na przykład zespół sprzedaży może mieć określone szablony/procesy odkrywania, które następnie służą jako ważny wkład w rozmowę na temat wdrażania i adopcji. Ta mapa koncepcji pomaga połączyć powiązane koncepcje i uzyskać właściwą całą podróż. Pobierz ten szablon Czy jesteś już zainspirowany do tworzenia map koncepcyjnych? Jeśli tak, przyjrzyjmy się, jak to zrobić.

Jak stworzyć mapę koncepcyjną

Do stworzenia mapy koncepcyjnej wystarczy długopis i papier. Jednak aby skutecznie udostępniać, współpracować, ulepszać i wykorzystywać mapę koncepcyjną, lepiej jest użyć cyfrowego narzędzia do mapowania koncepcji.

ClickUp's all-in-one Narzędzie do zarządzania projektami AI zawiera tablicę, narzędzie do tworzenia map myśli i wiele szablony map koncepcyjnych na dobry początek.

Tablica ClickUp

ClickUp jest jednym z najlepsze oprogramowanie do tablic z wszechstronnymi funkcjami współpracy wizualnej. Umożliwia tworzenie i łączenie kształtów, tekstu, notatek samoprzylepnych, obrazów, zadań, a nawet dokumentów.

Z Tablica ClickUp możesz po prostu przeciągać i upuszczać elementy potrzebne do stworzenia przejrzystego planu koncepcyjnego. Gdy skończysz, możesz przekształcić ogólne koncepcje w konkretne zadania, aby uczynić je wykonalnymi i zarządzać postępami bezpośrednio w ClickUp.

Dostosowywane szablony

Co więcej? ClickUp oferuje również szereg szablony tablic dzięki czemu nie musisz zaczynać od pustej strony.

ClickUp Mind Maps

Innym sposobem na stworzenie mapy koncepcji jest użycie oprogramowanie do tworzenia map myśli . Mapy myśli ClickUp umożliwia

 • Tworzenie diagramów, które zaczynają się od głównej idei
 • Rozgałęzienie na powiązane kluczowe koncepcje i podtematy
 • Edytowanie istniejących map/przepływów pracy za pomocą prostej funkcji przeciągania i upuszczania
 • Tworzenie punktów odniesienia jako węzłów w celu wyróżnienia ważnych punktów
 • Przekształcanie ich w zadania w razie potrzeby

Dostosowywane szablony

Pierwszy raz korzystasz z mind-mappera? Przynieśliśmy pomoc z kilkoma konfigurowalnymi szablonów map myśli .

Pewne poruszanie się po złożonych koncepcjach dzięki ClickUp

Dzisiejsi pracownicy wiedzy codziennie korzystają z dziesiątek koncepcji i frameworków. Na przykład, zespół produktowy może postępować zgodnie z metodologią Agile/Scrum. Zespół ds. treści może stosować filozofię storybrand. Przeszkolenie nowego członka zespołu w zakresie każdej z tych koncepcji może być wyzwaniem.

Dobra mapa koncepcji, zawarta w wirtualnym obszarze roboczym, takim jak ClickUp, może służyć jako narzędzie szkoleniowe, a także jako stałe przypomnienie dla wszystkich członków zespołu.

Mapując komponenty projektu, relacje i zależności, można kompleksowo wyświetlić zakres i strukturę projektu, zapewniając jasność i zgodność między wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Zobacz, jak możesz wykorzystać funkcje ClickUp do stworzenia własnej mapy koncepcyjnej i zapewnienia jasności i spójności w swojej organizacji. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .