Jak stworzyć marketingowy Playbook: Kompleksowy przewodnik
Marketing

Jak stworzyć marketingowy Playbook: Kompleksowy przewodnik

Skuteczna strategia marketingowa opiera się na spójności, trafności i laserowym skupieniu się na docelowych odbiorcach. Marki takie jak Spotify i Airbnb są świetnymi przykładami takiego podejścia. Ich dynamiczny marketing sprawia, że są liderami w swoich dziedzinach.

Podczas gdy Spotify wykorzystuje zachowania słuchaczy, aby oferować im spersonalizowaną muzykę, Airbnb wykorzystuje media społecznościowe do tworzenia społeczności podróżników. Klucz do ich ciągłego sukcesu? Niezawodny punkt odniesienia.

Obie marki wykorzystują różne techniki marketingowe i kampanie, ale pozostają wierne ogólnej osobowości i pozycjonowaniu marki.

Komunikaty marketingowe Spotify przemawiają do aspiracji odbiorców do przynależności, kontaktów i zabawy. Podobnie Airbnb pozycjonuje się jako społeczność odkrywców, którzy chcą poznać świat. Pobyt lub doświadczenie na Airbnb jest przedstawiane jako "przygoda", odwołując się do aspiracji grupy docelowej.

W tym względzie książka marketingowa działa jak strategiczny kompas, dostosowując działania marketingowe firmy do jej celów. Zapewnia jasny kierunek inwestycji marketingowych i gwarantuje, że wszystkie działania marketingowe są spójne i skuteczne.

Czytaj dalej, ponieważ przeprowadzimy Cię przez proces tworzenia skutecznego podręcznika marketingowego. Omówimy również kluczowe elementy, najlepsze praktyki i wskazówki dotyczące utrzymywania i rozwijania playbooka w czasie.

**Co to jest Marketing Playbook?

Playbook marketingowy to przewodnik referencyjny, który kieruje działaniami zespołów marketingowych . Szczegółowo opisuje codzienne działania marketingowe, bieżące kampanie marketingowe, ich ogólną strategię i podejście do planowania w celu uzyskania najlepszych wyników. Zawierają one kluczowe informacje, takie jak wytyczne dotyczące marki, kluczowe komunikaty, persony kupujących, wskaźniki sukcesu, techniki optymalizacji kampanii i wiele innych.

Badania podkreślają, że proaktywne planowanie marketingowe i dokumentacja strategii marketingowej prowadzą odpowiednio do 414% i 331% wyższego prawdopodobieństwa zgłoszenia sukcesu kampanii. Podkreśla to znaczące korzyści płynące z tworzenia podręcznika marketingowego.

Te podręczniki przedstawiają taktyki marketingowe i kluczowe wskaźniki wydajności, które firma może wdrożyć, aby osiągnąć cele kampanii. Pomaga to zespołom dostosować swoje wysiłki marketingowe w tym samym kierunku, aby wspierać wyniki finansowe firmy.

Księgi marketingowe są szczególnie pomocne dla firm z franczyzami w utrzymaniu spójności wszystkich działań marketingowych z brandingiem i zasięgiem. Zapewniają spójność marki we wszystkich lokalizacjach, wzmacniając tożsamość marki i wzmacniając lojalność klientów.

Korzyści z tworzenia Marketing Playbook

Marketingowe podręczniki pomagają zespołom skutecznie budować świadomość marki i angażować klientów. Zapewniają organizację działań marketingowych i służą jako podręczne odniesienia do kluczowych aspektów marketingu.

Oto najważniejsze zalety tworzenia podręcznika marketingowego, który może usprawnić działania marketingowe:

1. Standaryzacja najlepszych praktyk

Marketingowe playbooki są świetne narzędzia marketingowe które pomagają firmom wykorzystywać ustandaryzowany zestaw najlepszych praktyk. Zapewniają one jasne ramy dla zespołów do naśladowania, zapewniając spójność strategii marketingowych w różnych kanałach i kampaniach.

Pomaga to zespołom ustalić cele, aby upewnić się, że ich kampanie są takie same w różnych częściach firmy. Podążanie za tymi celami pomaga zapewnić, że cały marketing wygląda tak, jakby pochodził od tej samej marki wszędzie tam, gdzie jest widoczny.

2. Spójność w komunikacji

Utrzymanie spójnego tonu i głosu w komunikacji marketingowej ma kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstw w marketingu. Marketingowe playbooki odgrywają w tym istotną rolę, tworząc plan komunikacji, który standaryzuje zasięg na różnych rynkach. W ten sposób większe przedsiębiorstwa mogą zapewnić, że ich komunikaty pozostaną jednolite, niezależnie od odbiorców lub rynku.

3. Analiza danych

Marketingowe playbooki są doskonałym narzędziem do analizy danych marketingowych, takich jak analityka internetowa i opinie klientów.

Playbooki podsumowują te wnioski i dostarczają kluczowych spostrzeżeń na temat produktów, usług, rynków i nie tylko. Firmy mogą wykorzystać te spostrzeżenia do informowania o dalszych strategiach marketingowych lub dostosowywania istniejących w celu uzyskania lepszej wydajności kampanii.

4. Optymalizacja zasobów

Księgi marketingowe zbierają, zestawiają i centralizują wszystkie strategie marketingowe i informacje w jednym źródle. Zespoły marketingowe wykorzystują ten zasób do optymalizacji zasobów dla każdej kampanii.

W ten sposób zespoły marketingowe mogą przydzielać priorytety inicjatywom w oparciu o cele biznesowe, zapewniając efektywną alokację zasobów i dostosowanie w całej organizacji.

Kluczowe elementy zwycięskiej Marketing Playbook

Każdy marketingowy playbook musi zawierać następujące elementy, które czynią go skutecznym i użytecznym:

 • Oświadczenie o pozycjonowaniu: To stwierdzenie w zwięzły sposób pokazuje, kim jesteś jako marka, co reprezentujesz i jak rozwiązujesz problemy swoich odbiorców
 • Propozycja wartości: Przedstawia główne zalety korzystania z produktów i usług oraz powody, dla których warto je wybrać w porównaniu z konkurencją
 • Unikalna propozycja sprzedaży: Uwzględnij USP w podręcznikach marketingowych, aby podkreślić konkretne cechy i aspekty twojego produktu, które odróżniają twoją ofertę od konkurencji
 • Personas: Są to uogólnione reprezentacje docelowych odbiorców, które pomagają dostosować strategie marketingowe do ich szerokich preferencji
 • Idealny profil klienta: ICP opisuje idealnego klienta, dla którego twoje produkty i usługi są świetnie dopasowane. Na przykład, rozważmy markę, która sprzedaje torby na laptopa w dziwacznych wzorach i odważnych kolorach. Dla nich idealnym profilem klienta byłby student lub młody profesjonalista w wieku od 18 do 30 lat, który chce się wyróżniać i wyrażać swoją osobowość w miejscu pracy w subtelny sposób.
 • Analiza konkurencji: Podręczniki marketingowe zawierają dokładną analizę konkurencji, aby pomóc ci określić własną pozycję na rynku i stworzyć wyróżniki na twoją korzyść
 • Historie klientów: Zawarcie historii klientów w podręczniku marketingowym jest doskonałym motywatorem i pomaga uczynić podręcznik bardziej wiarygodnym dla zespołów
 • Mapy podróży kupującego: Mapy te podkreślają podróż użytkownika przez kanały, od początkowej świadomości do decyzji o zakupie. Są one kluczowe dla projektowania doświadczeń klientów, punktów styku i interakcji
 • Dostosowanie metodologii sprzedaży: Dostosowanie podręcznika marketingowego do metodologii sprzedaży pomaga zapewnić, że oba zespoły dążą do tych samych celów. Można to zrobić poprzez wczesne włączenie informacji zwrotnych od sprzedaży do playbooka
 • Treść i kanały komunikacji: Playbooki marketingowe zawierają również pełną treść istrategię komunikacji aby pomóc marketerom wybrać najskuteczniejsze kanały dotarcia do odbiorców
 • Integracja działań: Podręczniki marketingowe zawierają również szczegółowe, zintegrowane strategie kanałów medialnych, które pomagają zmaksymalizować zwrot z inwestycji w kampanię
 • Cele i pomiary: Niezbędne jest uwzględnienie kluczowych wskaźników KPI w podręczniku marketingowym, aby kierować oceną wydajności kanału i wyznaczać cele
 • Dane i technologia marketingowa: Książki marketingowe zawierają również szczegółowe informacje na temat różnych możliwości martech i danych, które firma może wykorzystać do pomiaru wpływu marketingu

Raporty wskazują, że dobrze zorganizowani specjaliści ds. marketingu są 674% bardziej prawdopodobne odniosą sukces w swoich kampaniach niż ich rówieśnicy. Dane pokazują również, że marketerzy mogą zaoszczędzić do 2.5 godzin dziennie przy użyciu sztucznej inteligencji. Wskazuje to na znaczenie cyfrowych aplikacji marketingowych a i inne narzędzia zapewniające organizację i produktywność. Narzędzia te pomagają usprawnić działania marketingowe i zapewnić płynną współpracę wszystkich pracowników.

Uwzględnienie tych kluczowych elementów w podręczniku może pomóc w skupieniu się na celach.

Jak stworzyć Marketingowy Playbook: Przewodnik krok po kroku

Tworzenie marketingowego playbooka zaczyna się od wiedzy o tym, co organizacja chce osiągnąć i jak każdy może pomóc w osiągnięciu tych celów. Korzystanie z właściwego oprogramowanie do content marketingu może usprawnić ten proces, dostosowując działania content marketingowe zarówno do celów krótko-, jak i długoterminowych.

Podzielmy ten proces na pięć kluczowych kroków:

1. Wyznacz cele

Zwycięski podręcznik marketingowy opiera się na solidnych podstawach badań rynkowych i jasno określonych celach.

Podczas spotkania z interesariuszami należy zastanowić się nad celami, które firma chce osiągnąć, na przykład zwiększenie sprzedaży, budowanie świadomości marki, poprawa doświadczenia i zaangażowania klientów itp.

ClickUp 3.0 Golas uproszczony

łatwe ustawianie i monitorowanie celów marketingowych dzięki ClickUp Goals_

Rozważ użycie Cele ClickUp aby zdefiniować główne cele dla swojej firmy, a następnie cele podrzędne, które mają zostać osiągnięte poprzez marketing. ClickUp Goals oferuje narzędzia do pomiaru sukcesu celów, zarządzania wszystkimi celami w jednym miejscu i ustalania jasnych celów dla przejrzystości w realizacji.

Oto jak ustawić cel za pomocą ClickUp Goals:

 • Z menu na pasku bocznym wybierz Cele
 • Znajdź przycisk + New Goals w prawym górnym rogu i kliknij go
 • Zostaniesz poproszony o podanie szczegółów celu. Możesz je wypełnić i utworzyć nowy cel
 • Aby podzielić swój cel na mniejsze elementy, możesz utworzyć cele przy użyciu czterech różnych typów celów: Liczba, Prawda/Fałsz, Waluta i Zadanie

2. Zdefiniuj kamienie milowe i punkty wyzwalające

Każdy cykl marketingowy składa się z różnych kamieni milowych, od inicjacji, przez uruchomienie kampanii, po informacje zwrotne. Stwórz kalendarz, który pomoże Ci śledzić kamienie milowe i punkty wyzwalające dla dat, w których:

 • Kampanie marketingowe mają zostać uruchomione
 • Oczekujesz zameldowań od użytkowników
 • Planowane jest uruchomienie dużego wydarzenia
 • Zaplanowano przegląd strategii

Monitoruj postępy wszystkich swoich celów marketingowych i projektów za pomocą szablonu kalendarza marketingowego ClickUp

Kalendarz marketingowy ClickUp zapewnia narzędzia do zarządzania harmonogramami i udostępniania ich publicznie. Funkcja "przeciągnij i upuść" umożliwia zaplanowanie dowolnego wydarzenia lub kamienia milowego poprzez upuszczenie go w kalendarzu. Możesz również płynnie zsynchronizować swój kalendarz Google z ClickUp, aby zaimportować swoje osie czasu na platformę. Pobierz ten szablon

3. Zidentyfikuj grupę docelową i utwórz ICP

Tworzenie ukierunkowanej kampanii marketingowej wymaga szczegółowej wiedzy na temat głównych odbiorców docelowych, odbiorców drugorzędnych i odbiorców pobocznych.

Dlatego ważne jest, aby w podręczniku marketingowym uwzględnić tabelaryczny lub zmapowany widok idealnej persony klienta i odbiorców docelowych.

Skutecznie zarządzaj zadaniami i zwiększaj produktywność ukierunkowanych kampanii dzięki ClickUp Target Marketing Plan Template

Szablon Szablon docelowego planu marketingowego ClickUp jest kluczowym narzędziem do identyfikacji i analizy danych demograficznych docelowych odbiorców. Pozwala również uzyskać wgląd w zachowania zakupowe idealnego klienta, dzięki czemu można ulepszyć kierowanie kampanii marketingowych. Pobierz ten szablon Szablon ten zawiera również informacje na temat statusu zadań, ich priorytetów, wymaganego wysiłku i zauważonego wpływu, co ma kluczowe znaczenie dla stworzenia skutecznego podręcznika marketingowego.

Alternatywnie można również użyć Dokumenty ClickUp do dokumentowania i udostępniania profili idealnych klientów. Dokumenty to środowisko współpracy w ClickUp, które umożliwia osadzanie zakładek, współpracę nad pomysłami, dodawanie tabel, formatowanie dokumentów, tworzenie zagnieżdżonych stron i wiele więcej.

4. Określ KPI i mechanizmy pomiaru

Jednym ze sposobów na zwiększenie skuteczności i wpływu podręcznika marketingowego jest określenie ważnych wskaźników KPI i metod ich pomiaru.

W oparciu o cele biznesowe można ustalić wskaźniki KPI, takie jak wskaźniki lub liczby zaangażowania, współczynniki klikalności, współczynniki otwarć wiadomości e-mail, dane dotyczące sprzedaży i tak dalej.

Wyświetl pełnozakresowy widok wskaźników projektu w odniesieniu do różnych parametrów za pomocą szablonu ClickUp Project Metrics Template

Użyj szablonu Szablon metryk projektu ClickUp aby uzyskać pełną widoczność wskaźników KPI w odniesieniu do priorytetów, metod pomiaru, kategorii, celów i innych. Szablon ten umożliwia identyfikację wąskich gardeł w procesie marketingowym i korzystne delegowanie zasobów między zadaniami. Pobierz ten szablon

5. Określenie kluczowych interesariuszy

Skuteczna strategia kampanii marketingowej jasno określa role i obowiązki każdego zaangażowanego członka zespołu. Dlatego też należy dostosować konkretny personel do ich działań marketingowych.

Widok ramki ClickUp, aby zobaczyć szacowany czas pracy

zbierz wszystkich interesariuszy projektu marketingowego w widoku zespołu ClickUp

Musisz również określić swoich oficjalnych rzeczników dla różnych kanałów biznesowych i marketingowych, takich jak media społecznościowe, poczta elektroniczna, czasopisma, biuletyny, telewizja i media informacyjne itp. Widok zespołu ClickUp jest niezbędnym narzędziem do wspólnego przeglądania statusu delegowanych zadań i czasu, jaki członkowie zespołu poświęcają na ich wykonanie.

Korzystając z tego widoku, można zobaczyć role i obowiązki, indywidualne obciążenie pracą, status zadań, bieżące zadania, postępy i wiele innych szczegółów dotyczących interesariuszy zaangażowanych w działania marketingowe.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na szybkie skonfigurowanie i zmobilizowanie marketingowego playbooka jest skorzystanie z gotowego do użycia narzędzia Szablony ClickUp i widoki. Te konfigurowalne szablony pomagają zmobilizować plany marketingowe i szybko wdrażaj swoje pomysły.

Skutecznie zarządzaj swoimi zadaniami i zwiększaj produktywność ukierunkowanych kampanii dzięki ClickUp Target Marketing Plan Template

Szablon Szablon planu marketingowego ClickUp to zrównoważona konfiguracja odpowiednich funkcjonalności i funkcji, które umożliwiają tworzenie wysoce spersonalizowanych i skutecznych marketingowych playbooków:

 • Łatwe ustalanie celów marketingowych
 • Organizowanie zadań marketingowych w wykonalne, osiągalne kroki
 • Wykorzystanie wbudowanych wskaźników i analiz do skutecznego śledzenia postępów kampanii
 • Wybieraj spośród sześciu unikalnych atrybutów, takich jak kwartał, wpływ, postęp, typ zadania, procent ukończenia i inne, aby przechowywać ważne informacje o projekcie Pobierz ten szablon Jedną z głównych zalet korzystania z szablonów ClickUp do tworzenia marketingowych playbooków i planów jest to, że zapewniają one gotową mapę drogową do wypełnienia . Nie musisz zaczynać całego procesu od zera; dają ci one przewagę w początkowym planowaniu.

Nawet jeśli nie masz pewności, jak stworzyć marketingowy playbook, solidne szablony marketingowe ClickUp ułatwią Ci uwzględnienie wszystkich aspektów zwycięskiej strategii. Doświadcz prostoty i wygody korzystania z gotowych szablonów marketingowych playbooków z ClickUp.

Skalowanie Marketing Playbook dla wzrostu

Rozwój organizacji ostatecznie wymaga późniejszego rozwoju wszystkich jej operacji, w tym marketingu. W związku z tym playbook marketingowy musi być łatwo skalowalny.

Wyzwanie

Skalowanie wiąże się z nieodłącznymi wyzwaniami, z którymi należy sobie indywidualnie poradzić, aby zapewnić wystarczający wgląd w playbook, aby służył jako punkt odniesienia na przyszłość. Ponieważ playbook jest dokumentem taktycznym, spostrzeżenia, które dostarcza, zmieniają się wraz z omawianymi taktykami.

Jednym z głównych wyzwań jest więc problem taktycznych zmian w mixie marketingowym, które mogą wpłynąć na użyteczność playbooka w miarę rozwoju firmy.

Kluczem do stworzenia skalowalnego podręcznika marketingowego jest zachowanie jego zwięzłości poprzez przyjęcie podejścia "roboczego". Zaplanuj regularne i częste kontrole strategii, które umożliwią niezbędne aktualizacje podręcznika w miarę rozwoju organizacji.

Skuteczne strategie skalowania

Jedną z najlepszych strategii jest wykorzystanie systemu RACE do identyfikacji działań, które przyczyniają się do lejków marketingowych poprzez sprawdzenie listy kontrolnej priorytetowych pozycji. RACE (Reach, Act, Convert, and Engage) integruje tradycyjne i cyfrowe techniki marketingowe w całym cyklu życia klienta.

Po zidentyfikowaniu odpowiednich działań, oto jak możesz zbudować i skalować marketingowy playbook:

 • Zidentyfikuj kluczowe wyzwania i wyniki, które chcesz osiągnąć w swojej firmie. Następnie przejrzyj narzędzia i taktyki, które już działają dobrze i poszukaj sposobów na ich ulepszenie
 • Zidentyfikuj zasoby treści, które niezawodnie angażują klientów i wyróżnij je w swoim podręczniku dla ważnych kampanii
 • Dodaj daty do celów, zadań i innych kamieni milowych określonych w podręczniku. Wprowadź odpowiedzialność za podejmowane działania
 • Używaj playbooka jako dokumentu zespołowego, który ustanawia jedno źródło prawdy dla wszystkich zaangażowanych

Uzyskaj widok z lotu ptaka na wszystkie swoje inicjatywy testowe i z łatwością śledź przepływy pracy za pomocą szablonu testów A/B ClickUp

 • Przeprowadzaj testy A/B, aby określić najskuteczniejszą iterację swoich strategii marketingowych. Szablon testów A/B ClickUp zapewnia przejrzysty przegląd wszystkich działań testowych. Korzystając z tego szablonu, możesz łatwo zobaczyć postęp swoich inicjatyw testowych, śledzić przepływy pracy i szczegóły oraz wizualizować harmonogramy i priorytety testów. W ten sposób szablon pomaga zachować porządek i koncentrację, dzięki czemu proces testowania A/B jest płynniejszy i bardziej efektywny. Pobierz ten szablon
 • Zaplanuj regularne przeglądy swojego podręcznika, aby upewnić się, że jest on zgodny z trendami branżowymi, zmianami w zachowaniu odbiorców i aktualizacjami technologii
 • Zapewnij ciągłe szkolenia dla swojego zespołu marketingowego, aby upewnić się, że mogą skutecznie wdrażać strategie określone w podręczniku. Pomoże to utrzymać spójność i wyrównanie wszystkich działań marketingowych

Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, możesz upewnić się, że Twój marketingowy podręcznik pozostaje cennym zasobem, który napędza sukces Twojej firmy w dłuższej perspektywie.

Twórz marketingowe playbooki bez wysiłku z ClickUp

Dobrze skonstruowany playbook optymalizuje wysiłki zespołu i zapewnia, że wszyscy są zgodni z ogólną strategią.

Stworzenie skutecznego podręcznika marketingowego wymaga ustalenia jasnych celów biznesowych i nakreślenia zadań potrzebnych do ich osiągnięcia. Z pomocą przyjaznych dla użytkownika, gotowych do użycia szablonów ClickUp, stwórz swój playbook i połącz go z celami, kamieniami milowymi, widokami zespołu i zadaniami.

ClickUp zapewnia również rozszerzoną funkcjonalność dzięki narzędziom do śledzenia i udostępniania celów, pulpitom nawigacyjnym w czasie rzeczywistym, dokumentom i nie tylko. Aby uzyskać pomoc AI przy zadaniach, możesz wykorzystać możliwości ClickUp Brain które można dodać do planu w dowolnym momencie. Zarejestruj się na ClickUp już dziś, aby wypróbować te innowacyjne sposoby tworzenia marketingowego playbooka!