Verhoog uw productiviteit met de snelle planningsmethode
Productiviteit

Verhoog uw productiviteit met de snelle planningsmethode

Als je verdrinkt in to-do lijstjes en goede voornemens, is de aantrekkingskracht van productiviteitstactieken en zelfverbeteringsplannen onmiskenbaar. Bij het implementeren van deze tactieken lopen zelfs de besten onder ons in de val van overambitie, het stellen van onrealistische doelen die tot frustratie leiden.

Er zijn echter duurzamere benaderingen voor het stellen van doelen en productiviteitsplanning . Eén daarvan is de Rapid Planning Method (RPM). In tegenstelling tot snelle productiviteitshacks die alles beloven maar niets opleveren behalve een burn-out en een zoektocht naar meer productiviteitshacks, verlegt het RPM-systeem de focus naar het afstemmen van acties op het doel.

Deze verschuiving van "wat" naar "waarom" stelt individuen in staat om een concreet actieplan op te stellen om hun ambities te verwezenlijken.

Maar hoe werkt het en wie zou het moeten gebruiken? En hoe halen we er het meeste uit om ons persoonlijke en professionele leven te verbeteren?

Dit artikel beantwoordt al deze vragen en onderzoekt het potentieel van RPM om persoonlijke en professionele levens te transformeren.

Wat is de Rapid Planning Method?

De RPM is een raamwerk voor het stellen van doelen en actie, ontworpen om de kloof tussen intentie en prestatie te overbruggen. Het pakt een veelvoorkomend pijnpunt aan: een vaag idee hebben van wat je wilt, maar geen duidelijk stappenplan hebben om daar te komen.

De methode is ontwikkeld door auteur en coach Tony Robbins en biedt een gestructureerde aanpak die je doelen met een laserfocus definieert, de drijvende kracht erachter identificeert en deze aspiraties vervolgens vertaalt in uitvoerbare stappen.

Dit is het belangrijkste voordeel van deze methode: het verandert je doelen van vluchtige wensen in een tastbaar plan dat je vol vertrouwen kunt uitvoeren.

De eerste stap om je focus terug te krijgen en je visie te realiseren is om jezelf consequent drie vragen te stellen in een specifieke volgorde, het RPM _systeem. Hoewel RPM staat voor Rapid Planning Method, kun je het ook zien als een Rresultaatgericht/ Pdoelgericht/ Massief Actieplan.

Tony Robbins

Geschiedenis van de Snelle Planningsmethode

Het RPM-systeem is ontstaan uit de lessen van Robbins, een bekende motivatiespreker en levenscoach die hunkerde naar een systeem dat de kloof tussen verlangen en prestatie kon overbruggen.

Dit existentiële verlangen bracht hem ertoe om de methode te ontwikkelen. Het was geen top-down uitvinding, maar een organisch proces - Robbins sleutelde aan zijn eigen benadering van doelen stellen en tijdmanagement.

Het kernconcept was revolutionair: Ga verder dan taken en richt je op resultaten. Wat wilde hij echt bereiken en wat dreef dat verlangen? Deze introspectie leverde de brandstof voor massale actie.

De begindagen van RPM waren een smeltkroes van verfijning.

De methode, die werd ontwikkeld door auteur en coach Tony Robbins, biedt een gestructureerde aanpak die je doelen met een laserfocus definieert, de drijvende kracht erachter identificeert en deze aspiraties vervolgens vertaalt in uitvoerbare stappen.

Deze ogenschijnlijk eenvoudige vragen hadden een immense kracht. Door individuen te dwingen hun diepste motivaties onder ogen te zien, omzeilde RPM het rijk van 'moeten' en 'oughts' en boorde ze de bron van het 'waarom' aan.

Activiteit zonder doel is het afvoerputje van je eigen leven zelf.

Tony Robbins

Deze emotionele verbinding met doelen voedt een passie om actie te ondernemen, een passie die een gewone to-do lijst vaak niet kan aanwakkeren.

Het succes dat Robbins ervaarde met RPM bleef niet beperkt tot zijn persoonlijke leven. Toen hij de methode deelde met klanten en publiek, gebeurde er iets opmerkelijks: Het oversteeg individuele ambitie en werd een krachtig hulpmiddel voor bedrijven.

Projectteams, verkoopteams en hele organisaties namen RPM over om doelen te bereiken met een onwrikbare toewijding.

Vandaag staat RPM als een testament voor de transformerende kracht van vragen stellen. Het is een herinnering dat werknemersproductiviteit gaat niet alleen over het aanvinken van vakjes; het gaat over het inzetten van een unieke mix van verlangen, doel en actie.

In een wereld die geobsedeerd is door hacks en snelle oplossingen, biedt RPM een tijdloze filosofie dat de weg naar prestatie niet begint met externe systemen, maar met introspectie van onze eigen motivaties.

Hier zijn enkele voorbeelden:

Fitness

Veel fitnesshacks zijn gericht op snel afvallen of op dieetwensen. RPM vraagt in plaats daarvan: "Wat betekent piekfysieke fitheid voor mij?"

Misschien is dat je sterk genoeg voelen om een berg te beklimmen of de energie hebben om met je kinderen te spelen. Dit diepere doel voedt een groot actieplan zoals lid worden van een sportschool, een trainer inhuren en gezonde maaltijden bereiden - allemaal gevoed door een duidelijke visie, niet alleen door een getal op de weegschaal.

Carrière

Je voelt je misschien aangetrokken tot de nieuwste 'hot job' vanwege de populariteit ervan. Maar RPM zal je aanmoedigen om je af te vragen: "Wat voor impact wil ik maken met mijn carrière?"

Misschien is het je vaardigheden gebruiken om anderen te helpen of je intellectueel gestimuleerd voelen. Dit doel stuurt je acties, zoals het volgen van online cursussen, netwerken met professionals in je gewenste vakgebied of zelfs vrijwilligerswerk doen om relevante ervaring op te doen.

Leren en persoonlijke groei

Misschien worstel je met taalleer-apps die vloeiendheid in een week beloven. De RPM vraagt zich af: "Waarom wil ik deze vaardigheid leren?"

Misschien is het om in contact te komen met je erfgoed of om nieuwe reismogelijkheden te creëren.

Dit voedt een groot actieplan zoals het vinden van een taalpartner, het inschrijven voor een gestructureerde cursus of jezelf onderdompelen in de cultuur

Aanbevolen lectuur: De Tijd van je Leven van Tony Robbins

De tijd van je leven

via Tony Robbins Winkel Voor een dieper begrip van de RPM methodologie is het boek Time of Your Life van Tony Robbins een must-read. Je kunt deze uitgebreide gids in slechts drie zittingen uitlezen!

Het boek is een rijke verkenning van de kernprincipes van RPM en biedt praktische oefeningen en strategieën voor implementatie.

Aan de hand van persoonlijke anekdotes en voorbeelden uit het echte leven laat Robbins zien hoe dezelfde RPM kan worden toegepast op verschillende doelen, van carrièreaspiraties tot persoonlijke ontwikkeling.

Het boek illustreert vijf essentiële stappen om de methode te implementeren:

Stap 1: Leg alles vast

Eerst is er een brainstormsessie waarin je al je gedachten en wensen over een specifiek onderwerp op papier zet. Hou je niet in. Schrijf alles op wat u wilt bereiken.

Stap 2: Categoriseren

Nadat u alles hebt genoteerd, bekijkt u uw lijst en categoriseert u gelijksoortige items bij elkaar. Dit zal u helpen de belangrijkste gebieden te identificeren waarop u zich wilt concentreren.

Stap 3: Plan met een doel

Bepaal voor elk belangrijk gebied de gewenste resultaten en het 'waarom' erachter. Wat is je doel om dit te bereiken? Een sterke emotionele band met je doelen zal je motivatie aanwakkeren.

Stap 4: Onderneem actie en creëer een identiteit

Ontwikkel een duidelijk actieplan met specifieke stappen om je doel te bereiken. Geef jezelf een krachtige identiteit die de persoon weerspiegelt die je zult worden als je dit doel bereikt.

In plaats van je gewoon een IT-medewerker te voelen, kun je een Tech Detective zijn, waardoor je rol van alledaags naar opwindend wordt getransformeerd. Op dezelfde manier kan een customer success rep zichzelf zien als een conciërge die de behoeften van de klant actief ondersteunt en vertegenwoordigt. Deze identiteitsverandering kan je motiveren en zelfs moeilijke taken leuk maken.

Stap 5: De voortgang beoordelen

Herbekijk regelmatig uw RPM-plannen en beoordeel uw vooruitgang. Ligt u op schema? Moeten bepaalde doelen of actiestappen aangepast worden? Deze voortdurende evaluatie zal ervoor zorgen dat je succesvolle RPM-plan relevant en effectief blijft.

Kernelementen van de snelle planningsmethode

De doeltreffendheid van RPM ligt in de focus op drie sleutelelementen:

 1. Resultaten: Het RPM-proces begint met het definiëren van het gewenste resultaat. Wees specifiek en creëer een duidelijke visie. Hoe ziet persoonlijke en professionele groei eruit voor dit specifieke doel? Is het een promotie op het werk, een voltooid manuscript of het beheersen van een nieuwe vaardigheid? Hoe duidelijker je visie, hoe gemakkelijker het is om er een koers naartoe uit te zetten
 2. Doel: Als je eenmaal het gewenste resultaat hebt geïdentificeerd, is de volgende stap het begrijpen van het 'waarom'. Waarom is dit doel belangrijk voor je? Welke diepere betekenis heeft het? Contact maken met het doel achter je doelen voedt de intrinsieke motivatie en zorgt voor de emotionele veerkracht die nodig is om obstakels te overwinnen
 3. Massive Action Plan (MAP): Met een duidelijke visie en een overtuigend doel is het tijd om je ambities om te zetten in actie. De RPM pleit voor het maken van een 'massief actieplan', een gedetailleerd stappenplan met de stappen die je moet nemen om je doelen te bereiken. Splits je doelen op in kleinere, beheersbare taken en stel realistische deadlines om gestage vooruitgang te garanderen met effectief tijdmanagement

Laten we zeggen dat het je doel is om een roman te schrijven. In dit geval zou succes betekenen dat je een voltooid manuscript hebt, idealiter tussen de 50.000 en 100.000 woorden lang, dat opgepoetst is en klaar voor query's bij agenten of voor zelfpublicatie.

Maar waarom wil je een roman schrijven? Misschien heb je een verhaal dat je graag wilt vertellen, of droom je ervan om je naam op een uitgegeven boek te zien staan. Misschien wil je een creatieve uitlaatklep verkennen of je unieke stem met de wereld delen.

Als je deze motivatie begrijpt, blijf je betrokken bij de uitdagende schrijffasen. Je MAP zou er dan ongeveer zo uit kunnen zien:

Fase 1: Planning en onderzoek

 • Bepaal je genre, doelgroep en verhaalconcept
 • Onderzoek vergelijkbare romans en maak karakterprofielen
 • Ontwikkel een plotschets met een duidelijk begin, midden en einde (deadline: een maand)

Fase 2: Schrijven

 • Stel dagelijkse of wekelijkse doelen voor het aantal woorden (bijv. 1000 woorden per dag)
 • Plan schrijftijd in en houd je eraan

Word lid van een schrijfgroep of zoek een schrijfmaatje voor feedback en verantwoording (gedurende het hele proces)

Stap 3: Herziening en redactie

 • Neem een pauze om je perspectief op te frissen zodra je manuscript af is
 • Zelf redigeren op grammatica, duidelijkheid en flow
 • Overweeg om feedback te krijgen van bètalezers of een professionele redacteur (geschatte tijd: 2-3 maanden)

Fase 4: Voorbereiding publicatie

 • Onderzoek query's bij agenten of platforms voor zelf uitgeven
 • Formatteer je manuscript volgens de industriestandaarden
 • Schrijf een overtuigende querybrief als je je manuscript naar agenten stuurt (deadline: 1-2 maanden)

Voordelen van de snelle planningsmethode

De Snelle Planningsmethode helpt je:

 • Het verbeteren van de focus: Door het duidelijk definiëren van je gewenste resultaat en doel, elimineer je beslissingsmoeheid en kanaliseer je je energie naar de acties die er echt toe doen
 • Het stellen van duidelijke doelen: Het RPM-proces helpt je verder dan vage aspiraties en vertaalt ze naar uitvoerbare doelen. RPM kan worden gebruikt in combinatie met het SMART-doelenkader (Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Relevant, Tijdgebonden) om ervoor te zorgen dat je doelen goed gedefinieerd en uitvoerbaar zijn
 • Verhoog je motivatie: Contact maken met het echte doel achter je doelen houdt je gemotiveerd en voedt je drang om te slagen. Bovendien zorgt het voltooien van kleinere taken die verband houden met je doelen ervoor dat er dopamine vrijkomt in je hersenen, waardoor er een positieve feedbacklus ontstaat die je motivatie verder aanwakkert
 • Taken beter beheren: Door doelen op te splitsen in kleinere taken, worden ze minder afschrikwekkend en kun je meer doen om je doelen te bereikeneffectief tijdmanagement *Verbeter je tijdmanagementvaardigheden: RPM pakt tijdsbeheer aan door te focussen op wat je wil bereiken in plaats van enkel de minuten en uren te beheren.

  Met andere woorden, het helpt je om je manier van denken te veranderen van het beheren van tijd naar het strategisch gebruiken ervan om te bereiken wat je echt wilt.

In plaats van je overweldigd te voelen door taken, krijg je een gevoel van controle en richting, wat leidt tot een hogere productiviteit en het sneller bereiken van je doelen

Volgens het Tony Robbins Werkboek, De tijd van je leven :

Het maximaliseert tegelijkertijd je resultaten en je voldoening omdat je niet alleen iets bereikt, maar ook emotioneel voldaan bent. Je bereikt de visie die je hebt gecreëerd en je hebt de emoties die je het liefst wilt. Een buitengewoon leven is niet iets voor een paar gelukkigen. Het is ons geboorterecht als mens. Het ligt voor het oprapen. Het ligt voor het grijpen."_

Lees verder om te ontdekken hoe je de methode van Robbins effectief kunt toepassen.

Tips voor een effectieve implementatie van de snelle planningsmethode

Hier zijn enkele praktische tips voor een succesvolle implementatie van RPM:

1. Zet je planningssessies op scherp

Plan tijd in voor RPM: Maak specifieke momenten in je week vrij, zoals een wekelijkse planningsvergadering met jezelf, om te brainstormen en je RPM-plannen te verfijnen. Deze consistente focus houdt je op het juiste spoor.

Omarm flexibiliteit: RPM is aanpasbaar. Het persoonlijke of professionele leven kan onverwachte wendingen nemen, dus wees bereid om je plannen aan te passen als dat nodig is.

2. Zet je in voor actie

Vind een verantwoordingspersoon: Deel je RPM-doelen met een vriend, collega of mentor die je kan aanmoedigen en je verantwoordelijk kan houden voor je vooruitgang.

Prioriteer met passie: Wanneer je taken binnen je MAP's prioriteert, overweeg dan de urgentie van elke taak en in hoeverre elke actie aansluit bij je doel. Dit zal je motivatie aanwakkeren.

3. Beheers je MAP's

**Verdeel grote doelen in hapklare, uitvoerbare stappen. Dit maakt ze minder overweldigend en zorgt ervoor dat u vooruit blijft gaan.

Maak gebruik van de kracht van technologie: Gebruik RPM planners, zoals sjablonen voor resourceplanning om je volgende plan te maken.

Of u kunt een digitale platform voor projecttijdbeheer zoals ClickUp dat overeenkomt met de RPM-structuur. Dit kan je helpen om je plannen te visualiseren en georganiseerd te blijven.

Populair gebruik en voorbeelden van de snelle planningsmethode

Succesvolle mensen dromen zelden alleen maar van succes; ze nemen concrete stappen om het te bereiken. RPM sluit aan bij deze actiegerichte mindset. Ondernemers kunnen het gebruiken om prototypes te bouwen, atleten om rigoureus te trainen en kunstenaars om constant nieuw werk te creëren.

De schoonheid van de RPM ligt in zijn veelzijdigheid. Hier zijn enkele van de meest voorkomende manieren waarop mensen RPM kunnen integreren in hun dagelijks leven:

 • Baanontwikkeling: Bepaal je droombaan, stel vast welke vaardigheden je nodig hebt en maak een MAP om ze te verwerven
 • Persoonlijke ontwikkeling: Stel doelen voor een betere gezondheid, het leren van een nieuwe vaardigheid of het beheersen van een hobby
 • Creatieve projecten: Plan de lancering van uw boek, website of artistieke onderneming en zet uw visie om in realiteit

Uitdagingen bij het gebruik van de snelle planningsmethode

Hoewel RPM enorme voordelen biedt, zijn er ook potentiële uitdagingen om rekening mee te houden:

 • Het kan een eerste hindernis zijn om je hoofd te buigen over het proces en het tijdsbeheer voor gerichte planningstijd. Plan in het begin korte RPM-sessies en verhoog de frequentie geleidelijk naarmate je je meer op je gemak voelt
 • Het ontdekken van je ware doel achter je doelen kan een uitdaging zijn. Het vereist introspectie en kan tijd kosten. Gebruik geheugensteuntjes of persoonlijkheidstests om je te helpen je kernwaarden en doel te identificeren
 • Het MAP-concept kan overweldigend zijn. Het brainstormen van een takenlijst kan leiden tot verlamming door analyse. Probeer niet alles tegelijk te doen. Concentreer je op de belangrijkste acties uit je enorme plan

Als RPM overweldigend aanvoelt, overweeg dan om andere methoden te verkennen, zoals de Eisenhower matrix voor tijdmanagement (prioriteiten stellen), de GTD-methode (Getting Things Done) (taakbeheer) of de Pomodoro techniek (tijdbeheer).

Laat je niet ontmoedigen als je deze hindernissen tegenkomt. De sleutel is om strategieën te vinden die voor jou werken. ClickUp kan hierbij enorm helpen.

Hoe de snelle planningsmethode in ClickUp implementeren

Hier leest u hoe u ClickUp kunt gebruiken bij elke stap van de Snelle Planningsmethode om de implementatie ervan soepeler te laten verlopen:

Stap 1: Vastleggen

Gebruik ClickUp Documenten om al uw ideeën en gedachten vast te leggen. Maak een Doc voor elk doel of project en organiseer uw gedachten met behulp van ingebouwde opmaakelementen zoals koppen, opsommingstekens en mindmaps.

ClickUp Documenten

Leg alles wat u maar kunt bedenken vast op ClickUp Docs

Stap 2: Bunkeren

Verander uw grote ideeën van slechts zinnen en alinea's in Docs in uitvoerbare stappen met behulp van ClickUp Taken .

U kunt een taak maken van elke tekst in een document.

Om dit te doen:

 1. Markeer wat tekst in een geopend document
 2. Klik in de werkbalk Tekst op
  • Taak
 3. Klik op Selecteer lijst en kies de lijst uit de vervolgkeuzelijst

ClickUp Documenten

Een ClickUp-taak maken door tekst in een ClickUp Doc te markeren

Om de taak onmiddellijk aan te maken, kunt u op Creëer klikken. U kunt ook extra details toevoegen, zoals opdrachtnemer of prioriteit

Gebruik de Lijstweergave in ClickUp om deze taken gemakkelijk te organiseren.

ClickUp Taken

Voeg eenvoudig ClickUp-taken toe aan relevante lijsten om ze beter te visualiseren en beheren

Stap 3: Maak uw RPM-blokken aan

ClickUp Doelen is perfect om uw gewenste resultaten te definiëren. Stel een duidelijk, meetbaar doel en definieer een deadline. Koppel uw ClickUp-lijsten (van stap 2) aan het doel om een duidelijk stappenplan te maken.

Gebruik de sleep-en neerzetfunctie van ClickUp binnen uw lijsten om taken te prioriteren als dringend, hoge prioriteit, normale prioriteit en lage prioriteit en taakafhankelijkheden vast te stellen. Dit zal je het kritieke pad tonen om je doel te bereiken.

Elk ClickUp-doel kan een belangrijk resultaat vertegenwoordigen dat u wenst. Maak binnen elk doel aparte lijsten om vergelijkbare ideeën te categoriseren. Dit 'opsplitsen' helpt u om opdrachten en grote hoeveelheden informatie gemakkelijk te beheren.

ClickUp doelen

Beheer al uw doelen op één plaats met ClickUp Goals

Uw RPM-planningsblok zou er zo uit kunnen zien:

Visualiseer je RPM-plan met behulp van ClickUp Tijdlijnen . Sleep taken naar de tijdlijn om de algemene projectstroom te zien en potentiële knelpunten te identificeren.

ClickUp Tijdlijnweergave

Visualiseer je RPM-doelen in chronologische volgorde met de ClickUp Tijdlijnweergave

Stap 4: Creëer leuke, krachtige rollen

Gebruik ClickUp aangepaste velden voor taken of projecten waar u de identiteitsterm voor die specifieke taak/project kunt definiëren. Zo kunt u uw rol visualiseren en u gemotiveerder voelen terwijl u eraan werkt.

Je kunt ook tags maken met identiteitstermen zoals 'Tech Detective' of 'Marketing Queen' en deze toewijzen aan relevante taken. Zo kun je taken filteren en groeperen op basis van je gewenste identiteit, waardoor die motiverende factor op de voorgrond blijft.

ClickUp aangepaste velden

Koppel taken en actie-items aan leuke identiteiten die zijn gemaakt op ClickUp aangepaste velden

Stap 5: Beoordelen en herhalen

Ontwikkel een actieplan voor uw RPM met de vooraf gemaakte ClickUp Action Plan Template

Gebruik de ClickUp Actieplan Sjabloon als startpunt voor het beoordelingsproces van uw RPM-plan. Deze sjabloon bevat secties voor Doelen, Volgende Stappen en Wegversperringen, zodat u gemakkelijk de voortgang kunt volgen en gebieden voor verbetering kunt identificeren.

Gebruik aangepaste statussen, velden en weergaven en verbeter het bijhouden van actieplannen met commentaarreacties, geneste subtaken, meerdere geadresseerden en prioriteitslabels.

De sjabloon vereenvoudigt:

 • Statussen toewijzen aan uw MAP-doelen
 • Organiseren en prioriteren van uw MAP-doelen
 • Resultaten meten met ingebouwde analyses en visualisaties

U kunt ClickUp ook integreren met uw agenda-app om automatisch taken en herinneringen te plannen op basis van uw MAP-plan. Dit zorgt ervoor dat u op schema blijft en actie onderneemt om uw doelen te bereiken. Kies uit een reeks apps op ClickUp Integraties om alles samen te brengen. Deze sjabloon downloaden

Vooruitgaan met focus en doel

RPM kan je relatie met productiviteit in je persoonlijke en professionele leven veranderen. Het gaat niet alleen over het hectisch afvinken van taken; het gaat over het weloverwogen ondernemen van actie in de richting van een visie die je echt enthousiast maakt. Het kan ook je vaardigheden op het gebied van prioriteiten stellen en tijdmanagement aanzienlijk verbeteren.

ClickUp kan uw hulpmiddel zijn om het RPM-proces te beheren, u georganiseerd te houden en u te concentreren op wat belangrijk is.

Door de kracht van deze tijdmanagementtechniek te combineren met de robuuste functies van ClickUp, kunt u een systeem creëren waarmee u alles kunt bereiken wat u maar wilt. Probeer ClickUp vandaag en kom een stap dichter bij het bereiken van die ambitieuze doelen!