Hoe stel je de juiste verwachtingen als manager?
Personeelsbeheer

Hoe stel je de juiste verwachtingen als manager?

Werknemers hebben meer nodig dan alleen een goed salaris. Wat willen ze dan echt?

Het blijkt dat werknemers belang hechten aan een doel, gesprekken en, het allerbelangrijkste, een goede manager. Volgens Gallup is de manager goed voor 70% van de variatie in teambetrokkenheid.

Maar niets zet sneller aan tot mislukken dan een bedrijf dat zegt: "Gewoon managen, wil je? Zo moeilijk is het niet." Vooral als het een eerste manager is of iemand met beperkte verantwoordelijkheid.

Je wilt het beste voor je team, zodat ze betrokken zijn en hun doelen kunnen bereiken. Daarom moet je duidelijke verwachtingen stellen en effectief communiceren om een flexibel en veerkrachtig personeelsbestand op te bouwen.

Laten we alles eens op een rijtje zetten wat je moet weten over het stellen van verwachtingen aan managers om het volledige potentieel van je personeel te ontsluiten.

Waarom is het belangrijk om verwachtingen van managers vast te stellen?

Het stellen van duidelijke verwachtingen op de werkplek is uiterst belangrijk om een gevoel van doelgerichtheid, richting en succes te garanderen.

Met duidelijke verwachtingen van doelen en belangrijke prestatiecijfers begrijpen alle teamleden hoe succes eruit ziet, wat verwarring of miscommunicatie voorkomt.

Het belangrijkste is dat het leidt tot een grotere verantwoordingsplicht, wat een productief en efficiënt personeelsbestand oplevert. Dit zorgt ervoor dat alle projecten zonder vertraging en volgens de gestelde KPI's voor succes worden afgerond.

Hoe stel je verwachtingen van managers vast?

Nu we weten dat het belangrijk is om verwachtingen van managers vast te stellen, hoe doen we dat? Hier zijn vier nuttige tips om je te helpen:

1. Stel duidelijke en specifieke doelen

Begin met duidelijke communicatie om verwachtingen vast te stellen. Het SMART-doelenkader is een veelgebruikte methode voor managers om duidelijke doelen te stellen voor projectmanagement.

Maar wat is een SMART doel?

Ze worden gedefinieerd als Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant en Tijdgebonden. Dit betekent dat elk projectdoel moet vermelden wat er moet worden bereikt, hoe de voortgang moet worden bijgehouden, of het realistisch en haalbaar is, of het aansluit bij de verantwoordelijkheden van de persoon in kwestie en de doelstellingen van het bedrijf, en tot slot of het een deadline heeft.

Een goed voorbeeld van een SMART doel zou kunnen zijn om een trainingsprogramma te maken dat de tijd die besteed wordt aan klantenservice binnen 3 maanden met 10% vermindert.

ClickUp Doelen

richt je op je korte- en langetermijndoelen met *[klik op doelen](https://clickup.com/features/goals)*

2. Communiceer duidelijk met je team

Als je duidelijke verwachtingen wilt stellen aan je team, sla dan het jargon over en kom ter zake. Korte maar duidelijke instructies kunnen je punt beter overbrengen. Het helpt teams de nodige informatie op te nemen om aan hun taken te werken.

Zorg ook voor consistente updates via vergaderingen, e-mails of snelle check-ins zodat iedereen op de hoogte blijft.

ClickUp opmerkingen en ClickUp tags

stel nieuwe medewerkers en de leiding in staat om te communiceren over taken met behulp van toegewezen opmerkingen__ClickUp _en klik tags_

3. Verwachtingen afstemmen op statistieken en feedback

Maar na het vaststellen van doelen en communicatie is de laatste stap van het stellen van verwachtingen misschien wel de belangrijkste: verwachtingen koppelen aan metrics en feedback.

Je teamleden moeten begrijpen hoe hun prestaties zullen worden geëvalueerd. De metrics moeten objectief, meetbaar en duidelijk gedefinieerd zijn. Neem indien mogelijk 360-graden evaluatievragen van collega's, klanten en jou op om te begrijpen hoe ze hebben gepresteerd.

Deze enquête kan eenvoudig worden gestart via ClickUp's Feedback Formulier Sjabloon waarmee u een platform kunt creëren voor het uiten van zorgen en meningen. Uw teamleden kunnen waardevolle inzichten verzamelen over hun werkethiek, prestaties en sociale vaardigheden via deze volledig aanpasbare formulieren die zijn uitgerust met gegevensanalyse en inzichten.

ClickUp's Feedback Formulier Sjabloon kan 360 evaluatievragenlijsten en gepersonaliseerde enquêtes maken waarmee uw teamleden feedback kunnen krijgen.

Dit sjabloon downloaden Zoals we hebben vastgesteld, komt er meer kijken bij het zijn van een manager dan het delegeren van taken. De belangrijkste punten uit Camille Fournier's Het pad van de manager kan het voor je uitsplitsen!

Top 10 verwachtingen van een goede manager

Nu we weten hoe we de verwachtingen van een manager moeten bepalen, zullen we de top 10 verwachtingen van een goede manager opsplitsen

1. Effectieve communicatie

Je moet communicatiekanalen identificeren en regelen voor alle projectbesprekingen. Maar de waarheid is dat lange vergaderingen voor projectupdates tijdverspilling kunnen zijn, terwijl communicatie vaak wordt gemist op verschillende kanalen, zoals Slack, e-mail, enz.

Streef naar een uitgebreid communicatieplan dat de strategieën en doelstellingen voor interne en externe communicatie binnen een organisatie beschrijft.

Een goed plan moet de doelgroep bevatten, de soorten berichten, hoe ze moeten worden gecommuniceerd en hoe vaak er moet worden gecommuniceerd. Hoe uitgebreider het plan, hoe beter het zal zijn voor het succes van je project. Sjablonen voor communicatieplannen zoals de ClickUp sjabloon voor communicatieplan zijn opgebouwd uit een groot aantal secties waarin u specifieke informatie kunt vinden over projectdetails, doelstellingen, samenvatting, analyse, onderzoek en concurrentieanalyse. Het zorgt ervoor dat alle belangrijke informatie in één gecentraliseerd document staat.

ClickUp's Communication Plan Template is een effectief hulpmiddel voor het opzetten van kanalen voor effectieve communicatie!

Deze sjabloon downloaden

2. Lof en erkenning geven

Ondergewaardeerde werknemers raken eerder gefrustreerd als ze niet worden erkend. Sterker nog, 80% van de werknemers zouden harder werken, misschien zelfs slimmer, als ze gewaardeerd werden.

Het inspireert hen om optimaal te presteren en versterkt gewenst gedrag. Dit kan ook helpen om werknemers te behouden en de omzet en productiviteit te verhogen.

Er zijn maar twee manieren om menselijk gedrag te beïnvloeden: je kunt het manipuleren of je kunt het inspireren

Simon Sinek, begin met waarom

3. Een sterke cultuur bevorderen

Als manager bent u verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een bedrijfscultuur waarin elke teamgenoot zich gehoord en gewaardeerd voelt - naast lof en erkenning.

Een sterke werkcultuur is de ruggengraat van elk succesvol bedrijf. Het kan werknemers verenigen, vertrouwen en motivatie opbouwen en een unieke identiteit creëren.

Maar dit kan lastig zijn. Dat is waar ClickUp's bedrijfscultuursjabloon komt eraan! Het is een eenvoudig te gebruiken, aanpasbare sjabloon die u kan helpen uw team te visualiseren en af te stemmen op wat belangrijk is, prioriteit te geven aan initiatieven voor culturele groei en, het allerbelangrijkste, de eenheid onder teamgenoten te vergroten.

Gebruik de tool Bedrijfscultuur van ClickUp om interne berichten te creëren die u helpen om de missie van uw organisatie grondig uit te voeren.

Dit sjabloon downloaden

4. Projectbeheer

Als manager (zelfs een eerste manager ), zul je meerdere projecten met verschillende teams onder je hebben. Het is het beste om processen en systemen op te zetten om het werk overzichtelijker en efficiënter te maken voor jezelf en je teamleden.

Tools zoals sjablonen voor werkplannen bieden specifieke doelen die je helpen bij het organiseren, plannen, communiceren en prioriteren van werk. Ze kunnen secties bevatten zoals projectdoelen en -doelstellingen, prestatie-indicatoren, tijdschema's, toewijzing van middelen, enz.

5. Taken transparant delegeren

Alle teamleden verwachten van je dat je taken effectief delegeert voor een efficiënte uitvoering werkdrukbeheer. Om komende projecten elke week te plannen op basis van de capaciteit van je teamleden, kun je het volgende gebruiken ClickUp's Werklastsjabloon gebruiken. Met deze sjabloon kunt u zien hoeveel werk is toegewezen aan individuele medewerkers. Alle medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht, wat een burn-out voorkomt. Het monitoren van de werklast wordt eenvoudiger door middel van tijdsinschattingen, sprintpunten, enz.

Dit helpt de efficiëntie te verhogen en de samenwerking tussen afdelingen en teams te bevorderen.

ClickUp's sjabloon voor werklastbeheer kan u helpen een nauwkeurig beeld te krijgen van de werklast van uw werknemers.

Dit sjabloon downloaden

6. Kom uw beloften na

Als manager moet u zich aan uw beloften houden. Voordat u iets toezegt, moet u begrijpen welke stappen u moet nemen en u aan die stappen houden.

Wanneer medewerkers zien dat managers hun beloften nakomen, moedigt dit hen aan om meer betrokken te zijn en zich meer verbonden te voelen met het project en het team. Wanneer een keten van beloftes in gang wordt gezet, helpt dit om vertrouwen en geloofwaardigheid te creëren, wat leidt tot het succes van een organisatie.

7. Professionele groei stimuleren

Managers hebben een grote invloed op de carrière van een werknemer en elk teamlid is zich daar terdege van bewust. Daarom moet u **actief de sterke en zwakke punten van uw team identificeren om verantwoordelijkheden toe te wijzen die hun capaciteiten versterken en hun prestaties maximaliseren.

Met ClickUp's Carrièrepad Sjabloon kunt u teamleden helpen begrijpen welke vaardigheden ze moeten ontwikkelen om hun carrièredoelen te bereiken. Het kan het voor u gemakkelijker maken om feedback te geven, prestaties te meten, enz. Carrièrepad-sjablonen worden een krachtig hulpmiddel om managers en hun teamleden te helpen de voortgang van hun carrière duidelijk te visualiseren.

De functie Carrièrepad-sjablonen van ClickUp vereenvoudigt het bijhouden van de mijlpalen in de carrière van uw werknemers.

Dit sjabloon downloaden

8. Risicobeheer

Een manager moet risico's snel en besluitvaardig aanpakken. Je zou een gestructureerde aanpak kunnen ontwikkelen voor het identificeren en beoordelen van risico's en het prioriteren van effectieve risicobeperkende strategieën. Nog belangrijker is dat u elk teamlid traint om intuïtief te zijn en risico's proactief te communiceren.

Sjablonen zoals ClickUp's risicoregistersjabloon kan helpen bij het identificeren van risico's voordat het problemen worden. Het kan u ook helpen bij het organiseren van risicobeoordelingen en het bijhouden van risicostatus, eigenaarschap en gevolgen op één plaats.

ClickUp's Risk Register sjabloon biedt een uitgebreide methode voor het bijhouden en evalueren van risico's die opduiken tijdens teamprojecten.

Dit sjabloon downloaden

9. Leiderschap

Leiderschap vs. Management is een langlopend debat, maar er bestaat geen argument dat een goede manager een goede leider moet zijn.

Goede managers hebben een visie voor het team die gemakkelijk kan worden opgesplitst in uitvoerbare plannen. Ze denken buiten de gebaande paden om oplossingen te vinden voor problemen (als die er zijn) en kunnen mensen motiveren met de juiste boodschap en uitvoering, zodat de visie kan worden bereikt.

Gebruik functies zoals mijlpalen omhoog klikken_ om je team naar het grotere doel te leiden_

Een goede leider moet integriteit hebben om ervoor te zorgen dat geen enkele werknemer oneerlijk wordt behandeld en de flexibiliteit om zich aan situaties aan te passen als dat nodig is. Geweldig leiderschap is een combinatie van effectief teammanagement en oefening, en pas daarna worden goede managers geweldige leiders.

10. Grenzen respecteren

Je team is je kracht en het is belangrijk om hun grenzen te respecteren met betrekking tot tijd, persoonlijke zaken en fysieke ruimte.

Uw teamleden moeten zich op hun gemak voelen om u te benaderen met werkgerelateerde problemen zonder bang te hoeven zijn dat hun privéleven onnodig onder de loep wordt genomen. Dit helpt bij het creëren van een professionele ruimte waar werknemers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen enkel en alleen voor hun bijdragen.

Het belangrijkste is dat je als goede manager een gezonde balans tussen werk en privé bevordert, zodat je teamleden zich ook buiten het werk kunnen opladen.

Hoe voldoe je aan verwachtingen als manager?

Manager zijn kan ontmoedigend zijn, maar elk team vertrouwt op een attente manager om hen te begeleiden bij het bereiken van de organisatiedoelen. Hier zijn enkele tips om je scherp en proactief te houden.

  • Blijf op de hoogte: Ken het bedrijf goed. Volg de veranderingen in uw branche op de voet en omarm nieuwe innovaties die u kunt gebruiken om uw team efficiënter te laten werken
  • Zet het team op de eerste plaats: Bepaal wat het beste is voor je team. Je team zal meer vertrouwen hebben in je beslissingen als je rekening houdt met hun behoeften
  • **Verwerf inzicht in deadlines en de capaciteiten van je team. Plan projecten ruim van tevoren om haast op het laatste moment te voorkomen
  • Verbeter je motiverende vaardigheden: Verhoog het moreel van je team door nieuwe benaderingen te verkennen om ze te inspireren bij het bereiken van collectieve doelen

Beheer uw team beter met ClickUp

Manager zijn kan overweldigend zijn, omdat u meerdere verwachtingen tussen uw team en het hoger management moet managen om projecten effectief af te handelen. Als manager moet u zich vooral richten op het ontwikkelen van goede teammanagementvaardigheden, zodat u uw team kunt managen en kunt bijdragen aan het succes van de organisatie.

De beste tip? Maak jezelf vertrouwd met verschillende tools, technieken en sjablonen om je verantwoordelijkheden effectief te optimaliseren. ClickUp kan uw alles-in-één platform zijn om de vereisten voor communicatie en projectbeheer gelijktijdig na te leven. Registreer u gratis op ClickUp en verander de manier waarop u uw teams beheert!