Hoe mensgerichte AI gebruiken op de werkplek: De ultieme gids
AI & Automatisering

Hoe mensgerichte AI gebruiken op de werkplek: De ultieme gids

AI brengt een revolutie teweeg in wereldwijde werkprocessen door taken te automatiseren en de besluitvorming te verbeteren.

De wijdverspreide toepassing ervan heeft echter geleid tot bezorgdheid over mogelijke verplaatsing van banen en verlies van het menselijke element. Om deze zorgen weg te nemen, is er een nieuwe benadering van AI ontstaan waarbij de mens op de eerste plaats komt.

In deze mensgerichte benadering worden AI-tools gezien als assistenten en verbeteraars van menselijke capaciteiten in plaats van als substituten.

Lees verder als we deze mensgerichte AI-benadering bespreken, het belang ervan in de huidige technologiegedreven wereld begrijpen en onderzoeken hoe je deze benadering op je werk kunt implementeren.

**Wat is mensgerichte AI?

Mensgerichte AI (HCAI) richt zich op het verbeteren van menselijke vaardigheden door zowel automatisering als generatieve AI te integreren in workflows.

HCAI-systemen herdefiniëren AI als een bondgenoot in plaats van een concurrent. In de kern is HCAI een transformatieve technologie die de mens binnen AI-raamwerken prioriteit geeft om de productiviteit en efficiëntie te verbeteren. Geleerden hebben verschillende definities onderzocht van HCAI, waarbij die van Ben Schneiderman prominent aanwezig was:

HCAI richt zich op het versterken, vergroten en verbeteren van menselijke prestaties op manieren die systemen betrouwbaar, veilig en betrouwbaar maken. Deze systemen ondersteunen ook de menselijke zelfredzaamheid, moedigen menselijke creativiteit aan, verduidelijken verantwoordelijkheid en faciliteren sociale participatie.

Belang van mensgerichte AI in de huidige technologiegedreven wereld

Door de menselijke controle te behouden, streeft AI waarin de mens centraal staat ernaar systemen aan te sturen die ethisch, transparant, betrouwbaar en wereldwijd toegankelijk zijn.

De gebruikssituaties van mensgerichte AI strekken zich uit over verschillende sectoren:

 • Gezondheidszorg: Mensgerichte AI analyseert uitgebreide gegevens uit de gezondheidszorg om inzichten en patronen te identificeren. Door de medische geschiedenis van patiënten, medische scanbeelden en andere klinische dossiers te evalueren, helpt mensgerichte AI professionals in de gezondheidszorg bij het nauwkeurig diagnosticeren van medische aandoeningen en het verminderen van diagnostische fouten
 • **In het onderwijs helpt mensgerichte kunstmatige intelligentie docenten om hun onderwijsstrategieën te verbeteren door gebieden aan te wijzen die voor verbetering vatbaar zijn. Mensgerichte kunstmatige intelligentie analyseert ook leerlinggegevens om docenten te helpen cursussen op maat aan te passen aan de leerbehoeften en leerstijlen van leerlingen. Het stelt opvoeders ook in staat om studenten real-time feedback te geven over hun sterke punten en verbeterpunten
 • Human resources: Human-centric AI helpt human resources-afdelingen over de hele wereld om de invloed van onbewuste vooroordelen te verminderen en datagestuurde wervingsbeslissingen te nemen. HCAI analyseert honderden cv's van kandidaten en zet hun capaciteiten en ervaring af tegen de respectieve functies
 • Financiële sector: Mensgerichte AI onderzoekt financiële gegevens, risico's en portefeuilles om financiële adviseurs te helpen beleggingsaanbevelingen op maat te geven aan particulieren en bedrijven. Uiteindelijk stelt HCAI particulieren en bedrijven in staat om beter geïnformeerde financiële beslissingen te nemen, hun financiële doelen te bereiken en hun financiële toekomst veilig te stellen
 • De entertainmentindustrie: Mensgerichte AI werkt in de vorm van aanbevelingsmachines op OTT-platforms zoals Amazon Prime, Netflix, enz. Ze analyseren je eerdere kijkpatronen en voorkeuren en geven op basis daarvan aanbevelingen voor webseries en films
 • Marketing en reclame: SlimAI-hacks stellen merken in staat om meer aangepaste en gerichte marketingcampagnes te lanceren. HCAI analyseert demografische gegevens, pijnpunten en voorkeuren van klanten om trends te identificeren, klantgedrag te voorspellen en gepersonaliseerde marketingboodschappen samen te stellen

Entiteiten die bijdragen aan mensgerichte AI

De volgende entiteiten zijn cruciale elementen op het gebied van AI die bijdragen aan het algemene concept en de ontwikkeling van AI waarin de mens centraal staat:

 • AutoAI: Geautomatiseerde kunstmatige intelligentie (AutoAI) is het proces van het automatiseren van de ontwikkeling van AI-systemen. Met behulp van algoritmen en tools automatiseert AutoAI alle stappen in het ontwikkelingsproces, van de voorbereiding van gegevens en de selectie van grote taalmodellen tot de inzet van het systeem
 • AI alignment: AI alignment is een cruciaal aspect van AI-veiligheidsonderzoek dat zich richt op de afstemming van AI-systemen op menselijke waarden en doelen. Het gaat hierbij om het ontwerpen van AI-systemen die specifieke instructies kunnen opvolgen en de nuances van menselijke doelen kunnen begrijpen. Dit typeAI-bestuur bouwt uiteindelijk aan veilige, betrouwbare en ethisch afgestemde AI-systemen
 • Machine-leren: Machine-leren (ML) omvat het ontwikkelen van algoritmen en modellen waarmee computers kunnen leren van gegeven gegevens en vervolgens patronen kunnen ontdekken in de nieuwe gegevens op vergelijkbare lijnen zonder dat daarvoor extra programmering nodig is. Door middel van algoritmen ontwikkelt ML AI-systemen die zich kunnen aanpassen aan nieuwe informatie, voorspellingen en beslissingen kunnen maken en hun prestaties in de loop van de tijd kunnen verbeteren
 • Verklaarbare AI: Verklaarbare AI houdt in dat er AI-systemen worden ontwikkeld die uitleg geven over hun beslissingen en acties op een manier die de gemiddelde menselijke gebruiker kan begrijpen. Door antwoorden te geven over het hoe en waarom achter de werking en uitvoering van AI-systeemprocessen, zorgt verklaarbare AI voor transparantie en voor meer vertrouwen en begrip tussen mensen en AI-systemen

AI en menselijke interactie: De fundamentele brug

AI fungeert als een brug die onze interacties met technologie vriendelijker, efficiënter en persoonlijker maakt. Een goed voorbeeld is de transformatie van AI in de manier waarop we omgaan met slimme apparaten en computers op onze werkplek.

Hoe AI de interactie tussen mens en computer beïnvloedt

AI beïnvloedt en verbetert de interactie tussen mens en computer op verschillende manieren en op verschillende gebieden, zoals:

 • Natuurlijke communicatie-interfaces: AI maakt meer intuïtieve en conversationele interacties met computers mogelijk via spraakassistenten en chatbots. Spraakassistenten zoals Siri, Alexa en Google Assistant stellen mensen in staat om taken uit te voeren en informatie op te vragen met behulp van natuurlijke taalcommando's
 • Gebaren- en gezichtsherkenning: AI stelt computers in staat om menselijke gebaren en gezichtsuitdrukkingen te interpreteren, waardoor meer responsieve en intuïtieve interfaces ontstaan. Technologieën zoals gezichtsontgrendeling op smartphones en interfaces met gebaren in spelconsoles zorgen bijvoorbeeld voor naadloze menselijke interactie met apparaten op basis van fysieke gebaren en uitdrukkingen
 • Voorspellende interfaces: Door acties van gebruikers te voorspellen en te anticiperen op intenties, stroomlijnt AI interacties tussen mens en computer. Auto-aanvulfuncties in zoekmachines en voorspellende tekst op smartphones maken bijvoorbeeld gebruik van AI om woorden voor te stellen op basis van context en intentie en helpenworkflow te optimaliseren *Geconcentreerde en virtuele realiteit: AI-tools verbeteren de herkenning van objecten en verbeteren AR- en VR-ervaringen voor mensen. Door meer realistische, meeslepende en interactieve, op scenario's gebaseerde simulaties te bouwen, transformeren geavanceerde AI-algoritmen educatieve, trainings- en amusementservaringen voor mensen

De rol van chatbots bij het verbeteren van de consumentenervaring

Een andere belangrijke toepassing van AI die de interactie tussen mens en computer beïnvloedt, zijn chatbots. Chatbots zijn AI-gestuurde computerprogramma's die menselijke taal nabootsen om met mensen te communiceren via tekst- of spraakberichten.

Chatbots spelen een cruciale rol in verschillende sectoren, waaronder e-commerce, onderwijs en gezondheidszorg. In deze sectoren verbeteren chatbots de consumentenervaring door:

 • Personaliseren van ervaring: Chatbots analyseren consumentengegevens, voorkeuren en eerdere interacties om toekomstige reacties en aanbevelingen te personaliseren. In e-commercebedrijven onderzoeken chatbots bijvoorbeeld de aankoop- en browsegeschiedenis van klanten en geven op basis daarvan productaanbevelingen. Op deze manier kunnen chatbots de winkelervaring van klanten aanpassen en verbeteren en de kans op conversies vergroten
 • Taalondersteuning bieden: In de steeds meer geglobaliseerde wereld van vandaag moeten veel bedrijven communiceren met internationale klanten die verschillende talen spreken. Chatbots kunnen in meerdere talen communiceren en helpen bedrijven zo om klanten ondersteuning te bieden in hun regionale taal. Op deze manier maken chatbots de diensten van bedrijven inclusiever en toegankelijker voor klanten over de hele wereld
 • Wachttijden verkorten: Chatbots verkorten de wachttijden voor klanten aanzienlijk doordat ze vragen van meerdere klanten tegelijk kunnen beantwoorden. Ze werken 24/7 en bieden tijdige ondersteuning, zelfs buiten kantooruren, waardoor de algehele kwaliteit van de klantenservice in verschillende tijdzones verbetert
 • Tijdige updates geven over bestellingen: Wanneer klanten een aankoop doen, kunnen chatbots hun bestelstatus en leveringsschema's volgen en hen dus in realtime voorzien van hun respectieve updates. Door klanten op de hoogte te houden, elimineren chatbots de noodzaak voor klanten om met meerdere systemen te werken om hun bestellingen te volgen en helpen ze hen waardevolle tijd te besparen
 • **Chatbots vergemakkelijken het maken van afspraken, vooral in de gezondheidszorg. Door integratie met kalenders en evaluatie van de beschikbaarheidsstatus van artsen, kunnen chatbots klanten een geschikte datum en tijd laten boeken zonder menselijke tussenkomst. Chatbots sturen ook herinneringen voor afspraken, zodat klanten op de hoogte blijven en minder kans hebben om een afspraak te missen

Belang van gegevens en informatievisualisatie

Data- en informatievisualisatie vereenvoudigt complexe datasets in gemakkelijk te begrijpen visuals zoals staafdiagrammen, cirkeldiagrammen en lijngrafieken. AI-tools spelen een cruciale rol in dit proces doordat ze mensen in staat stellen gegevens efficiënt te begrijpen, waardoor tijd en moeite worden bespaard die anders zouden worden besteed aan het navigeren door ingewikkelde datasets.

Ze stellen mensen ook in staat om:

 • Gegevens vanuit verschillende perspectieven te verkennen en een dieper inzicht te krijgen in de inhoud en context ervan
 • Verborgen patronen en trends in gegevens te identificeren
 • Relaties tussen variabelen te detecteren, veranderingen in de tijd te volgen en anomalieën te identificeren
 • Knelpunten in workflows en gebieden met ruimte voor verbetering en optimalisatie begrijpen
 • Anticiperen op markttrends, consumentenvoorkeuren en operationele resultaten en op basis daarvan toekomstige strategieën vormen
 • Bevindingen duidelijk communiceren naar teams en afdelingen in organisaties en het delen van kennis tussen belanghebbenden verbeteren

Voordelen van het gebruik van HCAI op het werk

Mensgerichte AI heeft op de volgende manieren voordelen voor werkplekken:

Verbetert de besluitvorming

Mensgericht AI-tools verbeteren besluitvorming op werkplekken. Deze tools analyseren grote gegevensreeksen en bieden inzichten die datagestuurde besluitvormingsprocessen ondersteunen. Geïnformeerde beslissingen verbeteren het probleemoplossend vermogen, de strategische planning, de projectresultaten en de algehele prestaties op de werkplek.

Verhoogt efficiëntie en output

Volgens onderzoek verbetert de toepassing van HCAI de productiviteit van werknemers met 35.5% . Mensgerichte AI-oplossingen automatiseren terugkerende taken en stroomlijnen workflows.

Door het verminderen van fouten die gepaard gaan met repetitieve, handmatige processen, verbeteren HCAI-oplossingen de efficiëntie. Ze maken ook tijd vrij voor medewerkers en bedrijfsleiders om te investeren in werk met een grote impact dat creatief en kritisch denken en samenwerking tussen afdelingen vereist, waardoor het volgende wordt verbeterd teamproductiviteit .

Verbetert welzijn en tevredenheid

Mensgerichte AI-tools automatiseren monotone taken, verminderen burn-out en bevorderen een gezonde balans tussen werk en privé. Ze stellen werknemers in staat om zich meer te richten op de bevredigende aspecten van hun werk. Werken aan boeiende en stimulerende taken bevordert een gevoel van tevredenheid en werktevredenheid.

Maakt kostenbesparingen mogelijk

Onderzoek toont aan dat de integratie van HCAI de HR-afdeling in staat heeft gesteld om opslaan 20% en de operationele afdeling om 40% van hun respectievelijke budgetten te besparen.

Door routinematige administratieve taken te automatiseren, de behoefte aan extra personeel te verminderen en operationele processen te optimaliseren, stelt mensgerichte AI bedrijven in staat om kosten te verlagen, kosten te besparen en financiële prestaties te verbeteren.

Hoe mensgerichte AI gebruiken op het werk

De implementatie van mensgerichte AI kan een transformerende invloed hebben op uw werkplek.

Laten we eens onderzoeken hoe je het op je werkplek kunt implementeren en een mensgerichte, positieve werkomgeving kunt bevorderen:

1. Betrek en communiceer met uw team

De eerste stap bij het implementeren van HCAI op uw werkplek is erover communiceren met uw team.

Dit kan het volgende inhouden:

 • Het bespreken van de redenen voor het implementeren van HCAI op het werk en het uitleggen van de voordelen die het zou kunnen bieden voor je bedrijf en je team van werknemers
 • Het aanmoedigen van afwijkende meningen en het erkennen van zorgen van werknemers door actief naar ze te luisteren en ze vervolgens aan te pakken met ondersteunende oplossingen
 • Je team van medewerkers om hun input vragen over hoe je HCAI op de werkplek effectief kunt implementeren.

Gebruik ClickUp Mindmaps voor brainstormsessies en samenwerking met uw team. Op deze manier kunt u ervoor zorgen dat ieders ideeën worden gehoord en bevordert u een uniforme aanpak voor het integreren van HCAI in uw workflows.

knooppunten herschikken in ClickUp Mindmaps

Gebruik ClickUp Mindmaps om taakgebaseerde mindmaps te maken, zodat u beter kunt brainstormen en samenwerken met uw team

Dit is hoe het u helpt:

 • Plan en organiseer projecten en taken binnen uw organisatie voor meer duidelijkheid
 • Gemakkelijk verbanden leggen tussen taken, workflows en ideeën met behulp van intuïtieve drag-and-drop knooppunten
 • Naadloos taken direct aanmaken, bewerken en verwijderen en uw workflowbeheerprocessen stroomlijnen

2. Uw team opleiden en trainen

Door trainingen aan te bieden voelt uw team zich zelfverzekerd bij het gebruik van nieuwe technologieën zoals HCAI. Het zorgt ervoor dat ze weten hoe ze deze tools effectief in hun dagelijkse werk kunnen gebruiken, waardoor hun vaardigheden en hun comfort met de technologie verbeteren.

Deze voorbereiding maakt het makkelijker voor je team om over te stappen op een mensgerichte AI-opstelling, zodat ze optimaal kunnen profiteren van AI-integratie op je werkplek.

3. Voer een workflowanalyse uit

De volgende stap in de implementatie is het uitvoeren van een workflow-analyse . Hiermee kunt u taken en processen identificeren die baat zouden kunnen hebben bij automatisering.

Zodra je de taken hebt geïdentificeerd, is het belangrijk om korte- en langetermijndoelen te stellen om een ethisch afgestemde implementatie op je werkplek te garanderen.

4. Kies de juiste AI-tool

ClickUp Brain vraagt AI-functie

beheer projecten en taken en stel aangepaste inhoud samen met gemak met ClickUp Brain_

Kies een betrouwbare AI-tool die je werknemers centraal stelt. Om te beginnen kun je AI-tools overwegen zoals ClickUp Brein .

Als betrouwbaar en verantwoord hulpmiddel helpt ClickUp Brain uw werknemers bij het uitvoeren van een grote verscheidenheid aan taken.

Dit is wat ClickUp Brain u te bieden heeft:

 • Al Knowledge Manager™: Beantwoordt vragen uit documenten, taken en projecten die interactief en contextueel zijn. Het gebruikt Wiki's voor AI-zoekopdrachten
 • Al Project Manager™: Beheert en automatiseert projectupdates en samenvattingen. Het vat commentaren en taken samen en biedt gedetailleerde inzichten, inclusief statusoverzichten, voor verschillende projecten. Het heeft een bouwer voor automatisering in natuurlijke taal en kan gegevens automatisch invullen om tijd te besparen
 • Al Writer for Work™: Dit is een schrijfassistent die uw werknemers helpt, aangepast aan hun rol. Het heeft AI-tools en sjablonen, ingebouwde spellingcontrole, een sjabloonmaker, een tabellenmaker, enzovoort

Zorg voor voortdurende controle en ontwikkeling

Nadat u een betrouwbare tool hebt gekozen, is het van cruciaal belang om een kader op te zetten voor voortdurende controle, beoordeling, feedbackverzameling en verbetering. Dit proces zorgt ervoor dat uw HCAI-initiatieven aansluiten bij de organisatiedoelen en de productiviteit op de werkplek verhogen.

Verzamel feedback van verschillende belanghebbenden en verbeter voortdurend om relevant te blijven. Overweeg het gebruik van de ClickUp Actieplan Sjabloon voor 360 Feedback, dat bijvoorbeeld een efficiënte feedbackprocedure voor klanten opzet en beginnersvriendelijk is

Gebruik de ClickUp Action Plan Template voor 360 Feedback om feedback van klanten te systematiseren en te begrijpen. Verhoog de taakefficiëntie in uw organisatie met de juiste tool

Met de ClickUp Actieplan Sjabloon voor 360 Feedback kunt u:

 • Feedback van klanten organiseren, verzamelen en categoriseren om weloverwogen besluitvorming te ondersteunen
 • Een effectieve en praktische klantfeedbackprocedure opstellen die door iedereen kan worden gebruikt en gevolgd
 • Prioriteiten stellen en evalueren welke categorie feedback de meeste aandacht nodig heeft en een actieplan maken voor uw teams
 • Profiteer van een kant-en-klare, volledig aanpasbare sjabloon om binnen enkele seconden aan de slag te gaan Deze sjabloon downloaden ## Vernieuw HCAI op uw werkplek met ClickUp

Het implementeren van HCAI biedt tal van voordelen voor uw werkplek. Het kiezen van de juiste AI-tool is cruciaal om deze voordelen te maximaliseren.

Bijvoorbeeld, ClickUp Brein ondersteunt verschillende taken, zoals projectbeheer en het maken van inhoud, waardoor het een betrouwbare keuze is om HCAI naadloos te integreren in uw workflows.

Daarnaast biedt ClickUp meerdere andere functies en sjablonen voor efficiënt taakbeheer, samenwerking en gegevensvisualisatie. Aanmelden bij ClickUp om mensgerichte innovatie en vooruitgang op uw werkplek vandaag nog te stimuleren!