Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w miejscu pracy: Kompletny przewodnik
AI i Automatyzacja

Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w miejscu pracy: Kompletny przewodnik

Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje globalne procesy pracy, automatyzując zadania i usprawniając podejmowanie decyzji.

Jednak jej powszechne zastosowanie wzbudziło obawy o potencjalną utratę miejsc pracy i utratę czynnika ludzkiego. Aby rozwiać te obawy, pojawiło się nowe podejście do sztucznej inteligencji - takie, które stawia ludzi na pierwszym miejscu.

W tym skoncentrowanym na człowieku podejściu, narzędzia AI są postrzegane jako asystenci i wzmacniacze ludzkich możliwości, a nie substytuty.

Czytaj dalej, aby omówić to podejście do sztucznej inteligencji skoncentrowane na człowieku, zrozumieć jego znaczenie w dzisiejszym świecie napędzanym technologią i dowiedzieć się, jak można je wdrożyć w pracy.

Co to jest sztuczna inteligencja zorientowana na człowieka?

Sztuczna inteligencja skoncentrowana na człowieku (HCAI) koncentruje się na zwiększaniu ludzkich umiejętności poprzez integrację zarówno automatyzacji, jak i generatywnej sztucznej inteligencji z przepływami pracy.

Systemy HCAI redefiniują sztuczną inteligencję jako sprzymierzeńca, a nie konkurenta. W swej istocie HCAI jest technologią transformacyjną, która nadaje priorytet ludziom w ramach AI w celu zwiększenia produktywności i wydajności. Uczeni mają zbadał różne definicje hCAI, wśród których wyróżniała się definicja Bena Schneidermana:

HCAI koncentruje się na wzmacnianiu, rozszerzaniu i zwiększaniu ludzkiej wydajności w sposób, który sprawia, że systemy są niezawodne, bezpieczne i godne zaufania. Systemy te wspierają również ludzką samoskuteczność, zachęcają do ludzkiej kreatywności, wyjaśniają odpowiedzialność i ułatwiają uczestnictwo społeczne.

Znaczenie sztucznej inteligencji ukierunkowanej na człowieka w dzisiejszym świecie opartym na technologii

Zachowując ludzką kontrolę, sztuczna inteligencja zorientowana na człowieka dąży do stworzenia systemów, które są etyczne, przejrzyste, niezawodne i dostępne na całym świecie.

The przypadki użycia sztucznej inteligencji skoncentrowanej na człowieku obejmują różne branże:

 • Branża opieki zdrowotnej: AI skoncentrowana na człowieku analizuje obszerne dane dotyczące opieki zdrowotnej w celu zidentyfikowania spostrzeżeń i wzorców. Oceniając historię medyczną pacjenta, obrazy skanów medycznych i inne zapisy kliniczne, sztuczna inteligencja zorientowana na człowieka pomaga pracownikom służby zdrowia w dokładnym diagnozowaniu schorzeń i ograniczaniu błędów diagnostycznych
 • Branża edukacyjna: W edukacji sztuczna inteligencja skoncentrowana na człowieku pomaga nauczycielom ulepszać strategie nauczania, wskazując obszary wymagające poprawy. Sztuczna inteligencja skoncentrowana na człowieku analizuje również dane uczniów, aby pomóc nauczycielom dostosować kursy edukacyjne do potrzeb i stylów uczenia się uczniów. Umożliwia również nauczycielom przekazywanie uczniom w czasie rzeczywistym informacji zwrotnych na temat ich mocnych stron i obszarów wymagających poprawy
 • Zasoby ludzkie: Human-centric AI pomaga działom zasobów ludzkich na całym świecie zmniejszyć ingerencję podświadomych uprzedzeń i podejmować decyzje rekrutacyjne oparte na danych. HCAI analizuje setki życiorysów kandydatów, zestawiając ich umiejętności i doświadczenie z odpowiednimi stanowiskami
 • Branża finansowa: Humanocentryczna sztuczna inteligencja analizuje dane finansowe, ryzyko i portfele, aby pomóc doradcom finansowym w dostarczaniu dostosowanych rekomendacji inwestycyjnych dla osób fizycznych i firm. HCAI ostatecznie umożliwia osobom fizycznym i firmom podejmowanie bardziej świadomych decyzji finansowych, osiąganie celów finansowych i zabezpieczanie swojej przyszłości finansowej
 • Branża rozrywkowa: Sztuczna inteligencja zorientowana na człowieka działa w formie silników rekomendacji na platformach OTT, takich jak Amazon Prime, Netflix itp. Analizują one wcześniejsze wzorce i preferencje oglądania, a następnie dostarczają rekomendacje dotyczące seriali internetowych i filmów
 • Marketing i reklama: InteligentneHacki AI umożliwiają markom uruchamianie bardziej spersonalizowanych i ukierunkowanych kampanii marketingowych. HCAI analizuje dane demograficzne, bolączki i preferencje klientów w celu identyfikacji trendów, przewidywania zachowań klientów i tworzenia spersonalizowanych komunikatów marketingowych

Podmioty, które przyczyniają się do rozwoju Human Centric AI

Poniższe podmioty są kluczowymi elementami w dziedzinie sztucznej inteligencji, które przyczyniają się do ogólnej koncepcji i rozwoju sztucznej inteligencji zorientowanej na człowieka:

 • AutoAI: Zautomatyzowana sztuczna inteligencja (AutoAI) to proces automatyzacji rozwoju systemów AI. Korzystając z algorytmów i narzędzi, AutoAI automatyzuje wszystkie etapy procesu rozwoju, począwszy od przygotowania danych i wyboru dużych modeli językowych, a skończywszy na wdrożeniu systemu
 • Dostosowanie AI: Dostosowanie AI jest kluczowym aspektem badań nad bezpieczeństwem AI, które koncentrują się na zapewnieniu, że systemy AI są zgodne z ludzkimi wartościami i celami. Obejmuje to projektowanie systemów AI, które mogą postępować zgodnie z określonymi instrukcjami i rozumieć niuanse ludzkich celów. Ten typZarządzanie sztuczną inteligencją ostatecznie buduje bezpieczne, niezawodne i etycznie zgodne systemy AI
 • Uczenie maszynowe: Uczenie maszynowe (ML) obejmuje opracowywanie algorytmów i modeli, które pozwalają komputerom uczyć się na podstawie danych, a następnie odkrywać wzorce w nowych danych na podobnych liniach bez potrzeby dodatkowego programowania. Dzięki algorytmom ML rozwija systemy sztucznej inteligencji, które są w stanie dostosowywać się do nowych informacji, podejmować prognozy i decyzje oraz poprawiać wydajność w czasie
 • Wyjaśnialna sztuczna inteligencja: Wyjaśnialna sztuczna inteligencja polega na opracowywaniu systemów sztucznej inteligencji, które dostarczają wyjaśnień dla swoich decyzji i działań w sposób zrozumiały dla przeciętnego ludzkiego użytkownika. Dostarczając odpowiedzi na temat tego, jak i dlaczego stoją za działaniem i wykonywaniem procesów systemu AI, wyjaśnialna sztuczna inteligencja buduje przejrzystość oraz zwiększa zaufanie i zrozumienie między ludźmi a systemami AI

AI i interakcja międzyludzka: The Fundamental Bridge

Sztuczna inteligencja służy jako pomost, czyniąc nasze interakcje z technologią bardziej przyjaznymi, wydajnymi i spersonalizowanymi. Doskonałym przykładem jest sztuczna inteligencja zmieniająca sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z inteligentnymi urządzeniami i komputerami w naszych miejscach pracy.

Jak sztuczna inteligencja wpływa na interakcję człowiek-komputer

Sztuczna inteligencja wpływa i poprawia interakcje człowiek-komputer na wiele sposobów i w różnych obszarach, takich jak:

 • Naturalne interfejsy komunikacyjne: Sztuczna inteligencja umożliwia bardziej intuicyjne i konwersacyjne interakcje z komputerami za pośrednictwem asystentów głosowych i chatbotów. Asystenci głosowi, tacy jak Siri, Alexa i Google Assistant, umożliwiają ludziom wykonywanie zadań oraz uzyskiwanie dostępu i wyszukiwanie informacji za pomocą poleceń w języku naturalnym
 • Rozpoznawanie gestów i twarzy: Sztuczna inteligencja umożliwia komputerom interpretowanie ludzkich gestów i mimiki twarzy, tworząc bardziej responsywne i intuicyjne interfejsy. Na przykład technologie takie jak funkcje odblokowywania twarzy w smartfonach i interfejsy sterowane gestami w konsolach do gier umożliwiają płynną interakcję człowieka z urządzeniami w oparciu o fizyczne gesty i mimikę
 • Interfejsy predykcyjne: Przewidując działania użytkownika i jego intencje, sztuczna inteligencja usprawnia interakcje człowiek-komputer. Na przykład funkcje autouzupełniania w wyszukiwarkach i predykcyjny tekst na smartfonach wykorzystują sztuczną inteligencję do sugerowania słów na podstawie kontekstu i intencji oraz pomagają w wyszukiwaniu nowych słówzoptymalizować przepływ pracy *Rzeczywistość rozszerzona i wirtualna: Narzędzia AI poprawiają rozpoznawanie obiektów i wzbogacają doświadczenia AR i VR dla ludzi. Tworząc bardziej realistyczne, wciągające i interaktywne symulacje oparte na scenariuszach, zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji przekształcają doświadczenia edukacyjne, szkoleniowe i rozrywkowe dla ludzi

Rola chatbotów w poprawie doświadczeń konsumenckich

Innym znaczącym zastosowaniem sztucznej inteligencji wpływającym na interakcję człowiek-komputer są chatboty. Chatboty to programy komputerowe oparte na sztucznej inteligencji, które naśladują ludzki język w celu interakcji z ludźmi za pośrednictwem wiadomości tekstowych lub głosowych.

Chatboty odgrywają kluczową rolę w kilku sektorach, w tym w handlu elektronicznym, edukacji, opiece zdrowotnej i nie tylko. W tych sektorach chatboty poprawiają doświadczenia konsumentów poprzez:

 • personalizację doświadczenia: Chatboty analizują dane konsumentów, preferencje i wcześniejsze interakcje, aby spersonalizować przyszłe odpowiedzi i rekomendacje. Przykładowo, w branży e-commerce, chatboty analizują historię zakupów i przeglądania stron przez klientów, a następnie przedstawiają rekomendacje produktów. W ten sposób chatboty dostosowują i poprawiają doświadczenia zakupowe klientów oraz zwiększają szanse na konwersje
 • Oferowanie wsparcia językowego: W dzisiejszym, coraz bardziej zglobalizowanym świecie, wiele firm musi wchodzić w interakcje z międzynarodowymi klientami, którzy mówią różnymi językami. Chatboty są w stanie komunikować się w wielu językach, a tym samym pomagają firmom zapewnić wsparcie klientom w ich języku regionalnym. W ten sposób chatboty sprawiają, że usługi firm są bardziej inkluzywne i dostępne dla klientów na całym świecie
 • Skrócenie czasu oczekiwania: Chatboty znacznie skracają czas oczekiwania klientów poprzez natychmiastowe odpowiadanie na zapytania od wielu klientów jednocześnie. Działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, zapewniając terminowe wsparcie nawet poza godzinami pracy, poprawiając w ten sposób ogólną jakość obsługi klienta w różnych strefach czasowych
 • Dostarczanie aktualnych informacji o zamówieniach: Gdy klienci dokonują zakupu, chatboty są w stanie śledzić statusy ich zamówień i harmonogramy dostaw, a tym samym dostarczać im odpowiednie aktualizacje w czasie rzeczywistym. Informując klientów na bieżąco, chatboty eliminują potrzebę interakcji klientów z wieloma systemami w celu śledzenia ich zamówień i pomagają im zaoszczędzić cenny czas
 • Ułatwianie umawiania spotkań: Chatboty ułatwiają umawianie spotkań, szczególnie w sektorze opieki zdrowotnej. Dzięki integracji z kalendarzami i ocenie statusu dostępności lekarzy, chatboty umożliwiają klientom zarezerwowanie dogodnej daty i godziny bez interwencji człowieka. Chatboty wysyłają również przypomnienia o spotkaniach, pomagając klientom być na bieżąco i zmniejszając ich szanse na przegapienie spotkania

Ważność wizualizacji danych i informacji

Wizualizacja danych i informacji upraszcza złożone zbiory danych w łatwo zrozumiałe wizualizacje, takie jak wykresy słupkowe, kołowe i liniowe. Narzędzia sztucznej inteligencji odgrywają kluczową rolę w tym procesie, umożliwiając ludziom efektywne zrozumienie danych, oszczędzając czas i wysiłek, który w przeciwnym razie zostałby poświęcony na nawigację po skomplikowanych zestawach danych.

Umożliwiają one również ludziom

 • Eksplorowanie danych z różnych perspektyw i głębsze zrozumienie ich treści i kontekstu
 • Identyfikować ukryte wzorce i trendy w danych
 • Wykrywanie relacji między zmiennymi, śledzenie zmian w czasie i identyfikowanie anomalii
 • Zrozumienie wąskich gardeł w przepływach pracy i obszarów wymagających poprawy i optymalizacji
 • Przewidywanie trendów rynkowych, preferencji konsumentów i wyników operacyjnych oraz odpowiednie kształtowanie przyszłych strategii
 • Jasno komunikować wyniki zespołom i działom w organizacjach oraz usprawniać dzielenie się wiedzą między zainteresowanymi stronami

Korzyści z używania HCAI w pracy

Zorientowana na człowieka sztuczna inteligencja przynosi korzyści miejscom pracy w następujący sposób:

Usprawnia podejmowanie decyzji

Zorientowana na człowieka Narzędzia AI usprawniają podejmowanie decyzji w miejscach pracy. Narzędzia te analizują duże zbiory danych i zapewniają wgląd, który wspiera procesy decyzyjne oparte na danych. Świadome decyzje zwiększają możliwości rozwiązywania problemów, planowania strategicznego, wyników projektów i ogólnej wydajności miejsca pracy.

Zwiększa efektywność i wydajność

Według badań, wdrożenie HCAI zwiększa produktywność pracowników o 35.5% . Zorientowane na człowieka rozwiązania AI automatyzują powtarzalne zadania i usprawniają przepływy pracy.

Redukując błędy związane z powtarzalnymi, ręcznymi procesami, rozwiązania HCAI poprawiają wydajność. Pozwalają również pracownikom i liderom biznesowym inwestować czas w pracę o dużym wpływie, która wymaga kreatywnego i krytycznego myślenia oraz współpracy między działami, poprawiając w ten sposób produktywność zespołu .

Poprawia samopoczucie i satysfakcję

Zorientowane na człowieka narzędzia AI automatyzują monotonne zadania, zmniejszając wypalenie zawodowe i promując zdrową równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Umożliwiają one pracownikom skupienie się na bardziej satysfakcjonujących aspektach ich pracy. Praca nad angażującymi i stymulującymi zadaniami sprzyja poczuciu zadowolenia i satysfakcji z pracy.

Umożliwia oszczędność kosztów

Badania wskazują, że integracja ZZOZ umożliwiła działowi HR zapisz 20% a dział operacyjny zaoszczędził 40% swoich budżetów.

Automatyzując rutynowe zadania administracyjne, zmniejszając zapotrzebowanie na dodatkowe zasoby ludzkie i optymalizując procesy operacyjne, sztuczna inteligencja zorientowana na człowieka umożliwia firmom obniżenie wydatków, oszczędność kosztów i poprawę wyników finansowych.

Jak wykorzystać sztuczną inteligencję zorientowaną na człowieka w pracy

Wdrożenie sztucznej inteligencji zorientowanej na człowieka może mieć transformacyjny wpływ na miejsce pracy.

Sprawdźmy, jak można ją wdrożyć w miejscu pracy i promować pozytywne środowisko pracy skoncentrowane na człowieku:

1. Zaangażowanie i komunikacja z zespołem

Pierwszym krokiem do wdrożenia ZZOZ w miejscu pracy jest komunikacja z zespołem na ten temat.

Może to obejmować:

 • Omówienie powodów wdrożenia ZZOZ w miejscu pracy i wyjaśnienie korzyści, jakie może on zaoferować twojej firmie i zespołowi pracowników
 • Zachęcanie do wyrażania sprzeciwu i uznawania obaw pracowników poprzez aktywne słuchanie ich, a następnie reagowanie na nie za pomocą wspierających rozwiązań
 • Poproszenie zespołu pracowników o ich wkład w skuteczne wdrożenie ZZOZ w miejscu pracy.

Stosowanie ClickUp Mindmaps do burzy mózgów i współpracy z zespołem. W ten sposób można upewnić się, że pomysły wszystkich zostaną wysłuchane i promować jednolite podejście do integracji HCAI z przepływami pracy.

przestawianie węzłów w ClickUp Mind Maps

Używaj ClickUp Mindmaps do tworzenia map myśli opartych na zadaniach, usprawniając burzę mózgów i współpracę z zespołem

Oto jak to pomaga:

 • Planować i organizować projekty i zadania w organizacji dla większej przejrzystości
 • Łatwe ustanawianie połączeń między zadaniami, przepływami pracy i pomysłami za pomocą intuicyjnych węzłów przeciągania i upuszczania
 • Płynnie tworzyć, edytować i usuwać zadania bezpośrednio oraz usprawniać procesy zarządzania przepływem pracy

2. Edukuj i zapewniaj szkolenia swojemu zespołowi

Zapewnienie szkoleń pomaga zespołowi czuć się pewnie w korzystaniu z nowych technologii, takich jak HCAI. Zapewnia, że wiedzą, jak skutecznie korzystać z tych narzędzi w codziennej pracy, poprawiając swoje umiejętności i komfort korzystania z technologii.

Takie przygotowanie ułatwia zespołowi przejście na konfigurację AI skoncentrowaną na człowieku, pozwalając mu w pełni skorzystać z integracji AI w miejscu pracy.

3. Przeprowadź analizę przepływu pracy

Kolejnym krokiem we wdrożeniu jest przeprowadzenie analiza przepływu pracy . Pomoże to zidentyfikować zadania i procesy, które mogą skorzystać na automatyzacji.

Po zidentyfikowaniu zadań ważne jest ustalenie celów krótko- i długoterminowych, aby zapewnić etyczne wdrożenie w miejscu pracy.

4. Wybierz odpowiednie narzędzie AI

Funkcja ClickUp Brain Ask AI

Zarządzaj projektami i zadaniami oraz z łatwością twórz niestandardowe treści za pomocą ClickUp Brain

Wybierz niezawodne narzędzie AI, które stawia Twoich pracowników w centrum uwagi. Na początek możesz rozważyć narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, takie jak ClickUp Brain .

Jako niezawodne i odpowiedzialne narzędzie, ClickUp Brain pomaga pracownikom w wykonywaniu różnorodnych zadań.

Oto, co ClickUp Brain wnosi do stołu:

 • Al Knowledge Manager™: Odpowiada na pytania z dokumentów, zadań i projektów, które są interaktywne i kontekstowe. Wykorzystuje Wiki do rankingu wyszukiwania AI
 • Al Project Manager™: Zarządza i automatyzuje aktualizacje i podsumowania projektów. Podsumowuje wątki komentarzy i zadania oraz zapewnia szczegółowy wgląd, w tym informacje o stanie, dla różnych projektów. Posiada kreator automatyzacji języka naturalnego i może automatycznie wypełniać dane, aby zaoszczędzić czas
 • Al Writer for Work™: Jest to asystent pisania, który pomaga pracownikom, dostosowany do ich ról. Posiada narzędzia i szablony AI, wbudowane sprawdzanie pisowni, kreator szablonów, kreator tabel itp

5. Zapewnienie ciągłego monitorowania i rozwoju

Po przyjęciu niezawodnego narzędzia kluczowe jest ustanowienie ram dla ciągłego monitorowania, oceny, gromadzenia informacji zwrotnych i doskonalenia. Proces ten gwarantuje, że inicjatywy HCAI są zgodne z celami organizacyjnymi i zwiększają produktywność w miejscu pracy.

Zbieraj informacje zwrotne od różnych interesariuszy i stale ulepszaj, aby pozostać na bieżąco. Rozważ wykorzystanie ClickUp Action Plan Template for 360 Feedback, który tworzy skuteczną procedurę informacji zwrotnej dla klientów i jest przyjazny dla początkujących

Skorzystaj z szablonu ClickUp Action Plan Template for 360 Feedback, aby usystematyzować i zrozumieć opinie klientów. Zwiększ wydajność zadań w swojej organizacji dzięki odpowiedniemu narzędziu

Dzięki szablonowi planu działania ClickUp dla opinii 360 możesz:

 • Organizować, gromadzić i kategoryzować opinie klientów w celu wspierania świadomego podejmowania decyzji
 • Stworzyć skuteczną i praktyczną procedurę zbierania opinii klientów, która może być używana przez każdego i śledzona
 • Ustalać priorytety i oceniać, która kategoria opinii wymaga największej uwagi oraz tworzyć plan działania dla swoich zespołów
 • Skorzystaj z gotowego do użycia, w pełni konfigurowalnego szablonu, aby rozpocząć pracę w ciągu kilku sekund Pobierz ten szablon ## Wprowadź ZZOZ w swoim miejscu pracy dzięki ClickUp

Wdrożenie HCAI oferuje wiele korzyści dla Twojego miejsca pracy. Wybór odpowiedniego narzędzia AI ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji tych korzyści.

Na przykład, ClickUp Brain obsługuje różne zadania, takie jak zarządzanie projektami i tworzenie treści, dzięki czemu jest niezawodnym wyborem do płynnej integracji HCAI z przepływami pracy.

Dodatkowo, ClickUp oferuje wiele innych funkcji i szablonów zapewniających efektywne zarządzanie zadaniami, współpracę i wizualizację danych. Zarejestruj się na ClickUp aby zwiększyć innowacyjność i postęp w miejscu pracy już dziś!