Hoe je doelen kunt bereiken met een Agile Release Train
Agile

Hoe je doelen kunt bereiken met een Agile Release Train

De basis van agile transformatie is het opsplitsen van een monolithische applicatie in de kleinst mogelijke eenheden en deze iteratief en incrementeel bouwen. Soms gaat bij het focussen op de kleinste eenheden het grotere geheel verloren.

Als antwoord op dat raadsel kwam de Agile Release Train. Laten we eens kijken wat het is en hoe het helpt.

Wat is een Agile Release Train?

Een Agile Release Train (ART) is een team van agile teams die oplossingen bouwen in een waardestroom. Een typische agile releasetrein is:

 • Langlevend, met ervaren teamleden die het fort vasthouden
 • Afgestemd op een gedeelde bedrijfs- en technologische missie
 • Georganiseerd rond de waardestromen van de onderneming
 • Een team van teams, meestal bestaande uit 50-125 mensen
 • Functieoverschrijdend met mogelijkheden om software te definiëren, bouwen, vrij te geven, te gebruiken en te onderhouden

Het Scaled Agile Framework visualiseert de agile release trein als volgt.

Multifunctionele agile release trein

Cross-functionele Agile Release Train (Bron:) Geschaald Agile Framework )

Waarom hebben we een Agile Release Train nodig?

Binnen grote organisaties, zelfs organisaties die agile ontwikkeling en projectmanagement volgen, kunnen er silo's zijn die het leveren van waarde belemmeren. Bijvoorbeeld, elke business unit kan zijn eigen agile teams hebben die in silo's werken en werk dupliceren. Het agile release train model voorkomt dit.

Effectieve hand-offs: De grotere teams zorgen voor een snellere informatiestroom, waardoor betere hand-offs mogelijk zijn.

Zinvolle samenwerking: Silo's hebben vaak leiderschap en politieke systemen die samenwerking verhinderen. ART's omzeilen dat door het ontwerp.

Waardegerichtheid: ART zorgt ervoor dat een organisatie de beloofde waarde levert door oplossingen te bouwen die klantwaarde creëren.

Kernprincipes van een Agile Release Train

De wereld van agile softwareontwikkeling zit vol met frameworks en modellen die teams kunnen helpen om meer, beter of sneller te doen. Scrum is een populaire ontwikkelingsaanpak. Kanban is een geprefereerde projectmanagementstijl. DevOps vs. agile is een debat zonder einde.

Om echt te begrijpen wat Agile Release Trains betekenen en hoe ze werken, laten we beginnen met de kernprincipes. Naast agile scrum principes zoals iteratieve ontwikkeling, voortdurende verbetering, cross-functionele samenwerking, klantgerichtheid, etc., zijn hier enkele specifieke ART principes.

Georganiseerd rond waarde

In plaats van teams te organiseren rond functies of afdelingen, is de ART gestructureerd rond waardestromen van ontwikkeling. Gebruikmakend van lean denken, brengen agile release treinen een set agile teams samen die een belangrijk product kunnen leveren en ondersteunen.

Als de waardestroom is verlopen, de markt is veranderd of de organisatie is veranderd, kunnen ART's worden gereorganiseerd rond andere waarden op het netwerk.

Teamafstemming

Agile releasetrains zijn afgestemd op gedeelde bedrijfs- en technologiemissies. Dit principe is cruciaal voor het behouden van samenhang en focus tussen meerdere agile teams.

Eén van de manieren waarop ART's afstemming verzekeren is door middel van uitgebreide Program Increment (PI) planning. Tijdens de PI-planning komen alle teams binnen de agile release train samen om gezamenlijke doelen te stellen, afhankelijkheden te begrijpen en een gezamenlijke roadmap op te stellen.

Ingebouwde kwaliteit

Agile teams die de ART vormen komen samen om standaarden voor productkwaliteit op te stellen. Ze kiezen voor praktijken zoals Test-Driven Development (TDD) of geautomatiseerde ontwikkeling agile testen om de oplevering te versterken.

Deze praktijken helpen om defecten in een vroeg stadium te identificeren en aan te pakken, de technische schuld te verminderen en ervoor te zorgen dat het eindproduct voldoet aan de vereiste standaarden binnen de organisatie.

Gemeenschappelijke cadans en synchronisatie

Agile teams werken vaak onafhankelijk van elkaar. Dit belemmert samenwerking in realtime en een totaalbeeld van de waarde van de organisatie. Agile release-trainers lossen dit probleem op door het belang van twee principes te benadrukken:

 • Cadans: Gebeurtenissen die op regelmatige basis worden uitgevoerd, zoals systeemdemo's, iteratieplanning, enz.
 • Synchronisatie: Het gelijktijdig plannen van sprints, iteraties en PI-cycli tussen alle teams in de ART om afhankelijkheden beter te beheren

Dit zorgt ervoor dat iteraties en voortdurende verbetering niet beperkt blijven tot de individuele eenheden en dat het hele systeem samen evolueert.

Bij elkaar gehouden door kritieke rollen

Elk agile team binnen de ART heeft cross-functionele rollen. Maar om de ART bij elkaar te houden als een functionerende eenheid, zijn er een paar regels opgesteld.

 • Release train engineer: Net als een Scrum Master maken release train engineers de uitvoering mogelijk, nemen ze wegversperringen weg, coachen ze teams, enz.
 • Productmanager: Houdt toezicht op de ART backlog en neemt beslissingen over de roadmap van het product
 • Systeemarchitect: Definieert de architectuur van de oplossingen in de waardestroom
 • Bedrijfseigenaren: Zorgt voor afstemming met bedrijfsresultaten

Nu u begrijpt hoe agile release trains passen in de context van agile softwareontwikkeling, laten we eens kijken hoe u het framework kunt implementeren in uw organisatie.

Hoe een Agile Release Train implementeren

In essentie is een agile release train een virtuele organisatie, zonder de traditionele hiërarchische structuur. Het is dus een verzameling teams die werken aan sprints, producten, iteraties, user stories en bugs binnen de waardestroom.

Om de coaches bij elkaar te houden en in de juiste richting te sturen, moet je je agile release train doordacht implementeren. Een goede agile projectmanagementtool zoals ClickUp kan een aanzienlijke boost geven. Dit is hoe.

1. Definieer de waardestroom

Begin met het definiëren van de waardestroom. Er zijn meestal twee soorten waardestromen:

 • Operationeel: Stappen om een product/dienst aan de klant te leveren. Dit kan productie, e-commerce, fulfillment, betalingsverwerking, enz. zijn.
 • Ontwikkeling: Stappen om een bedrijfsproces om te zetten in een technologieproduct

Hoewel deze nauw met elkaar verbonden zijn, houden agile releasetrains zich meer bezig met de waardestroom ontwikkeling.

Identificeer de primaire waarde die je teams aan de klant leveren en breng het proces van concept tot oplevering in kaart. Houd workshops met de belangrijkste belanghebbenden om gedetailleerde inzichten te verzamelen in hoe de waarde door je organisatie stroomt - documenteer elke stap, van de eerste ideevorming tot de uiteindelijke levering en ondersteuning. ClickUp Whiteboards is een geweldige plek om uw processen visueel in kaart te brengen en te delen met iedereen in het team om later eventueel asynchroon samen te werken. Aangezien het een digitaal agile hulpmiddel is je kunt natuurlijk de waardestroom bijwerken terwijl deze zich ontwikkelt.

ClickUp Whiteboards

Proces in kaart brengen met ClickUp Whiteboards

2. Organiseer teams rond de waardestroom

Stel 5-12 agile teams samen, die zich elk richten op verschillende aspecten van de waardestroom terwijl ze naar hetzelfde overkoepelende doel toewerken. Zorg ervoor dat elk team multifunctioneel is, met ontwikkelaars, testers, ontwerpers en producteigenaren.

Het ene team kan bijvoorbeeld frontend-ontwikkeling doen, terwijl een ander team backend-services beheert, maar beide teams werken aan dezelfde releaseplanning voor ontwikkelaars. Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden binnen elk team helpen om de samenwerking en efficiëntie te optimaliseren.

3. Maak een programmabacklog

Maak een programmabacklog die dient als de enige bron van waarheid voor wat de ART gaat bouwen.

 • Vul deze aan met functies die zijn afgeleid van het in kaart brengen van de waardestroom
 • Werk samen met producteigenaren om items te prioriteren op basis van hun waarde voor de klant en de algemene bedrijfsstrategie
 • Maak elk item op de backlog goed gedefinieerd met duidelijke acceptatiecriteria
 • De backlog regelmatig herzien en bijwerken om veranderende prioriteiten en nieuwe inzichten weer te geven

Deze backlog stuurt het werk van alle teams binnen de ART en zorgt voor afstemming en focus. Daarom is een gecentraliseerde tool zoals ClickUp tasks nodig om alle informatie op één plaats te bewaren.

Binnen ClickUp tasks kunt u een beschrijving toevoegen voor elk item op de backlog, acceptatiecriteria instellen op checklists, toewijzen aan het betreffende teamlid, samenwerken met behulp van geneste opmerkingen, prioriteit instellen, taaktypen aanpassen en nog veel meer.

ClickUp Taken

ClickUp-taken voor agile releases

4. Plan je programma incrementen

Plan programma increment planningsvergaderingen op een regelmatige frequentie om alle teams op de ART af te stemmen op gemeenschappelijke doelen en deliverables. Elk increment duurt meestal 8-12 weken. U kunt dit automatiseren als een terugkerende gebeurtenis in de ClickUp kalenderweergave.

bonus_: Als sprintplanning nieuw voor u is, leest u hier alles wat u moet weten over agile releaseplanning voor ontwikkelaars .

5. Stel doelen

Met een team van 50-125 leden dat in stappen van 8-12 weken werkt, kan het project onhandelbaar worden. Duidelijke doelen stellen en die regelmatig bijhouden kan dat verhelpen. Creëer dus een systeem waar teams zich op kunnen richten.

Gebruik ClickUp Doelen om:

 • Doelen in te stellen als numeriek, monetair, waar/onwaar of taken
 • Sprintdoelen, incrementdoelen, enz. creëren.
 • Taken aan doelen koppelen en automatisch de voortgang bijhouden
 • Doelen publiceren zodat het hele team de voortgang kan zien

ClickUp Doelen

Stel uw doelen in, volg ze en bereik ze met ClickUp Goals

6. Beoordelen en aanpassen

Bouw rapportage: Volg de voortgang van al je doelen op één plek. Kies de statistieken die belangrijk zijn voor uw agile workflows en aangepaste rapporten maken.

Bijvoorbeeld met behulp van agile burndown grafieken kun je de voortgang van elke sprint nauwkeurig bijhouden. Burndown-grafieken, cumulatieve werklastweergave, teamsnelheid, enz. zullen waardevolle inzichten opleveren.

ClickUp Dashboards voor agile release treinen ClickUp Dashboards voor agile releasetrains

Voer retrospectieven uit: Beoordeel de prestaties aan het einde van elke PI om na te denken over wat goed werkte en wat niet. Gebruik deze feedback om processen en werkwijzen voortdurend te verbeteren.

Moedig open en eerlijke feedback aan: Creëer een cultuur van continue en tijdige feedback onder de leden van alle agile teams. Hier is waarom dat nodig is.

bonus_: Bekijk ter inspiratie hoe Gabriel Hoffman, solutions engineer bij ZenPilot, het volgende gebruikt ClickUp gebruikt om scrum te implementeren .

De rol van feedback in agile releasetrajecten

Binnen alle agile werkmodellen speelt feedback een cruciale rol. Hetzelfde geldt voor agile releasetrains.

Business feedback: ART's werken samen met business teams om te begrijpen of de geleverde oplossing heeft voldaan aan de business doelstellingen.

Klantfeedback: ART's zoeken actief naar feedback van klanten over hun incrementen als een manier om de waarde te valideren. Dit kan intern worden uitgevoerd, zoals het bijhouden van gebruik, retentiepercentages, beoordelingen in sociale media, enz. Of in samenwerking met de gebruiker, zoals enquêtes of interviews.

Technologische feedback: ART's voeren regelmatig integratietests en technische pieken uit om technische feedback te verzamelen. Verschillende monitoringprocessen geven ook feedback aan het infrateam.

Teamfeedback: Meerdere teams die samenwerken als één eenheid hebben eerlijke en betrouwbare feedback nodig. ART-teams spreken openlijk in reviews en retrospectives om de gedragsaspecten van het samenwerken te begrijpen en deze waar nodig glad te strijken.

Feedback van het projectmanagement: Een ander belangrijk aspect van feedback is hoe goed de projecten worden beheerd. Het gebruik van middelen, de tijdigheid van oplevering, naleving van standaarden, enz. kunnen worden afgeleid uit projectmanagementdashboards, die kunnen worden gebruikt om de productiviteit en efficiëntie te verbeteren.

De impact van agile releases op het softwareontwikkelingsproces

Sinds de eeuwwisseling heeft softwareontwikkeling een grote verandering ondergaan. Agile ontwikkelteams uit het verleden leden onder:

Gefragmenteerde teams: Traditionele agile teams werkten goed binnen zichzelf, met grote lokale optimalisatie. Maar organisatiebreed bleven er silo's bestaan met beperkte coördinatie, wat leidde tot verkeerde afstemming en inefficiëntie.

Inconsistente kwaliteit: Gefragmenteerde teams hadden verschillende kwaliteitsnormen, wat leidde tot inconsistente producten en meer bugs in de hele waardeketen.

Slow feedback loops: Feedback van belanghebbenden en gebruikers was traag, wat enigszins contraproductief is voor de versnelde sprintcycli waar de teams voor gingen.

Suboptimale samenwerking: Onafhankelijke teams werkten asynchroon, waardoor gaten in de zichtbaarheid ontstonden en het grote geheel werd beïnvloed.

Agile release trains kwamen als oplossing voor al deze problemen waar softwareontwikkelingsteams mee te maken hebben. Het bracht de voordelen van agile naar de behoeften van grote, complexe organisaties.

Met ART bereikten ondernemingen:

Waardeverwezenlijking: De waardestroomgedreven aanpak van ART zorgt ervoor dat al het softwareontwikkelingswerk gericht is op het leveren van klantwaarde.

Betere teamcoördinatie: ART bracht meerdere agile teams systematisch bij elkaar, waardoor een betere coördinatie en afstemming rond gedeelde doelen en doelstellingen werd bevorderd.

Ingebouwde kwaliteit: Kwaliteitspraktijken werden geïntegreerd in elke ontwikkelingsfase, wat leidde tot consistente en hoogwaardige output in de hele waardestroom.

Snelle feedbacklussen: Synchronisatie en gemeenschappelijke cadans zorgen voor tijdige reviews en retrospectives voor snellere feedback en sneller reagerende aanpassingen.

Versnelde levering: ART heeft kortere, meer voorspelbare leveringscycli mogelijk gemaakt, waardoor snellere releases en een beter aanpassingsvermogen aan veranderingen in de markt mogelijk zijn.

Uitdagingen bij het implementeren van agile release-treinen

Ondanks de verschillende voordelen die hierboven zijn beschreven, is het implementeren van een agile release train niet zonder uitdagingen. Wanneer agile teams ART omarmen, kunnen ze te maken krijgen met het volgende.

Culturele verschuiving

Het omarmen van ART vereist een significante cultuuromslag binnen de organisatie. Teams die gewend zijn om in kleine opstellingen te werken, onafhankelijk en asynchroon, kunnen de grotere structuur van ART als verontrustend ervaren.

Gesynchroniseerde sprints of een gemeenschappelijke cadans voor retrospectives kunnen bijvoorbeeld verstikkend aanvoelen. Om deze verstoring te voorkomen, moeten ART-leiders het idee langzaam introduceren en consensus bereiken binnen de organisatie.

Initiële leercurve

De initiële leercurve in het begrijpen en adopteren van ART-praktijken kan voor veel teams steil zijn. ART introduceert nieuwe rollen, ceremonies en praktijken die teamleden snel moeten leren en integreren in hun dagelijkse workflows.

Bijvoorbeeld, de Inspect & Adapt (I&A) wordt uitgevoerd aan het begin van elke iteratie, naast de retrospective aan het einde van elke iteratie.

Het aanbieden van uitgebreide training, hulpmiddelen en mentorschap kan deze uitdaging verkleinen, zodat teams soepeler kunnen overstappen en de voordelen van ART kunnen gaan realiseren.

Afhankelijkheidsbeheer

Het beheren van afhankelijkheden tussen meerdere teams binnen een agile releasetraining kan een nachtmerrie zijn. Om ervoor te zorgen dat alle teams op één lijn zitten en hun werk soepel in elkaar overgaat, is nauwgezette planning en coördinatie nodig.

Om dit te voorkomen, moet je:

 • Heldere communicatiekanalen: ClickUp Chat view consolideert bijvoorbeeld alle berichten, zodat er niets wordt gemist, zelfs als er veel lawaai is
 • Visuele beheertools: Een afhankelijkheidsbord waarop taken die van elkaar afhankelijk zijn in kaart worden gebracht, helpt teams om afhankelijkheden vroegtijdig te identificeren en aan te pakken

Beheer uw Agile Release Train effectief met ClickUp

Agile werkwijzen zijn fantastisch voor kleine softwareontwikkelingsteams. Agile raadt zelfs aan om grote teams op te splitsen in kleinere eenheden voor meer efficiëntie en kwaliteit.

Dit creëert echter vaak een schaalprobleem. Agile release trains zijn het antwoord op het probleem van het schalen van agile praktijken in grote organisaties. Goede agile release trains brengen meerdere teams op één lijn rond gedeelde doelen, synchroniseren inspanningen, bouwen samenhang in oplossingen en leveren zakelijke waardestromen.

Het implementeren en beheren van een ambitieus raamwerk als de agile release train vereist een robuust, uitgebreid, flexibel en aanpasbaar projectmanagementprogramma. Van het schetsen van taken tot het beheren van afhankelijkheden, het moet alles kunnen.

ClickUp is precies daarvoor ontworpen. ClickUp voor agile teams stelt je in staat om waardestromen te beheren - en diegene waar je klaar mee bent te verwijderen - zonder moeite. Het stelt u in staat om zowel het grote geheel te zien als in te zoomen op de kleinste details. Het dient individuen, projecten, teams en teams van teams, zoals de agile release trein. Probeer ClickUp vandaag gratis uit !