Hoe te profiteren van materiedeskundigen op het werk
Personeelsbeheer

Hoe te profiteren van materiedeskundigen op het werk

"60% van de inhoud op internet is duplicaat" zegt Gary Illyes , Google Webmaster trends analist.

Dus, hoe zoek je waardevolle tips voor complexe projecten of hoe vind je innovatieve bedrijfsideeën als iedereen bijna dezelfde technieken of ideeën leert?

Maak kennis met materiedeskundigen (KMO's)!

Stel dat je een nieuwe marketingcampagne lanceert voor een baanbrekend technisch product. Een KMO op het gebied van branding of marketing van een technisch product kan je helpen bij het vinden en definiëren van je waardepropositie.

En dat is nog maar één voorbeeld. Naast hands-on mentoring en begeleiding kan het betrekken van materiedeskundigen bij projecten vaak leiden tot unieke, onbenutte mogelijkheden.

Het is echter essentieel om hun rol binnen een project duidelijk te schetsen en te begeleiden, zodat ze je op de best mogelijke manier kunnen helpen.

In deze blog bespreken we materiedeskundigen, hun rol en hoe ze kunnen bijdragen aan het succes van een project.

Wat is een materiedeskundige?

Een materiedeskundige (SME) is een persoon met diepgaande en gespecialiseerde kennis, vaardigheden en expertise op een specifiek gebied.

Ze kunnen helpen bij het navigeren door de nuances van uw vakgebied en bieden inzichten van onschatbare waarde voor sectorspecifiek onderzoek, procesverbetering en projectmanagement.

Omdat ze jarenlang hun kennis op een specifiek gebied hebben bijgeschaafd, kunnen ze een uniek inzicht geven in een nicheprobleem waar je anders misschien mee worstelt.

Hoewel het concept van een materiedeskundige (SME) misschien nieuw lijkt, bestaat het kernidee al eeuwen. Zelfs in het oude Griekenland wist iedereen naar wie ze moesten gaan voor het beste advies over filosofie (denk aan Socrates!). Dit waren de oorspronkelijke KMO's, ook al zouden we ze toen niet zo genoemd hebben.

Snel vooruit naar de 20e eeuw, de opkomst van complexe vakgebieden zoals psychologie en management creëerde een behoefte aan mensen met geformaliseerde expertise om auto's te bouwen of een groep mensen te organiseren om in fabrieken te werken (denk aan Henry Ford). Deze experts speelden een vitale rol in het vormgeven van alles van onderwijs tot zakelijke praktijken zoals de achturige werkdag.

via ford_ We kunnen ook niet voorbijgaan aan de rol van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, die de waarde van gespecialiseerde kennis van weersvoorspellingen, geografische kennis en betere vliegtechnologieën nog eens benadrukken.

De term "KMO" zelf is waarschijnlijk een uitvinding uit het midden van de 20e eeuw, maar het concept van mensen die over diepgaande kennis beschikken en die gebruiken om anderen te leiden bestaat al heel lang.

De nichekennis van een MKB'er wordt meestal verworven door:

Uitgebreide ervaring

KMO's hebben jarenlang moeilijke uitdagingen in hun sector aangepakt, de beste industriële tools en technieken ontdekt en vaardigheden verworven om complexe problemen op te lossen met unieke benaderingen. Ze zijn ook waarschijnlijk innovators of experimentele leiders in een specifiek onderwerp. Met hun diepgaande kennis van de sector kunnen ze sneller met creatieve oplossingen komen dan generalisten.

Een bouwprojectmanager met tientallen jaren ervaring in het vakgebied kan bijvoorbeeld een unieke KMO zijn voor softwaretools voor teambuilding speciaal voor de bouwsector.

Strenge opleiding

Naast ervaring hebben KMO's ook geavanceerde graden of gespecialiseerde certificeringen die hen helpen technische vaardigheden te verwerven. Bijvoorbeeld in projectrollen een PMP-certificering (Project Management Professional) geeft aan dat je een sterke basis hebt in projectmanagementmethoden, teambeheer en communicatie met belanghebbenden

Hier volgen enkele voorbeelden van hoe KMO's bijdragen aan verschillende industrieën:

 • Technologiesector: KMO's ontwerpen innovatieve oplossingen en lossen complexe problemen op. Bijvoorbeeld mkb-bedrijven op het gebied van cyberbeveiliging anticiperen op hackertactieken en ontwerpen geavanceerde verdedigingsmiddelen om kritieke systemen te beschermen
 • Productie: KMO's optimaliseren productieprocessen en zorgen voor kwaliteitscontrole op basis van organisatorische doelstellingen. Robotica-ingenieurs gaan als KMO's verder dan het programmeren van robots. Ze analyseren productielijnen, identificeren knelpunten en optimaliseren processen voor maximale efficiëntie en kwaliteit
 • Financiële diensten: Financiële KMO's navigeren door regelgeving en beheren risico's. Compliance officers, bijvoorbeeld, ontcijferen en controleren de naleving van wet- en regelgeving. Compliance officers, bijvoorbeeld, ontcijferen complexe regels, adviseren over risicobeperkende strategieën en zorgen voor soepele financiële operaties binnen de wettelijke grenzen

Rol van een materiedeskundige

Subject matter experts zijn waardevolle hulpmiddelen in elke branche dankzij hun diepgaande kennis en ervaring.

De rollen van een SME vallen meestal uiteen in drie hoofdcategorieën:

1. Kennisdeling en onderwijs

 • Kennis verspreiden: KMO's fungeren als kenniskluizen in hun organisaties, ze delen deskundige kennis en inzichten met collega's en andere belanghebbendenstuurcomitéleden met de hulp vankennisbasesjablonen. Dit kan betekenen dat je trainingsmateriaal maakt, presentaties geeft of sessies houdt om kennis te delen
 • Begeleiding en coaching: KMO's begeleiden en trainen minder ervaren leden van de organisatie om na verloop van tijd een pool van interne experts op te bouwen. Dit creëert een cultuur van voortdurend leren binnen de organisatie
 • Op de hoogte blijven van de nieuwste trends: Ze blijven op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen in hun branche, verwerken nieuwe leerervaringen in hun werk en delen deze waar nodig met de organisatie

2. Problemen oplossen en beslissingen nemen

 • Complexe problemen analyseren: KMO's blinken uit in het opsplitsen van complexe problemen in kleinere componenten, het identificeren van hoofdoorzaken en het evalueren van mogelijke oplossingen. Door hun grondige kennis kunnen ze risico's en resultaten nauwkeuriger inschatten
 • Strategische begeleiding: Subject matter experts zijn strategische denkers. Ze bieden waardevolle inzichten en aanbevelingen voor strategische en datagestuurde besluitvorming
 • Kwaliteitsborging: Het waarborgen van de kwaliteit binnen organisaties door het definiëren en handhaven van hoge kwaliteitsstandaarden, het auditen van bestaande processen, het identificeren van mogelijke knelpunten en het aanbevelen van maatregelen om processen te optimaliseren - dit alles wordt gedaan door KMO's

3. Samenwerking en communicatie

 • De kloof overbruggen: KMO's fungeren als verbindingsschakel tussen technische teams (bijv. softwareontwikkelingsteam) en niet-technische teams (marketingteam). Ze leggen complexe concepten uit in eenvoudige taal om het begrip en de afstemming voor alle belanghebbenden te verbeteren. Dit helpt bij duidelijke communicatie tussen afdelingen
 • Samenwerken met andere experts: Je zult ook zien dat KMO's vaak samenwerken met andere experts uit hun vakgebied of met experts uit complementaire disciplines. Dergelijke samenwerkingen leiden tot de ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor uitdagende problemen. Als een team van biomedische ingenieurs (MKB in het ontwerpen van medische apparatuur) bijvoorbeeld samenwerkt om een gepersonaliseerde app voor de gezondheidszorg te bouwen, hebben ze een MKB in de gezondheidszorg nodig om inzichten te verschaffen in gezondheidsgerelateerde informatie. Een KMO voor gegevensbeveiliging zal ook nodig zijn om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens van gebruikers veilig worden verzameld, opgeslagen en beheerd
 • Externe communicatie: Soms vertegenwoordigen KMO's hun organisatie op evenementen of conferenties in de sector en delen ze hun expertise met een breed publiek

Door deze verantwoordelijkheden te vervullen, stimuleren KMO's innovatie, helpen ze bij strategische besluitvorming en verzekeren ze het succes van projecten.

Voorbeelden van MKB-scenario's

Hoewel kmo's in alle sectoren voorkomen, zijn hier enkele voorbeelden die hun rol in de verschillende sectoren illustreren:

 • Technisch schrijver: Een KMO in technisch schrijven richt zich op het specialiseren in een specifieke sectorkennisgebaseerde software of programmeertaal en maakt duidelijke en beknopte gebruikershandleidingen of API-documentatie voor ontwikkelaars. Hun grondige kennis van de technologie zorgt ervoor dat de documentatie accuraat en uitgebreid is en is afgestemd op de doelgroep
 • Productmanager: Een productmanagement MKB'er voor een contentmanagementsysteem (CMS) ontwikkelt een grondig begrip van de functies en mogelijkheden van het platform. Ze gebruiken deze kennis om ervoor te zorgen dat de productcontent voldoet aan de specifieke behoeften van de gebruikers
 • SEO specialist: Zoekmachine optimalisatie (SEO) is een uitgebreid vakgebied en de expertise kan worden afgestemd op verschillende branches. Een SEO-expert voor e-commerce kan bijvoorbeeld een grondige kennis hebben van productpagina-optimalisatie, gebruikersintentie en concurrentieanalyse binnen de online detailhandel. Ze gebruiken deze kennis om strategieën te ontwikkelen en te implementeren om de zichtbaarheid van de website voor relevante zoekopdrachten naar producten te vergroten

via ruimte Telescoop_Webb We hebben allemaal de verbluffende beelden van de James Webb Telescoop. We kennen echter niet het verhaal van de materiedeskundigheid die de rijke, levendige kleuren van de ruimte bepaalt.

Deze beelden zijn ontwikkeld onder leiding van science visuals developer Alyssa Pagan en senior data imaging developer Joseph DePasquale bij het Space Telescope Science Institute (STSI) in Baltimore. Ze zijn aan elkaar geplakt als een legpuzzel, waarbij gebruik is gemaakt van meerdere outputs van de telescoop. Dit is wat Pagan zegt over hun proces:

"Er zijn ook artistieke principes die je moet volgen, en dan heb je gewoon zoiets van 'Dit leest gewoon niet' En nadat ze het objectieve deel hebben gedaan, kan iemand een andere conclusie trekken. En dat is een deel van het plezier, denk ik, dat er verschillende manieren zijn om de gegevens weer te geven."

Dus, hoe beslissen ze wat de meest accurate manier is om de beelden weer te geven? Onderzoekers over de hele wereld werken mee om ervoor te zorgen dat de beelden de wetenschappelijke waarde van de waarnemingen benadrukken. "Het is dat heen en weer gepraat om ervoor te zorgen dat de wetenschap het beeld informeert en dat het de ontdekking illustreert," zegt Pagan.

KMO vs. Consultant

De verantwoordelijkheden van een MKB'er overlappen vaak met die van een bedrijfsconsultant. Deze twee rollen zijn echter heel verschillend. Hier volgt een uitsplitsing van de rollen en verantwoordelijkheden van KMO's en consultants:

 • Rol:
  • SME:Deelt kennis, lost problemen op in zijn specifieke domein en is betrokken bij lopende activiteiten
  • Consultant:Algemene problemen analyseren, brede oplossingen ontwikkelen en aanbevelingen voor procesverbetering implementeren
 • Projectbetrokkenheid:
  • SME: Betrokken bij het gehele project, biedt voortdurende begeleiding
  • Consultant: Vaak ingeschakeld om aanbevelingen te doen voor specifieke fasen van een project
 • Samenwerking:
  • SME: Werkt vaak nauw samen met interne teams en integreert hun expertise in bestaande werkstromen
  • Adviseur: Kan tijdens het project samenwerken met interne teams, maar hun primaire focus ligt op het leveren van hun aanbevelingen en ze zijn mogelijk minder betrokken bij het project

Een manufacturing process engineer (SME) helpt bijvoorbeeld bij het verbeteren van de efficiëntie van een specifieke fabriek waar slechts één product wordt gemaakt. Aan de andere kant beoordeelt een productieconsultant de algemene productiepraktijken en -principes en stelt ideeën voor verbetering voor.

De beperkingen van materiedeskundigheid

Hoewel Subject Matter Experts (MKB's) onschatbare kennis en inzichten bieden, is het belangrijk om te erkennen dat expertise ook zijn keerzijde kan hebben. Laten we eens kijken naar enkele potentiële valkuilen en manieren om ze te beperken:

Nadelen van expertise

 • Beperkt perspectief: Hoewel KMO's diepgaande kennis meebrengen, kunnen ze moeite hebben om het grotere geheel te zien. Ze kunnen een tunnelvisie hebben en hun focus op hun specifieke expertisegebied kan ertoe leiden dat ze alternatieve benaderingen missen die iemand met een breder begrip van marketing zou kunnen identificeren. Een Meta Ads MKB'er kan bijvoorbeeld zo gefocust zijn op het optimaliseren van advertentiecampagnes voor klikken of conversies dat hij geen rekening houdt met organische mogelijkheden en kanalen voor merkbekendheid, wat resulteert in een lage ROI voor alle marketingactiviteiten
 • Te gecompliceerde processen: Kmo's kunnen te gefocust zijn op het bereiken van perfectie, waardoor processen te gecompliceerd worden of zeer complexe tools nodig zijn, wat leidt tot hogere kosten voor organisaties en vertragingen in het bereiken van projectdoelen

Deze beperkingen beperken

 • Stimuleer interdisciplinaire samenwerking: Stimuleer samenwerking tussen MKB-bedrijven en professionals met verschillende achtergronden. Door interdisciplinaire samenwerking te stimuleren, leren MKB-ers verschillende perspectieven kennen, waardoor ze alternatieve oplossingen kunnen bedenken
 • Open communicatie: Creëer een cultuur van voortdurend leren die openstaat voor feedback voor zowel KMO's als het bredere team. Het helpt de KMO's om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen buiten hun eigen vakgebied en geeft het team een basiskennis van het expertisegebied van de KMO

Kortom, expertise is als een tweesnijdend zwaard. Het scherpt je vermogen om uit te blinken op een bepaald gebied aan, maar het kan je ook afsnijden van nieuwe ideeën en perspectieven. Houd dus een open geest, blijf nieuwsgierig en wees altijd bereid om te leren en te groeien als je samenwerkt met KMO's.

Kan AI KMO's vervangen?

Met de evolutie van AI vraag je je misschien af of het uiteindelijk Subject Matter Experts (MKB's) helemaal zal vervangen. Het antwoord is waarschijnlijk nee, in ieder geval niet op de korte termijn. Hier is waarom:

 • Menselijk oordeel en creativiteit: KMO's brengen menselijk oordeel, intuïtie en creativiteit in bij het oplossen van problemen. Ze kunnen de langetermijngevolgen van een bepaalde beslissing voorzien. Maar ook al kan AI gegevens analyseren en patronen herkennen, het kan moeite hebben met taken die kritisch denken vereisen
 • Inzicht in context: KMO's begrijpen de nuances van hun vakgebied en kunnen situaties interpreteren binnen een bredere context. AI kan moeite hebben met deze complexiteit
 • Kennis ontwikkelen: Vakgebieden ontwikkelen zich voortdurend en KMO's kunnen op de hoogte blijven door voortdurend te leren. Hoewel AI kan leren van gegevens, kan menselijke tussenkomst nodig zijn om nieuwe informatie op te nemen, waardoor ze ineffectief zijn zonder menselijke ondersteuning

AI kan echter een krachtig hulpmiddel zijn voor KMO's. AI kan:

 • Remhalende taken automatiseren: Door AI-gedreven automatisering kunnen mkb-bedrijven hun tijd en bandbreedte besteden om zich te richten op strategisch denken en het oplossen van problemen
 • Grote datasets analyseren: AI is efficiënt in het verwerken van grote hoeveelheden gegevens en het verkrijgen van inzichten die de besluitvorming van KMO's ondersteunen
 • Onderzoek en innovatie ondersteunen: AI kan KMO's helpen bij het analyseren van een groot aantal combinaties en uitkomsten om uitgebreide oplossingen te ontwikkelen

In de toekomst zullen KMO's en AI waarschijnlijk samenwerken, waarbij ze allebei hun sterke punten inzetten om optimale resultaten te behalen.

Hoe haal je het meeste uit Subject Matter Experts op het werk?

De diepgaande kennis en expertise van een MKB'er kunnen u helpen complexe uitdagingen te overwinnen, projectresultaten aanzienlijk te verbeteren, strategische besluitvorming te ondersteunen en de algehele teamproductiviteit te verbeteren.

Dit is hoe je hun expertise effectief kunt inzetten:

Identificeer en documenteer expertise

De eerste stap is inzicht krijgen in de specifieke kennis die elke KMO bezit. Overweeg het gebruik van een hulpmiddel zoals de ClickUp matrix voor technische vaardigheden om een visuele voorstelling te maken van de vaardigheden van uw team.

Deze sjabloon helpt u om projectdoelen vast te stellen en te bepalen welke vaardigheid van het MKB aansluit bij het doels. Het bevordert competentiemanagement door u te helpen potentiële vaardigheidstekorten binnen de organisatie te identificeren en verbeteringsgebieden te vinden.

Verbeter het bijhouden van MKB-vaardigheden en verbeter de projectefficiëntie met ClickUp's sjabloon voor de technische vaardigheidsmatrix

Dit sjabloon downloaden

Kennisdeling bevorderen

Moedig MKB-bedrijven aan om kennis te delen met de rest van de organisatie. Dit kan gebeuren via formele trainingssessies, mentorschapsprogramma's of zelfs informele lunches om kennis te delen. ClickUp Kennisdatabasesjabloon kan een waardevol hulpmiddel zijn voor KMO's om hun expertise te documenteren en een centrale opslagplaats van informatie te creëren die toegankelijk is voor het hele team. De sjabloon helpt bij het creëren van een digitale bibliotheek met veelgestelde vragen en bruikbare inzichten, waardoor het voor verschillende teams gemakkelijker wordt om waardevolle informatie te vinden.

Creëer en organiseer een digitale bibliotheek van informatie met Clickup's Knowledge Base Template

Dit sjabloon downloaden

Actieve communicatie en samenwerking

Onderhoud open communicatiekanalen met uw MKB-bedrijven. Vraag regelmatig om hun input over projecten en moedig ze aan om vragen te stellen. Samenwerkingstools zoals ClickUp kan een vlotte communicatie vergemakkelijken en ervoor zorgen dat iedereen op dezelfde golflengte zit.

ClickUp chat

communiceer verwachtingen duidelijk naar uw team en zorg voor tijdige voltooiing van timesheets met ClickUp Chat_

Respecteer en erken bijdragen

Erken de waarde die KMO's aan het team toevoegen. Toon waardering voor hun bijdragen en expertise. Dit kan door publieke erkenning, door hen kansen te bieden voor professionele ontwikkeling of gewoon door actief naar hun ideeën te luisteren.

Een materiedeskundige (SME) worden

Heb je er ooit van gedroomd om de 'go-to person' in je vakgebied te zijn? Een materiedeskundige worden is een lonende reis die je in staat stelt een echte impact te hebben in je sector door je kennis toe te passen. Lees hier hoe je kunt beginnen:

Scherp uw vaardigheden aan

 • Beheers de basis: Duik diep in de kernconcepten van uw vakgebied. Lees boeken, artikelen en onderzoekspapers om een sterke basis op te bouwen over een bepaald onderwerp. Wees niet bang om uw begrip uit te dagen en vragen te stellen
 • Denk als een professional: Ontwikkel je analytische vaardigheden met behulp vanmatrixsjablonen voor vaardigheden om problemen op te lossen en weloverwogen beslissingen te nemen. Oefen in het opsplitsen van complexe onderwerpen in kleinere, hanteerbare delen. Patronen herkennen, verschillende perspectieven onderzoeken en potentiële risico's en oplossingen voor specifieke sectoren overwegen
 • Praat het uit: Leer complexe ideeën duidelijk uit te leggen, zowel schriftelijk als mondeling. Stem uw communicatiestijl af op uw publiek. Gebruik waar nodig eenvoudige taal en analogieën, en wees bereid om technische concepten uit te werken voor mensen met meer kennis
 • Blijf nieuwsgierig: Focus opagile leren. Woon workshops bij, luister naar podcasts en blijf op de hoogte van de laatste trends in je vakgebied om professionele ervaring op te doen. Zoek naar mogelijkheden om je kennis uit te breiden buiten je kerngebied. Door deze veelzijdigheid kun je verbanden leggen tussen verschillende ideeën en frisse perspectieven in je werk brengen

Uw geloofwaardigheid opbouwen

 • Deel uw ideeën: Schrijf artikelen, geef presentaties of begin zelfs een blog om uw kennis op sociale platforms te laten zien en uzelf als domeinexpert te presenteren
 • Los echte problemen op: Neem projecten aan op een bepaald gebied waarmee u uw vaardigheden kunt testen. Als je bijvoorbeeld een marketing KMO bent, zou je een startup kunnen adviseren om een go-to-market strategie te ontwikkelen
 • Kom in contact met de besten: Interactie met andere experts in je vakgebied of samenwerken aan nieuwe projecten kan een goede manier zijn om op de hoogte te blijven van nieuwe innovaties in je vakgebied en een uitgebreid netwerk van gelijkgestemde professionals op te bouwen. Een KMO op het gebied van datawetenschap kan bijvoorbeeld deelnemen aan online fora om nieuwe machine-learningtechnieken te bespreken en samenwerken aan open-sourceprojecten met andere datawetenschappers
 • Krijg een certificaat: Op sommige gebieden kunnen certificeringen meer gewicht geven aan je expertise. Je kunt bijvoorbeeld profiteren van een certificering als Professional in Human Resources (PHR) als je een MKB'er wilt worden op het gebied van HR

Blijf bij de les

 • Vind uw niche: In plaats van een generalist te zijn, kiest u een specialisatie binnen uw vakgebied om een expert te worden. Als u een marketinggeneralist bent, kunt u zich specialiseren in sociale-mediamarketing voor de gezondheidszorg om een MKB'er te worden
 • Vind een mentor: Leer van iemand die al een expert is in uw vakgebied. Zij kunnen je begeleiden en hun inzichten delen. Als u bijvoorbeeld een copywriter bent, ga dan op zoek naar en leer van gevestigde leiders op het gebied van copywriting via hun online cursussen, social media-accounts, boeken of zelfs persoonlijke branche-evenementen
 • Blijf leren: Woon conferenties bij, volg online cursussen en blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Overweeg een vervolgopleiding zoals een MBA in marketing of een gespecialiseerde training zoals een bootcamp met een focus op datagestuurde marketing om je kennis te verdiepen

Pro tip: Gebruik ClickUp's Leren en Ontwikkelen Doel Sjabloon om uw leerdoelen te definiëren. U kunt verbeterpunten identificeren, mijlpalen creëren en de doelen opsplitsen in uitvoerbare stappen om met plezier te leren en uw doelen sneller te bereiken.

Verbeter leren en ontwikkelen door SMART doelen te stellen en te volgen met ClickUp's Learning and Development Goal Template

Dit sjabloon downloaden

Gebruik de kracht van materiedeskundigen

De diepgaande kennis en ervaring die materiedeskundigen inbrengen, kunnen uw team in staat stellen meer succes te boeken. Door de tips in deze gids te volgen, kunt u een omgeving creëren die samenwerking, het delen van kennis en voortdurend leren bevordert.

Onthoud dat KMO's niet alleen informatiebronnen zijn; het zijn strategische partners die uw organisatie vooruit kunnen helpen.

Om het beste uit uw KMO's te halen, moet u effectieve samenwerkingsprocedures definiëren. Gebruik projectbeheertools zoals ClickUp om het delen van kennis, het faciliteren van feedback en het toewijzen van taken te stroomlijnen. ClickUp stelt uw KMO's in staat om hun expertise effectief te delen, wat leidt tot een efficiënter, innovatiever en succesvoller team. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en zie het verschil dat kmo's kunnen maken!