Hoe een burn-out bij een uitzendbureau voorkomen (met 5 strategieën)
Agentschappen

Hoe een burn-out bij een uitzendbureau voorkomen (met 5 strategieën)

Volgens Gallup één op de vier werknemers heeft vaak last van een burn-out. Naarmate de concurrentie heviger wordt en nieuwe trends sneller dan ooit opkomen, wordt het overweldigend om de trends voor te blijven. Een langdurige staat van overweldiging of stress leidt tot een burn-out.

Laten we eens in detail kijken naar burn-out bij uitzendbureaus: de symptomen, oorzaken, de impact op bedrijven en strategieën om het te voorkomen.

**Wat is burn-out?

Burn-out bij een uitzendbureau is onrust die het functioneren van je werknemers op drie niveaus verstoort: mentaal, fysiek en emotioneel.

Het treedt op wanneer medewerkers in een snelle bureauomgeving, zoals reclame, marketing of PR, extreme mentale en fysieke uitputting ervaren als gevolg van chronische werkstress. Dit gebeurt wanneer de eisen om strakke deadlines te halen en de lange werkdagen elkaar kruisen, wat resulteert in een gevoel van overweldigd en uitgeput zijn.

**Hoe beïnvloedt burn-out bij een bureau bedrijven?

Bij een burn-out van het uitzendbureau ervaren je managers en medewerkers chronische stress die hun vermogen om de dagelijkse taken op je werkplek uit te voeren, aantast.

Enkele veelvoorkomende manieren waarop een burn-out bij een uitzendbureau invloed kan hebben op uw bedrijf zijn:

 • Gedaalde productiviteit: Creatief denken is de hoeksteen van een marketingbureau. Burn-out schakelt het vermogen van je werknemers om creatief te denken uit. Het zorgt ervoor dat je medewerkers hun focus verliezen en sneller fouten maken, waardoor de kwaliteit van hun werk en output afneemt. Een verminderde productiviteit heeft gevolgen voor de winst van je bureau
 • Verhoogd ziekteverzuim: Burn-out maakt je werknemers meer uitgeput dan normaal. Ze voelen zich verward en zijn vatbaarder voor hoofdpijn, depressie en stressgerelateerde aandoeningen. Als werknemers zich niet lekker voelen, zijn ze geneigd om ziekmeldingen op te nemen, waardoor het ziekteverzuim op uw werk toeneemt
 • Weinig werknemers behouden: Als je werknemers zich opgebrand voelen, neemt hun gevoel van voldoening in hun werk af, waardoor ze eerder geneigd zijn om je organisatie te verlaten en naar andere organisaties te migreren. Deze migratie gaat gepaard met een verlies aan kennis en expertise van je werknemers. Een groter personeelsverloop zorgt ervoor dat je bureau enorme kosten moet maken voor werving, inwerken en opleiding
 • Schade aan de bedrijfscultuur: Negatieve emoties zijn een broedplaats voor giftigheid. Burn-out zorgt ervoor dat uw werknemers een reeks negatieve emoties voelen, waaronder woede en frustratie. Ze veroorzaken gevoelens van onthechting en desinteresse in het werk. Als deze gevoelens en emoties ongecontroleerd blijven, kunnen ze een giftige werkomgeving creëren en schade toebrengen aan de cultuur van je bedrijf
 • Aangetaste klantenservice: Burn-out vermindert de motivatie van uw werknemers om te reageren op vragen van klanten en om te voldoen aan de verwachtingen van de klant. Vertraagde reacties en slechte communicatie leiden vaak tot misverstanden tussen uw werknemers en klanten, wat een negatieve invloed heeft op de relatie tussen uw klanten en uw bedrijf

Burn-out kan een langdurige impact hebben - van de productiviteit van je team tot je eigen effectiviteit als eigenaar van een marketingbureau. Je kunt moeite hebben om je zakelijke doelen te halen, je visie op het bedrijf uit het oog verliezen en beloften aan klanten niet nakomen. Een burn-out kan je geloofwaardigheid aantasten en het vertrouwen van huidige en nieuwe klanten schaden. Dit kan leiden tot verlies van zakelijke contracten en ontevreden klanten.

Onderzoekers hebben een waargenomen gebrek aan controle, gebrek aan erkenning, slechte relaties, oneerlijkheid en waarden die niet op elkaar zijn afgestemd geïdentificeerd als andere zaken die burn-out veroorzaken. Overwerk ligt voor de hand, maar op dit moment hebben slechte relaties een enorme impact. 74% van de mensen die we hebben ondervraagd, zegt dat ze het eenzaamst zijn dat ze ooit zijn geweest. Eén op de vijf millennials zegt geen vrienden te hebben. Werkdruk maakt er deel van uit, maar we meten burn-out via uitputting, betrokkenheid en cynisme - het idee dat er nooit iets zal veranderen.

Jennifer Moss, auteur van De burn-out epidemie

**Hoe herken je een burn-out bij een bureau?

Om een burn-out bij een bureau te herkennen, moet je de symptomen en factoren die het veroorzaken identificeren.

Factoren die een burn-out bij een uitzendbureau veroorzaken

Verschillende factoren kunnen ervoor zorgen dat jij en je medewerkers last krijgen van een burn-out. Enkele van de meest voorkomende oorzaken zijn:

 • Zware werkdruk: Van reclame- en marketingbureaus wordt voortdurend verwacht dat ze werk van hoge kwaliteit leveren. Als gevolg daarvan hebben managers en medewerkers van bureaus meer werk op hun bord dat ze in een beperkte hoeveelheid tijd kunnen afmaken. Het constant najagen van deadlines zonder ruimte voor voldoende vrije tijd zorgt ervoor dat medewerkers zich gestrest, overwerkt en ellendig voelen
 • Gebrek aan controle: Als uw werknemers het gevoel hebben dat ze worden gecontroleerd of gemicromanaged door deleiders in uw organisatiekan onzekerheid en besluiteloosheid optreden. Je medewerkers kunnen zich onzeker voelen over hun vermogen om efficiënt te werken en het moeilijk vinden om beslissingen te nemen over de activiteiten voor een campagne. Langdurige onzekerheid en problemen met het nemen van beslissingen maken de weg vrij voor een burn-out
 • Steeds veranderende wensen van klanten: In de marketing- en reclame-industrie vinden elke dag innovaties en upgrades plaats, waardoor sommige klanten hun wensen voor een artikel of campagne voortdurend veranderen. Inspelen op de dubbelzinnige, steeds veranderende prioriteiten van klanten zorgt ervoor dat werknemers het gevoel hebben dat ze de eindstreep nog lang niet hebben gehaald. Het gevoel dat het werk nooit af komt, verlaagt het moreel en zorgt voor frustratie, wat uiteindelijk resulteert in een burn-out bij werknemers
 • Overeengekomen waarden: Als je werknemer iets waardeert wat je bedrijf niet waardeert, heeft dit een negatieve invloed op de motivatie van je werknemer. Werken bij een bureau waar de waarden niet op elkaar zijn afgestemd en de motivatie afneemt, vergroot de kans op een burn-out
 • Toxische werkomgeving: Een werkomgeving die geen prioriteit geeft aan duidelijke communicatie en het snel oplossen van conflicten wordt een voedingsbodem voor miscommunicatie en wanbeheer. Werken in zo'n sfeer creëert wrok en toxiciteit, wat snel leidt tot een burn-out
 • Onrealistische verwachtingen: Klanten aannemen die onrealistische verwachtingen hebben en je medewerkers laten werken om daaraan te voldoen, verslijt hun bandbreedte. In dergelijke gevallen creëert het niet managen van de verwachtingen van klanten de ruimte voor een burn-out van medewerkers
 • Onvoldoende middelen en ondersteuning: Werken aan taken met onvoldoende middelen, zoals het proberen uit te voeren en beheren van een grootschalige campagne met een beperkt budget, vormt een grote uitdaging en verhoogt het risico opangst op de werkplek. Op dezelfde manier creëert het toewijzen van taken aan werknemers die buiten hun vaardigheden vallen, zonder daarbij ondersteuning te bieden, een gevoel van angst en ontoereikendheid dat, als het niet wordt aangepakt, resulteert in een burn-out van de werknemer
 • Productiviteit koppelen aan eigenwaarde: Werknemers die productiviteit alleen associëren met het inloggen van een bepaald aantal uren, lopen het risico dat hun mentale gezondheid wordt aangetast wanneer de situaties stressvol zijn of de deadlines strak zijn. Productiviteit moet ook rekening houden met de geleverde inspanningen en de kwaliteit van het geproduceerde werk. Wanneer je minder 'productief' bent dan je zou verwachten, wordt je eigenwaarde aangetast. Een laag gevoel van eigenwaarde creëert ruimte voor een burn-out

5 strategieën om een burn-out bij een bureau te voorkomen

Nu weet je hoe een burn-out bij een uitzendbureau eruitziet. Maar hoe voorkom je dit? Je kunt je werknemers gelukkig houden en hun productiviteit verbeteren met de juiste managementstrategieën. Hier zijn vijf strategieën waarmee je een burn-out bij een uitzendbureau kunt voorkomen:

1. Gebruik workflowautomatisering

Aangepaste automatisering in ClickUp

routinetaken automatiseren met ClickUp Automations_

Workflow automatisering houdt in dat u de repetitieve, saaie taken in de workflow automatiseert, zodat u meer tijd overhoudt voor andere relevante taken. Met behulp van de Automations-functie in ClickUp kunt u het volgende automatiseren:

 • Het wijzigen van statussen, waaronder In Progress, Review, Accepted en meer. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld een taak indient, zal de status automatisch veranderen van In Progress naar Review
 • Toegewezen personen wijzigen. Wanneer een teamlid bijvoorbeeld een taak indient, verandert de toewijzing automatisch van teamlid naar teamleider
 • Kleurcodering en het plaatsen van opmerkingen op basis van veranderingen in prioriteit, zoals Dringend, Hoog, Laag, enz. Wanneer de prioriteitsstatus bijvoorbeeld verandert in Dringend, zal deze functie het teamlid onmiddellijk informeren met een opmerking
 • Taken verplaatsen naar de juiste locaties, zoals lijsten en mappen
 • E-mails sturen naar klanten tijdens het inwerkproces
 • Via e-mail enquêtes versturen om de mening en feedback van klanten over een product of campagne te weten te komen

2. Koester een positieve werkcultuur die prioriteit geeft aan duidelijke communicatie

Overbrug de communicatiekloof en bevorder samenwerking met de ClickUp Interne Communicatie Strategie en Actieplan Sjabloon

Om een positieve werkcultuur te bevorderen, moeten werknemers een sterke band met elkaar hebben. Een cruciaal aspect bij het opbouwen van deze band is effectieve communicatie.

Helaas kan communicatie op veel werkplekken worden belemmerd door tijdrovende taken. Hulpmiddelen zoals ClickUp's sjabloon voor interne communicatiestrategie opent de ruimte voor teamwerk, waardoor werknemers kunnen samenwerken en ideeën kunnen uitwisselen. Wanneer werknemers efficiënt samenwerken, worden zelfs lastige en uitdagende taken gemakkelijker te beheren. Deze sjabloon downloaden Praat af en toe met uw werknemers. Werk aan het creëren van een ruimte waarin medewerkers zich gehoord voelen. Erken het bestaan van burn-out en ga erover in gesprek.

Bied uw organisatie een platform om openlijk te communiceren met de ClickUp Employee Feedback template

Vraag uw werknemers bovendien om feedback over de huidige werkcultuur met behulp van tools zoals de ClickUp Employee Feedback-sjabloon . Deze sjabloon geeft u inzicht in wat werknemers het belangrijkst vinden en wat hun ideale werkomgeving is. Hoewel u misschien niet aan elke behoefte en eis kunt voldoen, is het belangrijk om een open dialoog te voeren over de verwachtingen van zowel werknemers als het bedrijf leiding van de organisatie . Deze sjabloon downloaden Het erkennen en waarderen van consistente uitmuntendheid is essentieel voor het cultiveren van een positieve werkcultuur. Het is van vitaal belang om werknemers die verwachtingen overtreffen te erkennen en te stimuleren, omdat dit hun geest stimuleert en hen aanmoedigt om buitengewone prestaties te blijven leveren.

Bovendien houdt het stimuleren van een positieve werkomgeving in dat diversiteit wordt gewaardeerd en dat mensen met verschillende achtergronden zich geaccepteerd en geïntegreerd voelen. Wanneer mensen elkaars unieke kwaliteiten omarmen en ondersteunen, ontstaat er een gezonde sfeer die de productiviteit op de werkplek verhoogt.

3. Zorg voor een gezonde balans tussen werk en privé

Het bevorderen van een gezonde balans tussen werk en privé in je leven en bij je bureau is de sleutel tot het voorkomen van een burn-out. Om een gezonde balans tussen werk en privé te bevorderen, is het belangrijk om:

 • Neem gedurende de dag korte pauzes. Wijs tijd toe aan elke taak en neem een pauze na het voltooien ervan. Gebruik deze pauzes om te lunchen, met collega's te praten, een wandeling te maken, enz. Pauzes maken je geest vrij van werkgerelateerde stress en zorgen ervoor dat je je beter kunt concentreren als je weer aan het werk gaat
 • Gebruik je vakantieverlof om thuis te ontspannen of op vakantie te gaan. Vakantie helpt je om je los te koppelen van je werk, op te laden en met een frisse blik weer aan het werk te gaan
 • Schakel werkgerelateerde correspondentie uit tijdens het weekend. Doe in plaats daarvan aan hobby's zoals wandelen, een boek lezen, een landschap tekenen, bakken, dansles nemen of pottenbakken. Doe dingen die je helpen ontstressen en ontspannen
 • Sluit je werk elke dag af op een vaste tijd. Dit voorkomt dat het werk overslaat naar je privéleven en helpt je om een slechte balans tussen werk en privé te vermijden
 • Doe mee aan vrijwilligerswerk zoals sociale dienstverlening om iets terug te doen voor je gemeenschap. Hierdoor ben je betrokken bij iets anders dan je werk en voel je je goed over jezelf
 • Stel grenzen om te voorkomen dat je te veel cliënten bedient. Bespreek voordat je besluit om cliënten aan te nemen de grenzen en werkwijze van je organisatie. Dit zal helpen om vanaf het begin een gezonde relatie tussen klant en bureau te ontwikkelen

Pro Tip: Houd je tijd gemakkelijk bij met behulp van ClickUp's tijdregistratie functie . Hierdoor krijgt u meer inzicht in taken waar u uiteindelijk extra tijd aan besteedt en kunt u dienovereenkomstig grenzen stellen. U kunt uw tijd vanaf elk apparaat bijhouden, schattingen instellen en bewerken, tijdlabels en notities toevoegen en in één oogopslag of gedetailleerde rapporten van uw tijdinvoer bekijken.

4. Bevorder het gebruik van technieken voor tijd- en stressmanagement

Als marketeer moet u op veel dingen letten. Als u in verschillende richtingen wordt getrokken, glipt de tijd weg. Uw tijd goed beheren is de sleutel tot het op tijd afronden van verschillende taken.

Gebruik ClickUp's Tijdmanagement Schema Sjabloon zal u helpen uw tijd beter te beheren. Het zal u helpen vooruit te plannen, tijd bijhouden en haalbare doelen en deadlines stellen.

Visualiseer, organiseer en beheer uw werkschema met ClickUp's Time Management Schedule Template

Niet alle taken zijn even belangrijk. Het is belangrijk om taken te prioriteren op basis van hun urgentie. Effectief tijdbeheer houdt in dat je identificeert welke taken snel moeten worden voltooid en dat je complexe taken opsplitst in kleinere, beter beheersbare subtaken. Deze sjabloon downloaden Door je tijd op deze manier te beheren, krijg je meer gedaan in dezelfde aantal uren dat je werkt per dag.

Naast timemanagementtechnieken helpen stressmanagementtechnieken om een burn-out in de uitzendwereld te voorkomen. Deze technieken omvatten:

 • Meditatie: Probeer meditatietechnieken zoals progressieve spierontspanning om meer mindfulness in je routine in te bouwen. Meditatie zorgt voor heldere gedachten en heeft een kalmerend effect op het hele lichaam
 • Diep ademhalen: Diep ademhalen kalmeert je fysiek en mentaal. Je kunt technieken als box breathing of 4-7-8 ademhaling gebruiken voor een snelle reset tijdens een stressvolle dag
 • Regelmatig bewegen: Lichaamsbeweging stimuleert de afgifte van gelukshormonen. Neem de tijd om minstens een paar minuten per dag aan lichaamsbeweging te doen, zoals hardlopen, zwemmen, yoga, enz
 • Ruim je bureau op: Als je bureau rommelig is, zal het verminderen van de hoeveelheid visuele rommel, zoals onnodige voorwerpen, helpen om stress te verminderen
 • Voedzaam eten: Stress kan sommige mensen meer doen verlangen naar fastfood. Als je deze drang overwint en voedingsrijk voedsel kiest, kun je het stressniveau zelfs verlagen
 • Visualisatie gebruiken: Stel je een leuke herinnering uit je verleden voor. Door dit moment te visualiseren, kun je die positieve emoties terughalen en eventuele stress of angst verminderen.
 • Contact maken met anderen: Mensen zijn sociale wezens. Contact maken met vrienden en familie zal je helpen ontspannen en ontstressen

Dynamisch werken is een andere manier om een beter evenwicht tussen werk en privéleven voor uw werknemers mogelijk te maken . Als het goed past in uw bedrijfsmodel, kunt u mensen toestaan thuis te werken, hun werktijden aan te passen of in te korten op een manier die het beste bij hun leven past. Dit betekent bijvoorbeeld dat je zorgmedewerkers toestaat thuis te werken.
Wereldwijde bankgroep Barclays heeft dit beleid in 2015 getest. In 2017 identificeerde 57% van de werknemers zich als dynamische werknemers en hun betrokkenheidsscore lag een stuk hoger dan die van collega's die niet deelnamen aan het initiatief (ongeveer 5% hoger).

5. Project- en werkdrukbeheer verbeteren

Om een burn-out te voorkomen, moet je investeren in beter projectmanagement en een betere werkverdeling. Om deze processen te optimaliseren is het belangrijk om:

Werken aan capaciteitsplanning

Capaciteitsplanning agentschap verwijst naar het strategische proces van het in evenwicht brengen van de beschikbare middelen om aan de eisen van het project te voldoen. Voordat je resources toewijst, kun je het beste een resource assessment uitvoeren. Als je weet welke medewerkers op dit moment een lage werkbelasting hebben, kun je de taken zo over de medewerkers verdelen dat ze niet overbelast raken en op de lange termijn een burn-out van medewerkers wordt voorkomen.

Gebruik projectmanagementsoftware voor marketingbureaus

U kunt het beste speciale projectmanagementsoftware gebruiken om uw marketingbureau .

ClickUp kan een krachtcentrale zijn voor projectbeheer voor uw bureau door u te helpen bij het creëren, toewijzen, volgen en controleren van meerdere projecten en campagnes zonder een slag te missen.

ClickUp's sjabloon voor projectbeheer

projecten effectief beheren met aangepaste, kant-en-klare projectbeschrijvingen, hoofdlijnen en taken_

U kunt eenvoudig verschillende projecten en taken organiseren en afhandelen met behulp van het hiërarchische kader van de tool. Functies zoals ClickUp Werkruimten en ClickUp Ruimtes kan u helpen om uw werk effectief te categoriseren en te beheren.

Met realtime dashboards en ClickUp overzichten zoals Board en Calendar, kunnen teams eenvoudig hun werklast visualiseren, deadlines bijhouden en de nodige aanpassingen doen om op schema te blijven.

Dat is nog niet alles. ClickUp kan u ook helpen: :

 • Een projectbriefing genereren die de doelen, rollen en verantwoordelijkheden schetst die nodig zijn voor uw project metClickUp BreinclickUp's AI-assistent
 • Splits het hele project op in compacte, beheersbare taken metClickUp Taken Analyseer destructuur van het marketingbureau voordat u beslist aan welke leden u de taken toewijst en deadlines vaststelt met de Single ofFunctie Meerdere Toegewezenen in ClickUp Bied teamleden een ruimte om te chatten, brainstormen en discussiëren met behulp vanClickUp Whiteboards Organiseer taken in aangepaste statussen voordat u de voortgang van taken bijhoudt, samen met hun respectievelijke deadlines, met behulp vanClickUp Taakstatussen Stel voorwaarden en afhankelijkheden in om de statusworkflow te automatiseren met ClickUp Automations
 • Bewaak en evalueer de voortgang van taken en houd uw klanten op de hoogte van de voortgang metClickUp Dashboards

Beheer alles van onboarding tot projectoplevering met de ClickUp Agency Management Template

Pro Tip: Beheer al uw projectmanagementbehoeften op één plek met de ClickUp sjabloon voor agentschapsbeheer . Deze ultieme sjabloon helpt u bij het beheren van de onboarding van klanten, projectschetsen, resources, toewijzing van taken, samenwerking, feedback, revisies en projectoplevering. Deze sjabloon downloaden

Burnout voorkomen met ClickUp

Burn-out bij een agentschap is een veelvoorkomend verschijnsel geworden. Het heeft invloed op het welzijn van uw medewerkers en uw bureau en verstoort de productiviteit en uw bedrijfsresultaten. Als u echter de bovenstaande strategieën volgt, kunt u een burn-out bestrijden en voorkomen.

Het gebruik van ClickUp in je strategie kan burn-out helpen voorkomen. Dankzij de uitgebreide aanpasbare sjablonen voor marketingbureaus kunt u effectief omgaan met het scannen van projecten, het beheren van projecttijden, resources, werklast, oplevering en feedback en revisies van klanten, allemaal in één enkel platform.

Als een van de beste software voor agentschapsbeheer clickUp biedt AI-gestuurde oplossingen voor projectbeheer en samenwerking, waardoor het de tool bij uitstek is voor marketingbureaus.

Krijg meer gedaan en bespaar meer tijd door u gratis aan te melden bij ClickUp vandaag nog!