12 darmowych szablonów i przykładów analizy SWOT
Szablony

12 darmowych szablonów i przykładów analizy SWOT

Prowadzenie odnoszącej sukcesy firmy wiąże się z wyzwaniami, które utrudniają wyróżnienie się w każdej niszy. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, konkurenci biznesowi mogą łatwo uzyskać dostęp do tych samych informacji i treści, co Ty z Internetu.

W związku z tym potrzebna jest strategia, która pomoże Ci rozwinąć działalność wśród silnej konkurencji. Najlepszym i najprostszym sposobem na rozpoczęcie procesu rozwoju jest przeprowadzenie analizy SWOT dla swojej firmy.

Analiza ta pozwala uprościć zamierzone cele projektu i podkreślić czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, które określają sposób osiągnięcia tych celów. W rezultacie można połączyć istniejące działania z planami.

W tym przewodniku przedstawiamy najlepsze szablony analizy SWOT i sposoby ich wykorzystania w celu uzyskania potężnych spostrzeżeń biznesowych!

Czym jest analiza SWOT?

Analiza SWOT to ustrukturyzowana struktura organizacji służąca do oceny jej strategiczne planowanie biznesowe i pozycji konkurencyjnej. Analiza obejmuje zewnętrzne i wewnętrzne czynniki obecnego i przyszłego potencjału biznesowego.

Ma ona strukturę opartą na faktach, realistyczną i opartą na danych analizę mocnych i słabych stron danej osoby, firmy lub organizacji. SWOT to akronim oznaczający mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. Pierwsze dwa czynniki są czynnikami wewnętrznymi, podczas gdy ostatnie są czynnikami zewnętrznymi.

 • Mocne strony: Lokalizacja, własność intelektualna, zasoby ludzkie, finanse itp. przyczyniające się do sukcesu firmy
 • Słabe strony: Czynniki, które sprawiają, że firma jest poza zasięgiem konkurencji. Są to opóźnienia biznesowe lub niepowodzenia związane z Twoją branżą
 • Szanse: Wzrost rynku i trendy, które można wykorzystać, aby zwiększyć zyski, stać się innowacyjnym i przestrzegać zgodności (Sprawdź*te szablony analizy luk*!)
 • Zagrożenia: Potencjalne zagrożenia, takie jak kwestie naturalne, wyzwania związane z innowacjami i atmosfera, która może utrudniać prowadzenie działalności

Zazwyczaj firmy wykorzystują analizę SWOT do:

 1. Uświadomienia sobie unikalnych mocnych stron w porównaniu z konkurencją
 2. Przeanalizować obszary wydajności, w których konkurenci przodują
 3. Odkryj możliwości rozwoju biznesu
 4. Identyfikacja potencjalnych wyzwań i problemów zakłócających działalność biznesową

12 darmowych szablonów i przykładów analizy SWOT

1. Szablon SWOT do białej tablicy ClickUp

Dostosuj szablon Retrospective Whiteboard Template w ClickUp, aby przeprowadzić analizę SWOT

Zapaleni twórcy list będą zadowoleni z narzędzi oszczędzających czas w szablonie Tablice ClickUp ! Tablice to powiększalne płótna, które pomagają wizualnie pracować nad złożonymi koncepcjami w celu skutecznej analizy SWOT.

W rzeczywistości zarządzanie ogromnymi ilościami danych jest trudnym procesem. Przyjazny dla początkujących Wprowadzenie do szablonu Whiteboards od ClickUp rozwiązuje ten problem, tworząc jedną przestrzeń do zdeponowania każdego pomysłu, źródła i obrazu w celu namalowania pełnej historii analizy. Oto kilka sposobów na zmaksymalizowanie wartości tablicy analizy SWOT:

 • Współpracuj z kierownikami projektów na następnym spotkaniu dotyczącym strategii biznesowej lub asynchronicznie
 • Dodajmapy myśli aby podzielić koncepcje na dużą skalę na łatwe do zarządzania fragmenty
 • Twórz oddzielne sekcje dla OKR, KPI i innych wewnętrznych danych w celach informacyjnych
 • Wstawianie znaczników zastępczych dla brakujących informacji lub próśb o informacje zwrotne
 • KonwersjaObiekty tablicy w zadania i rysuj relacje
 • Tworzenie list kontrolnych w celu zapamiętywania przemyśleń pod wpływem chwili

ClickUp zachowuje Twoje pomysły i rozwiązania, dzięki czemu skupiasz się na właściwych działaniach, ale także przechowujesz ważne informacje w zasięgu ręki, aby wrócić do nich później. Im więcej będziesz śledzić swoje wnioski i zasoby na jednej platformie, tym bardziej analiza SWOT stanie się narzędziem planowania strategicznego.

Pro tip: Po pobraniu szablonu zalecamy wybranie szablonu retrospektywnego z listy opcji. Oznacz swoje pola, a następnie dostosuj je do preferowanego sposobu pracy! Szablony tablic ClickUp Sprawdź nasze Przewodnik dla początkujących po tablicach ClickUp _**dla szybkich wskazówek, jak zacząć!

2. Szablon osobistej analizy SWOT ClickUp

Przeprowadź praktyczną analizę SWOT za pomocą szablonu osobistej analizy SWOT ClickUp, aby podejmować świadome decyzje

Szablon Szablon osobistej analizy SWOT ClickUp umożliwia przeprowadzenie burzy mózgów i sporządzenie listy działań związanych z analizą SWOT. Umożliwia organizowanie i grupowanie niestandardowych zadań. Śledź postęp tych zadań za pomocą niestandardowych statusów.

Dodaj pola niestandardowe, które obejmują łącze do arkusza, wskaźnik ukończenia, cel i oś czasu. Szablon ten umożliwia również skonfigurowanie niestandardowych widoków, takich jak widok listy, widok wykresu Gantta i zadania w widoku kalendarza w oparciu o obciążenie pracą. Szablon osobistej analizy SWOT ClickUp

3. Szablon analizy SOAR ClickUp

Szablon analizy SOAR firmy ClickUp Analiza SOAR służy do identyfikacji mocnych stron, możliwości, aspiracji i wyników organizacji

Podobnie jak analiza SWOT, analiza SOAR służy do identyfikacji mocnych stron, szans, aspiracji i wyników organizacji. Ta metoda analizy zapewnia cenny wgląd w obecny stan organizacji, a także potencjalne obszary do poprawy. Zrozumienie mocnych i słabych stron organizacji może ułatwić identyfikację możliwości rozwoju i wzrostu. Szablon analizy SOAR firmy ClickUp pomaga organizacjom w obiektywnej ocenie ich wyników, biorąc pod uwagę zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne elementy, które przyczyniają się do sukcesu. Pozwala to na identyfikację namacalnych i niematerialnych obszarów, które wymagają poprawy, które można następnie zbadać i podjąć dalsze działania w ramach procedury planowania strategicznego. Szablon analizy ClickUp SOAR

4. Szablon analizy SWOT w programie Excel

Szablony analizy SWOT w programie Excel

Via Microsoft Ta konkurencja Excel Szablon analizy SWOT pozwala ocenić mocne i słabe strony firmy, szanse i zagrożenia w porównaniu z konkurencją. Zamiast układu macierzy SWOT, jest to prosty arkusz kalkulacyjny zawierający różne kolumny do porównania z trzema konkurentami.

Szablon umożliwia opracowanie szczegółowej analizy konkurencji za pomocą struktury SWOT w celu zidentyfikowania ustaleń, takich jak możliwości, których konkurenci mogą nie dostrzegać. Pomaga to zbudować ustalony krajobraz konkurencyjny i umożliwia zespołowi podejmowanie strategicznych decyzji planistycznych. Szablon analizy SWOT w Excelu

5. Microsoft Word Szablon analizy SWOT rynku dla firm domowych

Przykładowy szablon analizy SWOT rynku biznesowego firmy Microsoft

Przez Microsoft

Zrozum branżę, wielkość rynku i możliwości rozwoju, tworząc kompleksową analizę rynku dla swojej firmy domowej. Ten szablon SWOT do planowania biznesowego autorstwa Microsoft Word pomoże zdefiniować biznesplan, ocenić konkurencję, zidentyfikować potencjalnych klientów, określić wartość firmy na rynku i nie tylko.

Pozwala on określić wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na działalność firmy, dzięki czemu można rozważyć, w jaki sposób dodać wartość do swojej działalności, aby dopasować ją do oczekiwań rynku. Strona główna Szablon analizy SWOT rynku biznesowego

6. Szablon analizy SWOT biznesplanu Excel

Lista kontrolna biznesplanu Microsoft i przykładowy szablon analizy SWOT

Przez Microsoft

Skorzystaj z szablonu, aby przypisać odpowiedzialne osoby i terminy do krytycznych zadań, które należy wykonać podczas przygotowywania biznesplanu. Możesz również przeanalizować i zaplanować nadchodzący cel biznesowy lub wprowadzenie produktu na rynek.

Szablon SWOT umożliwia analizę biznesplanu i identyfikację jego mocnych i słabych stron. Na przykład, mocną stroną może być to, że jako lider posiadasz solidne umiejętności księgowe, co oznacza, że możesz poradzić sobie z księgowością i zarządzać wydatkami biznesowymi bez ingerencji. Jednak słabością Twojej firmy może być to, że zmagasz się z żonglowaniem zbyt wieloma czynnościami naraz, co powoduje, że wykonujesz zadania gorszej jakości. Zagrożeniem może być to, że dostawca często się spóźnia. Szablon analizy SWOT biznesplanu

7. Szablon PowerPoint Diamond SWOT

Przykładowy szablon analizy PowerPoint Diamond SWOT

Via SlideModel 5-slajdowy szablon analizy SWOT w kształcie diamentu to prosty i łatwy w użyciu PowerPoint o płaskim wyglądzie. Diament dzieli kategorie na cztery sekcje z różnymi kolorami, aby pomóc każdej sekcji się wyróżnić. Oferuje unikalny układ dla użytkowników, jednocześnie zachowując czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wyświetlane obok siebie.

Ten szablon SWOT pozwala przygotować prezentację w zaledwie kilka minut, po prostu zastępując zawartość zastępczą. Ikony i kształty tego szablonu można edytować za pomocą szerokiej gamy dostosowywanych funkcji.

Slajdy są również wielokrotnego użytku i można je łatwo dostosować do stylu i motywu innej prezentacji. Ponadto można zmienić kolor i dodać pożądane efekty do obrazu. Szablon analizy SWOT w PowerPoint Diamond

8. Szablon analizy biznesowej SWOT w programie PowerPoint

Przykładowy szablon analizy SWOT w programie PowerPoint

Przez SlideModel

Szablon Business SWOT Analysis to wstępna, edytowalna prezentacja do planowania biznesowego i podejść marketingowych. Pomaga zespołom omawiać pomysły i rozwiązania biznesowe. Jest to prezentacja PowerPoint z pięcioma slajdami przedstawiającymi krótki przegląd, a także czterema układami dla szczegółów.

Układ slajdów tego szablonu przedstawia kwiat w centrum, podczas gdy cztery segmenty rozwijają projekt w kształcie płatka. Każdy płatek segmentu zawiera symbole zastępcze treści do wyświetlania treści tekstowych dotyczących parametrów analizy SWOT.

Możesz łatwo wprowadzać zmiany w projekcie lub wstawiać dodatkowe funkcje w celu spersonalizowania widoku. Jest to doskonała opcja do opracowania wyzwań biznesowych i procesy decyzyjne . Szablon analizy SWOT w programie PowerPoint

9. Szablon analizy SWOT w Dokumentach Google

Przykładowy szablon analizy SWOT w Dokumentach Google PeopleGoal Dokumenty Google umożliwia tworzenie szablonów analiz dla firmy od podstaw. Na przykład, możesz stworzyć szablon analizy SWOT dla swoich pracowników, aby ocenić ich wartość w firmie lub dziale, pomagając im przeanalizować ich kompetencje i umiejętności w odniesieniu do zysków, jakie firma lub dział uzyskuje.

Ten prosty szablon analizy w Dokumentach Google jest łatwym przewodnikiem, który umożliwia małym firmom, osobom fizycznym i dużym przedsiębiorstwom określenie ich wartości w danym ekosystemie. Pomaga zidentyfikować wewnętrzne mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia oraz wyświetlić wszystko na jednej stronie, dzięki czemu można zastanowić się, jak zwiększyć wartość bez wyczerpującego przeglądania wielu stron. Szablon analizy SWOT w Dokumentach Google

10. Szablon analizy SWOT dla menedżera w Dokumentach Google

Szablon.net Przykład analizy SWOT menedżera

Via Template.net Szablon analizy SWOT Google Docs Manager służy do analizy mocnych i słabych stron danej osoby na stanowisku kierowniczym. Pomaga również menedżerom w samodzielnym sprawdzaniu swoich zadań i wdrożyć plan działania aby pomóc innym w rozwoju, zdając sobie sprawę, że kluczową podstawą sukcesu biznesowego jest wysiłek zespołu.

Dzięki temu szablonowi możesz pomóc sobie i innym poprawić kilka aspektów ich życia zawodowego. Możesz zachęcić potencjalnych menedżerów do pozostania silnymi, aby skutecznie przewodzili z pozycji siły, rejestrując osobistą inwentaryzację ich interakcji biznesowych i wpływu ich stanowiska. Szablon analizy SWOT menedżera w Google Docs

11. Szablon analizy marketingowej SWOT w programie Microsoft Word

Przykładowy szablon analizy marketingowej SWOT w programie Microsoft Word

Przez Template.net

Kiedy rozumiesz mocne i słabe strony swojej firmy, szanse i zagrożenia, opracowanie strategii marketingowych, które pasują do Twoich konkretnych potrzeb, staje się znacznie łatwiejsze. Prowadzi zespół marketingowy do najlepszych metod pozycjonowania marki i produktów w celu osiągnięcia sukcesu biznesowego.

Ten szablon ma sekcję kategoryzującą usługi lub produkty w oparciu o krytyczne tematy, takie jak funkcjonalność, możliwości i jakość, z których wszystkie pomagają komunikować się z klientami i odpowiednio pozycjonować markę.

Szablon analizy marketingowej SWOT zawiera już sugerowane treści, więc nie musisz już zaczynać od zera! Szablon analizy marketingowej SWOT

12. Szablon analizy SWOT dla służby zdrowia w Word i Google Docs

Szablon.net Przykładowy szablon analizy SWOT dla opieki zdrowotnej

Przez Template.net

Zarządzanie placówką opieki zdrowotnej wiąże się z różnymi wyzwaniami. Dzięki szablonowi analizy SWOT dla służby zdrowia jako podstawie do stworzenia własnej oceny firmy, możesz mieć niezbędny dokument, który umożliwi Ci ocenę mocnych i słabych stron Twojej instytucji. Pokazuje on ogólny obraz szpitala, pomagając ocenić, zebrać i ocenić znaczące wpływy, które sprzeciwiają się lub wspierają cele strategiczne.

Zidentyfikować słabe strony i wykorzystać mocne. Zrozumienie szans, odróżnienie ich od zagrożeń i opracowanie planu działania, aby jak najlepiej wykorzystać każdą sytuację.

Sprawdź te_ **Narzędzia do zarządzania projektami opieki zdrowotnej ! Szablon analizy SWOT dla sektora opieki zdrowotnej

Dlaczego analiza SWOT jest ważna dla zwinnych firm?

Firmy, które nie znają swojej pozycji na rynku biznesowym, nie mają przewagę konkurencyjną w swojej branży. To sprawia, że analiza SWOT jest kluczową częścią każdego udanego biznesu.

Ustrukturyzowane ramy pomagają firmom identyfikować, analizować i rozumieć podstawowe kwestie, które mają wpływ na organizację oraz jak znaleźć odpowiednie rozwiązania. Przeprowadzanie osobistej analizy SWOT pozwala uświadomić sobie, gdzie leżą mocne i słabe strony firmy, różne możliwości, które można wykorzystać oraz zagrożenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność.

Szablony bonusowe:_ BSC Templates

Kto korzysta z analizy SWOT?

Analiza SWOT to technika planowania strategicznego, która pomaga zidentyfikować mocne i słabe strony firmy, szanse i zagrożenia w danej sytuacji. Oto kilka przykładów zespołów, które mogą odnieść znaczne korzyści z zastosowania analizy SWOT:

Zespoły zarządzające: Dla menedżerów przeprowadzenie analizy SWOT może dostarczyć cennych informacji na temat obecnego stanu ich zespołu lub projektu. Może również pomóc zidentyfikować obszary wymagające poprawy i opracować strategie wykorzystania nadarzających się okazji.

Zespoły sprzedażowe: Dla zespołów sprzedażowych analiza SWOT może pomóc zidentyfikować obszary, w których się wyróżniają i obszary, które wymagają poprawy. Może również zapewnić wgląd w trendy rynkowe i potencjalne zagrożenia dla firmy.

Zrozumieć konkurencję dzięki szablonom analizy SWOT

Znajomość mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń związanych z firmą lub projektem jest pierwszym krokiem do wdrożenia skutecznego planu działania i zarządzania nim. Po zakończeniu analizy SWOT ważne jest, aby mieć skuteczne narzędzia do planowania, automatyzacji, zarządzania i raportowania planu biznesowego lub projektu.

Wykorzystaj ClickUp, aby opracować spójne aspekty projektu, usprawnić współpracę i zwiększyć szybkość dzięki skalowalnym opcjom, które pasują do indywidualnych preferencji pracy. Popraw widoczność różnych priorytetów, rozliczaj swój zespół i siebie oraz upewnij się, że nie ma żadnych pęknięć. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś!