Voorbeelden van conceptkaarten om je projectideeën te laten zien
Mind Mapping

Voorbeelden van conceptkaarten om je projectideeën te laten zien

Denk jij dat je een visuele denker bent? Heb je vaak het gevoel dat het makkelijker is om een diagram te tekenen of ideeën te verbinden op een whiteboard dan een document te schrijven?

Dan zul je merken dat een concept map een fantastische productiviteitstool is. Natuurlijk kun je op een kladblok tekenen en op een plaatje klikken, maar er is een betere manier.

Laten we eens kijken naar de voordelen en toepassingen van een digitale concept map. We hebben ook een aantal voorbeelden meegenomen ter inspiratie.

Wat is een conceptkaart?

Een concept map is een visuele voorstelling van een idee, proces of principe, die de betekenissen en verbanden tussen de verschillende elementen illustreert. Een concept map kan een stroomdiagram van een proces, een organisatiehiërarchie of een mind map van een nieuw product/functie zijn.

De belangrijkste elementen van een concept map zijn:

 • Hoofdidee/concept
 • Verwante ideeën/concepten
 • Lijnen of pijlen die de onderlinge verbanden aangeven

Waarom een conceptkaart gebruiken?

Het gebruik van een concept map biedt talloze voordelen, zoals:

Het vereenvoudigen van complexiteit

Neem het voorbeeld van een productontwikkelingsteam. Zelfs een eenvoudig product kan tientallen functies hebben, elk met meerdere gebruikersverhalen en acceptatiecriteria. Al deze informatie kan te onhandelbaar worden. Een concept map helpt deze te vereenvoudigen op een visuele, maar toch samenhangende manier.

Beter begrip

Concept maps helpen om complexe informatie te begrijpen door de relaties tussen verschillende concepten visueel weer te geven.

In een bouwproject kan de concept map bijvoorbeeld de voorbereiding van de bouwplaats, funderingswerkzaamheden, skeletbouw en afwerking bevatten. Deze enkelvoudige weergave verbindt concepten om het team te helpen het grotere geheel en de opeenvolging van activiteiten duidelijk te begrijpen.

Effectief problemen oplossen

Met behulp van concept maps kunnen teams problemen systematisch opsplitsen in kleinere, beheersbare delen en mogelijke oplossingen visualiseren. In tegenstelling tot een schets, die een lineair pad volgt, kun je met concept maps verschillende complexe ideeën met elkaar verbinden, zelfs als ze ongelijksoortig zijn.

Samenwerken op een zinvolle manier

Soms is het beter om iets te zien dan erover te horen/lezen. Concept maps maken dat mogelijk. Concept maps zorgen ervoor dat iedereen hetzelfde beeld schetst.

Verantwoordelijkheid

Hiërarchische concept maps van de organisatiestructuur kunnen ervoor zorgen dat iedereen hetzelfde beeld heeft van elkaars verantwoordelijkheden. Dit helpt het team om als een eenheid samen te werken en elkaar te ondersteunen in het proces.

Waar kunnen concept maps voor gebruikt worden?

In wezen is een conceptmap slechts een visuele voorstelling van een idee of een proces. Dit betekent dat u het voor een groot aantal doeleinden kunt gebruiken, zoals:

 • Het plannen van een projectroutekaart
 • Een complex proces documenteren
 • Een evenement organiseren
 • Brainstormen over ideeën voor een nieuw logo
 • Een presentatie voorbereiden voor de volgende bestuursvergadering

Wie kan er baat hebben bij concept maps?

Een conceptmap kan geweldig zijn voor iedereen die een idee moet uitleggen aan een grotere groep mensen, zoals projectmanagers, financiële professionals, IT-teams, operationele leiders, enz.

Dat is veel goed gepraat. Laten we concept maps nu eens in actie zien.

10 voorbeelden van concept maps voor verschillende toepassingen

In dit gedeelte hebben we tien van de meest bruikbare concept maps voor projectmanagers, IT-professionals en operations leaders verzameld. We hebben ook links opgenomen naar ClickUp sjablonen die je kunt gebruiken om deze voorbeelden toe te passen op jouw behoeften.

1. Conceptmap voor eenvoudige relaties

Conceptkaart voor eenvoudige relaties

bron:_ JamesClear.nl James Clear, tijdens het schrijven over gewoonten, zegt dat "je ongelooflijke vooruitgang kunt boeken als je consequent en geduldig bent." Hij laat dit zien aan de hand van een conceptkaart, die het verband laat zien tussen de duurzaamheid en de inspanning die bij elke gewoonte komt kijken.

Een eenvoudig diagram van twee lijnen en een kromme helpt op twee manieren:

 • Het concept eenduidig uitleggen
 • Helpen bij het onthouden van het concept op de lange termijn

Als dat te eenvoudig lijkt, laten we dan eens naar complexere concepten kijken.

2. Conceptkaart van verwante gebieden

Chemisch biologisch stroomschema

bron:_ Wikimedia Commons De wetenschappelijke discipline van de chemische biologie bestaat uit vier componenten, die je geïllustreerd ziet in de afbeelding hierboven. Deze concept map is een goed voorbeeld omdat het eenvoudig en duidelijk het fundamentele idee uitlegt. De illustraties die elk onderdeel vertegenwoordigen, maken het ook gemakkelijker te onthouden.

Een ander belangrijk voordeel van deze concept map is dat hij zich leent voor uitbreiding. Als je bijvoorbeeld de componenten van de biochemie wilt toevoegen, kun je gewoon nog een verbindingslijn toevoegen.

Hebt u een idee in gedachten? ClickUp's sjabloon voor conceptkaarten is voor u ontworpen! Het is beginnersvriendelijk, volledig aanpasbaar en geschikt voor verschillende toepassingen.

Sjabloon voor conceptmapping op whiteboards van ClickUp

ClickUp sjabloon voor conceptkaart Deze sjabloon downloaden

3. Conceptkaarten voor organisatorische kaders

 Conceptkaarten voor organisatorische kaders

Bron: Latoya Bowlah op Medium Marketeers gebruiken al heel lang het trechtermodel (een concept map op zich). In het verlengde van de trechter is nu het zandlopermodel ontstaan. Productmarketingexpert Latoya Bowlah illustreert het op de manier die je hierboven ziet.

Dit is een geweldig voorbeeld, niet alleen omdat het het concept buitengewoon duidelijk maakt, maar ook omdat het toekomstplannen veel eenvoudiger maakt.

Je kunt bijvoorbeeld elementen toevoegen zoals campagne-ideeën of berichtgeving voor elke fase. Je kunt gerelateerde campagnes koppelen, zoals retentie- en advocacy-e-mails, om een compleet beeld te schetsen. ClickUp's brainstormsjabloon voor campagnelancering kan je daar krijgen!

4. Conceptkaarten voor processen

Een conceptmap kan een transformerende hulpmiddel voor procesverbetering . Terwijl een proceskaart eerder een lineaire stap-voor-stap illustratie is, kan een conceptkaart vrijer zijn. Het kan dus dienen als een goed startpunt om het proces te kristalliseren.

Conceptkaarten voor processen

bron:_ Wikimedia Commons In dit voorbeeld zie je dat de proceskaart wordt ondersteund door informatie over de huidige hulpmiddelen, menselijke oplossingen en technische oplossingen die beschikbaar zijn. Het koppelen van woorden die aan elkaar gerelateerd zijn, helpt bij het visualiseren van factoren die het proces beïnvloeden.

Met verschillende vormen, kleuren en verbindingen kun je een uitgebreide documentatie maken van het proces dat je wilt ontwerpen. In die zin kan een concept map ook een effectieve hulpmiddel voor het in kaart brengen van processen .

Voor software engineering teams, ClickUp's bug en issue tracking concept map zou een goed uitgangspunt zijn bij het ontwerpen van het kwaliteitsproces.

5. Beslisboom-conceptkaarten

Beslisboom conceptkaarten

bron:_ Dave Gray op Flickr Beslisbomen maken bruikbare conceptkaarten. Eenvoudig gezegd is een beslisboom het opsplitsen van de vraag in kleinere subcomponenten om alle mogelijke beslissingen te onderzoeken.

In de wereld van uitbesteding van projectbeheer beslisboom-conceptkaarten kunnen het uitgebreide team helpen om het juiste te doen volgens het bedrijfsbeleid en de bedrijfscultuur. De bovenstaande beslisboom is zo'n voorbeeld voor klantenserviceteams.

Het is een geweldige inspiratiebron omdat het niet alleen de mogelijke beslissingen onderzoekt, maar ook de gevolgen ervan. De afbeelding van een verdrietige 'ontevreden klant' rechtsonder zet iedereen zeker aan het denken om niet op te geven.

Creëer je kaders met ClickUp's beslisboom concept map .

6. Conceptkaarten voor leergebruikscases

Conceptkaarten voor leergebruikscases

bron: [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Concept_kaart%283%29.jpg) De bovenstaande concept map, die gebruik maakt van stickie notes, is een eenvoudig voorbeeld van een lesprogramma voor het hoger onderwijs. Het is een geweldig voorbeeld omdat het dient als een geweldige basis om lesplannen en trainingsmodules op te bouwen.

Als je bijvoorbeeld een bedrijfstrainer bent op het gebied van communicatiepraktijken, zou je concept map verbale communicatie, non-verbale communicatie, lichaamstaal, inclusief taalgebruik, enz. kunnen bevatten. Je kunt dan elk van deze modules schetsen en de lessen uitbreiden.

7. De conceptkaart van Get Things Done

Krijg-dingen-klaar-conceptkaart

bron:_ Ammon Beckstrom op Flickr Getting Things Done van David Allen is een zeer populair en veel gebruikt framework in verschillende sectoren. Het concept omvat een aantal factoren, zoals de uitvoerbaarheid, de tijd die het zou kosten, de volgende actiepunten, enz.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat je actie onderneemt op e-mailverzoeken. Zo zou het kunnen gaan.

 • Wat is het? Verzoek om onkostenvergoeding
 • Is het bruikbaar? Ja
 • Wat is de volgende actie? Aanvraag goedkeuren of afwijzen?
 • Duurt het minder dan 2 minuten? Ja
 • Doe het! Geef de goedkeuring

De concept map van Ammon Beckstrom visualiseert dit duidelijk in een stroomdiagram, wat de toepassing ervan eenvoudiger en consistent maakt. Door dit stroomdiagram een paar keer te gebruiken, onthoud je het, waardoor toekomstige beslissingen aanzienlijk sneller en effectiever worden.

8. Conceptkaarten van activiteiten

In elke organisatie voeren teams een aantal taken en activiteiten uit. Elk project bestaat uit meerdere activiteiten en mijlpalen. Conceptkaarten kunnen helpen om het belang van elke activiteit te benadrukken en te schetsen wat er moet worden uitgevoerd.

De volgende concept map probeert de focusvraag te beantwoorden: Wat kan een UX-document beschrijven?

Activiteit-conceptkaarten

bron:_ Boon Yew Chew op Flickr Het toont de uit te voeren activiteiten en hun onderlinge verbanden. Een productteam kan deze concept map gebruiken om uitgebreide en consistente UX-documenten te maken die zijn afgestemd op hun product/organisatie.

9. Conceptkaart voor softwarearchitectuur

Software-architectuur-conceptenkaart

Bron: Wikimedia Commons Elk softwareteam maakt een architectuurdiagram voor de producten die ze bouwen. Dit wordt vervolgens gebruikt door de ontwikkel-, test- en DevOps-teams.

De bovenstaande concept map is een krachtig voorbeeld van het visualiseren van een aanpak/denkproces in plaats van een specifiek ontwerp zelf. Een soortgelijke concept map die de basisfilosofie van het architectuurontwerp van de organisatie schetst, is een geweldige aanvulling op de productdocumentatie. Het zal teams van de toekomst helpen met zinvol leren om op voort te bouwen of productgerelateerde problemen op te lossen.

10. Conceptkaart klantreis

ClickUp's conceptkaart van het klanttraject

De conceptkaart van het klanttraject van ClickUp

In het hedendaagse bedrijfsleven is het klanttraject een belangrijke factor in de inspanningen van het groeiteam. Iedereen in sales, marketing en customer success probeert de verschillende stappen te beïnvloeden.

Het verkoopteam kan bijvoorbeeld specifieke sjablonen/processen voor ontdekking hebben, die vervolgens dienen als belangrijke input voor het onboarding- en adoptiegesprek. Deze concept map helpt je om gerelateerde concepten met elkaar te verbinden en het hele traject in goede banen te leiden. Deze sjabloon downloaden Ben je al geïnspireerd om concept maps te maken? Zo ja, laten we eens kijken hoe.

Een conceptkaart maken

Om een concept map te maken, heb je alleen pen en papier nodig. Maar om de concept map te delen, samen te werken, te verbeteren en effectief te gebruiken, kun je misschien beter een digitale concept mapping tool gebruiken.

ClickUp's alles-in-één AI-projectbeheertool bevat een whiteboard, een mindmap-tool en meerdere sjablonen voor conceptkaarten om mee aan de slag te gaan.

ClickUp Whiteboard

ClickUp is een van de beste whiteboard software met veelzijdige functies voor visuele samenwerking. Je kunt er vormen, tekst, stickie notes, afbeeldingen, taken en zelfs documenten mee maken en met elkaar verbinden.

Met ClickUp Whiteboard kunt u de elementen die u nodig hebt eenvoudig slepen en neerzetten om een duidelijk conceptplan te maken. Zodra u klaar bent, kunt u algemene concepten omzetten in specifieke taken om ze uitvoerbaar te maken en de voortgang rechtstreeks binnen ClickUp te beheren.

Aanpasbare sjablonen

Wat is er nog meer? ClickUp biedt ook een aantal sjablonen voor whiteboards zodat je niet op een lege pagina hoeft te beginnen.

ClickUp Mindmaps

Een andere manier om uw concept map te maken is door gebruik te maken van software voor mindmapping . ClickUp Mindmaps stelt u in staat om:

 • Diagrammen maken die beginnen met een centraal idee
 • Vertakken in gerelateerde sleutelconcepten en subonderwerpen
 • Bestaande kaarten/workflows bewerken met een eenvoudige drag-and-drop functie
 • Referentiepunten maken als knooppunten om belangrijke punten te markeren
 • Ze omzetten in taken als en wanneer dat nodig is

Aanpasbare sjablonen

Eerste keer mindmappen? We hebben hulp gebracht met verschillende aanpasbare mindmapsjablonen .

Loop zelfverzekerd door complexe concepten met ClickUp

De kenniswerkers van vandaag gebruiken dagelijks tientallen concepten en frameworks. Het productteam kan bijvoorbeeld de Agile/Scrum-methodologie volgen. Het inhoudsteam volgt misschien de storybrand-filosofie. Een nieuw teamlid trainen in elk van deze concepten kan een uitdaging zijn.

Een goede concept map, opgenomen in de virtuele werkruimte zoals ClickUp, kan dienen als een trainingstool en als een constante herinnering voor iedereen in het team.

Door projectonderdelen, -relaties en -afhankelijkheden in kaart te brengen, kunt u de reikwijdte en structuur van het project uitgebreid bekijken, zodat alle belanghebbenden duidelijkheid hebben en op één lijn zitten.

Bekijk hoe u de functies van ClickUp kunt gebruiken om uw eigen concept map te maken en duidelijkheid en afstemming in uw organisatie te brengen. Probeer ClickUp vandaag gratis uit .