13 Gratis sjablonen voor risicobeoordeling in Excel & ClickUp
Sjablonen

13 Gratis sjablonen voor risicobeoordeling in Excel & ClickUp

Tools voor risicobeoordeling besparen projectmanagers tijd en middelen door potentiële risico's te verduidelijken voordat het team aan het werk gaat.

Onderzoek toont aan dat meer dan 60% van de projecten worden vaak overschreden, komen te laat of leveren niet op volgens de specificaties. Door gebruik te maken van effectieve strategieën voor risicobeoordeling ben je beter voorbereid op het prioriteren van bedreigingen en onderbrekingen voor je project. En als gevolg daarvan zal het algehele succespercentage van het project verbeteren.

We hebben een lijst samengesteld met 13 gratis sjablonen voor risicobeoordeling en voorbeelden van use cases die passen bij jouw behoeften project of programma past . Of je nu de veiligheidsrisico's van potentiële apparatuur moet aanpakken of een risicoclassificatiedocument moet delen met teams en belanghebbenden, wij hebben alles voor je!

Wat is een sjabloon voor risicobeoordeling?

A sjabloon voor risicobeoordeling is een hulpmiddel om risico's vroegtijdig te beoordelen en een actieplan . Afhankelijk van uw bedrijfstype omvat een algemene risicobeoordeling:

 • Risico-identificatie
 • Impactgebied
 • Waarschijnlijkheid
 • Mate van impact
 • Matigingsplannen

Dit type beoordelingssjabloon splitst risico's op in verschillende fasen, waarbij vaak tabellen met tussenruimtes worden gebruikt voor het documenteren van geïdentificeerde bedreigingen en welke partijen risico lopen. Risicosjablonen bevatten ook een hulpmiddel om de waarschijnlijkheid en ernst van risico's te beoordelen.

13 Gratis sjablonen voor risicobeoordeling en -analyse

1. ClickUp sjabloon voor risicobeoordeling

Gebruik de ClickUp Whiteboard Sjabloon voor risicobeoordeling om uw plan voor het beperken van projectrisico's te visualiseren

De ClickUp Whiteboard Sjabloon voor risicobeoordeling creëert een visuele dimensie voor uw risicobeoordelingsproces. Het helpt bij het beoordelen en categoriseren van risico's en inspireert uw team om inzichten te delen en samen te werken in een aantrekkelijke en visuele vorm.

Met deze sjabloon kunt u:

 • Risicocategorieën en potentiële gevolgen evalueren
 • Gegevens analyseren om potentiële probleemgebieden te identificeren
 • Preventieve maatregelen bepalen om blootstelling aan risico's te verminderen

Met functies waarmee je kunt tekenen, schrijven en plaknotities kunt toevoegen, is deze sjabloon voor risicomanagement perfect om de risico's van je project te evalueren. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Risicoanalyse Sjabloon

Gebruik een visuele benadering van risicobeheer met de ClickUp Whiteboard Sjabloon voor risicoanalyse

Soms is een visuele benadering van je risicomanagementplan effectiever voor projectteams. Als u dat aanspreekt, is de ClickUp Whiteboard Sjabloon voor risicoanalyse is perfect!

Werk in realtime samen terwijl u potentiële valkuilen identificeert, zoals beperkte middelen in je aankomende project en oplossingen brainstormen . Koppel moeiteloos taken, documenten, afbeeldingen en andere bestanden aan deze sjabloon en voorzie uw team van de context die nodig is om snel van idee tot uitvoering te komen.

Met deze sjabloon kunt u:

 • Potentiële risico's van een project identificeren en beoordelen.
 • De waarschijnlijkheid en impact van een risico bepalen.
 • Een plan ontwikkelen om het risico te beperken of te elimineren.
 • Het risicoanalyseproces visualiseren en de voortgang van risicomanagementactiviteiten bijhouden.

Deze sjabloon voor risicomanagement geeft projectmanagers de middelen om de risicocategorie te begrijpen, de risicostatus bij te houden en de feitelijke risicobeschrijvingen te documenteren. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Waarde Risico Matrix Sjabloon

Beoordeel risico's en maak risicobeoordelingen met de ClickUp Lijstweergave

Een technische en effectieve manier om te begrijpen wat je prioriteit te geven in uw bedrijfsmodel en lijst met nieuwe ideeën is door inzicht te krijgen in de waarde van deze functies en de mate van risico die gepaard gaat met de implementatie. ClickUp's Waarderisico-matrixsjabloon helpt u bij het doorlopen van de risicomatrix voor elk mogelijk risico dat kan optreden. Het is een geweldige manier om proactief te oefenen risicobeheer . En omdat het een eenvoudig sjabloon is, kunt u het proces gemakkelijk doorlopen en de waarde-risicomatrix snel invullen.

Dit is hoe je deze sjabloon voor risicobeoordeling kunt gebruiken:

 1. Maak een taak voor elk idee
 2. Voer in of selecteer de persoon die verantwoordelijk is voor het idee of de uitvoering van het plan
 3. Voeg het bestand bij dat alle informatie bevat (bijv. onderzoek,kostenanalyseenz.) over het idee/nieuwe functie
 4. Classificeer of het idee/nieuwe functie is voor je klanten, administratie, werknemers of voor het bedrijf in het algemeen Deze sjabloon downloaden ### 4. ClickUp Veronderstelling Grid Beslissingsmatrix Sjabloon

Brainstorm ideeën op een ClickUp Whiteboard om gevaren te identificeren

Een aannameschema helpt je bij het identificeren van verschillende aannames van je bedrijfsmodel. Het raster plot deze aannames op twee afzonderlijke assen:

 1. Aannames met weinig impact en weinig beschikbare informatie
 2. Aannames met grote gevolgen en weinig informatie beschikbaar

Het visualiseren van deze aannames helpt je om risico's te beperken, inschattingen te maken en onzekerheden te overwinnen. De ClickUp Aannamesraster Sjabloon is ook een soort hulpmiddel om beslissingen te nemen.

U kunt gemakkelijk bepalen wat de grote vakken voorstellen door de Legenda aan te vinken. Elk vak heeft een bijbehorende kleur met toegevoegde betekenis.

 • Geel = zeker, hoog risico
 • Rood = onzeker, hoog risico
 • Groen = Zeker, Laag risico
 • Grijs = onzeker, laag risico Deze sjabloon downloaden ### 5. ClickUp Sjabloon risicoregister

Bekijk de reacties op het risicobeoordelingsformulier per prioriteit in de bestuursweergave van ClickUp

Een van de meest cruciale onderdelen van het beheren van risico's is om strategisch te werk te gaan om mogelijke problemen aan te pakken die zich kunnen voordoen bij het beheren van een specifiek project.

Met deze sjabloon kun je risico's en responsacties documenteren om elk risico te beheren. Het helpt je ook om potentiële risico's op te sporen en preventieve maatregelen te implementeren voordat de risico's zich voordoen. De ClickUp Risicoregister Sjabloon is essentieel voor het succesvol beheren van risico's die zijn geïdentificeerd en geregistreerd in het register met acties die moeten worden ondernomen om op het risico te reageren.

De acties moeten regelmatig worden herzien om de voortgang te controleren. Dit sjabloon voor risicobeoordeling biedt verschillende voordelen, waaronder:

 • Potentiële risico's verzamelen en er de juiste acties voor voorbereiden
 • Het toewijzen van directe teamleden om toezicht te houden entaken te prioriteren Risico's indelen naar type (*Risicorespons, Risico's Status en Risico's op niveau) Deze sjabloon downloaden ### 6. ClickUp Pi Planning Risicosjabloon

Pas uw eigen sjabloon voor risicobeoordeling aan vanuit een ClickUp Whiteboard

ClickUp's Pi Planningssjabloon helpt u een perfect overzicht te krijgen van uw PI-planningsproces met stapsgewijze kaders die u door het volledige risicobeoordelingsproces leiden.

De sjabloon geeft u een duidelijk beeld van de achterstand van uw teamleden, inclusief capaciteit, werklast en risico's. Houd er rekening mee dat het aantal sticky notes met geïdentificeerde risico's kan krimpen of groeien naarmate je team tijdens het planningsproces beslissingen neemt over risicobeperkende maatregelen.

Het sjabloon voor PI-planning is verdeeld in vier hoofdborden om je PI-planning te organiseren:

 • Bord voor teams: Bevat iteraties, taken en doelstellingen voor elk specifiek team
 • Programmaraad: Omvat functies, afhankelijkheden en mijlpalen
 • Agenda-bord: Bevat planning, agenda en presentator
 • ROAM Board: Omvat programmarisico's en obstakels Deze sjabloon downloaden ### 7. ClickUp sjabloon voor taakveiligheidsanalyse

Maak een actieplan om gezondheids- en veiligheidsrisico's te minimaliseren in ClickUp

Er moet een taakveiligheidsanalyse worden uitgevoerd op werkplekken om potentiële gevaren te identificeren die ernstig of zwaar letsel kunnen veroorzaken, zoals blootstelling aan gevaren, gevaarlijke stoffen en wijzigingen in procedures.

De ClickUp sjabloon voor taakveiligheidsanalyse organiseert belangrijke informatie voor alle werknemers in één overzicht, inclusief:

 • Naam locatie
 • Adres locatie
 • Type taak
 • Risiconiveau
 • Mogelijke risico's/gevaar
 • Tegenmaatregelen/afdeling
 • Beschermingsmiddelen
 • Aanvullende opmerkingen
 • PDF-bestanden die de juiste stappen demonstreren Deze sjabloon downloaden ### 8. ExcelHub Risicobeoordeling Excel Sjabloon

SafetyRisk Risicobeoordeling Excel Sjabloon

via Projectmanager Het aantal risico's voor een IT-landschap is enorm, waaronder software- of hardwarestoringen, virussen, malware, scams, tempo en phishing.

Er bestaan ook menselijke fouten en kwaadaardige bedreigingen door fraude, hackers, beveiligingslekken en denial-of-service-aanvallen. Natuurrampen zoals brand en overstromingen brengen ook schade toe aan een IT-systeem met waardevolle gegevens.

Met de Excel sjabloon IT-risicobeoordeling van ProjectManager kunt u rekening houden met het volgende:

 • De hoeveelheid apparatuur en personeel die nodig is om door te werken
 • Hoe lang het duurt om de gegevens of systeemfunctionaliteit te herstellen
 • Systeem- en gegevensbehoeften Deze sjabloon downloaden ### 12. Excel sjabloon voor analyse en risicobeheer

ExcelHub Risicoanalyse en risicobeheerplan Excel-sjabloon

via ExcelHub Het identificeren van risico's is slechts één stap in het risicobeoordelingsproces. De volgende stappen omvatten andere activiteiten zoals risicostrategie, monitoring en financiering.

Het Excel Management sjabloon helpt je bij het bepalen van de waarschijnlijkheid dat risico's zich voordoen en de potentiële impact door middel van risicoanalyse. Het helpt ook om inzicht te krijgen in de prestaties en kwaliteit van het project. Als gevolg daarvan kunt u eenvoudig een adequate respons en risicobeperking implementeren. Deze sjabloon downloaden

13. Excel Veiligheids- en gezondheidssjabloon by Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/Screenshot-2024-06-25-at-1.13.21 PM.png Excel sjabloon gezondheids- en veiligheidsrisico's by Template.net /img/

via Sjabloon.net Het Excel-sjabloon voor gezondheids- en veiligheidsrisico's van Template.net is een essentieel hulpmiddel voor organisaties die een veilige werkplek willen behouden die voldoet aan de voorschriften. Deze sjabloon is ontworpen om de identificatie, beoordeling en het beheer van gezondheids- en veiligheidsrisico's te vergemakkelijken en biedt een gestructureerde aanpak voor het documenteren van gevaren en controlemaatregelen.

Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kan de sjabloon eenvoudig worden gebruikt voor het invoeren en bijhouden van potentiële gevaren in verschillende werkomgevingen. De belangrijkste functies zijn secties voor gevarenbeschrijving, risicobeoordeling, controlemaatregelen en verantwoordelijk personeel. De sjabloon ondersteunt ook het prioriteren van risico's, zodat gevaren met een hoog risico direct worden aangepakt om mogelijke ongevallen en letsel te beperken.

Deze uitgebreide tool is ideaal voor veiligheidsfunctionarissen, managers en compliance teams en biedt hen een betrouwbare methode om gevaren systematisch te documenteren. Door gebruik te maken van deze sjabloon kunnen organisaties ervoor zorgen dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en een proactieve houding aannemen ten opzichte van gezondheid en veiligheid.

Het Excel-formaat zorgt voor compatibiliteit en gebruiksgemak, zodat het kan worden aangepast aan specifieke organisatorische behoeften. Met de Excel-sjabloon voor gezondheids- en veiligheidsrisico's stelt Template.net bedrijven in staat een veiligere werkomgeving te creëren, het welzijn van werknemers te verbeteren en een cultuur van veiligheidsbewustzijn te bevorderen. Deze sjabloon downloaden

Wat maakt een goed sjabloon voor risicobeoordeling?

Een goede sjabloon voor risicobeoordeling is gemakkelijk bij te werken, creëert consistentie voor toekomstig werk en vereenvoudigt het creatieproces. Als je bedrijf specifieke criteria heeft voor het beoordelen van risico's, zal het gebruik van een sjabloon ervoor zorgen dat iedereen over dezelfde informatie beschikt om de juiste risico- en controlemaatregelen te nemen. Hier zijn vier belangrijke processen die een sjabloon voor risicobeoordeling bevat:

Risico-identificatie

Dit proces vereist toewijding en creativiteit omdat het zich richt op het benadrukken van potentiële risico's die kunnen optreden en de projectmetriek kunnen beïnvloeden. Er zijn verschillende methoden om potentiële bedreigingen in je organisatie te identificeren. Je projectteam kan brainstormen over mogelijke gevaren en de bevindingen omzetten in een risicochecklist.

Risicoanalyse

Dit gaat verder dan het kunnen identificeren van potentiële risico's en bepaalt de kriticiteit van het risico. Hier kent u zowel kwalitatieve als kwantitatieve waarden toe aan mogelijke risico's en analyseert u de mogelijkheden en strategieën om ze te minimaliseren. Risicoanalyse helpt je te begrijpen hoe waarschijnlijk het is dat risico's zich voordoen en wat de potentiële impact ervan is. Op deze manier kun je de juiste risicobeperking en respons implementeren.

Risicorespons en -beperking

Risicobeperking helpt bij het ontwerpen en implementeren van strategieën om het optreden en de impact van de risico's te verminderen. Het primaire doel is om de kans dat risico's zich voordoen zo klein mogelijk te maken.

Risicobeheersing

Risicomonitoring en -controle maken ook deel uit van uw beoordelingssjabloon. Het helpt ervoor te zorgen dat de plannen goed worden uitgevoerd. Daarom moet uw sjabloon de functie risicomonitoring en -controle gebruiken om te garanderen dat uw strategieën voor beoordeling en risicobeperking effectief zijn.

Een krachtig risicobeoordelingsplan ontwikkelen

Als je geen risicobeoordeling uitvoert in de beginstadia van je project, heb je niet de geavanceerde voorbereiding die nodig is om veiligheidscontroles te prioriteren.

Stel uw team in staat om potentiële gevaren voor te blijven met de beste risicobeoordelingstools en een productiviteitsplatform zoals ClickUp.

ClickUp maakt het eenvoudig om projecten overal vandaan te plannen, te beheren en er verslag over uit te brengen. Krijg real-time inzicht in projecten en rapporteer over belangrijke statistieken met geautomatiseerde workflows en dashboards om uw team op de hoogte en verbonden te houden! Probeer ClickUp