Hoe de Feedback Sandwich Methode gebruiken
Personeelsbeheer

Hoe de Feedback Sandwich Methode gebruiken

Een van je teamleden, Ashley, heeft zich met hart en ziel ingezet voor een presentatie, maar ze kon hem niet goed houden. Als haar manager kun je haar simpelweg wijzen op wat er fout ging of haar inspanningen erkennen terwijl je feedback geeft. Terwijl de eerste aanpak Ashley waarschijnlijk zal ontmoedigen, zal de tweede haar motiveren om het de volgende keer beter te doen.

Dat is waar de Feedback Sandwich Methode om draait: Voortdurende verbetering.

Deze aanpak maakt gebruik van de kracht van constructieve feedback om de ontwikkeling van vaardigheden te versnellen en werknemers te helpen de verwachtingen op de werkplek beter te begrijpen.

Als manager of leider is het cruciaal dat u ervoor zorgt dat feedback consistent en constructief wordt gegeven. De Feedback Sandwich Methode is een effectief hulpmiddel dat u kan helpen om constructieve feedback op een doordachte manier te geven.

Dit artikel geeft uitleg over de Feedback Sandwich Methode, het belang ervan en hoe je het kunt gebruiken.

Inzicht in de Feedback Sandwich

De Feedback Sandwich, ook bekend als de 'compliment sandwich', is een feedbacktechniek waarbij opbouwende kritiek wordt gegeven tussen twee lagen positieve feedback.

De aanpak begint met het erkennen van iemands sterke punten of prestaties om een positieve toon aan te slaan. Daarna volgt opbouwende feedback en wordt afgesloten met nog een positieve opmerking om de waarde en het potentieel van de persoon te versterken. De positieve afsluitende opmerking zorgt ervoor dat de ontvanger gemotiveerd is om te leren en te groeien.

De feedbacksandwich zorgt voor een gevoel van vertrouwen en creëert een comfortabele omgeving. Het moedigt werknemers ook aan om ontvankelijker te zijn voor constructieve kritiek en zelfs proactief om feedback vragen in toekomstige gevallen.

Wist je dat? Het wordt een Feedback 'Sandwich' genoemd omdat de positieve complimenten het brood vormen en de negatieve feedback de vulling.

Voordelen en nadelen van de Feedback Sandwich Feedback sandwichmethode heeft de laatste tijd veel negatieve aandacht gekregen. Verschillende leiders beweren dat het geven van negatieve feedback in positieve feedback "gemengde signalen" geeft of vaak "verloren gaat bij het vertalen".

Laten we de voor- en nadelen van deze methodologie eens bekijken om er optimaal gebruik van te maken.

voordelen en nadelen van een feedback sandwich | Voordelen en Nadelen | ------------------------------------------------------- | -------------------------------------------- | | Verhoogt de ontvankelijkheid voor feedback | Verhoogt de motivatie en het moreel | Zorgt voor een ondersteunende en op samenwerking gerichte omgeving | Minder conflicten en spanningen Focus op het beschermen van de feedbackgever

Laten we ze nu eens in detail bekijken.

Voordelen van de feedback sandwich

Dit zijn de belangrijkste voordelen van de feedbacksandwich:

Verhoogde ontvankelijkheid voor feedback

De Feedback Sandwich Methode verbetert het vermogen van de ontvanger om opbouwende kritiek te verwerken door een psychologische buffer te creëren. Deze aanpak zorgt ervoor dat het doel niet is om kritiek te leveren of hen te kleineren, maar om hen te helpen groeien en hun eigen vaardigheden te ontwikkelen.

Verhoogde motivatie en moreel

Echte positieve feedback is een krachtige motivator. Door de sterke punten en prestaties van werknemers te erkennen, valideert u hun inspanningen en versterkt u hun waarde voor het team.

Door de sterke punten van een werknemer te erkennen, kunnen ze ook gebieden identificeren waarin ze uitblinken en deze sterke punten gebruiken om gebieden aan te pakken die verbetering behoeven. Dit gevoel van empowerment en self-efficacy verbetert de motivatie en het moreel.

Bouwt een sfeer van samenwerking

De positieve en uitnodigende toon van de Feedback Sandwich bevordert een ondersteunende en op samenwerking gerichte omgeving. De aanpak bouwt ook vertrouwen en een goede verstandhouding op, waardoor een basis wordt gelegd voor open en eerlijke communicatie.

Bovendien resulteert het positief omkaderen van feedback in een ontvankelijkere en meer betrokken luisteraar.

Verminder conflicten en spanningen

De Feedback Sandwich Methode helpt om defensiviteit, boosheid of frustratie door directe kritiek te verminderen, vooral als je negatieve feedback geeft over een gevoelig onderwerp.

Deze aanpak zorgt ervoor dat de ontvanger aandachtig luistert en de feedback objectief beschouwt, wat leidt tot een minder emotioneel geladen uitwisseling. Op deze manier kunnen beide partijen oplossingen vinden en positieve resultaten bereiken.

Naast feedback op management-, functioneel en intra-teamniveau, zijn hier de voordelen van de feedbacksandwich op leiderschapsniveau:

 • Hersterkt gewenst gedrag: Door specifieke positieve acties en resultaten te benadrukken, moedigen leiders medewerkers aan om dergelijk gedrag te herhalen en vol te houden. Dit heeft vooral effect als de feedback in lijn is met de doelstellingen van de organisatie
 • Ontwikkeling van de medewerker: De Feedback Sandwich biedt een positief kader voor constructieve feedback en bevordert groei zonder het zelfvertrouwen te ondermijnen. Het stimuleert ook zelfbewustzijn en moedigt medewerkers aan om eigenaar te worden van hun ontwikkeling
 • Verbeterde teamdynamiek: Deze methode bevat een ondersteunend element dat een grote rol speelt bij het opbouwen van samenwerking, vertrouwen en open communicatie tussen teamleden.

Kritiek en nadelen van de Feedback Sandwich Methode

Hier volgen enkele nadelen en kritiekpunten van de Feedback Sandwich aanpak.

Geen duidelijkheid

Als de feedback de negatieve kritiek en positieve opmerkingen niet duidelijk overbrengt, levert de methode geen voordelen op. Dit is vooral problematisch als:

 • Het gebied dat verbetering behoeft aanzienlijk is:Als de kernboodschap begraven ligt onder lagen van lof, kan de ontvanger de belangrijkste afleiding missen of het belang van het aanpakken van het probleem onderschatten
 • De ontvanger is niet gewend om feedback in deze vorm te ontvangen: Sommige mensen kunnen de positieve omkadering verwarrend of misleidend vinden, vooral als ze gewend zijn aan een meer directe benadering

Gevoelde inauthenticiteit

Een van de negatieve aspecten van de Feedback Sandwich is geforceerde complimenten. Als de positieve feedback geforceerd of onoprecht aanvoelt, kunnen ontvangers zich gemanipuleerd of betutteld voelen, wat leidt tot wrok en wantrouwen. Als je moeite hebt om iets positiefs te zeggen, geeft dit aan dat de Feedback Sandwich Methode niet de meest geschikte aanpak is in deze situatie.

Zorgen over manipulatie

Sommige critici beweren dat de Feedback Sandwich manipulatief is. Het probeert de klap van kritiek te verzachten met lof. Hoewel het de eerste paar keer kan werken, kunnen werknemers bij veelvuldige herhaling cynischer of wantrouwiger worden ten opzichte van de aanpak.

Feedbackgever vs. Feedbackontvanger

Feedback Sandwich wordt vaak bekritiseerd omdat het voorkomt dat de feedbackgever zich ongemakkelijk voelt bij het geven van negatieve feedback, in plaats van dat het de medewerker helpt met duidelijke actiepunten.

Hoewel deze kritiek en nadelen reële zorgen baren, worden ze ongetwijfeld allemaal aangepakt bij een effectieve implementatie en een doordachte aanpak. Laten we met dat in gedachten eens kijken hoe je de Feedback Sandwich Methode op je werkplek kunt implementeren.

Hoe gebruik je de Feedback sandwich?

Bij het gebruik van de Feedback Sandwich methode moet rekening worden gehouden met verschillende factoren, zoals presentatie, toon en uitvoering.

Het eerste deel van het creëren van een effectieve feedbacksessie is het begrijpen van de subtiele maar krachtige rol van non-verbale communicatie in dit proces.

Voordelen van non-verbale communicatie tijdens de Feedback Sandwich

Non-verbale signalen spelen een cruciale rol in hoe je boodschap wordt ontvangen. Een goed opgestelde boodschap kan gemakkelijk verkeerd worden geïnterpreteerd als uw lichaamstaal en toon niet overeenkomen met uw woorden.

Probeer tijdens de Feedback Sandwich warmte, benaderbaarheid en respect uit te stralen via je lichaamstaal en toon. Hier volgt een overzicht van enkele belangrijke non-verbale elementen en hoe je ze effectief gebruikt:

 • Houd oogcontact: Maak regelmatig oogcontact tijdens het gesprek. Dit laat zien dat je aanwezig bent, betrokken bent en investeert in het gesprek
 • Kies voor een open lichaamstaal: Leun lichtjes voorover om aandacht te tonen en vermijd achterover leunen, want dat straalt desinteresse of afkeuring uit. Open lichaamstaal creëert een meer uitnodigende sfeer en laat zien dat u ontvankelijk bent voor de reactie van de ontvanger
 • Gebruik een kalme en aanmoedigende stem: Spreek op een kalme en afgemeten toon en vermijd een harde of neerbuigende stem. Varieer met de toonhoogte van je stem om het gesprek boeiend te houden. Het is belangrijk om met een aanmoedigende stembuiging te spreken om aan te geven dat je gelooft in het vermogen van de ontvanger om zich te verbeteren

Vergeet niet dat je non-verbale signalen de ondersteunende en constructieve aard van de feedback moeten versterken.

Assertiviteit en de invloed ervan op de Feedback Sandwich Methode

Assertief zijn zorgt ervoor dat constructieve feedback niet wordt overschaduwd of verwaterd. Het balanceren van assertiviteit met de positieve framing van de Feedback Sandwich is een delicate maar essentiële handeling voor het geven van goed ontvangen en impactvolle feedback.

Dit is wat je kunt doen door assertiviteit op te nemen in de Feedback sandwich:

 • Opbouwen van geloofwaardigheid: Je wordt gezien als een geloofwaardige en betrouwbare bron van feedback
 • Behoud een respectvolle toon: Zelfs als je tekortkomingen aanpakt, helpt assertiviteit je om professioneel te blijven en de ander te respecteren
 • Zorg voor duidelijkheid: De ontvanger zal duidelijk begrijpen welke gebieden verbetering behoeven en welke veranderingen verwacht worden
 • De boodschap benadrukken: Assertiviteit zorgt ervoor dat de luisteraar de feedback eerder zal accepteren en actie zal ondernemen om te verbeteren

Essentiële tips en manieren om je feedbackbroodje te maken

Met een goed begrip van non-verbale signalen, indirecte communicatie en assertiviteit is je feedbacksandwich nu goed op weg. Laten we je feedbacksysteem versterken met een paar essentiële tips en oefeningen.

Tip #1: Echte en specifieke lof

De positieve feedback moet oprecht en specifiek zijn. Algemene complimenten tonen een gebrek aan interesse van uw kant en geven de ontvanger vaak het gevoel ondergewaardeerd en ondermijnd te worden. Richt je in plaats daarvan op specifieke acties, gedragingen of resultaten die je oprecht waardeert. Dit zal het moreel, de motivatie en het gevoel van eigenwaarde een boost geven en een ontvankelijkere omgeving creëren voor de constructieve feedback die volgt.

Wanneer je je complimenten opstelt, bekijk dan de volgende elementen en neem ze mee:

 • Impact: Hadden de acties van de ontvanger een positieve impact op het team, het project of de organisatie?
 • Initiatief: Ging de ontvanger verder dan zijn of haar taken?
 • Vaardigheden en talenten: Heeft de ontvanger een bepaalde vaardigheid of talent laten zien dat erkenning verdient?
 • Inspanning en verbetering: Heeft de ontvanger zich erg ingespannen voor een taak of project, of heeft hij of zij op een bepaald gebied verbetering laten zien?

Door specifieke feedback en oprechte lof te geven, laat je de ontvanger zien dat je hun bijdragen en inspanningen waardeert. Het kost vaak wat tijd om deze details te verzamelen en het is het beste om van tevoren een planning te maken voor de beoordeling. Bij het schrijven van dergelijke feedback zijn hulpmiddelen zoals ClickUp Documenten kan helpen uw feedbackproces te transformeren zowel in kwaliteit als in tijd.

ClickUp 3.0 Documenten delen functie

creëer een concreet actieplan, bedenk feedbacksandwiches, documenteer elk perspectief en deel moeiteloos records tijdens de feedbacksessies met ClickUp Docs_

ClickUp Docs is een documentatietool waarmee u belangrijke punten kunt markeren met uitgebreide bewerkingsmogelijkheden. Gebruik het om duidelijke actieplannen te ontwikkelen en onmiddellijk prestatieverbeteringsgerelateerde taken aan uw werknemers te delegeren.

Terwijl ClickUp Docs functioneert als uw referentiepunt voor het feedbackgesprek, gebruikt u ClickUp Brein om een samenvatting van de vergadering te maken zodat de belangrijkste punten goed gedocumenteerd zijn voor toekomstig gebruik.

Tip #2: Constructieve kritiek met bruikbare suggesties

Constructieve feedback biedt de mogelijkheid om verbeterpunten aan te pakken en de ontvanger te begeleiden naar groei. Om deze corrigerende feedback echt effectief te laten zijn, moet deze feedback echter wel bruikbaar zijn.

Actiesuggesties geven de ontvanger een stappenplan voor verbetering. Dit is hoe je je opbouwende kritiek bruikbaar kunt maken:

 • Ben specifiek en doelgericht: Benoem het exacte gedrag of de actie die u veranderd wilt zien
 • Richt je op waarneembaar gedrag: Vermijd veronderstellingen over de bedoelingen of motivaties van de ontvanger en blijf bij wat je hebt waargenomen en ervaren
 • Bied concrete oplossingen: In plaats van alleen het probleem aan te geven, stel mogelijke oplossingen of strategieën voor
 • Maak het SMART: Waar mogelijk,uw suggesties SMART: Sspecifiek, Mhaalbaar, Ahaalbaar, Rrelevant en Ttijdgebonden
 • Samenwerken: Betrek de ontvanger in een discussie over mogelijke oplossingen. Vraag om hun inbreng en ideeën. Deze coöperatieve aanpak leidt tot creatievere en effectievere oplossingen en helpt de ontvanger zich meer betrokken te voelen bij zijn eigen verbetering

ClickUp 3.0 Chatweergave vereenvoudigd

kortere communicatietijdlijnen, onmiddellijk feedbackuitwisselingen opzetten en verbetertaken delegeren met ClickUp Chat View_ ClickUp Chatweergave is een tool voor instant messaging die uitzonderlijk geschikt is voor het tot stand brengen van een directe communicatielijn met uw werknemers. De tool stelt u in staat om onmiddellijk verbinding te maken met degene aan wie u feedback moet geven en ondersteunt ook de onmiddellijke aanmaak van taken binnen de app nadat uw feedbacksandwich is afgeleverd, waardoor de ontvanger minder tijd nodig heeft om onmiddellijk en effectief actie te ondernemen.

Verzamel op grote schaal feedback van medewerkers

Het mooie van Feedback Sandwich is dat het twee kanten op werkt. ClickUp biedt een gevarieerd aanbod van werknemersfeedback voorbeelden met kant-en-klare sjablonen voor productieve feedbacksessies tussen u en uw team.

De ClickUp Employee Feedback Template is een ideale keuze voor het bedenken van bruikbare feedback.

Verzamel, beheer, visualiseer en deel uw feedback aan werknemers zonder een slag over te slaan met behulp van de ClickUp Employee Feedback Template

De ClickUp Employee Feedback Sjabloon is een go-to oplossing voor het verzamelen, beheren en delen van feedback met werknemers. Het stelt managers in staat om feedback op een gestructureerde en consistente manier te verzamelen. Door middel van duidelijke visualisaties laat deze sjabloon zowel positieve trends als verbeterpunten zien. Deze sjabloon downloaden ClickUp Employee Feedback is een volledig aanpasbare sjabloon en bevat aangepaste statussen, velden en weergaven om u te helpen feedback te volgen en de vooruitgang van werknemers te analyseren. De instant messaging-functie van het platform, ClickUp Chatweergave hiermee kunt u werknemers onmiddellijk taggen, waarderen en belonen voor hun bijdragen, suggesties en prestaties.

Om een naadloze feedbackervaring voor zowel interne als externe belanghebbenden te vergemakkelijken, kunt u het volgende gebruiken ClickUp Formulieren .

ClickUp Formulieren

Structureer je prompts, verzamel en visualiseer feedbackgegevens en stuur ontwikkeling met ClickUp Forms

Met de ClickUp Forms tool kunt u uw werknemers vragen om duidelijke, bruikbare feedback te geven. Moedig hen aan om twee welkome veranderingen en één verbeterpunt van het laatste kwartaal te delen, bijvoorbeeld, zodat de geest van Sandwich Feedback intact blijft.

Sta anonieme inzendmogelijkheden toe om eerlijke communicatie op de werkplek en voortdurende verbetering stimuleren.

Zodra de reacties binnenkomen, analyseert u deze om trends te identificeren en actie te ondernemen om een positieve werkomgeving te creëren waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt. Deze tool kan ook eenvoudig worden aangepast om feedbackgegevens te verzamelen die relevant zijn voor een specifiek project, bedrijf of branche.

Visualiseer naadloos de vooruitgang van werknemers en verbeter de communicatie in elke follow-up feedbacksessie met de ClickUp Employee Feedback and Check-In Template

Pro Tip: Gebruik ClickUp's feedback formulier sjabloon om feedback te geven aan werknemers, tevredenheidsniveaus efficiënt te visualiseren, problemen aan te pakken en de communicatie te verbeteren. Het beschikt over ingebouwde tools zoals de ClickUp Chat View om onmiddellijk contact te leggen met uw werknemers en ClickUp Tasks om onmiddellijk taken aan te maken en toe te wijzen op basis van het resultaat van de sessie. Deze sjabloon downloaden

Tip #3: Breng de positieve vs. negatieve terugkoppeling in evenwicht

Een andere belangrijke oefening in de Feedback Sandwich methode is het in evenwicht brengen van positieve en negatieve feedback.

Hoewel er geen strikte regel is, is een goede vuistregel om te streven naar een verhouding van 2:1 positieve ten opzichte van negatieve feedback. Dit zorgt ervoor dat de positieve feedback een positieve toon zet en de sterke punten van de ontvanger versterkt, terwijl de constructieve feedback centraal blijft staan in het gesprek.

De verhouding moet worden aangepast aan de specifieke situatie en de persoonlijkheid van de ontvanger. Als de ontvanger van je feedback:

 • Nieuw in de rol of taak of niet zelfverzekerd, wil je misschien de verhouding tussen positieve feedback en constructieve feedback verhogen. Dit helpt hun vertrouwen op te bouwen en creëert een veilige ruimte voor hen om feedback te ontvangen
 • Ervaren professional en zelfverzekerd, dan kun je misschien een iets evenwichtiger verhouding tussen positieve en negatieve feedback gebruiken. Het is echter nog steeds belangrijk om te beginnen met positieve feedback om de toon te zetten en hun sterke punten te erkennen

Denk eraan: Dit zijn algemene suggesties; persoonlijk oordeel op basis van individuele aard moet ook in overweging worden genomen bij het bepalen van de verhouding tussen positieve en negatieve feedback.

Hier zijn enkele aanvullende tips om de verhouding tussen positieve en negatieve feedback in evenwicht te brengen:

 • Houd de positieve feedback precies, beknopt en gericht. Het doel is om een positieve toon te zetten, niet om te veel lof toe te zwaaien
 • Eindig met een positieve noot. Herhaal uw vertrouwen in het vermogen van de ontvanger om zich te verbeteren en bied uw steun aan

Tip #4: Timing is belangrijk

Tijdig feedback geven is een fundamenteel onderdeel van de Feedback Sandwich. Het maakt de feedback relevanter en actiegerichter. De ontvanger herinnert zich gemakkelijk de specifieke details en context van de feedback voor een beter begrip.

Een onmiddellijke feedbacksessie lijkt misschien niet altijd mogelijk. Maar hulpmiddelen zoals ClickUp kalender helpt u om snel een actieplan te maken en ervoor te zorgen dat uw dagelijkse taken niet worden belemmerd.

ClickUp 3.0 Kalenderweergave vereenvoudigd

houd uw komende feedbacksessies bij, stimuleer productiviteit en verbeter tijdbeheer met de ClickUp Kalender_

Gebruik het om feedbacksessies te organiseren, tijdlijnen voor functioneringsgesprekken te plannen en de voortgang van uw team te visualiseren op een flexibele kalender zodat iedereen op dezelfde pagina blijft. De tool integreert ook de aankomende taken en werkdruk van uw team, zodat uw timing voor het delen van feedback precies goed is zonder de algehele productiviteit te schaden.

ClickUp vergaderlijst in Taken

efficiënt feedbackvergaderingen beheren met ClickUp Vergaderingen_

Als u op afstand werkt, ClickUp vergaderingen is de perfecte manier om tijdig feedback te geven. Het integreert met projectbeheertaken in ClickUp, waardoor relevante informatie en context gemakkelijk toegankelijk zijn tijdens de feedbacksessie.

Het maakt ook asynchrone feedback mogelijk via opmerkingen en annotaties op taken of documenten, wat handig kan zijn voor follow-ups of situaties waarin realtime vergaderingen niet haalbaar zijn.

Tip #5: Geef feedback in een privéomgeving

Een cruciale oefening voor een Feedback Sandwich sessie is om deze in een privé omgeving te houden. Dit zijn de belangrijkste redenen waarom dit noodzakelijk is:

 • In een privé-setting is de kans groter dat de ontvanger ontvankelijk is voor de feedback en open staat voor een open en eerlijke discussie. Openbare kritiek is gênant en vernederend en zal het gevoel van eigenwaarde en de motivatie van de ontvanger schaden
 • Een privé-setting maakt een meer genuanceerd en vertrouwelijk gesprek mogelijk. Het kan nodig zijn om gevoelige onderwerpen of persoonlijke uitdagingen te bespreken die de ontvanger misschien niet graag deelt in het bijzijn van anderen

Tip #6: Maak contact door empathie en begrip

Empathie en begrip in de feedbacksandwich vormen de basis van de positieve toon van deze methode. Deze twee elementen helpen bij het vaststellen van de realiteit, uitdagingen, tijd en moeite om een nieuwe gewoonte of positief gedrag te ontwikkelen.

Door je in te leven in de gevoelens van de ander en deze te begrijpen, biedt je dialoog steun en aanmoediging en uit je vertrouwen in hun vermogen om te verbeteren.

Tip #7: Zorg voor een open dialoog

Feedbacksystemen moeten een tweerichtingsgesprek zijn. Naast het standpunt van de manager of leider, moet de ontvanger ook in staat zijn om verduidelijkende vragen te stellen, hun perspectief te delen, feedback te geven en samenwerkend mogelijke oplossingen te bespreken.

Een open dialoog dient hier deze belangrijke doelen:

 • Het helpt om ervoor te zorgen dat feedback precies zo wordt begrepen als bedoeld. De ontvanger kan iets wat je hebt gezegd verkeerd hebben geïnterpreteerd of zich niet volledig bewust zijn van de impact van zijn gedrag
 • Open dialogen stellen de ontvanger in staat om zijn of haar perspectief te delen. Dit kan waardevolle inzichten in de situatie opleveren, uw begrip verbeteren en u helpen uw feedback aan te passen. Er kunnen onderliggende factoren zijn waarvan u zich niet bewust was, of de ontvanger kan een geldige verklaring hebben voor zijn gedrag
 • Samen mogelijke oplossingen bespreken bouwt een gevoel van eigenaarschap, verantwoordelijkheid en inclusiviteit op. Een open dialoog stimuleert het gezamenlijk oplossen van problemen. Dit maakt de weg vrij voor creatievere en effectievere oplossingen dan wanneer ogenschijnlijke veranderingen worden gedicteerd

Start een open dialoog over bijscholing en vooruitgangsverbetering met het ClickUp Employee One-on-One Template

ClickUp werknemer één-op-één sjabloon is ideaal voor een open dialoog tussen managers en werknemers. De sjabloon stelt u in staat om doelen te stellen en de voortgang samen te volgen op individueel en teamniveau. Het is ook perfect voor het organiseren van notities, feedback en hulpmiddelen van elke feedbackvergadering en zorgt ervoor dat geen enkele fout onaangeroerd en ongecorrigeerd blijft. Deze sjabloon downloaden

Tip #8: Plaats vervolggesprekken

Een feedbacksessie is slechts het begin. Het echte leren gebeurt door de voortdurende feedbacklus . Managers en leiders die verandering willen stimuleren, moeten ervoor zorgen dat hun interacties vruchtbaar zijn en hun werknemers in staat stellen om zich snel aan te passen.

Het plannen van een vervolggesprek demonstreert uw voortdurende betrokkenheid bij de ontwikkeling van de ontvanger en versterkt het belang van de feedback. Tijdens deze vergadering kunt u ook de vooruitgang van de ontvanger in meer detail bespreken.

Hier zijn enkele specifieke vragen om te stellen tijdens de follow-up vergadering:

 • Heb je de kans gehad om na te denken over de feedback die ik heb gegeven?
 • Welke stappen onderneemt u om de suggesties die we hebben besproken te implementeren?
 • Zijn er uitdagingen waarmee u wordt geconfronteerd bij het doorvoeren van deze veranderingen?
 • Heb je extra ondersteuning van mij nodig?

Door actief te luisteren naar de antwoorden van de ontvanger en voortdurende ondersteuning te bieden, bent u beter uitgerust om hen te helpen de feedback om te zetten in concrete acties en hun volledige potentieel veel sneller te bereiken.

Gebruik bijvoorbeeld ClickUp Herinneringen om effectief op te volgen en ieders tijd te beheren zonder de productiviteit van medewerkers te verstoren. Een van de belangrijkste voordelen van Click Reminders is dat het ook waarschuwingen plant namens je team. Dit zorgt er altijd voor dat alle teamleden op dezelfde pagina zitten.

ClickUp Herinneringen

volg en plan je feedbackvergaderingen in slechts een paar klikken met ClickUp Reminders_

Pas uw taken verder aan en wijs specifieke prioriteitsniveaus toe om ervoor te zorgen dat uw feedbackontvanger het belang van de acties die hij moet ondernemen kan zien en begrijpen. ClickUp Taken hiermee kunt u plannen, organiseren en samenwerken met uw team om follow-ups uit te voeren op uw feedbacksandwichinteractie.

ClickUp 3.0 Taakweergave Checklist

voeg onmiddellijk uitvoerbare taken uit uw feedbacksessie toe en beheer deze met ClickUp Taken_

Tip #9: Aanpassen aan het individu

Hoe gestandaardiseerd het bedrijf ook is, de medewerkers die de taakgroep vormen zijn uniek op hun manier. Een cruciale oefening in de Feedback Sandwich Methode is er rekening mee te houden dat niet iedereen op dezelfde manier op feedback reageert.

Hier zijn belangrijke situaties en hoe ze aan te pakken:

 • Directe communicatoren: Zij waarderen een directe en directe benadering van feedback. Zulke mensen kunnen het nuttig vinden om opbouwende kritiek duidelijk en beknopt te horen, zonder het mooier te maken dan het is
 • Indirecte communicatoren: Zij geven de voorkeur aan een zachte en genuanceerde benadering. Deze mensen kunnen baat hebben bij een positievere benadering van de feedback, omdat ze gevoelig zijn voor kritiek

U moet de Feedback Sandwich Methode aanpassen aan en mengen met de communicatiestijl, persoonlijkheid en stijl van elk individu. Het is echter ook belangrijk om rekening te houden met objectieve werknemersgegevens, zoals prestaties in het verleden, opleidingsgegevens, vaardigheidsbeoordelingen, enz. ClickUp Brein kan u helpen om onmiddellijk de belangrijkste punten van de gegevens en prestatiegegevens van uw werknemers samen te vatten. Hierdoor kunt u uw feedbackcommunicatieplan specifiek afstemmen op de sterke en zwakke punten van uw werknemers. Het kan uw virtuele assistent worden om de ontwikkelingsplannen van uw werknemers snel aan te passen, taken voor te stellen die moeten worden overgenomen en zelfs een overzicht van hun werklast te delen.

Deze tips en trucs vormen de kern van het leveren van opbouwende kritiek op een motiverende en ondersteunende manier. Laten we eens kijken naar een snel voorbeeld om je een duidelijker perspectief te geven.

Korte kickstarter: een voorbeeld van een broodje feedback

Hoewel je misschien al talloze ideeën in je hoofd hebt met alleen deze praktijken en nuances, is hier een snel praktisch voorbeeld van een feedbacksandwich om je op weg te helpen:

Case: U bent een manager die feedback geeft aan een medewerker genaamd Jack, een getalenteerde grafisch ontwerper die consistent werk van hoge kwaliteit produceert, maar worstelt met het halen van deadlines.

 • **Bovenste stukje positieve feedback: "Jack, je creativiteit en aandacht voor detail zorgen voortdurend voor uitstekende ontwerpen. Klanten zijn lovend over je werk en je talent is onmiskenbaar."
 • Vulling van opbouwende feedback: "Het is me echter opgevallen dat je bij verschillende projecten deadlines hebt gemist, waardoor het team onder druk is komen te staan en de relaties met klanten zijn aangetast. Het halen van deadlines is cruciaal voor onze verplichtingen"
 • Onderste plak positieve feedback: "Ik heb er vertrouwen in dat je uitstekend werk op tijd kunt leveren. Laten we strategieën verkennen om je te helpen je tijd beter te beheren en je taken beter te prioriteren. Ik ben er om je te ondersteunen."

Alternatieve feedbacktechnieken

Hoewel de Feedback Sandwich in bijna elke situatie nuttig is, is het niet de enige manier om feedback te geven. Hier zijn enkele alternatieve technieken om bij de hand te hebben, afhankelijk van het moment, de context en de aard van de feedback:

1. SBI (Situatie-Gedrag-Impact) feedback

Dit gestructureerde alternatief voor de feedback sandwich methode richt zich op het geven van duidelijke, specifieke en objectieve feedback. De primaire bedoeling van deze aanpak is om een directer gesprek te voeren, waarbij de nadruk ligt op feiten in plaats van op interpretaties.

Hier zijn drie belangrijke stappen voor het implementeren van de SBI methode:

 • Situatie: Beschrijf de specifieke context waarin het gedrag zich voordeed
 • Gedrag: Beschrijf objectief het waargenomen gedrag
 • Impact: Leg uit wat de gevolgen van het gedrag zijn voor jou, het team of het project

De SBI methode geeft duidelijke, bruikbare feedback terwijl het de defensiviteit minimaliseert. De directheid kan echter als hard worden ervaren en een grondige voorbereiding is vereist om subjectieve interpretaties te vermijden.

2. Feedforward

Een andere proactieve benadering is Feedforward. Dit toekomstgerichte constructieve feedbacksysteem richt zich op het helpen van individuen om hun prestaties te verbeteren en hun doelen te bereiken. In plaats van stil te staan bij fouten uit het verleden, wordt de nadruk gelegd op mogelijke oplossingen en uitvoerbare stappen voor verbetering.

Dit zijn de vier belangrijkste elementen waaruit deze methode bestaat:

 • Focus op de toekomst: Verschuif het gesprek van wat er fout ging naar wat er in de toekomst anders moet worden gedaan
 • Stel vragen: Betrek de ontvanger in een dialoog over zijn doelen en ambities met relevante vragen over feedback
 • Suggesties doen: Geef bruikbare suggesties voor verbetering, gericht op specifiek gedrag en vaardigheden die ontwikkeld moeten worden
 • Samenwerken: Werk samen aan een plan voor het implementeren van de suggesties en het bereiken van de gewenste resultaten

Het is belangrijk om te onthouden dat deze aanpak een sterk vertrouwen tussen beide partijen vereist en mogelijk niet de onderliggende oorzaken van problemen uit het verleden aanpakt. Het is het meest geschikt voor mensen met een groeimindset die openstaan voor het verkennen van oplossingen en toekomstige verbeteringen.

3. 360-graden feedback

De 360-graden feedback proces wordt gestuurd door extra input en onderzoek. De aanpak verzamelt input van meerdere bronnen, waaronder collega's, ondergeschikten, supervisors en soms klanten.

De aanpak biedt een veelzijdig perspectief op de prestaties van een individu en bevordert het afleggen van verantwoording. Het is waardevol voor het identificeren van blinde vlekken en gebieden voor ontwikkeling die misschien niet duidelijk zijn zonder een diepe duik.

Hier volgen de stappen voor het implementeren van de 360-graden feedbackmethode,

 • **Selecteer personen die in verschillende contexten met de ontvanger hebben samengewerkt en die verschillende perspectieven op hun prestaties hebben
 • Feedback verzamelen: Gebruik enquêtes, interviews of andere hulpmiddelen om feedback te verzamelen van de geselecteerde beoordelaars
 • Feedback analyseren: Verzamel en analyseer de feedback en zoek naar gemeenschappelijke thema's en patronen
 • Feedback delen: Geef de ontvanger een samenvatting van de feedback, met de nadruk op sterke punten en gebieden voor ontwikkeling
 • Actieplan ontwikkelen: Werk samen met de ontvanger aan een plan om verbeterpunten aan te pakken en sterke punten te benutten

Het is echter belangrijk om te bedenken dat deze aanpak veel tijd en middelen in beslag kan nemen en dat de feedback een vertekend beeld kan geven.

4. Coaching

Coaching is een alternatieve feedbackstrategie die gebaseerd is op een samenwerkingsrelatie. In deze benadering is de feedbackgever een klankbord, gids en mentor om een breed scala aan ontwikkelingsbehoeften te verbeteren.

Door middel van een reeks gesprekken en activiteiten werkt de feedbackgever (of coach in deze aanpak) samen met de ontvanger om zijn sterke en zwakke punten te identificeren, doelen te stellen en actieplannen te bedenken en op te volgen.

Dit zijn de belangrijkste stappen bij coaching als feedbackaanpak:

 • Doelen stellen: Samen doelen stellen
 • Evaluatie: Identificeer de sterke en zwakke punten van de persoon
 • Actieplanning: Ontwikkel een plan met specifieke stappen, tijdlijnen en middelen
 • Voortdurende ondersteuning: Voortdurende begeleiding, feedback en hulpbronnen geven
 • Evaluatie: Beoordeel regelmatig de voortgang en pas het plan aan als dat nodig is

Onthoud dat coaching een aanzienlijke tijdsbesteding vereist, expertise van de coach en een sterke band tussen coach en ontvanger voor succes.

De meest effectieve feedbacktechniek is afhankelijk van de persoon en de situatie. Inzicht in de verschillende beschikbare benaderingen en het op maat geven van feedback helpen om continue verbetering en groei naadloos te laten verlopen.

Verandering stimuleren met de feedback sandwich

De constructieve aanpak van The Feedback Sandwich is relevant, waardevol en populair in een steeds dynamischere werkomgeving die diversiteit en individualiteit verwelkomt.

De nadruk op positieve bekrachtiging, gekoppeld aan duidelijke en bruikbare suggesties voor verbetering, heeft het potentieel om een werkomgeving te veranderen in een veel gastvrijere ruimte.

Met de belangrijkste tips en praktijken die we hebben behandeld, hoeft u er alleen nog maar voor te zorgen dat u een krachtig en steeds beter feedbackmanagementsysteem hebt. En ClickUp is het perfecte platform om mee samen te werken.

In plaats van alleen feedback te geven, biedt ClickUp u alle hulpmiddelen die u nodig hebt - van het stellen van doelen tot het bijhouden van prestaties - om een actieplan op te stellen en uit te voeren om uw werknemers te begeleiden naar uitmuntendheid. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp om uw feedbacksessies productiever te maken!