Jak ustalić właściwe oczekiwania jako menedżer?
Zarządzanie ludźmi

Jak ustalić właściwe oczekiwania jako menedżer?

Pracownicy potrzebują czegoś więcej niż tylko dobrze płatnej pracy. Czego więc tak naprawdę chcą?

Okazuje się, że pracownikom zależy na celu, rozmowach i, co najważniejsze, dobrym menedżerze. Według Gallupa, menedżer odpowiada za 70% wariancji w zaangażowaniu zespołu.

Ale nic nie skazuje na porażkę szybciej niż firma, która mówi: "Po prostu zarządzaj, dobrze? To nie jest takie trudne" Zwłaszcza, gdy jest to menedżer po raz pierwszy lub kogoś z ograniczonym zakresem odpowiedzialności.

Chcesz postępować dobrze dla swojego zespołu, aby był zaangażowany i mógł osiągać swoje cele. Dlatego też musisz ustalić jasne oczekiwania i skutecznie komunikować się, aby zbudować zwinną i odporną siłę roboczą.

Przeanalizujmy wszystko, co musisz wiedzieć o ustalaniu oczekiwań menedżerów, aby uwolnić pełny potencjał swoich pracowników.

Dlaczego ustalanie oczekiwań menedżerów jest ważne?

Ustalenie jasnych oczekiwań w miejscu pracy jest niezwykle ważne, aby zapewnić poczucie celu, kierunku i sukcesu.

Dzięki jasnym oczekiwaniom dotyczącym celów i kluczowych wskaźników wydajności, wszyscy członkowie zespołu rozumieją, jak wygląda sukces, co zapobiega nieporozumieniom lub błędnej komunikacji.

Co najważniejsze, prowadzi to do większej odpowiedzialności, co odblokowuje produktywną i wydajną siłę roboczą. Zapewnia to, że wszystkie projekty są realizowane bez opóźnień i zgodnie ze wskaźnikami KPI ustalonymi dla sukcesu.

Jak ustalić oczekiwania menedżera?

Teraz, gdy wiemy, że ustalanie oczekiwań menedżerów jest ważne, jak je ustalić? Oto cztery przydatne wskazówki:

1. Ustal jasne i konkretne cele

Zacznij od jasnej komunikacji, aby ustalić oczekiwania. Struktura celów SMART jest powszechnie stosowaną przez menedżerów metodą ustalania jasnych celów zarządzania projektami.

Ale czym jest cel SMART?

Są one zdefiniowane jako Specyficzne, Mierzalne, Osiągalne, Istotne i Określone w czasie. Oznacza to, że każdy cel projektu musi obejmować to, co należy osiągnąć, jak śledzić postępy, czy jest realistyczny i osiągalny, czy jest zgodny z obowiązkami zawodowymi danej osoby i celami firmy, a wreszcie, czy ma określony termin.

Dobrym przykładem celu SMART może być stworzenie programu szkoleniowego, który zmniejszy czas poświęcany na obsługę klienta o 10% w ciągu 3 miesięcy.

Cele ClickUp

skup się na swoich krótko- i długoterminowych celach z *[_ClickUp Goals](https://clickup.com/features/goals)*

2. Jasna komunikacja z zespołem

Aby ustalić jasne oczekiwania wobec zespołu, pomiń żargon i przejdź do rzeczy. Krótkie, ale jasne instrukcje mogą lepiej przekazać twój punkt widzenia. Pomaga to zespołom przyswoić niezbędne informacje do pracy nad ich zadaniami.

Powinieneś także zapewnić spójne aktualizacje za pośrednictwem spotkań, e-maili lub szybkich odpraw, aby wszyscy byli na bieżąco.

Komentarze ClickUp i tagi ClickUp

pozwól nowym pracownikom i kierownictwu komunikować się w sprawie zadań za pomocą przypisanych Kliknij Komentarze _i ClickUp Tags

3. Dopasowanie oczekiwań do wskaźników i informacji zwrotnych

Jednak po ustaleniu celów i komunikacji, ostatni etap ustalania oczekiwań jest być może najważniejszy: połączenie oczekiwań ze wskaźnikami i informacjami zwrotnymi.

Członkowie zespołu muszą rozumieć, w jaki sposób ich wyniki będą oceniane. Mierniki muszą być obiektywne, mierzalne i jasno określone. Jeśli to możliwe, uwzględnij pytania oceniające 360 stopni od swoich kolegów, klientów i ciebie, aby zrozumieć, jak sobie radzili.

Ankietę można łatwo uruchomić za pośrednictwem Szablon formularza opinii ClickUp które mogą pomóc w stworzeniu platformy do wyrażania obaw i opinii. Członkowie Twojego zespołu mogą zbierać cenne informacje na temat swojej etyki pracy, wydajności i umiejętności społecznych za pomocą tych w pełni konfigurowalnych formularzy wyposażonych w analizę danych i spostrzeżenia.

Szablon formularza opinii ClickUp umożliwia tworzenie kwestionariuszy oceny 360 i spersonalizowanych ankiet, aby umożliwić członkom zespołu uzyskanie opinii.

Pobierz ten szablon Jak już ustaliliśmy, bycie menedżerem to coś więcej niż delegowanie zadań. Kluczowe wnioski z książki Camille Fournier Ścieżka menedżera może to dla Ciebie rozłożyć na czynniki pierwsze!

10 najważniejszych oczekiwań dobrego menedżera

Teraz, gdy zrozumieliśmy już, jak ustalać oczekiwania menedżerów, podzielimy się 10 najważniejszymi oczekiwaniami dobrego menedżera

1. Skuteczna komunikacja

Należy zidentyfikować i uregulować kanały komunikacji dla wszystkich dyskusji dotyczących projektu. Prawda jest jednak taka, że długie spotkania w celu aktualizacji projektu mogą być stratą czasu, podczas gdy komunikacja ma tendencję do pomijania różnych kanałów, takich jak Slack, e-mail itp.

Należy dążyć do stworzenia kompleksowego planu komunikacji, który określa strategie i cele komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w organizacji.

Dobry plan musi obejmować grupę docelową, rodzaje wiadomości, sposób ich przekazywania i częstotliwość komunikacji. Im bardziej kompleksowy plan, tym lepiej dla powodzenia projektu. Szablony planów komunikacji jak Szablon planu komunikacji ClickUp są zbudowane z wielu sekcji, w których można uzyskać szczegółowe informacje na temat szczegółów projektu, celów, streszczenia, analizy, badań i analizy konkurencji. Zapewnia to, że wszystkie ważne informacje znajdują się w jednym scentralizowanym dokumencie.

Szablon planu komunikacji ClickUp jest skutecznym narzędziem do tworzenia kanałów skutecznej komunikacji!

Pobierz ten szablon

2. Udzielanie pochwał i wyróżnień

Niedoceniani pracownicy są bardziej narażeni na frustrację, jeśli nie są doceniani. W rzeczywistości, 80% pracowników pracowałoby ciężej, a może nawet mądrzej, gdyby zostali docenieni.

Inspiruje ich to do osiągania jak najlepszych wyników i wzmacnia pożądane zachowania. Może to również pomóc w zatrzymaniu pracowników oraz zwiększyć przychody i produktywność.

"Istnieją tylko dwa sposoby wpływania na ludzkie zachowanie: można nim manipulować lub można je inspirować."

Simon Sinek, Start With Why

3. Wspieranie silnej kultury

Jako menedżer jesteś odpowiedzialny za rozwijanie kultury firmy, w której każdy członek zespołu czuje się wysłuchany i doceniony - poza pochwałami i uznaniem.

Silna kultura w miejscu pracy jest podstawą każdej odnoszącej sukcesy firmy. Może pomóc zjednoczyć pracowników, zbudować zaufanie i motywację oraz stworzyć unikalną tożsamość.

Może to być jednak trudne. W tym miejscu Szablon kultury firmy ClickUp wkracza do akcji! Jest to łatwy w użyciu, konfigurowalny szablon, który może pomóc w wizualizacji i dostosowaniu zespołu wokół tego, co ważne, ustaleniu priorytetów inicjatyw na rzecz rozwoju kulturowego i, co najważniejsze, zwiększeniu jedności wśród członków zespołu.

Skorzystaj z narzędzia ClickUp's Company Culture, aby stworzyć wewnętrzne komunikaty, które pomogą Ci być w zgodzie z misją Twojej organizacji.

Pobierz ten szablon

4. Zarządzanie projektem

Jako menedżer (nawet menedżer po raz pierwszy ), będziesz mieć pod sobą wiele projektów z różnymi zespołami. Najlepiej jest ustanowić procesy i systemy, aby praca była bardziej zorganizowana i wydajna dla ciebie i członków twojego zespołu.

Narzędzia takie jak szablony planów pracy zapewniają konkretne cele, które pomagają organizować, planować, komunikować się i ustalać priorytety pracy. Mogą one zawierać sekcje takie jak cele i zadania projektu, wskaźniki wydajności, ramy czasowe, alokacja zasobów itp.

5. Przejrzyste delegowanie zadań

Wszyscy członkowie zespołu oczekują, że będziesz skutecznie delegować zadania w celu zapewnienia wydajności zarządzanie obciążeniem pracą. Aby zaplanować nadchodzące projekty w oparciu o możliwości członków zespołu w każdym tygodniu, możesz użyć Szablon obciążenia pracowników ClickUp. Dzięki temu szablonowi możesz zobaczyć jak dużo pracy jest przypisane do poszczególnych współpracowników. Wszyscy pracownicy wiedzą, czego się od nich oczekuje, co zapobiega wypaleniu zawodowemu. Monitorowanie obciążenia pracą staje się łatwiejsze dzięki szacunkom czasowym, punktom sprintu itp.

Pomaga to zwiększyć wydajność i promować współpracę między działami i zespołami.

Szablon zarządzania obciążeniem pracą ClickUp może pomóc w uzyskaniu dokładnego obrazu obciążenia pracowników.

Pobierz ten szablon

6. Wywiązuj się ze swoich zobowiązań

Jako menedżer musisz dotrzymywać swoich obietnic. Zanim podejmiesz zobowiązanie, zapoznaj się z poszczególnymi krokami i postępuj zgodnie z nimi.

Kiedy pracownicy widzą, że menedżerowie wywiązują się ze swoich zobowiązań, zachęca ich to do większego zaangażowania i czują się bardziej związani z projektem i zespołem. Kiedy rozpoczyna się łańcuch obietnic, pomaga to zbudować zaufanie i wiarygodność, co prowadzi do sukcesu organizacji.

7. Wspieranie rozwoju zawodowego

Menedżerowie mają znaczący wpływ na karierę pracownika i każdy członek zespołu doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego należy aktywnie identyfikować mocne i słabe strony zespołu, aby przydzielać obowiązki, które wykorzystują ich możliwości i maksymalizują wydajność.

Z Szablon ścieżki kariery ClickUp dzięki temu możesz pomóc członkom zespołu zrozumieć, jakie umiejętności muszą rozwinąć, aby osiągnąć swoje cele zawodowe. Może to ułatwić przekazywanie informacji zwrotnych, mierzenie wydajności itp. Szablony map kariery stają się potężnym narzędziem pomagającym menedżerom i członkom ich zespołów w jasnej wizualizacji rozwoju ich kariery.

Funkcja szablonu ścieżki kariery ClickUp upraszcza śledzenie kamieni milowych kariery pracowników.

Pobierz ten szablon

8. Zarządzanie ryzykiem

Menedżer powinien szybko i zdecydowanie reagować na ryzyko. Można ustanowić ustrukturyzowane podejście do identyfikacji i oceny ryzyka oraz ustalania priorytetów skutecznych strategii łagodzenia. Co ważniejsze, powinieneś przeszkolić każdego członka zespołu, aby był intuicyjny i proaktywnie komunikował ryzyko.

Szablony takie jak Szablon rejestru ryzyka ClickUp może pomóc w identyfikacji ryzyka, zanim stanie się ono problemem. Może również pomóc w organizacji ocen ryzyka i śledzeniu statusu ryzyka, własności i wpływu w jednym miejscu.

Szablon Rejestru Ryzyka ClickUp oferuje kompleksową metodę śledzenia i oceny ryzyka, które pojawia się podczas projektów zespołowych.

Pobierz ten szablon

9. Przywództwo

Przywództwo a zarządzanie to długa debata, ale nie istnieje żaden argument, że dobry menedżer musi być dobrym liderem.

Dobrzy menedżerowie mają wizję dla zespołu, którą można łatwo podzielić na plany działania. Myślą nieszablonowo, aby znaleźć rozwiązania problemów (jeśli takie istnieją) i potrafią motywować ludzi za pomocą odpowiedniego przekazu i realizacji, aby wizja mogła zostać osiągnięta.

Używaj funkcji takich jak Kliknij kamienie milowe aby poprowadzić zespół w kierunku większego celu

Dobry lider powinien cechować się uczciwością, aby mieć pewność, że żaden pracownik nie zostanie potraktowany niesprawiedliwie, a także elastycznością, aby w razie potrzeby dostosować się do sytuacji. Świetne przywództwo to połączenie skutecznego zarządzania zespołem i praktyki, a dopiero potem dobrzy menedżerowie stają się świetnymi liderami.

10. Poszanowanie granic

Twój zespół jest twoją siłą i ważne jest, aby szanować jego granice dotyczące czasu, spraw osobistych i przestrzeni fizycznej.

Członkowie zespołu powinni czuć się komfortowo, zwracając się do Ciebie z obawami związanymi z pracą, bez obawy, że ich życie osobiste zostanie niepotrzebnie przeanalizowane. Pomaga to stworzyć profesjonalną przestrzeń, w której pracownicy czują się doceniani i szanowani wyłącznie za swój wkład.

Co najważniejsze, aby być dobrym menedżerem, powinieneś promować zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, która umożliwia członkom zespołu regenerację sił poza pracą.

Jak sprostać oczekiwaniom jako menedżer?

Bycie menedżerem może być zniechęcające, ale każdy zespół polega na uważnym menedżerze, który poprowadzi go do osiągnięcia celów organizacyjnych. Oto kilka wskazówek, które pomogą ci zachować ostrość i proaktywność.

  • Bądź na bieżąco: Znaj dobrze branżę. Uważnie śledź zmiany w swojej branży i korzystaj z nowych innowacji, które możesz wykorzystać, aby zwiększyć wydajność pracy swojego zespołu
  • Stawiaj zespół na pierwszym miejscu: Określ, co najlepiej służy twojemu zespołowi. Twój zespół będzie bardziej wierzył w twoje decyzje, jeśli weźmiesz pod uwagę ich potrzeby podczas ich podejmowania
  • Opanuj zarządzanie czasem: Uzyskaj wgląd w terminy i możliwości swojego zespołu. Planuj projekty z dużym wyprzedzeniem, aby uniknąć pośpiechu w ostatniej chwili
  • Wzmocnij umiejętności motywacyjne: Podnieś morale zespołu, odkrywając nowe podejścia do inspirowania go do osiągania wspólnych celów

Zarządzaj swoim zespołem lepiej z ClickUp

Bycie menedżerem może być przytłaczające, ponieważ musisz zarządzać wieloma oczekiwaniami między zespołem a kierownictwem wyższego szczebla, aby skutecznie obsługiwać projekty. Twoim głównym celem jako menedżera powinno być rozwijanie doskonałych umiejętności zarządzania zespołem, abyś mógł zarządzać swoim zespołem i przyczyniać się do sukcesu organizacji.

Najważniejsza wskazówka? Zapoznaj się z różnymi narzędziami, technikami i szablonami, aby skutecznie zoptymalizować swoje obowiązki. ClickUp może być platformą typu "wszystko w jednym", umożliwiającą jednoczesne spełnienie wymagań w zakresie komunikacji i zarządzania projektami. Zarejestruj się na ClickUp za darmo i zmień sposób zarządzania swoimi zespołami!