Voorbeelden van feedback van collega's voor effectieve prestaties
Manage

Voorbeelden van feedback van collega's voor effectieve prestaties

Ben je de eindeloze beoordelingscycli beu? Wij ook!

Wat als we zeggen dat er een betere manier is om je teamleden aan te moedigen elkaar te steunen dan alleen maar formulieren invullen?

Feedback van collega's is een krachtig mechanisme om je team te helpen voortdurend te verbeteren, de betrokkenheid te vergroten en zelfs wat plezier te hebben in het feedbackproces.

In dit artikel bespreken we hoe je effectieve peer review feedbackprocessen kunt implementeren, met voorbeelden, tips en trucs om je te helpen het proces te implementeren terwijl je verder leest.

Dus pak een kop koffie, bereid je voor en verken samen de wereld van peer review feedback!

**Wat is peer review feedback?

Peer review feedback is een vast proces waarbij collega's elkaar feedback geven op basis van hun observaties van werkgerelateerd gedrag, vaardigheden en prestaties.

Maar waarom is het geven van peer feedback belangrijk?

 • Meerdere perspectieven: Collegiale feedback elimineert vooroordelen van leidinggevenden en persoonlijke vriendjespolitiek. Het laat uw team zichzelf zien door de ogen van hun collega's, waardoor een breder perspectief ontstaat van hun sterke punten en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn
 • **Wanneer teamleden zich gewaardeerd en gehoord voelen door hun collega's, blijven ze betrokken bij hun werk en zijn ze gemotiveerd om uit te blinken. Uiteindelijk bevordert dit een cultuur van verantwoordelijkheid, waardoor mensen gemotiveerd worden om optimaal te presteren
 • Vaardigheden verbeteren: Regelmatige feedback werkt als een katalysator voor groei, houdt ontwikkeling op de voorgrond en stelt teamleden in staat om te leren en te groeien
 • Sterkere teams: Feedback van collega's bevordert open communicatie en samenwerking, waardoor een meer ondersteunende en samenhangende teamomgeving ontstaat

Peer-to-peer feedback kan nooit op maat gemaakt worden. Het werkt het beste wanneer het geïntegreerd is met andere essentiële elementen:

 • Prestatiebeoordelingen: Peers vullenfeedbackformulieren geven waardevolle inzichten in de prestaties van individuele teamleden en hun bijdragen aan het team
 • **Doelbepaling: Collegiale feedback wordt gebruikt om team- of individuele werkstromen aan te passen of te verfijnen om ervoor te zorgen dat iedereen naar hetzelfde doel toewerkt
 • Betrokkenheid van medewerkers: Effectieve peerfeedbacksessie helpt de informatiesilo's te overwinnen enmotiveert uw team om bij te dragen, te delen en samen te werken met teamleden

**Wat zijn de soorten peer-feedback?

Er zijn verschillende vormen van peer feedback, afhankelijk van je beoordelingsstructuur en -proces. Hier volgt een kort overzicht:

 • Formatieve feedback: vindt plaats tijdens een project of taak en richt zich op het geven van suggesties en verbeteringen om het werk te verbeteren
 • Samenvattende feedback: Dit type feedback wordt meestal gegeven aan het einde van een project of taak. Het wordt gebruikt om de algehele kwaliteit en effectiviteit van het voltooide werk te beoordelen
 • Kwalitatieve feedback: Gericht op het geven van beschrijvend en gedetailleerd commentaar over het werk, met de nadruk op specifieke sterke punten en verbeterpunten
 • Kwantitatieve feedback: Gebruikt numerieke gegevens of statistieken om prestaties te meten en objectieve feedback te geven over specifieke criteria
 • Opwaartse feedback: In dit scenario geven teamleden feedback aan hun supervisors. Dit is nuttig bij leiderschapsbeoordelingen voor managers om inzichten te krijgen van ondergeschikten en de algemene teamdynamiek te begrijpen
 • Feedback van collega tot collega: Dit is de kern van intercollegiale toetsing. Hier geven collega's elkaar feedback over hun prestaties, waardoor ze waardevolle inzichten krijgen in samenwerking, probleemoplossing en werkethiek

Het verschil tussen positieve en constructieve feedback

Zowel positieve als constructieve feedback zijn cruciaal voor effectieve peer reviews. Laten we eens kijken hoe de twee verschillen:

Positieve feedback

Positieve feedback wordt gebruikt om je op te peppen. Het verhoogt het moreel, versterkt goede werkgewoonten en bouwt een cultuur van waardering op. Het erkent en viert de sterke punten, prestaties en positieve bijdragen van een collega aan het team.

Constructieve feedback

Constructieve feedback communiceert gebieden voor verbetering terwijl het respectvol en oplossingsgericht is. De sleutel tot deze feedback is dat hij specifiek en bruikbaar is zonder te subjectief of objectief te zijn. Evenwichtig! ⚖️

**Wat is een voorbeeld van feedback?

Hier is een goed afgeronde voorbeeld van werknemersfeedback met zowel positieve als constructieve elementen:

Scenario: David is je interne tekstschrijver die gespecialiseerd is in het maken van pitchdecks voor klanten. Je deelt feedback met hem nadat hij een prachtige klantpresentatie heeft afgeleverd.

Voorbeeld van positieve feedback: "David, ik ben onder de indruk van je oog voor detail. Je bent snel in het opsporen van fouten en je zorgt voor een kwaliteitsoutput. De afgelopen week hielp je spontane denkwerk om al in een vroeg stadium belangrijke problemen met de presentatie van de klant te identificeren. Ga zo door!"

Voorbeeld van constructieve feedback: _"Ik ben onder de indruk van je oog voor detail en je kwaliteitsoutput. Ik heb echter gemerkt dat je nauwgezetheid soms leidt tot langere doorlooptijden. Misschien kun je je werkstroom efficiënter beheren door wat prioriteringstechnieken te onderzoeken. Ik heb een paar boeken in gedachten. Laat het me weten als je begeleiding nodig hebt

Dit voorbeeld benadrukt een sterk punt, erkent een specifiek geval waar het team baat bij had en geeft vervolgens een constructieve suggestie voor verbetering op een ondersteunende manier.

Dit soort uitgebalanceerde feedback zorgt voor een kwaliteitsvolle peer-feedback- en reviewervaring.

Dat gezegd hebbende - hoe kunnen deze korte alinea's tekst een grotere impact hebben op je team?

Hoe peer review feedback de prestaties over de hele linie verbetert

Collegiale toetsing gaat niet alleen over het aanvinken van vakjes, het is een proces dat de prestaties van je team aanzienlijk beïnvloedt.

Laten we eens onderzoeken hoe zinvolle feedback verbeteringen op belangrijke gebieden aanwakkert:

Leiderschap

Collegiale beoordelingen helpen bij het identificeren van leiderschapskwaliteiten zoals duidelijke communicatievaardigheden, rechtmatig delegeren en het vermogen om anderen te inspireren.

Ze benadrukken ook gebieden waar een huidige of toekomstige leider zich zou kunnen verbeteren, zoals het geven van constructieve feedback aan collega's of het cultiveren van een inclusief besluitvormingsproces.

Voorbeeld van peer feedback voor leiderschap:"Michael, je leiderschapsvaardigheden zijn uitzonderlijk en je geeft uitstekende begeleiding aan je teamleden. Om je leiderschapscapaciteiten verder te ontwikkelen, kun je overwegen om specifieke feedback en coaching te geven aan je teamleden. Dit zal hen helpen professioneel te groeien en effectief bij te dragen aan het succes van het team."

Teamwerk

Feedback van collega's is uitstekend om een allesomvattende werkomgeving te creëren. Het erkent goede samenwerkingsvaardigheden en identificeert gebieden die voor verbetering vatbaar zijn, zoals communicatiebarrières of een ongelijke verdeling van de werklast binnen het team.

Voorbeeld van peer feedback om teamwerk te verbeteren: "De manier waarop het ontwerp- en ontwikkelteam samenwerkten aan de nieuwe app was fantastisch. Regelmatige communicatie-updates en een duidelijke taakverdeling zorgden ervoor dat iedereen in gelijke mate bijdroeg aan het project. Misschien zou het nuttig zijn om een soortgelijke communicatiestructuur te implementeren voor toekomstige cross-functionele projecten."

Probleemoplossing

Observeren hoe een collega uitdagingen aanpakt, kan frisse perspectieven bieden en leiden tot een efficiënt probleemoplossingsproces voor het team. Gebruik een tool voor feedback van werknemers om collega's aan te moedigen beste praktijken te delen en van elkaars ervaringen te leren.

Voorbeeld van feedback van collega's voor het oplossen van problemen: "John's analytische vaardigheden waren van onschatbare waarde toen we tegen een technisch probleem met de nieuwe software aanliepen. Zijn systematische aanpak van het oplossen van problemen hielp ons om de hoofdoorzaak snel en efficiënt te identificeren. Ik stel voor dat hij zijn strategie tijdens een trainingssessie met het team deelt; iedereen zou er baat bij hebben."

De kracht van positieve feedback van collega's

Positieve feedback is een krachtige motivator. Het versterkt goed werk, verhoogt het moreel en creëert een gevoel van voldoening. Alles bij elkaar dragen positieve peer reviews bij aan het welzijn van werknemers en teambuilding. Dit is hoe:

 • Behoud van werknemers : Het gevoel gewaardeerd te worden door collega's verhoogt de werktevredenheid en houdt werknemers langer aan het werk
 • **Motivatie: erkenning motiveert werknemers om goed te blijven presteren en te streven naar voortdurende verbetering
 • **Teambuilding: Positieve feedback zorgt voor een ondersteunende omgeving waarin collega's elkaars successen vieren en gemotiveerd blijven om uit te blinken

Wat is een goed voorbeeld van positieve feedback?

Scenario: Positieve feedback wanneer een werknemer het initiatief neemt

Voorbeeld feedback: "Jakub, bedankt voor je extra inspanningen voor het project van de klant. Je hebt geweldig werk geleverd en je inzet is niet onopgemerkt gebleven. Ga zo door."

Dit is om verschillende redenen een uitstekend voorbeeld van een positieve feedback:

 • Specificiteit: De feedback is specifiek voor een project of taak waaraan de medewerker heeft gewerkt, waardoor het duidelijk is wat de medewerker goed heeft gedaan
 • Erkenning van inspanning: De feedback erkent de extra inspanningen van de medewerker en laat zien dat het harde werk gewaardeerd wordt
 • Persoonlijk tintje: Het bericht is persoonlijk, richt zich rechtstreeks tot de werknemer en drukt dankbaarheid uit voor zijn werk
 • Positieve toon: De feedback heeft een positieve toon en richt zich op de sterke punten en prestaties van de werknemer in plaats van op zwakke punten of gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

Andere voorbeelden van positieve feedback van collega's in het leven zijn:

 • Erken een collega voor zijn sterke werkethiek
 • Iemand prijzen voor het nemen van initiatieven
 • Het uiten van dankbaarheid voor een behulpzaam gebaar

De essentie van constructieve kritiek in intercollegiale feedback

Constructieve kritiek is eerlijke feedback die de aandacht vestigt op verbeterpunten en tegelijkertijd respectvol en oplossingsgericht is. Het is cruciaal om opbouwende kritiek beleefd te geven, maar soms klinken we onbewust onbeleefd.

Hier zijn een paar dingen die je in overweging moet nemen om je feedback minder kritisch en meer bruikbaar en respectvol te laten klinken:

 1. Focus op gedrag, niet op de persoon
  • In plaats van: "Je komt altijd te laat op vergaderingen."
  • Probeer: _"Het is me opgevallen dat je de laatste paar vergaderingen te laat komt. Is er iets waarmee ik kan helpen om ervoor te zorgen dat je op tijd bent?
 2. Gebruik 'ik'-uitspraken
  • In plaats van: "Deze presentatie was verwarrend."
  • Probeer: "Ik vond sommige delen van de presentatie moeilijk te volgen. Misschien kan het helpen om wat visuals of duidelijkere uitleg toe te voegen."
 3. Wees specifiek en geef voorbeelden
  • In plaats van: "Je werk moet verbeterd worden."
  • Probeer: "Er zaten een paar typefouten en inconsistenties in de opmaak van uw recente rapport. Het zal helpen als u een uur besteedt aan het nalezen van uw werk voordat u het indient."
 4. Bied oplossingen en suggesties
  • In plaats van: "Dit had beter gekund."
  • Probeer: "Ik denk dat deze aanpak effectiever kan zijn als je je suggestie overweegt. Zou u het willen uitproberen?"
 5. Houd een positieve en respectvolle toon aan
  • Gebruik een vriendelijke en bemoedigende toon tijdens het gesprek
  • Vermijd beschuldigende taal of negatieve lichaamstaal
 6. Focus op de toekomst en verbetering
  • In plaats van: "Waarom deed je het op deze manier?"
  • Probeer: "Laten we het op deze manier aanpakken om nog betere resultaten te behalen."
 7. Sta open voor feedback:
  • Onthoud dat het doel is om de persoon te helpen zich te verbeteren, dus wees ontvankelijk voor hun reactie en sta open om hun perspectief te bespreken

**Wat is een goed voorbeeld van het geven van opbouwende kritiek?

Scenario: Een teamlid mist voortdurend deadlines en u wilt dit probleem met hem bespreken zonder bazig over te komen.

Voorbeeld van feedback: "Het is me opgevallen dat je de deadlines van projecten mist. Ik stel voor dat u een schema maakt met de stappen die u moet zetten en dat u de voortgang van het project bijhoudt. Daarnaast kunt u herinneringen en prioriteiten voor taken instellen op ClickUp om ervoor te zorgen dat taken met een hoge prioriteit op tijd worden voltooid."

Dit voorbeeld is om verschillende redenen een goede illustratie van opbouwende kritiek:

 • Specificiteit: De feedback is specifiek over het probleem en helpt de ontvanger te begrijpen wat er verbeterd moet worden
 • **De feedback geeft concrete suggesties voor verbetering, zoals het maken van een planning en het instellen van herinneringen. Dit geeft de ontvanger een duidelijk pad om te volgen voor verbetering
 • Gebruik van ik-statements en focus op gedrag: De feedback richt zich op het verbeteren van de prestaties van de ontvanger in plaats van op het aanvallen van hun karakter. Het benadrukt de noodzaak van beter timemanagement en geeft praktisch advies over hoe dit te bereiken
 • Positieve toon: De toon van de feedback is ondersteunend en behulpzaam, met als doel de ontvanger te helpen bij het verbeteren in plaats van alleen maar kritiek te geven
 • Balans: De feedback balanceert positieve en negatieve aspecten, erkent de inspanningen van de ontvanger en biedt constructieve begeleiding voor verbetering

Vijf voorbeelden van constructieve feedback van collega's die goed presteren

 1. "Hoewel uw rapporten altijd accuraat zijn, kunt u overwegen om datavisualisatietools te onderzoeken om ze nog impactvoller te maken."
 2. "Je bent een sterke presentator, maar je presentatie zou boeiender kunnen zijn als je er verhaalelementen in zou verwerken."
 3. je hebt uitstekende probleemoplossende vaardigheden. Als je in toekomstige projecten extra leiderschapsrollen op je zou nemen, zou je je potentieel verder kunnen ontwikkelen."_
 4. je technische vaardigheden zijn uitstekend. Als mentor van een junior teamlid zou je je communicatie- en samenwerkingsvaardigheden kunnen verfijnen."_
 5. je bent zeer gemotiveerd. Het zoeken naar extra uitdagingen zal je helpen je vaardigheden uit te breiden en je werk stimulerend te houden."_

Feedback van collega's in verschillende scenario's

Feedback van collega's is waardevol in elk scenario of op elke werkplek waarbij samenwerking, conflictoplossing of besluitvorming op basis van consensus een rol speelt.

Laten we eens kijken naar een aantal voorbeelden van peer feedback in verschillende scenario's.

Samenwerking

Collegiale feedback kan succesvol teamwerk erkennen en verbeteringen suggereren op het gebied van communicatie of projectmanagement tijdens samenwerking.

Voorbeeld van feedback met sterke punten: "Ik waardeer je bereidheid om je expertise te delen en samen te werken aan dit project. Je inzichten en suggesties waren van onschatbare waarde."

Feedbackvoorbeeld met verbeterpunten: "Hoewel ik je samenwerkingsgeest bewonder, laten we proberen anderen niet te onderbreken als ze aan het woord zijn. Iedereen krijgt de kans om te spreken, maar één voor één."

Conflictoplossing

Collegiale oplossingen leiden tot een positieve werkomgeving in plaats van conflicten aan te wakkeren. Feedback van collega's kan helpen bij strategieën om conflicten op te lossen, effectieve communicatie benadrukken en suggesties doen voor de aanpak van toekomstige meningsverschillen.

Voorbeeld van feedback met sterke punten: "Ik was onder de indruk van je vermogen om kalm en beheerst te blijven tijdens het recente meningsverschil. Je hebt actief naar verschillende perspectieven geluisterd en de situatie heel goed afgehandeld."

Voorbeeld van verbeterpunten: "Je hebt het conflict over het algemeen goed afgehandeld. Maar ik merkte dat je soms aarzelde om je mening te geven. Het is belangrijk dat je je op je gemak voelt om je gedachten en zorgen te delen in conflictsituaties. Ik sta achter je!"

Consensus besluitvorming

Feedback kan gericht zijn op iemands bijdrage aan discussies, suggesties geven om ideeën beter te verwoorden of actief luisteren naar de perspectieven van anderen.

Feedbackvoorbeelden met sterke punten: "Uw vermogen om naar verschillende standpunten te luisteren en verschillende opties te overwegen was cruciaal bij het bereiken van consensus over deze beslissing. Je hielp ons een oplossing te vinden die aan ieders behoeften voldeed."

Voorbeelden van verbeterpunten: "Ik vond dat je soms moeite had om belangrijke punten samen te vatten en ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zat. Het zou nuttig kunnen zijn om visuele hulpmiddelen of duidelijke samenvattingen te gebruiken om het bereiken van consensus te vergemakkelijken."

Gebruik van 360 graden feedback in het proces van collegiale toetsing

360-graden feedback is een allesomvattende aanpak die feedback uit verschillende bronnen omvat, waaronder collega's, managers, ondergeschikten en zelfs klanten (indien van toepassing).

Voordelen van het gebruik van 360-graden feedback bij intercollegiale toetsing

 • Hebt een holistischer beeld: Bevat meerdere perspectieven van verschillende belanghebbenden
 • Vermindert vooroordelen:Mindert de invloed van individuele vooroordelen of favoritisme op de algehele evaluatie
 • Moedigt aan totzelfevaluatie: Werknemers kunnen zien hoe hun prestaties worden waargenomen vanuit verschillende invalshoeken

Nadelen van het gebruik van 360-graden feedback

 • Tijdrovend: Het verzamelen van feedback uit meerdere bronnen kan een langdurig proces zijn
 • Kans op anonimiteitskwesties: Als anonimiteit niet gegarandeerd is, kunnen werknemers aarzelen om feedback te geven of te gevente vragen om eerlijke feedback Hoe ClickUp 360-graden feedback in intercollegiale toetsing vergemakkelijkt

Als u een HR-professional bent in een groeiend bedrijf, weet u hoe moeilijk het is om peer reviews te verzamelen en om te zetten in gegevens en vervolgens in rapporten. Hebt u ooit een technologie gewenst om te helpen met effectief feedbackmanagement?

Nou! Hebt u ClickUp al geprobeerd? 😬

ClickUp is een end-to-end projectmanagementsoftware met tools, sjablonen en hulpmiddelen om 360° feedback tussen teamleden te vergemakkelijken.

Laten we eens kijken hoe ClickUp helpt bij het implementeren van effectieve peer review feedbackprocessen.

Aanpasbare formulieren

ClickUp Formulierweergave

ClickUp's Formulierweergave maakt het eenvoudig om feedbackformulieren van collega's te organiseren, interpreteren en beheren onder één dak ClickUp's formulierweergave kunt u dynamische enquêtes ontwerpen om feedback van collega's te verzamelen. Beschouw het als een centrale hub voor het opslaan van alle 360-graden feedbackgegevens. U kunt kiezen uit de uitgebreide galerij met formuliersjablonen of aangepaste formulieren maken die het volgende bevatten:

 • Rating schalen: Evalueer prestaties op specifieke criteria met behulp van schalen zoals 'Helemaal mee oneens' tot 'Helemaal mee eens'
 • Meerkeuzevragen: Bied vooraf gedefinieerde opties voor feedback over vaardigheden of gedragingen
 • Open vragen: Laat collega's gedetailleerde en specifieke feedback geven in hun eigen woorden

ClickUp

voorwaardelijke logica gebruiken om het formulier dynamisch aan te passen op basis van de antwoorden van de ontvanger_

Aangepaste velden

Met ClickUp kunt u aangepaste velden aan uw formulieren toevoegen om gegevens vast te leggen die specifiek zijn voor uw behoeften. Voorbeelden zijn:

 • Naam reviewer: Handhaaf anonimiteit indien gewenst
 • Relatie tot werknemer: Geef aan of de beoordelaar een collega, direct rapport of manager is
 • Afdeling: Categoriseer de feedback op basis van de afdeling van de beoordelaar

Automatisering

Met ClickUp kunt u feedbackprocessen automatiseren met behulp van voorwaardelijke logica. Gebruik het om:

 • Verschrijf formulieren aan beoordelaars bij het starten van een beoordelingscyclus
 • Mailherinneringen te sturen om formulieren in te vullen voor de deadlines
 • Gegevens van ingevulde formulieren direct doorsturen naar uw CRM of Google Sheets voor eenvoudige analyse (ClickUp integreert met meer dan 1000 apps)

ClickUp

Verdeel formulieren en stuur follow-up herinneringen om de beoordelingen op tijd af te ronden met behulp van automatisering

Hoe schrijf je een peer feedback: Doen en laten

Het schrijven van effectieve feedback voor peer-evaluatie kan aanvoelen als het navigeren door een mijnenveld.

Hier zijn enkele cruciale tips voor functioneringsgesprekken voor werknemers om feedback van collega's te overwinnen:

Dos

 • Vragen voorbereiden en feedbacknotities maken:ClickUp's kladblok is een geweldige bondgenoot om alle noodzakelijke vragen voor uw feedbackronde op te schrijven
 • Focus op specifiek gedrag: Vermijd vage uitspraken. Gebruik in plaats daarvanClickUp Documenten om specifieke voorbeelden te verzamelen die het gedrag illustreren dat u behandelt
 • Wees duidelijk en beknopt: Kom direct ter zake. ClickUp Brein biedt AI-gestuurde suggesties om u te helpen duidelijke en beknopte feedback te geven binnen Docs
 • Bied oplossingen aan: Wijs niet alleen op problemen. Stel in ClickUp's Docs naast de opbouwende kritiek ook specifieke acties voor die de collega kan ondernemen om zich te verbeteren
 • Wees respectvol:Houd een professionele en positieve toon aan tijdens de feedback. ClickUp's Chatweergave maakt informele gesprekken mogelijk naast formele feedback, waardoor eenpositieve werkomgeving *Focus op de toekomst en verbetering: Feedback heeft als doel de persoon te helpen ontwikkelen in plaats van stil te staan bij fouten uit het verleden. ClickUp's Doelen stellen u en uw teamleden in staat om SMART-doelen te stellen op basis van de feedback die gezamenlijk wordt gegeven

ClickUp's 30-60-90 Day Plan Template is ontworpen om u te helpen bij het inwerkproces van nieuwe medewerkers.

ClickUp's 30-60-90 dagen plan sjabloon zorgt voor een soepele overgang voor nieuwe teamleden. Stel duidelijke doelen die zijn afgestemd op de doelstellingen van uw team en bedrijf. Volg eenvoudig de voortgang met aangepaste statussen en mijlpalen.

Identificeer de essentiële vaardigheden en gedragingen die nodig zijn om goed te gedijen in uw nieuwe rol. Deze sjabloon stelt nieuwe medewerkers en werkzoekenden in staat om uit te blinken in hun eerste 90 dagen. Deze sjabloon downloaden

Niet doen

 • Aanval persoonlijkheden: Focus op het gedrag, niet op de persoon. ClickUp Docs houdt de focus op het doel door een platform te bieden voor specifieke voorbeelden en suggesties
 • Vaag taalgebruik: Vermijd vage formuleringen. ClickUp Brain kan duidelijke en bruikbare taal voorstellen om uw feedback te versterken
 • Wees beschuldigend of veroordelend: Omlijst feedback op een constructieve manier. ClickUp's Chatweergave maakt open en eerlijke gesprekken mogelijk om eventuele zorgen te verduidelijken voordat u de feedback definitief in Docs zet
 • Ongevraagd advies geven: Blijf bij relevante gebieden. ClickUp's aangepaste velden binnen Documenten stellen u in staat om feedback af te stemmen op specifieke prestatiegebieden
 • Vergeet de follow-up: Gebruik ClickUp's Chatweergave of opmerkingen binnen Documenten om vervolggesprekken te plannen en de voortgang bij te houden van doelen die zijn gesteld op basis van de feedback

Voordelen van het gebruik van ClickUp voor peerfeedback:

 • Gestroomlijnd proces:Beheers het gehele proces van peer review binnen een gecentraliseerd platform
 • Verbeterde organisatie: Organiseer feedback op een overzichtelijke en toegankelijke manier in één enkel platformsoftware voor prestatiebeoordelingen* Verbeterde samenwerking:Met behulp van eenhulpmiddel voor communicatie op de werkplek vergemakkelijkt discussie rond feedback

Om u te helpen bij het verzamelen van feedback, biedt ClickUp kant-en-klare sjablonen voor feedbackformulieren en functioneringsgesprekken.

ClickUp's sjabloon voor functioneringsgesprekken

ClickUp's sjabloon voor functioneringsgesprekken is ontworpen om u te helpen bij het evalueren van de prestaties van werknemers en het beheren van beoordelingen.

Functioneringsgesprekken hoeven geen tijdrovende kopzorg te zijn. ClickUp's sjabloon voor functioneringsgesprekken stroomlijnt het proces, zodat u beknopte, actiegerichte beoordelingen kunt schrijven.

Analyseer prestaties met aangepaste codes, stel duidelijke doelen met tijdlijnen en verzamel waardevolle 360-graden feedback van collega's en managers.

Met deze uitgebreide sjabloon beschik je over alle hulpmiddelen die je nodig hebt om snel, effectief en probleemloos beoordelingen uit te voeren. Hier zijn er nog een paar sjablonen voor functioneringsgesprekken om u te helpen kiezen welke het beste bij uw toepassing past. Deze sjabloon downloaden

Feedbackformulier van ClickUp

ClickUp's Feedback Formulier Sjabloon is ontworpen om u te helpen feedback van klanten vast te leggen en klantgegevens op één plaats te organiseren.

ClickUp's Feedback Formulier Sjabloon helpt u bij het ontwerpen van gerichte enquêtes, het verzamelen van inzichtelijke klantgegevens en het snel analyseren van reacties. Met deze sjabloon kunt u waardevolle feedback verzamelen om slimmere productbeslissingen te nemen en een klantgerichte aanpak binnen uw bedrijf te creëren. Deze sjabloon downloaden Verhoog de feedbackervaring van je team met intercollegiale toetsing

Feedback van collega's is een krachtig hulpmiddel voor voortdurende verbetering en ontwikkeling van medewerkers.

Inzicht in de verschillende soorten feedbackvoorbeelden, hun invloed op belangrijke gebieden en best practices voor het geven ervan kunnen helpen bij het opzetten van een succesvol peer review proces.

Een goed functionerend systeem van collegiale toetsing is gebaseerd op voortdurende communicatie en positieve bekrachtiging. Een cultuur van open communicatie en opbouwende kritiek kan de kracht van het geven van peer review feedback echt ontketenen.

ClickUp biedt waardevolle functies om het proces te stroomlijnen, feedback effectief te beheren en werknemers in staat te stellen hun volledige potentieel te bereiken. Gratis aanmelden en vereenvoudig uw peer feedback proces!