Hoe je een KPI Dashboard maakt (met voorbeelden & sjablonen)
Goals

Hoe je een KPI Dashboard maakt (met voorbeelden & sjablonen)

In een goed presterend team weet iedereen precies waar hij of zij verantwoordelijk voor is, hoe hij of zij het doet en hoe het allemaal aansluit bij de doelen van de organisatie.

Deze teams, die als één eenheid werken en consequent hun doelstellingen overtreffen, hebben één gemeenschappelijke gewoonte: ze houden hun cijfers voortdurend bij en kennen ze.

Je kunt niet verbeteren wat je niet meet.

Peter Drucker

De eerste stap naar het verbeteren van prestaties is dus meten. Dit brengt ons bij het concept van KPI's of Key Performance Indicators. KPI's helpen om de prestaties van individuen, teams en de hele organisatie voortdurend te kwantificeren.

Echter, kPI's instellen is slechts de eerste stap.

Je moet ook regelmatig je vooruitgang monitoren om ervoor te zorgen dat jij en je team je doelen kunnen bereiken. Dat is waar een KPI-dashboard van pas komt! 📈

**Wat is een KPI Dashboard?

Een KPI dashboard geeft je KPI's (Key Performance Indicators) visueel weer en geeft je een gedetailleerd overzicht van meerdere KPI's op één plek. Met behulp van grafieken, diagrammen, voortgangsbalken, enz. helpt het KPI dashboard je snel te zien waar jij of je team staat ten opzichte van specifieke doelen. Je kunt direct zien hoe dicht je bij het bereiken van benchmarks bent.

KPI-dashboards geven alle belanghebbenden op elk moment een duidelijk inzicht in de prestaties van de organisatie. Dit helpt om probleemgebieden te identificeren en waar nodig corrigerende maatregelen te nemen.

Dit is hoe een KPI-dashboard een bedrijf helpt:

 • Visualiseert gegevens voor eenvoudig begrip: Een KPI-dashboard brengt complexe gegevens uit verschillende bronnen samen in één beknopt overzicht. Dit helpt bij het bijhouden van prestaties en maakt het makkelijker om trends te identificeren
 • Houdt de voortgang bij naar specifieke doelen: Metkwantitatieve statistiekenhelpt het dashboard teams inzicht te krijgen in hun prestaties ten opzichte van hun doelen. Een marketingteam kan bijvoorbeeld KPI's zoals websiteverkeer, conversatiepercentages, kosten van klantenwerving (CAC), enz. bijhouden om te begrijpen hoe ze presteren
 • Helpt bij het nemen van beslissingen: Een KPI-dashboard kan inzichten blootleggen die jou en je team helpen betere beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld, in een week waarin de leads op de website zijn gedaald, kan een marketing KPI dashboard je laten zien of dit te maken heeft met een daling in het verkeer
 • Verbetert de communicatie en afstemming tussen afdelingen: KPI-dashboards helpen teams om hetzelfde transparante beeld te hebben van doelen en de vooruitgang die ze boeken. Dit zorgt ervoor dat verschillende afdelingen op één lijn zitten wat betreft gemeenschappelijke doelstellingen

Moderne KPI-dashboards verzamelen meerdere KPI's in één overzicht, waardoor u tijd bespaart die u anders zou besteden aan het analyseren van gegevens uit verschillende bronnen.

Gedeelde weergaven helpen teams om prestaties samen te analyseren en gegevens en statistieken te gebruiken om vooruitgang te kwantificeren.

Ben je nog niet bekend met KPI's? Bekijk onze video waarin KPI's voor eens en voor altijd worden uitgelegd!

Elementen van een KPI Dashboard

Het KPI dashboard is meer dan alleen een tracking tool: Het biedt een momentopname van naderende deadlines en taken die dringend aandacht nodig hebben, samen met hun respectievelijke eigenaren. Dit niveau van duidelijkheid en verantwoording leidt tot weloverwogen beslissingen en tijdige aanpassingen, zodat u uw doelen kunt blijven nastreven.

Een goed ontworpen KPI-dashboard bevat gewoonlijk de volgende elementen:

Key metrics

Een KPI dashboard toont de belangrijkste statistieken die relevant zijn voor het team en de organisatie. Elke metriek is typisch specifiek, kwantificeerbaar en meetbaar. Bijvoorbeeld, belangrijkste meetgegevens voor een productmanagementteam kunnen zijn: adoptiegraad van functies, NPS (Net Promoter Score), retentiegraad van gebruikers, klanttevredenheidsscore (CSAT), enz.

Visualisatie van gegevens

Eenvoudige cirkeldiagrammen en lijsten met cijfers zijn misschien niet genoeg om uw vooruitgang nauwkeurig te volgen. In plaats daarvan moet je op zoek gaan naar een executive dashboard dat uitgebreide inzichten biedt via visuele elementen. Elementen zoals grafieken, meters, thermometers en voortgangsbalken maken het bewaken van de voortgang eenvoudiger.

Een KPI dashboard dat gegevens visualiseert door middel van grafieken, diagrammen, scorekaarten, enz. maakt het makkelijker voor teams om de gegevens snel te begrijpen en te analyseren en te beslissen over de volgende stappen.

Visualiseer essentiële KPI's zoals sprintsnelheid in ClickUp Dashboards

Real-time updates

U wilt een dashboard met de meest actuele en betrouwbare gegevens, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen en tijdig actie kunt ondernemen. Idealiter zou uw KPI-dashboard in staat moeten zijn om gegevens automatisch in realtime of met regelmatige tussenpozen bij te werken. Dit zorgt ervoor dat de informatie die je bekijkt altijd actueel en betrouwbaar is.

Hoewel veel teams nog steeds KPI-dashboards in Excel een belangrijk nadeel is dat ze niet automatisch worden bijgewerkt. Moderne tools kunnen dit beter door te integreren met je gegevensbronnen.

Filter- en drilldown-opties

De meer geavanceerde dashboards geven u filters en drill-down opties om specifieke statistieken in meer detail te bekijken. ClickUp Dashboards hebben bijvoorbeeld filters en tuimelschakelaars om u te helpen de nodige informatie te vinden.

graaf dieper in elke metric op uw KPI-dashboard met behulp van filters in ClickUp_

Mijlpalen en tijdlijnen

Het stellen van mijlpalen is belangrijk voor een teamleider om de teammoraal op peil te houden, vooral voor langetermijndoelen. Ze dienen als controlepunten die aanmoediging bieden door middel van zichtbare tekenen van vooruitgang.

Aan de andere kant geven tijdlijnen jou en je hele team een duidelijk stappenplan voor het bereiken van doelstellingen, waardoor je gemotiveerd en gefocust blijft. Je KPI-dashboard moet deze samen met prestatiecijfers kunnen bevatten.

ClickUp Doelen

stel doelen in en volg ze om mijlpalen om te zetten in momenten van teamtrots met ClickUp Goals_

Aanpassing

Het KPI-dashboard kan alleen echt nuttig zijn als gebruikers hun dashboardweergave kunnen personaliseren. Een verkoopleider wil bijvoorbeeld alleen de algemene verkoop-KPI's zien en filters per team toevoegen. Aan de andere kant wil een afdelingshoofd misschien gedetailleerde team en individuele prestatie KPI's zien in een specifieke lay-out.

Je dashboard moet aanpasbaar zijn, zodat je niet meerdere KPI-dashboards hoeft te maken die zijn afgestemd op de unieke vereisten van elk team. Je kunt ook een gemeenschappelijke dashboardsjabloon maken die je zo vaak als nodig opnieuw kunt gebruiken.

tip: ClickUp Dashboards zijn in hoge mate aanpasbaar, met meer dan 50 widgets om de gegevensweergave van uw voorkeur te creëren.

ClickUp 3.0 Dashboardbundel met teamdoelen

breng doelen, taken, agile-punten en projectstatussen onder in het zeer aanpasbare ClickUp 3.0 Dashboard_

Meldingen

Sommige KPI-rapportage met tools kun je alerts en meldingen instellen voor specifieke gebeurtenissen die interventie of snelle actie vereisen. Je kunt bijvoorbeeld een waarschuwing instellen voor wanneer het verkeer op je website met meer dan 10% daalt in een week.

Gebruiksvriendelijke interface

Een KPI dashboard is een hulpmiddel voor iedereen in de organisatie, niet alleen voor de techneuten. Het ontwerp moet intuïtief en gebruiksvriendelijk zijn, zodat makkelijk navigeren mogelijk is. Alle belangrijke inzichten moeten goed toegankelijk zijn, zodat teamleden niet uitgebreid hoeven te zoeken naar belangrijke bedrijfsgegevens. Als het dashboard bovendien mobielvriendelijk is, is het nog nuttiger omdat teams overal en altijd cruciale updates kunnen volgen.

Als bedrijfsanalist heeft de dashboardfunctie van ClickUp het een stuk eenvoudiger gemaakt om gegevens op een mooie en doelgerichte manier weer te geven. De vergelijkingsfunctie heeft aanpassingsmogelijkheden waardoor gegevens op een zinvolle, complete manier kunnen worden weergegeven en heel gemakkelijk kunnen worden begrepen

Shikha Chaturvedi, Bedrijfsanalist, Cedcoss Technologies Private Limited

Nu we weten waar een effectief KPI-dashboard uit bestaat, gaan we ook de vraag beantwoorden die velen in verwarring brengt: het verschil tussen OKR's en KPI's.

Verschil tussen KPI's en OKR's

Hoewel KPI's en OKR's worden gebruikt om prestaties te meten en bij te houden, verschillen hun doel en kenmerken. Terwijl KPI's je prestaties meten aan de hand van specifieke meetgegevens, bepalen OKR's je visie en strategie om je doelen te bereiken. Hier volgt een korte vergelijking tussen de twee:

een tabel met de verschillen tussen KPI's en OKR's | Perspectief KPI | OKR | | ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Doel: prestaties voortdurend meten en bewaken; doelstellingen en meetbare resultaten definiëren en bijhouden | Doorlopend | Meestal driemaandelijks of jaarlijks | | Individuele of teamprestaties afzetten tegen vooraf gedefinieerde doelen en individuen of teams op één lijn brengen en bewegen om specifieke doelen te bereiken | Wat ze meten | Kwantitatieve gegevenspunten | Kwantificeerbare kernresultaten gekoppeld aan doelstellingen | | Structuur | Beschrijvend en betrekken individuele meetgegevens | Voorschrijvend en sturen vooruitgang naar doelen | | Flexibiliteit | Statisch voor de duur tenzij er een verandering is in de doelen | Bijgewerkt en herzien als en wanneer dat nodig is | | Voorbeeld: websiteverkeerMaandelijkse leadsVerkoopopbrengstenDagelijkse transactiesCSAT-scoresKlantenacquisitiekosten (CAC) Verhogen van websiteverkeer met 50%Groei inkomende leads met 20%Verhogen van inkomsten met 25%Verhogen van conversies met 18%Verbeteren van CSAT-score met 10%Verlagen van CAC met 15%

Verschillende soorten KPI Dashboards

KPI-dashboards verschillen in ontwerp en functionaliteit om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van elke rol, van CEO's tot managers, teamleiders en individuele medewerkers binnen een organisatie.

Inzicht in de verschillende functies en doelen van elk dashboard kan je helpen om het meest relevante KPI framework effectief te implementeren.

Strategisch KPI Dashboard

Executives en senior management in de organisatie hebben een overzicht op hoog niveau nodig van de prestaties van het bedrijf ten opzichte van gestelde doelen. Een strategisch KPI dashboard biedt dit overzicht van de voortgang van de organisatie ten opzichte van strategische doelen en lange-termijn doelstellingen. Het bevat een algemeen beeld van de gezondheid van het bedrijf en bedrijfsbrede gegevens over financiële prestaties, klanttevredenheid, enz.

Dit type executive KPI dashboard biedt:

 • Strategische doelstellingen visualiseren: De primaire doelstellingen van de organisatie en hun afstemming op de algemene strategie weergeven
 • Organisatiebrede resultaten bijhouden: Inzicht bieden in de prestaties van verschillende afdelingen en hoe ze bijdragen aan de bedrijfsdoelen
 • Besluitvormingsondersteuning: Inclusief bruikbare inzichten en prognoses die helpen bij de strategische planning en toewijzing van middelen
 • Realtime inzicht in prestaties: Stelt CEO's en leidinggevenden in staat om de gezondheid van de organisatie en de voortgang naar doelen te bewaken

Analytisch KPI Dashboard

Analytische KPI-dashboards zijn fijnmaziger dan strategische dashboards en bieden diepgaande gegevens en inzichten om managers te helpen beslissingen te nemen. Ze bevatten meestal historische gegevens en functies, zoals filters en weergaven, voor diepere analyse. Analisten en datawetenschappers in je organisatie gebruiken zulke dashboards dagelijks. Dit zijn de beste KPI-dashboards om te gebruiken voor langetermijnplanning en strategie.

Sommige organisaties gebruiken een analytisch dashboard als de master data bron van inzichten, met verschillende uitsnedes voor specifieke teams of functies.

Operationeel KPI-dashboard

ClickUp's standpunten

een KPI-dashboard maken in ClickUp_

1. Definieer uw doel

Voordat u uw KPI-dashboard maakt, moet u uw doelen bepalen. Houd er bij het stellen van doelen rekening mee dat ze u naar uw langetermijndoelen moeten kunnen leiden.

De beste manier om relevante doelen te stellen is om het SMART-raamwerk te volgen: stel doelen die Smart, Measurable, Achievable, Realistic, en Time-bound zijn. Als je dit nog niet eerder hebt gedaan of tijd wilt besparen, kun je de ClickUp Smart Doelen Sjabloon om uw doelen efficiënt te bepalen.

Stroomlijn het stellen van teamdoelen met het gestructureerde kader van ClickUp SMART Goals Template

Deze aanpasbare sjabloon helpt u om complexe doelstellingen op te splitsen in kleinere, beter haalbare doelen. Het helpt je om Specifieke, Meetbare, Bereikbare, Relevante en Tijdgebonden doelstellingen te definiëren.

De SMART Goal Worksheet View geeft je een ruimte om te brainstormen en al je ideeën op te slaan, terwijl de Company Goals View je helpt om alle doelen waar je team aan werkt bij te houden. Deze sjabloon downloaden Zodra u de meest relevante doelen hebt gevonden om bij te houden in uw KPI-dashboard, maakt u ze aan in ClickUp.

💡Pro Tip: Teamdoelen stellen? Betrek teamleden bij het stellen van doelen om vroegtijdige buy-in te krijgen. ClickUp Whiteboards en mindmaps maken samenwerken en brainstormen eenvoudig.

ClickUp Doelen

Gebruik ClickUp Goals om uw doelen te bereiken met duidelijke tijdlijnen, meetbare doelen en automatische voortgangscontrole ClickUp Doelen laat u uw doelen en KPI's visueel en intuïtief maken en volgen.

Met ClickUp Goals kunt u:

 • Elementen zoals voortgangsbalken, cirkeldiagrammen en thermometers gebruiken om uw doelen en statistieken te visualiseren
 • Uw doelen koppelen aan taken, subtaken en checklists en hun status afzonderlijk volgen
 • Deel je doelen met je team en belanghebbenden en bekijk hun voortgang en afstemming
 • Pas uw KPI-dashboard aan met aangepaste velden, meerdere weergaven en integraties
 • Herinneringen en feedbackfuncties toevoegen voor regelmatige updates en beoordelingen van je KPI-dashboard

lees ook: Hoe_ *teamdoelen stellen* _effectief**_

2. Bepaal relevante meetgegevens

Nu u uw doelen hebt gesteld, moeten we bepalen welke meetgegevens u het beste kunnen helpen om uw vooruitgang te meten.

Uw doel kan bijvoorbeeld zijn om de omzet met een bepaald percentage te verhogen. In dat geval wil je statistieken bijhouden met betrekking tot leads, conversies, gemiddelde orderwaarde, winstmarges, enzovoort.

U kunt een custom dashboard aanmaken in ClickUp om deze statistieken bij te houden. De gegevens worden in realtime bijgewerkt, dus u hoeft zich nooit zorgen te maken over de relevantie van de informatie. Bovendien kunt u meerdere statistieken in één dashboard bijhouden, wat de analyse veel eenvoudiger maakt.

3. Stel de doelen in

Bepaal voor elke metriek die je eerder hebt geïdentificeerd specifieke (en realistische!) doelen waar je naar streeft. Bijvoorbeeld, voor de conversiemetriek zou je jezelf een doel kunnen stellen van 10% meer dan je huidige conversies.

Doelen helpen je om je voortgang naar het doel op elk moment te meten en houden je op koers.

Met ClickUp Goals kunt u vijf soorten doelen instellen voor elk doel:

 • Aantal: Een bereik van getallen waarvan u stijgingen of dalingen kunt bijhouden
 • Waar/Onwaar: Een binaire maatstaf om te weten of iets is bereikt of niet
 • Percentage: Een percentage dat je kunt gebruiken voor zaken als voltooiingspercentage enzovoort
 • Valuta: Een monetaire waarde waarmee u stijgingen of dalingen kunt bijhouden
 • Taak: Als u alleen de voltooiing van een taak, subtaak of lijst met taken wilt bijhouden

ClickUp Doelen

bereik uw doelstellingen met meetbare doelen en automatische voortgangsregistratie met ClickUp Goals_

💡Pro Tip: U kunt ook ClickUp Mijlpalen om de kritieke taken in je project te markeren en bij te houden.

Hier is een voorbeeld van hoe u doelen in het dashboard kunt instellen voor de KPI's van een klantenserviceteam.

Je wilt misschien statistieken bijhouden zoals:

 • Aantal afgehandelde cases
 • Gemiddelde CSAT-score
 • Gemiddelde responstijd
 • Aantal escalaties

Om deze weer te geven in het KPI dashboard, zou je Aantal widgets toevoegen om afgehandelde cases en escalaties op een continue basis te meten. Op dezelfde manier zou je een Time Tracking widget toevoegen voor het bijhouden van de reactietijden van de klantenservice en een Progress widget voor statistieken over gebruikersbetrokkenheid zoals CSAT.

4. Integreer uw gegevensbronnen

Gebruik ClickUp's integraties om het verzamelen van gegevens waar mogelijk te automatiseren, zoals het koppelen van klantondersteuningssoftware om de reactietijden automatisch bij te houden. ClickUp ondersteunt native integraties met verschillende apps, zoals Slack, Everhour, Front en Hubspot, en laat u via Zapier verbinding maken met honderden andere. U kunt ook aangepaste integraties bouwen met behulp van de ClickUp API.

Bovendien kan het dashboard gegevens integreren uit de verschillende andere functies van ClickUp (zoals ClickUp Taken en ClickUp Doelen), zodat u updates consistent kunt volgen.

5. Stel uw dashboard samen en pas het aan

Houd de lay-out van uw dashboard visueel aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk. Dit garandeert een soepele navigatie voor alle teamleden. Aarzel niet om verschillende lay-outs uit te proberen om de meest effectieve mix van esthetiek en functionaliteit te ontdekken. Je kunt ook verschillende dashboardsjablonen uitproberen tot je er een vindt die perfect bij je past.

Met ClickUp kun je je dashboard helemaal naar wens aanpassen. Naast 50+ widgets om uit te kiezen, zijn er nog een paar andere ClickUp functies die dit super eenvoudig voor je maken:

 • Aangepaste velden: Gebruik ClickUp's aangepaste velden om specifieke statistieken bij te houden die relevant zijn voor uw KPI's, zoals 'feedback van gebruikers geïmplementeerd' met een selectievakje of 'same-day case resolution' met een percentage
 • Aangepaste statussen: Maak uw eigen unieke taakstatus (en kleurcode) met Aangepaste taakstatussen van ClickUp. Hernoem of verwijder ze zelfs als uw workflows evolueren.

Aangepaste velden van ClickUp

relevante gegevens volgen met de aangepaste velden van ClickUp_

6. Volg de statistieken

Nu u uw doelen hebt ingesteld, is het tijd om de door u gekozen statistieken bij te houden. A KPI-software zoals ClickUp doet dit automatisch voor u, zodat uw dashboardgegevens bijgewerkt blijven.

KPI-dashboard

Customize uw ClickUp Dashboard voor de statistieken die u wilt zien, op de manier waarop u ze wilt zien ClickUp Taken helpt u bij het organiseren en bijhouden van taken met betrekking tot elk doel voor effectief beheer. De intuïtieve drag-and-drop interface vereenvoudigt het taakbeheer en biedt meerdere weergaven voor een uitgebreid overzicht van workflows.

Naast de dashboardweergave, ClickUpweergaven laat u ook uw gegevens op verschillende manieren visualiseren en bestuderen. Bijvoorbeeld de lijstweergave (geweldig voor een gedetailleerde uitsplitsing van elke taak), tijdlijn (als u taken op datum en duur wilt bekijken), werklastweergave, Gantt-diagram en meer.

ClickUp aangepaste weergaven

Organiseer taken met flexibele opties voor sorteren, filteren en groeperen in ClickUp Custom Views

💡Pro Tip: U kunt een taak aanmaken in ClickUp om u eraan te herinneren uw KPI statistieken regelmatig.

Of, nog beter, automatiseer deze taak door hem uit te besteden aan ClickUp Brein de geïntegreerde AI-assistent in ClickUp. U kunt het gegevens laten analyseren om statistieken bij te houden en geautomatiseerde voortgangsrapporten in te plannen en te verzenden.

U kunt ClickUp Brain vragen stellen en het doorzoekt elk dashboard in uw werkruimte om automatisch en snel de inzichten te genereren die u nodig hebt.

Zorg ervoor dat alle relevante teamleden toegang hebben tot het KPI-dashboard. Het delen van het dashboard bevordert de transparantie en zorgt ervoor dat iedereen op één lijn zit wat betreft de doelstellingen van de organisatie en hun rol in het bereiken ervan.

Bezorgd over de beveiliging? Hoeft niet - je kunt gebruikersrechten instellen om de toegang tot het dashboard te beperken tot bevoegde personen.

7. Analyseer de resultaten

Nadat u uw statistieken een tijdje hebt bijgehouden, analyseert u de gegevens om te zien of u op de goede weg bent om uw doelen te bereiken. Zo niet, dan kunt u snel een beslissing nemen over de volgende stappen.

Met ClickUp kunt u snel van een breed overzicht naar verfijnde inzichten gaan met behulp van filters en drill-down functies in het dashboard.

ClickUp's Ganttgrafiekweergave

volg voortgang, mijlpalen en afhankelijkheden met uw team via de ClickUp Gantt Chart-weergave_ Gantt-diagrammen in ClickUp zijn een andere uitstekende manier om een overzicht te krijgen van al uw projecttaken en statistieken en te zien waar u een inhaalslag moet maken. U kunt de drag-and-drop functionaliteit gebruiken om tijdlijnen waar nodig aan te passen. Ze helpen u ook bij het identificeren van taakafhankelijkheden die u ophouden en bij het vinden van vrije tijd die mogelijk beschikbaar is.

💡Pro Tip: Stel ClickUp Brain een vraag en het doorzoekt elk Dashboard in uw Workspace om u direct antwoorden te geven. Bedenk nu hoe u de bespaarde tijd gaat gebruiken 🙌

8. Vooruitgang evalueren

Naast het bijhouden en analyseren van individuele statistieken, is het ook essentieel om regelmatig te pauzeren en te evalueren hoe je het over het algemeen doet. Deze check-ins helpen je om bereikte mijlpalen te bekijken en verbeterpunten te identificeren.

💡Pro Tip: Maak wekelijkse of tweewekelijkse beoordelingen met behulp van ClickUp's kalender om de voortgang op KPI's te beoordelen en indien nodig taken en strategieën aan te passen. ClickUp's bordweergave groepeert taken op status om u te helpen snel de voortgang te volgen en aanpassingen te maken. De visuele aard van het Kanban-bord maakt het gemakkelijk om doelstellingen te volgen en te beheren, zodat u uw focus en middelen kunt verschuiven naar waar ze het meest nodig zijn.

ClickUp's bordweergave

Bekijk de status van uw taken in één oogopslag en verplaats voltooide taken snel naar de volgende fase met ClickUp's Board View

Na een evaluatie kunt u besluiten om uw doelen of tijdlijnen aan te passen of zelfs uw strategie te wijzigen. Gezien hoe dynamisch onze werkomgeving vaak is, helpen dergelijke evaluaties teams om voeling te houden met veranderingen en wendbaar te blijven.

💡Pro Tip: Verzamel tijdens het gebruik van het KPI-dashboard feedback van je team over de effectiviteit en bruikbaarheid ervan. Zoek voortdurend naar manieren om het KPI dashboard van uw organisatie te verbeteren.

Regelmatig geplande reviews zorgen ervoor dat het dashboard blijft voldoen aan uw behoeften en helpen u om prestaties te vieren om het moreel te verhogen.

Het ClickUp KPI-sjabloon gebruiken

Dit was het proces voor het maken van dashboards in een notendop. Als u geen tijd wilt besteden aan het maken van uw eigen dashboards, kunt u ook de ClickUp KPI-sjabloon om snel succescijfers voor u en uw team op te stellen en bij te houden.

Key performance indicators volgen en visualiseren met het ClickUp KPI-sjabloon

Dit KPI-dashboard sjabloon helpt u:

 • Duidelijkheid te krijgen over de voortgang van je team ten opzichte van doelen
 • Ervoor zorgen dat teams en individuen op één lijn zitten rond de doelstellingen
 • Prestaties in de loop van de tijd volgen met gemakkelijk leesbare visuals

Na het importeren van de KPI dashboard sjabloon, neem je de tijd om het aan te passen aan de specifieke doelstellingen en belangrijkste resultaten van je organisatie. Je kunt aangepaste statussen (Voltooid, Niet op schema, Op schema, Niet gestart en Risico) en aangepaste velden (Voortgang, Afdeling, Doelwaarde, Werkelijke waarde, KPI, enz. Het helpt je ook om KPI's beter te volgen met native tijdregistratie, tags en automatisering.

Terwijl leiders de Samenvattende weergave kunnen gebruiken om een overzicht te krijgen van alle KPI's en hoe ze zich ontwikkelen, kunnen afdelingsmanagers de voortgang van individuele afdelingen volgen met de Departementale OKR-weergave. Daarnaast kan de Progress View een diepgaande evaluatie van elke individuele KPI weergeven, terwijl de Timeline View zeer geschikt is voor het bijhouden van mijlpalen en deadlines. Deze sjabloon downloaden

KPI Dashboard Voorbeelden

Laten we snel een paar KPI dashboard voorbeelden bekijken om te zien hoe ze kunnen worden gebruikt voor verschillende statistieken en functies.

ClickUp Marketing Campagnes Dashboard

creëer een overzicht van uw marketingactiviteiten met het ClickUp Marketing Campaigns dashboard_

Met de ClickUp Marketingcampagnes Dashboard kunnen teams in één keer een overzicht krijgen van hun belangrijkste marketinginitiatieven.

Laten we eens kijken naar het geval van een socialemediamarketingcampagne waarin u doelen hebt geïdentificeerd zoals het vergroten van bereik, betrokkenheid en volgers.

Om de prestaties van de campagne te volgen, kunt u een marketing KPI-dashboard maken om statistieken bij te houden zoals:

 • Impressies per week en maand
 • Likes per week en maand
 • Likes en shares per kanaal
 • Volgersaantallen per week, enz.

Overzichtsdashboard van ClickUp Verkoop

Een gedeeld Sales Overview Dashboard zorgt ervoor dat je team altijd op dezelfde pagina zit

Je kunt een Dashboard met verkoopoverzicht in ClickUp om uw verkoopteam te helpen de belangrijkste statistieken van uw bedrijf bij te houden.

U kunt bijvoorbeeld verschillende widgets gebruiken om een visuele weergave te maken van:

 • Bruto- en nettoverkoop per maand
 • Groei van de verkoop per regio
 • Verkoopgegevens per kanaal
 • Sluitingspercentage per maand
 • Totaal conversiepercentage
 • Verkopen per categorie of producttype, enz.

Het bijhouden van deze kritieke statistieken helpt salesmanagers bovenop de verkoopcijfers te blijven zitten, datagestuurde beslissingen te nemen en iedereen op één lijn te houden over de weg voorwaarts.

Met ClickUp heeft elke verkoper zijn eigen aangepaste dashboard. Ze kunnen zo veel belangrijke informatie zien over de voortgang van hun klantprojecten en de impact op de omzet die ze voorheen niet konden zien.

Charles Frey, procesmanager bij QubicaAMF

ClickUp Persoonlijk Productiviteitsdashboard

Creëer een Persoonlijk Productiviteitsdashboard in ClickUp om uw eigen werk bij te houden

Dashboards zijn niet alleen bedoeld om de voortgang van een team bij te houden. U kunt ook een KPI-dashboard gebruiken om uw eigen prestaties te meten.

Maak uw dashboard ClickUp Persoonlijk Productiviteit Dashboard op uw manier: voeg de widgets en gegevens toe die voor u het belangrijkst zijn. Bijvoorbeeld, een medewerker van de klantenservice wil misschien specifieke statistieken bijhouden zoals:

 • Het totale aantal zaken dat aan hen is toegewezen
 • Taken die momenteel bij hen openstaan
 • Taken die ze gedurende de week hebben afgesloten
 • Hun gemiddelde afhandeltijd voor elke taak
 • De waardering voor feedback van de klant

Dit is een geweldige manier voor iedereen om te zien waar ze hun tijd aan besteden en of dit in lijn is met hun doelen. Als dat niet het geval is, kunnen ze snel corrigeren en opnieuw prioriteiten stellen om weer op het goede spoor te komen.

Hoe KPI Dashboards gebruiken om slimmer te werken

Het implementeren van een KPI-dashboard dat de belangrijkste meetgegevens bijhoudt, kan de algehele prestaties van de organisatie verbeteren. Door KPI-dashboards strategisch in te zetten, kunnen teams slimmer werken en ervoor zorgen dat elke inspanning direct bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie.

Hier zijn de belangrijkste voordelen van het effectief gebruiken van een KPI-dashboard:

1. Verbeter de communicatie van strategische doelen

Organisatie- en teamdoelen vereisen vaak coördinatie tussen verschillende teams. Zonder een uniform platform voor het presenteren van doelen en prestatiecijfers loopt u het risico op miscommunicatie en de vorming van datasilo's.

Een KPI-dashboard verduidelijkt individuele en teamprestaties en vooruitgang naar doelen in een gemakkelijk te begrijpen formaat. Deze zichtbaarheid helpt je teamleden hun bijdrage aan de grotere organisatiedoelen te zien; deze context motiveert hen en stimuleert prestaties.

Bovendien bevatten veel dashboardplatforms samenwerkingstools, waardoor externe productiviteitstoepassingen minder nodig zijn en je dagelijkse werk eenvoudiger wordt.

2. Activiteiten eenvoudig volgen

Intelligente dashboardsoftware met real-time taken bijhouden zorgt ervoor dat die wekelijkse updatevergaderingen tot het verleden behoren.

Dashboards zoals die van ClickUp worden in realtime bijgewerkt zodat u op elk moment kunt zien hoeveel werk er is voltooid. U hoeft geen werk meer bij te houden in een dozijn spreadsheets of te wachten tot verschillende teams u hun gegevens sturen, zodat u deze kunt samenvoegen in één overzicht!

Om je gegevens optimaal te benutten, kies je een dashboardoplossing die naadloos in je bestaande workflow past. Dit kan betekenen dat je een compatibele app kiest die integreert met je primaire gegevensbronnen of dat je kiest voor een uitgebreid platform dat gedetailleerde KPI-rapportages, datavisualisaties en geautomatiseerde workflows biedt.

3. Creëer mogelijkheden voor gamificatie

Naast gegevensanalyse kunnen KPI-dashboards leuke elementen introduceren in de workflow, waardoor uw medewerkers betrokken raken door middel van gamification.

A TalentLMS onderzoek gaf aan dat gamification de productiviteit en het geluk op de werkplek aanzienlijk kan verhogen, waarbij 89% van de werknemers zich productiever voelt en 88% meer geluk ervaart.

Een KPI-dashboard kan u helpen bij het opzetten van een beloningssysteem op basis van het bereiken van specifieke zakelijke mijlpalen en doelen. Je kunt ook puntensystemen, leaderboards en andere competitieve elementen opnemen om een gezonde competitie te creëren, zolang dit de samenwerking niet ondermijnt.

4. Bevorder beter teamwerk en verantwoording

KPI-dashboards pakken veelvoorkomende uitdagingen op het gebied van teamwerk aan, zoals onduidelijke taken, knelpunten in de communicatie en een gebrek aan zicht op de bredere organisatiedoelen.

Door je KPI's naast gerelateerde doelen weer te geven, verduidelijken dashboards individuele verantwoordelijkheden, verminderen ze verwarring en identificeren ze snel inefficiënties. Ze zorgen ook voor transparantie en bouwen vertrouwen op binnen uw organisatie.

Als je teamleden elkaars taken kunnen zien, stimuleert dit bovendien het delen van kennis en wederzijdse ondersteuning, waardoor teamwerk en verantwoordelijkheid verder worden verbeterd.

Bouw een eersteklas KPI Dashboard met ClickUp

KPI's helpen teams om hun dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse doelen en prestaties te verduidelijken en erop te focussen. Ze helpen individuen ook om te zien hoe hun inspanningen het team beïnvloeden. Omgekeerd brengen ze ook initiatieven en acties aan het licht die de bedrijfsdoelen niet ondersteunen en een lagere prioriteit zouden moeten krijgen.

KPI's die effectief zijn voor het ene team of zelfs voor de ene organisatie, zijn misschien niet geschikt voor een ander team of een andere organisatie. Daarom raden we aan om je prioriteiten te bepalen en geschikte KPI's te selecteren om de voortgang te meten.

Het gebruik van goed ontworpen KPI-software kan dit proces vereenvoudigen, veel giswerk elimineren en de voortgang naar doelstellingen versnellen.

ClickUp is een van de meest gebruiksvriendelijke en kosteneffectieve oplossingen voor het maken van hoogwaardige KPI-dashboards. Het upgradet uw rapportagemogelijkheden met real-time gegevens wanneer dat nodig is, zodat u niet langer achter gegevens aan hoeft te jagen en strategisch aan de slag kunt. Aanmelden bij ClickUp om het Dashboard vandaag nog uit te proberen!