Hoe strategieën voor werving en selectie op basis van diversiteit te implementeren om talentpools opnieuw vorm te geven
Personeelsbeheer

Hoe strategieën voor werving en selectie op basis van diversiteit te implementeren om talentpools opnieuw vorm te geven

Iedereen wil deel uitmaken van een team waarvan alle leden op dezelfde golflengte zitten. Het concentreert de inspanningen, brengt het team op één lijn en zorgt ervoor dat de klus geklaard wordt.

Maar stel je eens voor hoe saai de werkplek zou zijn als we allemaal hetzelfde waren! Een beetje diversiteit kan immers wonderen doen. Denk eens aan alle frisse perspectieven, nieuwe en creatieve ideeën en vonken van innovatie die de brainstormsessies zullen aanwakkeren. Buiten de gebaande paden denken is slechts een van de vele voordelen van een divers personeelsbestand. Een heterogeen team is als een kleurige doos kleurpotloden, waarbij elke kleur een nieuwe dimensie geeft aan een kunstwerk.

Hier volgt een diepgaande duik in rekrutering voor diversiteit en het effect ervan op de bedrijfscultuur.

Diversity, Equity and Inclusivity (DEI) Principes bij werving

Het concept van Diversity, Equity and Inclusivity (DEI) vindt zijn oorsprong in het midden van de jaren 60 van de vorige eeuw. De wereld bevond zich op een sociaal en juridisch keerpunt met de introductie van wetten voor gelijke behandeling in arbeid en beroep en positieve actie. Bedrijven moesten niet-discriminerende, geïntegreerde kantoren opzetten om mensen met verschillende sociaaleconomische en raciale achtergronden te huisvesten.

In de jaren 1980 en 1990 werden de DEI-doelen voor werk uitgebreid naar verschillende identiteitsgroepen, waaronder religieuze, etnische en LGBTQIA+ gemeenschappen. In de jaren 2000 werd de reikwijdte van DEI verder uitgebreid naar mensen met een handicap. Vandaag de dag omvat diversiteit verschillende aspecten zoals leeftijd, opleidingsniveau, geografische locatie, cultuur, vaardigheden en nog veel meer.

Door deze intersectionele evolutie is DEI altijd een manier geweest om sociale onrechtvaardigheden aan te pakken en een dialoog hierover op gang te brengen in de bedrijfswereld. Factoren als globalisering en connectiviteit geven een grotere impuls aan dergelijke inspanningen.

In de huidige context gaat DEI niet alleen over het hebben van diverse teams. Het gaat om het ontwikkelen van een wervingsstrategie voor diversiteit, het handhaven van eerlijke wervingspraktijken, het bevorderen van een ondersteunende werkomgeving en ervoor zorgen dat iedereen een gelijke kans op succes heeft.

**Wat is rekruteren voor diversiteit?

Van de verschillende elementen van DEI richten we ons vandaag op één aspect: diversiteit. Meer specifiek, rekrutering op basis van diversiteit.

Rekrutering op basis van diversiteit is de praktijk van het aantrekken en aannemen van gekwalificeerde kandidaten met verschillende achtergronden. Het gaat verder dan het samenstellen van een divers personeelsbestand. Het gaat over het ontwikkelen van een eerlijk, onbevooroordeeld en rechtvaardig rekruteringsproces dat actief op zoek gaat naar talent uit de ondervertegenwoordigde groepen van de samenleving.

Het belang van diversiteit bij werving

Het hebben van een divers personeelsbestand is niet alleen een 'feel good'-praktijk. Als je het goed aanpakt, kan werving op basis van diversiteit een strategisch instrument zijn waar zowel werknemers als bedrijven baat bij hebben. Hier volgt een overzicht van het belang van een diversiteitswervingsstrategie:

Toegang tot een bredere talentenpool

Met diversiteitswervingsstrategieën kunt u hooggekwalificeerde werkzoekenden met verschillende achtergronden bereiken. Dit vergroot uw mogelijkheden en vergroot uw kans om iemand aan te nemen die perfect bij u past culturele fit voor uw organisatie. Tegelijkertijd zijn meer mensen bereid te werken voor bedrijven die zich inzetten voor DEI. Aangezien acht van de tien kandidaten willen werken voor bedrijven die waarde hechten aan DEI-engagementen, het maakt van uw organisatie een talentenmagneet.

Innovatieve probleemoplossing

Een divers team benadert problemen met diversiteit. Dit kan diversiteit van gedachten, perspectieven, ervaringen, meningen, culturen, overtuigingen, vaardigheden en nog veel meer zijn. De resulterende brainstormsessies zorgen voor innovatie en creativiteit bij het oplossen van problemen.

Multidimensionele besluitvorming

Diversiteit van gedachten versterkt de besluitvorming. Door verschillende gezichtspunten te overwegen, kunnen diverse teams rekening houden met onbewuste vooroordelen of blinde vlekken die anders onopgemerkt blijven. Ze beoordelen verschillende invalshoeken van een situatie voordat ze tot een beslissing komen, wat het proces doordachter en effectiever maakt. Het is dan ook geen verrassing dat diverse teams slimmere beslissingen nemen negen van de tien keer !

Hogere betrokkenheid en behoud van werknemers

Actief op zoek gaan naar diverse kandidaten geeft blijk van toewijding aan de DEI-doelstellingen. Een diverse werkomgeving biedt een inclusieve werkomgeving die ieders unieke bijdragen waardeert, respecteert en erkent. Dit creëert een gevoel erbij te horen bij uw werknemers, waardoor de betrokkenheid toeneemt en meer van zulke diverse kandidaten worden aangetrokken.

Verbeterde merkreputatie

Diverse bedrijven weerspiegelen de echte klanten die ze bedienen. Het is meer dan alleen een merkversterker: het is een praktisch voorbeeld van de commitment aan inclusiviteit van uw bedrijf. Berichten over diversiteit krijgen bijvoorbeeld bijna twee keer zoveel engagement op LinkedIn dan een gemiddelde bedrijfspost. Evenzo, 60% van de consumenten vindt DEI belangrijk en zal kopen bij bedrijven die deze doelen ondersteunen.

Competitief voordeel in een geglobaliseerde omgeving

Een wereld die steeds meer met elkaar verbonden is, vraagt om een meer divers personeelsbestand dat verschillende culturen begrijpt. Een divers team met een wereldwijd perspectief begrijpt de nuances van het ontwikkelen van producten en diensten die aanslaan bij de doelgroepen. Of het nu gaat om culturele gevoeligheid of nichekennis van marktomstandigheden, diverse teams leveren 2.5x hogere cashflow per werknemer en 35% meer productiviteit dan minder diverse bedrijven. Dit alleen al is een bewijs van het concurrentievoordeel.

De kracht van collectieve genialiteit

Diversiteit gaat niet alleen over ras, geslacht of etniciteit. Het gaat ook om verschillende ervaringen, achtergronden, persoonlijkheidstypes, fysieke en cognitieve vaardigheden, enz. Stel je voor dat je een extravert aan een introvert koppelt terwijl je aan een project werkt. De extravert kan van nature neigen naar het managen van de betrokkenheid van belanghebbenden, teamsamenwerking en communicatie. Op dezelfde manier kan de introvert genieten van en uitblinken in strategievorming, doordachte analyse en het genereren van rijke inzichten. Tussen die twee heb je de nodige input voor projectsucces. Deze correlatie tussen het werven van diversiteit en bedrijfsprestaties blijkt uit het feit dat bedrijven met divers leiderschap 25% meer kans hebben op een hogere winstgevendheid dan hun minder diverse tegenhangers.

Toegang tot nieuwe markten en kansen

Diverse werknemers zijn een medium om nieuwe markten aan te boren of onaangeboorde mogelijkheden te testen. Een geografisch en etnisch homogeen team zal bijvoorbeeld een beperkt cultureel inzicht hebben bij het penetreren van het marktsegment in een nieuwe regio. Stel dat je productteam in de VS de nuances van het lanceren van een product in Japan niet begrijpt.

Hetzelfde geldt voor je marketingteam. Elk team dat diversiteit ontbeert, of het nu gaat om demografie, vaardigheden en competenties of vaardigheden, kan tekortschieten bij het benutten van nieuwe kansen. Het hebben van een divers team in dergelijke contexten kan nuttig zijn om weloverwogen beslissingen te nemen over bedrijfsstrategieën en om met meer vertrouwen onontgonnen gebieden te betreden.

Een wervingsstrategie voor diversiteit creëren: Een beknopte gids

De Harvard Business Review schreef een uitstekend stuk over de vijf stadia van DEI-volwassenheid . We hebben dit toegepast op een uitgebreide wervingsstrategie voor diversiteit om een echt divers personeelsbestand op te bouwen.

Hier wordt uitgelegd hoe je een divers wervingsproces creëert:

Fase 1: Bewustzijn

In deze fase lopen bedrijven warm voor het idee om diversiteit te omarmen door het belang en de voordelen ervan in te zien. In plaats van diversiteitsinitiatieven als een randactiviteit te behandelen, richten ze zich erop om er een centraal idee van te maken met diversiteitsaanwerving.

In de fase van bewustwording zijn de wervingsinspanningen minimaal. Ze vertrouwen nog steeds op traditionele kanalen om talent te werven en missen een tastbare strategie om zich te richten op diverse kandidaten.

Dit is wat je kunt doen:

 • Het verkrijgen van buy-in van de leiding en het integreren van diversiteit als een element van de bedrijfscultuur
 • Duidelijke en haalbare DEI-doelstellingen formuleren en deze publiceren op de website van uw bedrijf, op sociale netwerken, enz.
 • De algehele diversiteit in bestaande teams evalueren en vaststellen welke teams baat hebben bij meer diverse kandidaten

Fase 2: Voldoet

In deze fase ligt de nadruk op handhaving van wettelijke naleving. Bedrijven implementeren anti-discriminatiewetten en regels voor gelijke kansen tijdens het hele wervingsproces.

Om dit mogelijk te maken, moet u de volgende stappen nemen:

 • Training van wervingsmanagers om talent met verschillende achtergronden te herkennen en aan te trekken
 • Duidelijke en beknopte functiebeschrijvingen opstellen met inclusieve taal om onbewuste vooroordelen te elimineren
 • Deze vacatures plaatsen op algemene wervingsborden, websites en forums om diverse kandidaten aan te trekken

Fase 3: Tactisch

Als bedrijven eenmaal het momentum voor werving op basis van diversiteit hebben opgebouwd, kunnen ze beginnen met de implementatie ervan als een tactisch voordeel. Tot nu toe volgde de inzet voor diversiteit een top-down stroom. Maar hier draai je het script om en werk je op een meer grassroots niveau met behulp van de bottom-up benadering. Je gaat van afdeling naar afdeling of richt je op gerichte talentpools om diversiteit in je personeelsbestand te injecteren.

Dit houdt in:

 • Het personeel bewust maken van de noodzaak van diversiteit en het beleid van de organisatie tegen discriminatie handhaven
 • Samenwerken met organisaties die zich richten op diversiteit om tegemoet te komen aan ondervertegenwoordigde groepen
 • Gerichte banenbeurzen, conferenties en andere evenementen bijwonen die diverse kandidaten aantrekken die geschikt zijn voor uw behoeften

Fase 4: Geïntegreerd

Hier zult u zien dat diversiteit en inclusie worden geïntegreerd in het wervingsproces. Deze waarden dienen als kernwaarden tijdens het hele proces, van het aantrekken van talent en het ontwerpen van inwerkactiviteiten voor werknemers om een uitnodigende omgeving te creëren.

Naarmate diversiteit een tweede natuur wordt voor het wervingsteam, kunnen ze het versterken door:

 • De wervingsstrategieën voor diversiteit te documenteren die betrekking hebben op sourcing, sollicitatiegesprekken en inwerkpraktijken
 • Te laten zien dat het leiderschap zich inzet voor DEI door middel van thought leadership-artikelen, evenementen en meer
 • Training over onbewuste vooroordelen te geven aan alle wervingsmanagers om vooroordelen bij werving te voorkomen

Fase 5: Duurzaam

Dit markeert de volwassenheid van een wervingsstrategie voor diversiteit. De DEI-doelstellingen zijn volledig ingeburgerd in de werkomgeving en nu is het alleen nog een kwestie van doorgaan. Het wervingsproces kan nu een meer diverse talentenpool aantrekken en behouden. Om dit momentum vast te houden, kunt u de volgende stappen nemen:

 • Gebruikenwervingstools en gegevensgestuurde analyse om de effectiviteit van uw wervingsstrategie voor diversiteit te controleren en te meten
 • Employee Resource Groups betrekken bij werving om verbeterpunten te identificeren, inzichten te delen en in contact te komen met potentiële kandidaten uit hun eigen gemeenschappen
 • Op de hoogte blijven van de beste praktijken en opkomende trends in werving voor diversiteit en het proces voortdurend verfijnen

12 wervingsstrategieën voor diversiteit om het wervingsproces te verbeteren

We hebben het gehad over het opbouwen van een wervingsstrategie voor diversiteit op een hoger niveau. Er vinden echter verschillende activiteiten plaats onder de motorkap. Hier zijn een paar uitvoerbare wervingsstrategieën die de overkoepelende DEI-doelstellingen versterken:

Verkentelijkheid op de werkplek als werkgeversmerk

Handen op tafel

Celebrate workplace diversity as an employer brand via Unsplash Het publiekelijk vieren van diversiteit toont uw betrokkenheid bij DEI-doelstellingen. Employer branding-campagnes hebben vooral invloed op het aantrekken van getalenteerde kandidaten die DEI hoog in het vaandel hebben staan. Het versterkt uw reputatie als een aantrekkelijke werkplek en stelt uw bedrijf open voor diverse groepen gekwalificeerde sollicitanten met verschillende achtergronden. Het is een win-winsituatie: u trekt toptalent aan en zij dragen bij met hun diverse perspectieven.

Uitvoeringstips

 • Breng diverse werknemers onder de aandacht in uw bedrijfscontent, brochure, website en sociale media
 • Promoot en publiceer uw DEI-initiatieven en successen in uw employer branding-materiaal
 • Werk samen met diversiteitgerichte organisaties en werknemersgroepen om diversiteitsevenementen te sponsoren of te organiseren

Controleer uw vacatures op inclusiviteit

Wist u dat de taal in uw vacatures diversiteit in de weg kan staan? Ja! De onbewuste vooringenomenheid die tot uiting komt in het taalgebruik van vacatures kan diverse kandidaten ontmoedigen om te solliciteren. Zo kunnen mannelijke termen als "uitdaging", "onafhankelijk" en "agressief" vrouwen ervan weerhouden te solliciteren, zelfs als ze absoluut geschikt zijn voor de functie!

Uitvoeringstips

 • Richt je op de vereiste vaardigheden en ervaring voor de functie in plaats van een stereotype beschrijving te geven van de ideale kandidaat
 • Vervang vage, dubbelzinnige slagzinnen en kwalificaties door duidelijk gedefinieerde functiebeschrijvingen
 • Ga actief op zoek naar diverse kandidaten door dit expliciet in je vacature te vermelden in plaats van te wachten tot ze de signalen volgen

Target diverse bronnen van talent

Beperk uw bereik niet tot traditionele kanalen. Door uw zoektocht te diversifiëren via diverse kanalen en talentbronnen, krijgt u toegang tot specifieke demografische groepen en gemeenschappen die ondervertegenwoordigd zijn in uw huidige personeelsbestand. Op deze manier vergroot u uw kansen om individuen te ontdekken die diverse perspectieven en ervaringen in uw team inbrengen.

Uitvoeringstips

 • Werk samen met op diversiteit gerichte beroepsorganisaties, vacaturebanken of hogescholen om meer diverse kandidaten aan te trekken
 • Woon banenbeurzen, evenementen en conferenties bij die gericht zijn op een divers kandidatenbestand om dergelijke werkzoekenden te bereiken
 • Werk samen met werknemersgroepen om dit binnen hun professionele netwerken te verspreiden

Vermoedig doorverwijzingen door werknemers

Wat als we u vertellen dat uw bestaande netwerk de poort is naar een meer divers personeelsbestand? U hebt ons gehoord. Diverse werknemers zijn eerder geneigd om bekwame kandidaten met dezelfde achtergrond en ervaring aan te bevelen - zelfs als ze niet actief op zoek zijn naar een nieuwe baan! Hierdoor kunt u uit een grotere groep kandidaten putten en tegelijkertijd de kans vergroten dat u een geschikte kandidaat vindt voor een specifieke functie, werkcultuur en DEI-doelstellingen!

Uitvoeringstips

 • Ontwikkel een verwijzingsprogramma voor werknemers en verspreid dit binnen uw organisatie. Definieer duidelijke richtlijnen over welke soorten kandidaten u kunt doorverwijzen voor diversiteit
 • Train aanwervingsmanagers over hoe ze doorverwijzingen van werknemers kunnen aanmoedigen en beheren
 • Bied incentives aan succesvolle doorverwijzers, vooral als ze voldoen aan uw DEI-doelstellingen

Bied stages aan voor ondervertegenwoordigde groepen

Bouw aan een diverse talentpijplijn voor de toekomst door stages aan te bieden aan studenten van programma's met sterke diversiteitsinitiatieven. Dit geeft ze waardevolle werkervaring en een reële ervaring om hun vaardigheden aan te scherpen. Het zorgt ook voor vroegtijdige connecties, waardoor je talent kunt ontdekken voordat ze de arbeidsmarkt betreden! Dergelijke vroege investeringen versterken uw netwerk van diverse en veelbelovende kandidaten die bekend zijn met uw organisatie.

Uitvoeringstips

 • Ontwikkel stageprogramma's die waardevolle ervaring bieden via projecten in de echte wereld
 • Werk samen met hogescholen en universiteiten met een sterk diversiteitsprogramma
 • Communiceer duidelijk over mogelijke carrièrepaden en kansen na afronding van de stage

Maak gebruik van AI om cv's te beoordelen

Technologie kan helpen bij het verminderen van onbewuste vooroordelen. AI-tools kunnen cv's scannen op trefwoorden voor vaardigheden en kwalificaties die relevant zijn voor de functieomschrijving en potentiële kandidaten screenen. Dit maakt tijd vrij voor recruiters om sollicitanten op de shortlist grondiger te beoordelen op hun vaardigheden, expertise, prestaties en culturele fit.

Implementatietips

 • KiesAI-tools voor werving om cv's blind te beoordelen en te focussen op vaardigheden en ervaring in plaats van subjectieve waarden
 • AI-screening aanvullen met menselijke beoordeling van blinde cv's om AI-bias te verminderen
 • Controleer de effectiviteit van de AI-tool en train en herijk indien nodig

Volg blinde sollicitatiegesprekken

Een blind interviewproces vermindert de invloed van onbewuste vooroordelen op basis van ras, geslacht, leeftijd, enz. Het verwijderen van alle identificerende informatie voor de gesprekken zorgt ervoor dat de evaluatie zich alleen richt op de vaardigheden, capaciteiten en prestaties van de kandidaat. Omdat de interviewers zich richten op de antwoorden van de kandidaat, zijn vermogen om vragen te beantwoorden en zijn probleemoplossend vermogen, bieden ze de kandidaat een eerlijke kans om verder te komen in het wervingsproces.

Uitvoeringstips

 • Verwijder vóór het sollicitatiegesprek alle identificerende informatie of details uit cv's
 • Volg een gestructureerde gespreksopzet met duidelijk gedefinieerde evaluatiecriteria die van toepassing zijn op alle kandidaten voor het sollicitatiegesprek
 • Stel een divers interviewpanel samen met een goede vertegenwoordiging en train hen om onbevooroordeelde gesprekken te voeren

Injecteer diverse kandidaten in talentpijplijnen

Het stellen van duidelijke doelen voor diversiteit en vertegenwoordiging zorgt ervoor dat het wervingsteam gekwalificeerde kandidaten met verschillende achtergronden actief in overweging neemt. Het handhaven van een goede verhouding diverse kandidaten zorgt er ook voor dat u niet alleen uw DEI-checklist afvinkt, maar dat u echt die kandidaten aanneemt die voldoen aan de specifieke functievereisten.

Uitvoeringstips

 • Stel duidelijke doelen voor diversiteitsvertegenwoordiging in elke fase van het wervingsproces en het personeelsbestand
 • Houd opties open voorverticale en laterale carrièregroei van diverse werknemers
 • Mogelijkheden onderzoeken om stages en tijdelijke coöptatieposities om te zetten in langetermijncarrières

Ontwikkel rechtvaardig en inclusief bedrijfsbeleid

Om diverse werknemers te ondersteunen, moeten bedrijven een solide beleid ontwikkelen voor niet-discriminerende behandeling, carrièremogelijkheden en inclusieve werkplekken. Dit kan variëren van het aanbieden van vrije tijd op religieuze feestdagen tot het rolstoeltoegankelijk maken van de werkplek. Deze kleine maar impactvolle overwegingen creëren een gevoel van erbij horen en cultiveren gelijke kansen voor iedereen. Het culminerende gevoel gewaardeerd en gerespecteerd te worden helpt ook bij het behouden van talent en de betrokkenheid van werknemers.

Uitvoeringstips

 • Herzie en actualiseer het bedrijfsbeleid voor inclusiviteit, zoals ouderschapsverlof, flexibele werkregelingen, enz.
 • Houd regelmatig trainingssessies om het DEI- en cultureel bewustzijn onder alle werknemers te vergroten, inclusief het managementteam
 • Zet duidelijke kanalen op voor het melden en aanpakken van elke vorm van discriminatie op de werkplek

Verzorg training en mentorschap

Training en mentorschap kunnen uw diverse werknemers helpen specifieke uitdagingen aan te gaan en tegelijkertijd hun carrière vooruit te helpen. Training bouwt hun bestaande vaardigheden uit of vult ze aan, terwijl mentorschapsprogramma's ervaren professionals in contact brengen met leerlingen. Beide helpen hen voor te bereiden op toekomstige leiderschapsrollen en spelen ook een cruciale rol in het behouden van talent.

Uitvoeringstips

 • Bied trainingsprogramma's en capaciteitsopbouwprogramma's aan die zich richten op loopbaanontwikkeling en leiderschapsvaardigheden
 • Organiseer mentorschapsprogramma's die diverse werknemers koppelen aan ervaren mentoren of innovatieleiders
 • Volg en benchmark het succes van opleidings- en mentorschapsprogramma's en pas waar nodig aan

Maak gebruik van diversiteitsnetwerken

Door connecties op te bouwen met diverse netwerken in uw branche krijgt u toegang tot een grotere doelgroep. Deze netwerken kunnen professionele organisaties of alumnigroepen zijn die zich richten op ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen. Uw steun aan hen weerspiegelt uw inzet voor diversiteit en het aantrekken van gekwalificeerde, diverse kandidaten.

Uitvoeringstips

 • Bouw relaties op met groepen die zich inzetten voor diversiteit. Zorg voor een sterke aanwezigheid op diverse vacaturewebsites zoals Pride Careers, Honest Jobs, Recruit Disability, Hire Autism, enz.
 • Deel vacatures met deze diversiteitspartners om meer bekendheid te geven aan vacatures
 • Moedig diverse medewerkers aan om deel te nemen aan evenementen en activiteiten van diversiteitsnetwerken

Stel feedbackmechanismen in

Het verzamelen van feedback van kandidaten is een gangbare praktijk bij het verbeteren van de wervingscyclus. Input van diverse kandidaten kan helpen om verbeterpunten te identificeren in uw inclusieve wervingspraktijken en kandidaatervaring. Het brengt een open en eerlijke dialoog op gang door ideeën voor procesverbetering aan te dragen.

Uitvoeringstips

 • Stuur anonieme enquêtes naar alle kandidaten nadat u klaar bent met de werving
 • Voer exit-interviews met diverse kandidaten om inzicht te krijgen in hun specifieke uitdagingen
 • Bekijk de feedback regelmatig en pas de wervingspraktijken hierop aan

Hoe meet u succes bij werving voor diversiteit?

Er zijn geen gestandaardiseerde diversiteitsmetingen of formules om diversiteit op de werkvloer te meten. Organisaties moeten hun eigen programma's en methodologieën ontwikkelen om de hartslag van diversiteit te voelen.

Dat gezegd hebbende, zijn er een aantal manieren om dit aan te pakken:

 1. Vergelijk de demografische gegevens van degenen die solliciteren en degenen die worden aangenomen. Analyseer ook teams die homogeen zijn qua leeftijd, achtergrond, geslacht, etniciteit, enz. Dit kan eventuele vooroordelen bij de werving aan het licht brengen
 2. Evalueer de samenstelling van je leiderschapsteam in vergelijking met management- of juniorteams. Het kan zijn dat je erachter komt dat het eerste team veel minder divers is, wat betekent dat je je moet richten op diversiteit in senior leiderschapsfuncties
 3. Voer enquêtes onder werknemers uit. Analyseer statistieken over werktevredenheid en inclusie en koppel deze aan diversiteitsparameters. Het werpt licht op hoe werknemers het vinden om bij uw organisatie te werken, vooral door de lens van diversiteit

Als je eenmaal een dergelijk inzicht hebt, kun je KPI's gebruiken om diversiteit te kwantificeren. Deze KPI's kunnen helpen om diversiteit te vergroten door middel van bewuste werving. Enkele hiervan zijn:

 • Demografische gegevens van sollicitanten: Beoordeel de inclusiviteit van de wervingscyclus door de diversiteit van sollicitanten te meten op basis van leeftijd, etniciteit, ervaring, enz. Hebben bepaalde groepen meer kans om aangenomen te worden, zelfs als er betere kandidaten zijn?
 • Samenstelling van het team: Evalueer bestaande teams. Zijn er specifieke groepen die oververtegenwoordigd zijn? Zijn de teams identiek aan elkaar?
 • Vertegenwoordiging: Vergelijk de samenstelling van je team of de hele organisatie met die van de lokale gemeenschap of vergelijkbare bedrijven in dezelfde branche. Zijn er groepen ondervertegenwoordigd in vergelijking met de gemeenschap of de industrie?
 • Promotiemogelijkheden: Identificeer promotiepatronen om eerlijkheid in carrièremogelijkheden te beoordelen. Hebben ondervertegenwoordigde groepen minder kans op promotie?
 • Salarisgelijkheid: Controleer eventuele verschillen in salaris en andere voordelen tussen diverse groepen
 • Personeelsbehoud: Focus op verlooptrends van werknemers met diverse achtergronden. Vertrekken diverse werknemers sneller? Voer exitgesprekken om de mogelijke reden hiervoor te begrijpen
 • Betrokkenheid van werknemers: Meet de betrokkenheid van werknemers en het algemene sentiment door middel van enquêtes en feedback. Merkt u significante verschillen op?
 • Klantendemografie: Hoewel er misschien geen direct verband is met de diversiteit van het personeelsbestand, weerspiegelt dit wel de algemene houding ten opzichte van een organisatie. Met een divers personeelsbestand kunt u een breder publiek aanspreken

Tools, technologieën en platforms voor werving en selectie op basis van diversiteit

A dag uit het leven van een HR-manager is al chaotisch genoeg. Je zou tools, technologieën en platforms moeten omarmen die je werkdruk kunnen verlichten, vooral als het gaat om werving. Het feit dat deze een duwtje in de rug geven voor diversiteit is een niet gewaardeerd voordeel!

Hier volgen enkele tools, technologieën en platforms die je kunt gebruiken om diverse kandidaten te werven:

 • Projectbeheerplatforms: Platformen voor projectbeheer kunnen worden gebruikt om een diverse wervingspijplijn te creëren en te beheren. Van het vastleggen van kandidaatgegevens en het volgen van de voortgang in verschillende fasen tot het fungeren als eenonboarding software-en dit alles terwijl je een oogje in het zeil houdt voor diversiteit - tools voor projectbeheer kunnen het allemaal
 • AI-technologie: AI-tools voor HR kunnen vooroordelen uit personeelsadvertenties helpen verwijderen, inclusief taalgebruik bevorderen en cv's screenen op basis van een vooraf gedefinieerde reeks vaardigheden en kwalificaties.
 • DEI leerplatforms: Deze hebben trainingsmodules over onderwerpen als onbewuste vooroordelen, microagressie, inclusieve cultuur, enz. die bijzonder nuttig kunnen zijn voor het wervingsteam
 • Software voor werknemersherkenning: Software voor werknemersherkenning erkent publiekelijk de prestaties van werknemers en zet ze in de kijker. Dit moedigt diverse werknemers aan en geeft ook het voorbeeld van een cultuur die diversiteit waardeert
 • Vaardighedenbeoordelingstools: Deze tools evalueren kandidaten op basis van hun vaardigheden en capaciteiten. Dit vermindert eventuele vooroordelen op basis van traditionele cv-beoordeling en kan zelfs helpen bij het identificeren van potentiële kandidaten die misschien niet de conventionele achtergrond voor deze functie hebben
 • Applicant tracking systems: Applicant tracking systems (ATS) zorgen voor transparantie en verantwoording in het wervingsproces. Bovendien kunnen ze helpen bij het werven van diversiteit door middel van blinde cv-reviews, integratie met vacaturebanken voor diversiteit, enz.
 • Software voor personeelsbeheer: Software voor personeelsbeheer kan helpen bij het analyseren van diversiteitsgegevens. Door diversiteitsgegevens in de hele organisatie en gedurende de hele levenscyclus van de werknemer bij te houden, kunnen bedrijven vanuit een diversiteitsperspectief verbeterpunten identificeren voor het behouden en bevorderen van talent
 • ERG-partnerplatforms: Deze platforms verbinden bedrijven met ERG-partners die diversiteit vertegenwoordigen op het gebied van ras, etniciteit, geslacht, leeftijd, cultuur, enz. Ze zijn handig voor gerichte wervingsinspanningen en outreach

ClickUp: Uw bondgenoot in diversiteitsaanwervingen

Wist u dat u ClickUp kunt gebruiken om uw initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie te versterken?

Ja! ClickUp is een zeer veelzijdige en diverse (pun intended) tool die uw diversiteit op de volgende manieren kan helpen verbeteren:

Opstellen van inclusieve vacatures

Functieomschrijving voor grafisch ontwerper gegenereerd door ClickUp Brain

Schrijf inclusieve vacatureteksten met ClickUp Brain ClickUp brein is een krachtige kennismanager, projectmanager en schrijfassistent. U kunt deze laatste gebruiken om vooringenomen vacatures te schrijven. Gebruik het om goed gedefinieerde functiebeschrijvingen te schrijven die geen ruimte laten voor dubbelzinnigheid. Tegelijkertijd benadrukt het de bedrijfscultuur van diversiteit en inclusie door kwaliteiten te laten zien die je werkplek eerlijk, rechtvaardig en inclusief maken.

Normeren van kandidaatbeoordeling

ClickUp User Mapping Flow Voorbeeld

clickup Whiteboards gebruiken om een wervingsstroomdiagram te maken_

Er zijn zoveel manieren waarop ClickUp u helpt om werving te standaardiseren. U kunt ClickUp Whiteboards om stroomdiagrammen en mindmaps te maken om het proces te definiëren en te documenteren. Het brengt belanghebbenden, zoals de wervings- en sourcingteams, interviewpanels, enz. op dezelfde pagina. Op dezelfde manier kun je ClickUp Brain gebruiken om cv's blind te bekijken om onbewuste vooroordelen tegen te gaan. Of u kunt ClickUp Documenten om een gestandaardiseerde interviewrubriek te ontwikkelen en te verspreiden om een eerlijke en consistente evaluatie van kandidaten te garanderen.

Werving meten en stroomlijnen

ClickUp 3.0 Dashboard vereenvoudigd

Monitor het wervingsproces met behulp van interactieve dashboards

De volledig aanpasbare en interactieve Dashboard op ClickUp biedt een overzicht op hoog niveau van het wervingsproces. U kunt het gebruiken om op de hoogte te blijven van de status van de wervingscyclus of om belangrijke statistieken bij te houden, met name op het gebied van diversiteit. U kunt ClickUp Brain zelfs vragen om de status van een taak te delen, deze toe te wijzen of deadlines te definiëren. Dergelijke proactieve monitoring en beheer helpen om strategieën te verfijnen en een meer diverse talentpijplijn te ontwikkelen.

Medewerkers beheren

Beheer de prestaties van werknemers met sjablonen voor functioneringsgesprekken van ClickUp

De rol van ClickUp gaat verder dan werving en selectie. U kunt gebruik maken van ClickUp gebruiken voor end-to-end Human Resource beheer. Van het orkestreren van inwerkactiviteiten tot het uitvoeren van prestatiebeoordelingen tot het meten van diversiteitsmetingen en het faciliteren van communicatie en samenwerking tussen teams - ClickUp is een one-stop shop voor personeelsbeheer. Deze sjabloon downloaden Het benutten van bewezen expertise

Met ClickUp hoeft u niet vanaf nul te beginnen. Maak gebruik van bewezen expertise door gratis HR-sjablonen ontwikkeld voor talentmanagement, DEI-initiatieven en processtandaardisatie.

Ontdek een uitgebreide bibliotheek met sjablonen die geschikt zijn voor uw verschillende behoeften. Hier zijn er een paar om u op weg te helpen:

Breng het hele wervingsproces op één pagina met de sjabloon ClickUp Werving en indienstneming

 • ClickUp sjabloon voor werving en selectie : Beheer wervingen met de sjabloon voor wervings- en aanwervingsmappen. Het bevat tools voor het maken van vacatures, het accepteren van vereenvoudigde sollicitaties, het volgen van kandidaten en het standaardiseren van beoordelingen om het werven efficiënter en georganiseerder te maken Deze sjabloon downloaden

Bespaar tijd en energie met het zeer aanpasbare wervingsstrategiedocument van ClickUp

Maak werving intuïtief met geautomatiseerde taken voor elke sollicitant met de sjabloon Kandidaten aannemen van ClickUp

Bied een soepele onboarding-ervaring met ClickUp's Employee Onboarding-sjabloon

 • ClickUp sjabloon voor het inwerken van werknemers : Stroomlijn het inwerkproces voor nieuwe medewerkers. Deze sjabloon geeft het aanwervingsteam een checklist met activiteiten, een trainingsschema en aanpasbare taken om ervoor te zorgen dat alle nieuwe medewerkers zich welkom en geïnformeerd voelen en vanaf de eerste dag productief kunnen zijn! Deze sjabloon downloaden **Ben je klaar om een meer divers personeelsbestand op te bouwen?

Het opbouwen van een divers personeelsbestand heeft niet alleen te maken met eerlijkheid of gelijkheid; het is een belangrijke drijfveer voor succes geworden. De wervingsstrategieën voor diversiteit die hierboven zijn beschreven, zullen u helpen de golven van verandering te trotseren en uw organisatie klaar te maken voor de toekomst.

Vergeet niet om innovatieve oplossingen zoals ClickUp te gebruiken om prioriteit te geven aan diversiteit en te profiteren van de bredere reeks voordelen. Meld u aan voor een gratis account nu!