Hoe een coachende leiderschapsstijl te gebruiken: De ultieme gids voor managers op het werk
Personeelsbeheer

Hoe een coachende leiderschapsstijl te gebruiken: De ultieme gids voor managers op het werk

De zakenwereld is vandaag de dag heel anders dan vroeger. Volgens een HR-onderzoek van Gartner, 77% van de werknemers hecht nu veel belang aan de steun van hun managers. Als bedrijven hoge verwachtingen hebben van hun werknemers, hebben deze laatsten ook hoge verwachtingen van hun managers en kijken ze naar hen voor steun bij persoonlijke en professionele groei.

Hoe kun je in zo'n scenario een effectieve manager zijn op je werkplek, voldoen aan de verwachtingen van elke werknemer en een positieve invloed hebben op ieders betrokkenheid, productiviteit en algehele leven? Dit is waar het aannemen van een coachende leiderschapsstijl - de stijl die wordt toegepast door enkele van de beste managers en leiders ter wereld - belangrijk wordt.

Laten we de belangrijke aspecten van de coachende leiderschapsstijl verkennen, waaronder de belangrijkste kenmerken, hoe het je helpt een betere manager te zijn, de algehele impact op je team en nog veel meer.

**Wat is een coachende leiderschapsstijl?

Een coachende leiderschapsstijl is een transformatieve aanpak waarbij de managers en leiders hun team coachen. Ze fungeren als gidsen en helpen hun teamleden hun talenten te ontdekken en te koesteren, de productiviteit op hun werkplek te verbeteren en na verloop van tijd hun volledige potentieel te bereiken.

Naast coachend leiderschap zijn er veel verschillende stijlen van leidinggeven, elk met zijn eigen voor- en nadelen. Wat maakt de ene stijl beter en wat onderscheidt hem van de andere?

In tegenstelling tot de bureaucratische, transactionele en autocratische leiderschapsstijlen, die rigide zijn en de traditionele machtsdynamiek volgen, is de coachende leiderschapsstijl, zoals gezegd, een transformatief hulpmiddel.

Hij legt niet de nadruk op het uitoefenen van macht of controle of op een commandostructuur. In plaats daarvan richt het zich op medewerkers helpen om de beste versie van zichzelf te worden door middel van ondersteuning, begeleiding, medeleven, aanmoediging, constructieve communicatie en het stellen van duidelijke doelen.

Historische achtergrond van coachend leiderschap

Coaching als leiderschapsstijl ontstond in de jaren 1960 toen Paul Hersey en Kenneth Blanchard de theorie van situationeel leiderschap ontwikkelden. Dit is een leiderschapsstijl waarbij de leiders een leiderschapsstrategie afhankelijk van de omstandigheden, het vermogen en de bereidheid van individuen op de werkplek.

Volgens Hersey en Blanchard bestaat situationeel leiderschap uit vier leiderschapsstijlen: sturen, ondersteunen, coachen en delegeren. Zodra het concept van coachend leiderschap ontstond, begon het aan bekendheid te winnen door vermeldingen in andere situationele en transformationele leiderschapstheorieën die zich na de jaren 1970 ontwikkelden.

Belangrijkste kenmerken van coachend leiderschap

Om een succesvol coachend leider te zijn, moet je de belangrijkste kenmerken kennen die centraal staan in de stijl van coachend leiderschap.

Leiderschap

Een centraal kenmerk van de coachende leiderschapsstijl is het leiderschap zelf. Coachende leiders zien hun team als individuen met hun eigen sterktes, zwaktes, doelen en ambities. Ze mentoreren hen om op elk van hun sterke punten te bouwen en hun prestaties op de werkplek te verbeteren.

In tegenstelling tot andere leiderschapsstijlen, richt een coachende leiderschapsstijl zich evenzeer op de groei van individuen als op de groei van de organisatie. Coachende leiders geven hun teamleden de ruimte voor professionele ontwikkeling. Dit verbetert de capaciteiten van het team, overbrugt vaardigheidskloven en levert de organisatie voordelen op.

Emotionele intelligentie

Om effectief te zijn, moeten coachende leiders hun team coachen op een betekenisvolle manier die aanslaat bij elk individueel lid van het team. De coachingsaanpak vereist de zachte vaardigheid van emotionele intelligentie, dat wil zeggen het vermogen om de eigen emoties en de emoties van anderen om zich heen te begrijpen. Emotionele intelligentie vormt dus een belangrijk onderdeel van coachend leiderschap.

Om deze cruciale vaardigheid op te bouwen, begin je met het volgende:

 • Vraag feedback aan je directe collega's om hun emoties en gemoedstoestand te begrijpen
 • Identificeer en benoem emoties wanneer je ze voelt
 • Wees je altijd bewust van je emoties
 • Verwacht niet alle antwoorden te hebben

Effectief gebruik maken van de vaardigheid van emotionele intelligentie helpt je om je teamleden echt te begrijpen en een betekenisvolle band met ze op te bouwen.

Teamparticipatie

Een ander belangrijk onderdeel van een coachende leiderschapsstijl is de participatie van het team. Een coachende leider moedigt elk teamlid aan om hun gedachten en ideeën vrij te uiten. Hij moedigt samenwerking aan en betrekt elk teamlid actief bij het nemen van beslissingen, het oplossen van problemen en het stellen van doelen. Dit type leider zorgt ervoor dat teamleden zich gehoord en gewaardeerd voelen en stelt hen in staat om eigenaar te worden van hun werk.

Een coachende leider helpt teamleden dus hun communicatie- en samenwerkingsvaardigheden op te bouwen en betere relaties met elkaar te ontwikkelen.

ClickUp teams

Bouw een krachtcentrale voor samenwerking met ClickUp Teams

Motivatie en doelen stellen

Een effectieve coachende leider motiveert en begeleidt werknemers om hun doelen te bereiken.

Coachende leiders geven constructieve feedback, erkennen prestaties en bieden mogelijkheden voor professionele groei. Dit zorgt voor een gevoel van doelgerichtheid en eigenaarschap en bevordert de intrinsieke motivatie van medewerkers.

Naast het verbeteren van de motivatie van werknemers, helpen coachende leiders werknemers om hun doelen te herkennen en zich bezig te houden met het stellen van doelen op lange termijn. Ze bieden de steun, begeleiding en aanmoediging die werknemers nodig hebben om een evenwicht te vinden tussen het bereiken van hun persoonlijke en professionele doelen en de doelstellingen van de organisatie.

**Hoe manage je een team met een coachende leiderschapsstijl?

Hier zijn enkele strategieën die u kunt gebruiken om je team effectief te managen met behulp van de coachende leiderschapsstijl:

1. Houd één-op-één gesprekken met teamleden

Coachend leiderschap is gericht op het bereiken van de visie van individuen naast de visie van de organisatie. Om teamleden te helpen hun visie te bereiken, moet u eerst hun ambities en wensen begrijpen. Een efficiënte manier om dit te doen is door regelmatig één-op-één gesprekken te voeren met elk lid.

In deze bijeenkomsten kun je een mix van twee soorten vragen gebruiken:

 • Open vragen: Deze vragen geven je werknemers de ruimte om een volledig antwoord te geven in plaats van ja of nee te antwoorden. Open vragen beginnen met woorden als wat, waarom, hoe, enz. Stel dergelijke vragen om meer te weten te komen over de sterke punten, problemen, ambities en carrièredoelen van elke werknemer
 • Specifiek gerichte vragen: Deze vragen focussen op één onderwerp per keer om uw werknemers niet te overweldigen. Ze maken het mogelijk om dieper op een bepaald onderwerp in te gaan. U kunt zich bijvoorbeeld concentreren op één onderwerp, zoals de huidigeteamdynamiekpersoonlijke ontwikkeling of werkgerelateerde uitdagingen, en vragen stellen die daarmee te maken hebben

Als managers en leiders heb je veel op je bord. Zelf één-op-één vergaderingen plannen en bijhouden wordt na verloop van tijd lastig.

Volg eenvoudig meerdere één-op-één vergaderingen met de ClickUp Meeting Tracker Template

Daarom is het gebruik van tools zoals de ClickUp Meeting Tracker Sjabloon is een goed idee. Met deze sjabloon kunt u elke vergadering gemakkelijk bijhouden, een overzicht van de vergaderresultaten en actiepunten opvragen en de tijdlijn gemakkelijk bijwerken als er wijzigingen of aanpassingen moeten worden aangebracht. Deze sjabloon downloaden

2. Stel doelen en houd ze bij

Uitvoeren en voortgang bijhouden

eenvoudige SMART-doelen instellen en bijhouden met de ClickUp Doelen-functie_

De coachende leiderschapsstijl omvat het stellen van lange termijn doelen. Nadat u uw teamleden beter hebt leren kennen, is het tijd om doelen te stellen om hen te helpen bereiken wat ze willen bereiken op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Bij het opstellen van ontwikkelingsdoelen met elk teamlid is het beter om het SMART-doelen systeem te gebruiken, dat je helpt om doelen te stellen die:

 • **Specifiek, wat betekent dat de doelen goed gedefinieerd en duidelijk zijn, zonder ruimte voor ambiguïteit
 • Measbaar zijn, wat betekent dat ze een criterium hebben om de voortgang te bepalen
 • **Aanvaardbaar, dat wil zeggen haalbaar binnen een bepaalde periode
 • **Relevant, dat wil zeggen afgestemd op het ontwikkelingsplan van uw medewerker en op de doelen van uw organisatie
 • Ttijdgebonden, dat wil zeggen met een realistische startdatum en een streefdatum

Zodra je SMART-doelen hebt opgesteld, is het tijd om ze te gaan bijhouden. Gebruik tools zoals ClickUp Doelen maakt het voor u en uw werknemers mogelijk om gemakkelijk doelen bij te houden. Met deze functie kunt u duidelijke doelstellingen en belangrijke resultaten instellen. U kunt ook grote doelen opdelen in kleinere, compacte doelen, de voortgang bijhouden en mijlpalen identificeren. Je kunt ook tijdig bijsturen als dat nodig is.

3. Geef feedback aan uw teamleden

ClickUp Toegewezen opmerkingen

geef uw werknemers regelmatig tijdige en tastbare feedback met de functie Toegewezen opmerkingen van ClickUp_

Een belangrijk aspect van coachend leiderschap is feedback, meer specifiek, het geven van gepersonaliseerde feedback aan elk teamlid. Een van de belangrijkste doelstellingen van het geven van feedback is om werknemers te helpen hun prestaties en zelfvertrouwen te verbeteren.

Bij het geven van feedback is het belangrijk om ervoor te zorgen dat:

 • Het op regelmatige basis wordt gegeven en ontvangen
 • Het gaat om voorbeelden uit de praktijk
 • Het specifiek is en niet veralgemeend, waarbij specifieke aspecten worden genoemd waaraan het teamlid moet werken
 • Er een evenwicht is tussen opbouwende kritiek en erkenning van een prestatie of kracht

Feedback en follow-up feedback geven aan elke medewerker is een moeizaam proces. Echter, met behulp van hulpmiddelen zoals ClickUp's functie Toegewezen opmerkingen kunt u teamleden tijdig feedback geven over taken. U kunt suggesties geven en inzichten en bronnen in realtime met uw teamleden delen. Tijdig advies en erkenning zijn essentieel voor de groei en het leerproces van uw team.

4. Overzie de ontwikkeling van uw team

ClickUp's 15+ flexibele weergaven

controleer, organiseer en bekijk de voortgang van het werk van uw team op een handige manier met de Views-functie van ClickUp_

Managers met een coachende leiderschapsstijl spelen een actieve rol in de ontwikkeling van hun team. Als coachend leider moet u uw team helpen om voortdurend te groeien en vaardigheden te ontwikkelen. Dit houdt in dat u hun vooruitgang controleert, begeleiding en ondersteuning biedt en hun strategieën zo nodig aanpast.

Een effectieve manier om de ontwikkeling van je team te overzien en te monitoren zonder te micromanagen is door gebruik te maken van hulpmiddelen zoals ClickUpweergaven . De meer dan 15 aanpasbare weergaven in ClickUp geven u de flexibiliteit om uw werk te organiseren en te bekijken zoals u dat wilt. U kunt bijvoorbeeld:

 • Projectfasen visualiseren en borden groeperen op status, opdrachtnemer, prioriteit, enz. met behulp van de Board-weergave
 • Een overzicht krijgen van de voortgang van taken door ze te groeperen in categorieën zoals In uitvoering, Beoordelen, Gereed, enz. met behulp van de Lijstweergave
 • Beheer teambronnen en prioriteiten en bepaal de werkcapaciteit met sprintpunten met behulp van de Box View
 • De begin- en einddatum van taken en projecten bijhouden op een kalender met behulp van de Kalenderweergave

Met de aanpasbare weergaven van ClickUp kunt u de prestaties van elk teamlid op taken en projecten controleren, mogelijke wegversperringen of knelpunten identificeren en snel aanpassingen maken om ervoor te zorgen dat uw team op schema blijft. Bovendien kunt u ontwikkelingsmijlpalen identificeren en de erkenning en waardering geven die uw teamleden verdienen.

Deze functie helpt u als projectleider blijf georganiseerd en bovenop je taken zitten om je team effectief te managen en naar succes te leiden.

Gemeenschappelijke coachende leiderschapsuitdagingen

Voordat je de coachende stijl van leiderschap implementeert, moet je weten dat deze stijl zijn eigen uitdagingen en obstakels met zich meebrengt, zoals de volgende:

Veist veel tijd en inspanning

Coachend leiderschap richt zich op de ontwikkeling van teamleden op individueel niveau. Teamleden één-op-één coachen en begeleiden vraagt veel tijd en inspanning van de manager. Omdat leiders al veel werk moeten managen, zoals vergaderingen, taken en projecten, die een groot deel van hun tijd in beslag nemen, hebben ze weinig tijd over voor iets anders.

Enkele effectieve manieren om deze uitdaging aan te gaan zijn taakbeheersoftware en automatiseringstools zoals ClickUp Brein .

Met ClickUp Brain kunt u als manager of leider taak- en projectbeheer automatiseren. U kunt repetitief werk automatiseren, zoals het genereren van subtaken, het bijwerken van taak- en projectstatussen, het genereren van taak- en projectoverzichten en rapporten, en nog veel meer. ClickUp Brain bespaart u dus tijd die u kunt investeren in het coachen en begeleiden van uw hele team, één lid per keer.

ClickUp Brain

maximaliseer uw productiviteit met het AI-gestuurde ClickUp Brain_

Pro-Tip: Om tijd slim te gebruiken na het gebruik van automatiseringstools, kunt u het beste uw tijd bijhouden met ClickUp's Tijdregistratie functie . Met deze tool kun je eenvoudig tijd organiseren, aanpassen en bijhouden, zodat je meer tijd en moeite kunt besteden aan het coachen van je team.

Weerstand tegen verandering

Sommige teamleden hebben meer weerstand tegen verandering dan anderen. Dit komt omdat verandering vereist dat ze nieuwe werkwijzen en manieren van werken aannemen. Ze geven misschien de voorkeur aan een meer traditionele leiderschapsstijl, hebben moeite om zich aan te passen aan een verandering in leiderschapsstijl en hebben meer tijd en ondersteuning nodig dan andere teamleden.

Een effectieve manier om weerstand tegen verandering aan te pakken, is het in evenwicht brengen van de coachende leiderschapsstijl met de situationele leiderschapsstijl. Deze strategie houdt in dat je je stijl aanpast aan de werkstijl van een individu. Het zal helpen om weerstandige leden bloot te stellen aan en kennis te laten maken met de voordelen van een coachende leiderschapsstijl in geschikte situaties en hen helpen om zich er na verloop van tijd volledig aan aan te passen.

Over afhankelijkheid van de leider

Een coachende leiderschapsstijl heeft een verzorgende aanpak. Hierdoor kunnen individuele teamleden na verloop van tijd te veel gaan vertrouwen op hun coachende leider of manager voor besluitvorming, begeleiding en het stellen van doelen.

Deze overmatige afhankelijkheid belemmert de groei van een individueel teamlid door hun onafhankelijkheid en vermogen om beslissingen te nemen en problemen op te lossen te beïnvloeden. Om dit te voorkomen, moeten coachende leiders een evenwicht vinden tussen het geven van begeleiding en het aanmoedigen van zelfredzaamheid.

Invloed van coachend leiderschap op medewerkerbetrokkenheid

Coachend leiderschap heeft een directe, sterke en positieve correlatie met werknemersbetrokkenheid. Een coachende manager met een leiderschapsfilosofie door de nadruk te leggen op begeleiding, aanmoediging en empowerment van elk individueel teamlid, voelen ze zich gewaardeerd, gesteund en verantwoordelijk. Dit helpt hun betrokkenheid en productiviteit op de werkplek te verbeteren.

Naast het verbeteren van de mate van betrokkenheid van medewerkers, heeft een coachende leiderschapsstijl een positieve invloed op:

 • Beroepstevredenheid: Volgensonderzoekverminderen leiders met coachingsvaardigheden de verloopintentie van werknemers en verbeteren ze hun geluksniveau, waardoor hun gevoel van werktevredenheid toeneemt
 • Mindset: Effectief coachend leiderschap bevordert de ontwikkeling van een groeimindset bij werknemers. Een groeimindset stelt werknemers in staat om berekende risico's te nemen, te leren van fouten en mislukkingen en veerkrachtig te worden bij uitdagingen. Het zet werknemers op een pad naar voortdurend leren en verbeteren en maakt het mogelijk voor hen omopkomende leiders op hun werkplek
 • Collectieve intelligentie: Een coachende leiderschapsstijl moedigt samenwerking binnen een team aan en verbetert de collectieve intelligentie, dat wil zeggen het algemene vermogen van het hele team om intellectuele taken uit te voeren. Dit leidt tot effectievere probleemoplossing, meer creativiteit, betere besluitvorming en betere prestaties op de werkplek

De Weg Vooruit: Word de ultieme manager met een coachende leiderschapsstijl

De coachende leiderschapsstijl is een zeer betrokken stijl van leidinggeven aan teams. Door deze stijl aan te nemen als manager verbeter je je coachingsvaardigheden en word je een betere manager cross-functionele teamleider . Deze stijl van leidinggeven werkt vooral goed bij het managen van teams die getalenteerd zijn, maar een gebrek aan motivatie of teamgeest hebben. Het is ook effectief in situaties waarin teams het management wantrouwen of wanneer teams in silo's bestaan.

Door te focussen op het ondersteunen en coachen van individuen in het team, komt deze leiderschapsstijl uw werknemers ten goede en verbetert hun betrokkenheid, werktevredenheid en prestaties. Verderop in de lijn komt het uw organisatie ten goede met een verbeterde productiviteit, het bereiken van doelen, een laag verloop en een hogere winst.

Ondanks de veelzijdige voordelen kan het implementeren van een coachende leiderschapsstijl een uitdaging zijn, en het is belangrijk om preventieve oplossingen bij de hand te houden. Tools zoals ClickUp bieden u de hulp die u nodig hebt bij project- en taakbeheer en tijdregistratie. Als een betrouwbare, aanpasbare productiviteits- en samenwerkingstool met geavanceerde functies, helpt ClickUp u om teams van elke grootte gemakkelijk te beheren en te coachen.

Word de ultieme coachende manager op het werk, aanmelden bij ClickUp vandaag.