Jak zarządzać menedżerami produktu
Manage

Jak zarządzać menedżerami produktu

Menedżerowie produktu wypełniają lukę między wymaganiami klientów, celami biznesowymi i możliwościami zespołu programistów.

Jednak zarządzanie tymi dynamicznymi osobami może być trudne. Podczas gdy praca menedżera produktu ma kluczowe znaczenie, utrzymanie wykwalifikowanych menedżerów produktu na konkurencyjnym rynku pracy jest ciągłym zmartwieniem. Utrata największych talentów może zakłócić trwające projekty i negatywnie wpłynąć na morale i produktywność zespołu.

Jako lider musisz zrównoważyć nadzorowanie pracy menedżerów produktu i zapewnianie im wsparcia i wskazówek, aby zapewnić im sukces.

Radzenie sobie z tą sytuacją wymaga zniuansowanego podejścia do zrozumienia ich odmiennych wyzwań i motywacji. Ponadto wiąże się to z przedstawieniem możliwości rozwoju osobistego i zawodowego w organizacji.

Jak więc poprawić swoją grę i rozwijać menedżerów, jednocześnie zachęcając ich do rozwoju i realizacji celów firmy?

Czytaj dalej, aby poznać strategie i najlepsze praktyki skutecznego zarządzania i wspierania menedżerów produktu. 👇

Wyzwania związane z zarządzaniem menedżerami produktu

Przechodzisz od bycia liderem zespołu lub menedżerem produktu do zarządzania menedżerami produktu.

Teraz, zamiast skupiać się na swoich zadaniach, musisz zadbać o dobre samopoczucie całego zespołu produktowego. Odpowiedzialność ta wiąże się z wyzwaniami.

Przyjrzyjmy się niektórym z nich:

Wyzwanie 1: Brak szkoleń

Jednym z najważniejszych wyzwań jest brak odpowiednich szkoleń i możliwości rozwoju dla osób zarządzających menedżerami produktu.

Podczas gdy młodsi menedżerowie i menedżerowie produktu przechodzą szkolenia z zakresu zarządzania produktem, po awansie na stanowisko kierownicze średniego szczebla często nie otrzymują jasnych wskazówek.

Brak programów szkoleniowych dla liderów skutkuje lukami w umiejętnościach, ograniczonym zrozumieniem roli, trudnościami w zarządzaniu ludźmi i niewystarczającym myśleniem strategicznym.

Wyzwanie 2: Brak wsparcia ze strony wyższego kierownictwa

Kolejnym istotnym wyzwaniem w zarządzaniu menedżerami produktu jest brak wsparcia ze strony kierownictwa wyższego szczebla. Liderzy wyższego szczebla mogą pomóc w ustalaniu priorytetów strategicznych, zabezpieczaniu zasobów i pokonywaniu przeszkód.

Skuteczne kierowanie zespołami i osiąganie wyników może być wyzwaniem bez ich wsparcia. To frustrujące, gdy starasz się być lepszym liderem, ale kierownictwo koncentruje się wyłącznie na kwartalnych zyskach.

Wyzwanie 3: Mikrozarządzanie

Znalezienie właściwej równowagi między dawaniem menedżerom produktu swobody i niezależności przy jednoczesnym oferowaniu wsparcia w razie potrzeby jest wyzwaniem. A dzień menedżera produktu obejmuje żonglowanie różnymi zadaniami z udziałem zespołów wielofunkcyjnych.

Potrzebują więc przestrzeni i swobody, aby podejmować decyzje i skutecznie kierować swoimi zespołami. Jednak mikrozarządzanie nimi może ograniczać ich zdolność do działania, podważać zaufanie, a nawet demotywować.

Wyzwanie 4: Odpuszczenie operacji

Nauka rezygnacji z zadań operacyjnych i skupienie się bardziej na budowaniu i utrzymywaniu relacji, ustalaniu strategii i reprezentowaniu zespołu produktowego przed wyższym kierownictwem i interesariuszami to znacząca zmiana dla menedżerów menedżerów produktu.

Chociaż kuszące jest zaangażowanie w każdy aspekt procesu rozwoju produktu, musisz nauczyć się ufać swoim menedżerom produktu, że poradzą sobie z codziennymi operacjami. Jednocześnie należy skupić się na inicjatywach strategicznych wyższego szczebla.

Wyzwanie 5: uprzedzenia

Osobiste uprzedzenia mogą wpływać na osąd i podejmowanie decyzji w różnych aspektach, takich jak zatrudnianie, ocena wyników i inne procesy decyzyjne.

Świadomość tych uprzedzeń jest niezbędna do zapewnienia sprawiedliwego i skutecznego zarządzania.

Wyzwanie 6: Identyfikacja słabych wyników

W przeciwieństwie do indywidualnych współpracowników, których wydajność można łatwo zmierzyć, wydajność menedżera produktu jest często oceniana na podstawie sukcesu produktu, który wymaga czasu.

Zanim pojawią się problemy z wydajnością menedżera produktu, mogą już wystąpić znaczące szkody, takie jak niedotrzymane terminy, niezadowolenie interesariuszy lub spadek jakości produktu.

Jak zarządzać menedżerami produktu

Oto kilka strategii skutecznego zarządzania menedżerami.

1. Jasna komunikacja i oczekiwania

Utrzymywanie otwartych kanałów komunikacji z menedżerami produktu ma kluczowe znaczenie bez podważania ich autorytetu lub wiarygodności.

Menedżerowie żonglują różnymi obowiązkami, od rozumienia instrukcji po nadzorowanie wydajności swojego zespołu.

Opanowanie różnych form komunikacji, w tym indywidualnych i grupowych, jest więc niezbędne do przekazywania informacji zwrotnych, oferowania wsparcia oraz dostosowywania celów i oczekiwań.

Na przykład, jeśli celem jest zwiększenie współczynników konwersji, wyjaśnij, że menedżer produktu musi znaleźć sposoby na usprawnienie procesu sprzedaży i odpowiednio przeszkolić swój zespół zarządzania produktem.

Świetnym sposobem na wdrożenie tej strategii byłaby współpraca nad głównymi zadaniami i celami poprzez Oprogramowanie do zarządzania produktami ClickUp . Promuje pracę zespołową, zapewniając platformę do komunikacji i współpracy z zespołem produktowym za pośrednictwem dokumentów, tablic, komentarzy i nie tylko.

Platforma zarządzania produktami ClickUp

Zaplanuj trajektorię swojego produktu, zsynchronizuj wysiłki zespołu i przyspiesz wprowadzenie produktu na rynek za pomocą platformy zarządzania produktami ClickUp

2. Różnorodność

Różnorodność wnosi do zespołu różne perspektywy i doświadczenia.

Gdy do zespołu dołączają odnoszący sukcesy menedżerowie produktu z różnych środowisk, mogą oni zaoferować unikalne spostrzeżenia, które pomogą w podejmowaniu lepszych decyzji i tworzeniu produktów, które spodobają się większej liczbie osób. Badania przeprowadzone przez BCG podkreślają, że zróżnicowane zespoły zarządzające mogą prowadzić do 19% wzrostu przychodów, podkreślając znaczenie różnorodności w osiąganiu sukcesu.

Zróżnicowana grupa menedżerów może stanowić strategiczną przewagę, prowadząc do wyższej jakości produktów, bardziej zróżnicowanej bazy produktów i większego ogólnego sukcesu. Przegląd niektórych pytania do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko kierownika produktu aby zrozumieć kryteria rekrutacji.

3. Poznaj zespół i zobacz go w akcji

Zapoznanie się z zespołem produktowym pozwala zrozumieć jego dynamikę, skutecznie analizować raporty oraz oceniać produktywność i satysfakcję.

Obserwowanie ich stylów przywództwa i tego, jak radzą sobie z konfliktami, podejmują decyzje i motywują swój zespół, zapewnia wgląd w skuteczność ich menedżerów.

Aby lepiej zrozumieć ich styl zarządzania, rozważ:

  • Obserwowanie spotkań i odpraw zespołu ds. zarządzania produktem
  • Obserwowanie sesji informacji zwrotnych lub trudnych rozmów
  • Wspólne przeprowadzanie wizyt na miejscu lub wywiadów
  • Przeglądanie ocen wydajności

4. Zachęcanie do niezależności i budowanie zaufania

Menedżerowie produktu muszą czuć się upoważnieni do podejmowania decyzji i kierowania swoimi zespołami, ale potrzebują także wskazówek i wsparcia.

Istnieje jednak cienka granica między byciem wspierającym a mikrozarządzaniem. Próba mikrozarządzania lub wywierania zbyt dużego wpływu może utrudnić im pracę.

Dlatego ważne jest, aby pozwolić menedżerom prowadzić na swój sposób i dowiedzieć się, co jest najlepsze dla ich zespołu. Potrzebują oni przestrzeni do podejmowania decyzji i pomagania swojemu zespołowi w rozwoju zwinne zarządzanie produktem .

Budowanie zaufania w relacjach z menedżerami daje im pewność siebie, która pozwala im doskonalić się w swoich rolach. Bądź tam, aby udzielić im wsparcia i delikatnie poprowadzić ich we właściwym kierunku, jeśli potrzebują pomocy.

5. Bądź ich mentorem i trenerem

Zwiększ swoje umiejętności przywódcze, stając się ich mentorem i trenerem. Czytaj książki o zarządzaniu produktem rozwijaj swoje umiejętności i stań się liderem, którego chciałbyś mieć, gdy byłeś na ich miejscu.

Regularne rozmowy z członkami zespołu pozwalają zidentyfikować obszary wymagające poprawy i oferują wskazówki poprzez wspólne doświadczenia i praktyczne porady.

Kiedy prowadzisz coaching, udzielaj im praktycznych porad, aby rozwiązać ich problemy. Doceniaj ich sukcesy i zachęcaj ich do dalszego osiągania dobrych wyników.

Dobry coaching oznacza dobre słuchanie, zadawanie dobrych pytań i pomaganie w rozwoju, a nie tylko mówienie im, co mają robić.

Wykorzystaj Zwinne przepływy pracy ClickUp , takie jak codzienny scrum, aby usprawnić komunikację i pracę zespołu na każdym etapie rozwoju produktu.

Oprogramowanie ClickUp do zwinnego zarządzania projektami

Zarządzaj przepływami pracy dla Scrum i Kanban za pomocą oprogramowania ClickUp do zwinnego zarządzania projektami

6. Dawaj przykład i okazuj szacunek

Kiedy zarządzasz PM-ami (menedżerami produktu), Twoje działania nadają ton temu, w jaki sposób kierują oni swoim zespołem. Okazywanie szacunku i uznania swoim bezpośrednim podwładnym może pozytywnie wpłynąć na to, jak ich zespoły postrzegają swoich menedżerów.

Publiczne uznawanie osiągnięć pracowników, zwracanie się do nich o radę i zapewnianie możliwości zaprezentowania swojej wiedzy specjalistycznej może zwiększyć ich pewność siebie i podnieść morale.

Z drugiej strony, oferowanie krytyki prywatnie i regularne przekazywanie informacji zwrotnych utrzymuje zaufanie i szacunek. Okazując szacunek publicznie i prywatnie, zachęcasz zespoły zarządzające produktami do robienia tego samego.

7. Oferowanie możliwości uczenia się

Zainwestuj w ich rozwój zawodowy i zapewnij możliwości nauki, aby upewnić się, że Twój zespół liderów pozostaje zmotywowany, zaangażowany i pełen wyzwań.

Wirtualny coaching, konferencje, warsztaty i inne zasoby edukacyjne mogą pomóc menedżerom w doskonaleniu umiejętności i pozostaniu na szczycie swojej gry.

Programy te powinny kłaść nacisk na umiejętności zarządzania produktem takich jak komunikacja, podejmowanie decyzji i myślenie strategiczne.

8. Udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych

Promowanie kultury dawania i przyjmowania informacji zwrotnych przynosi korzyści wszystkim, niezależnie od zajmowanego stanowiska lub pełnionej roli, niezależnie od tego, czy są to liderzy wyższego szczebla, kadra kierownicza czy specjaliści ds. zasobów ludzkich.

Poszukiwanie informacji zwrotnych jest podstawą ramy zarządzania produktem . Pomaga on lepiej zrozumieć wydajność przywództwa i wspierać zespół zarządzania produktem.

Nie czekaj na coroczną ocenę wyników, aby przekazać lub przyjąć informację zwrotną. Zamiast tego, regularne i terminowe sesje informacji zwrotnej powinny być zintegrowane z codziennymi operacjami, zapewniając ciągłe doskonalenie dla wszystkich.

W rzeczywistości, według badania Gallupa, pracownicy, którzy otrzymują informacje zwrotne od Gallupa mają 14.9% niższe wskaźniki rotacji, a zespoły z menedżerami otrzymującymi regularne informacje zwrotne wykazują o 12,5% wyższą produktywność.

Szablon raportu menedżerskiego ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci śledzić raporty i ich statusy.

Użyj narzędzi takich jak Szablon raportu zarządczego ClickUp aby usprawnić proces przekazywania informacji zwrotnych. Dzięki temu szablonowi możesz

  • Wysyłać codzienne aktualizacje, dzielić się informacjami zwrotnymi i skutecznie podkreślać korekty kursu
  • Zrozumieć wydajność zespołu i zidentyfikować trendy
  • Postęp z różnymi opcjami statusu, takimi jak zamknięty, plan działania, zakończony itp Pobierz ten szablon ### 9. Ogólna ocena

Oceniając wydajność menedżera, należy oceniać jego pracę przez szerszy pryzmat. Spojrzenie poza indywidualne kluczowe wyniki pomoże zrozumieć, jak skutecznie menedżer produktu prowadzi swój zespół.

Możesz użyć ram wyznaczania celów, takich jak cele i kluczowe wyniki (OKR) lub stworzyć Możliwe do śledzenia cele z ClickUp . Pulpity nawigacyjne ClickUp umożliwiają ocenę wydajności i śledzenie postępów projektów, zadań i sprintów prowadzonych przez menedżerów. Umożliwia również dostosowywanie i dodawanie widżetów do śledzenia czasu i utrzymywania wszystkich wskaźników KPI i przypisanych zadań.

ClickUp Personal Productivity Dashboard

zobacz zadania przypisane do Ciebie, ukończone zadania dzienne, czaty i status obciążenia pracą w panelu ClickUp Personal Productivity Dashboard_

10. Rozwijaj podejście zorientowane na klienta

Kultywuj wśród menedżerów produktu nastawienie zorientowane na klienta, aby zapewnić, że produkty są zgodne z potrzebami i oczekiwaniami klientów.

W ten sposób menedżerowie produktu zrozumieją strategie biznesowe firmy i przekażą je członkom swojego zespołu.

Możesz poprowadzić swoich menedżerów i zespół produktowy poprzez szeroko zakrojone badania rynku, ankiety, wywiady i studia przypadków, aby zrozumieć i zająć się unikalnymi punktami bólu klientów oraz zapewnić wyjątkowe doświadczenia użytkowników.

Taka strategia biznesowa zapewni menedżerom zrównoważony i zyskowny wzrost.

Szablon mapy drogowej produktu ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w planowaniu, śledzeniu i zarządzaniu rozwojem produktu.

Szablon Szablon mapy drogowej produktu od ClickUp pomaga budować zespoły i menedżerów zorientowanych na klienta poprzez:

  • Zapewnienie jasnego obrazu przyszłości produktu i harmonogramu rozwoju oprogramowania
  • Podział zadań i efektywne przydzielanie zasobów, zapewniając, że każdy wie, co ma robić
  • Umożliwienie śledzenia postępów i ustalania priorytetów, aby wszyscy byli na bieżąco Pobierz ten szablon ## Efektywne zarządzanie menedżerami produktu

Zarządzanie menedżerami produktu wymaga strategicznego przywództwa i wspierającego środowiska. Dzięki jasnej komunikacji i różnorodności, a także zapewnieniu możliwości uczenia się, możesz umożliwić swoim menedżerom skuteczne przywództwo.

Ponadto promowanie kultury informacji zwrotnej i korzystanie z narzędzi takich jak Agile Workflows firmy ClickUp może usprawnić procesy i przyczynić się do sukcesu organizacji. Zapewnia również różne szablony zarządzania produktem aby zoptymalizować procesy.

Więc, wypróbuj ClickUp już dziś i przenieś produktywność swojego zespołu na wyższy poziom!