6 Gratis Work Breakdown Structure sjablonen in Excel & ClickUp
Sjablonen

6 Gratis Work Breakdown Structure sjablonen in Excel & ClickUp

Traditioneel, projectmanagers zijn op zoek geweest naar strategische benaderingen die ze kunnen toepassen om het werk gemakkelijker te maken. Elke aanpak die de tijd die nodig is om een project af te ronden vermindert, wordt altijd als een welkom aspect beschouwd.

Het uiteindelijke doel van dergelijke benaderingen is altijd geweest om het project op tijd af te ronden, de projectkosten te verlagen en onnodige uitgaven elimineren.

Onder deze projectmanagementbenaderingen lijkt het opdelen van werk in kleinere taken een veelgebruikte techniek die altijd een sleutelrol heeft gespeeld in het bevorderen van projectproductiviteit. Het werk opdelen in kleinere taken maakt het beter beheersbaar en toegankelijker.

Wat is een Work Breakdown Structure (WBS) sjabloon?

A werkverdeling structuur is een visuele weergave van de hiërarchische elementen in een project met het uiteindelijke doel om verschillende projectresultaten . Met dit handige diagram kunnen projectmanagers de meest kritieke aspecten van hun project visualiseren terwijl ze werken aan het behalen van de gewenste doelstellingen.

De beschikbaarheid van structuur van de werkverdeling sjablonen is een welkom aspect omdat het ervoor zorgt dat projectmanagers geen tijd hoeven te besteden aan het maken van hun WBS-sjablonen. Als projectmanager kun je snel een gratis work breakdown structure sjabloon krijgen dat voldoet aan jouw projectvereisten.

Een work breakdown structure sjabloon is een hiërarchische of visuele weergave van alle noodzakelijke stappen die je moet ondernemen om de vastgelegde taken in je project te volbrengen. Dit betekent dat je geen tijd hoeft te besteden aan het opsommen van alle fundamentele mijlpalen die nodig zijn voor je project .

6 Work Breakdown Structure sjablonen in Excel & ClickUp

Leren over work breakdown structure sjablonen is niet genoeg. Je moet meer details weten over de mogelijke work breakdown templates en de voorbeelden die je kunt overwegen voor jouw project. Op deze manier wordt het makkelijker voor je om te beslissen welke sjablonen je moet overwegen voor je komende projecten.

Hier zijn enkele gerelateerde work breakdown structure sjablonen en voorbeelden die je zou moeten overwegen.

1. ClickUp Werkverdeling Structuur Whiteboard Sjabloon

Verdeel de omvang van een project in kleine deliverables en houd gemakkelijk de deliverables bij voor elke fase en fase van het team dat betrokken is bij ClickUp Whiteboards

Productteams zullen dit geweldig vinden ClickUp Work Breakdown Structure Whiteboard Sjabloon om gemakkelijk de omvang van een project te visualiseren door het werk op te delen in kleine deliverables. Dit maakt het gemakkelijker om uw projectresultaten voor elke fase bij te houden!

Plus, onze Whiteboard-functie is eenvoudig te bewerken, visuele aspecten toe te voegen of te verwijderen om te voldoen aan de specifieke behoeften van je teams. Verlies nooit het overzicht over alle bewegende stukken in je volgende project! Download de WBS Whiteboard Sjabloon

2. ClickUp Work Breakdown Structure Sjabloon

ClickUp Work Breakdown Structure Template helpt u bij het beheren van uw projecten

ClickUp's Werk Breakdown Structuur (WBS) Sjabloon is uw efficiënte oplossing om complexe projecten met gemak te beheren. Met deze sjabloon kunt u taken onderverdelen in tastbare secties, de samenwerking tussen teams stroomlijnen en de voortgang van uw project bijhouden met realtime updates. Dit alles in een intuïtief, gebruiksvriendelijk formaat dat geen codering of speciale softwarevaardigheden vereist.

Door de WBS sjabloon te gebruiken, zorg je ervoor dat je project op tijd en binnen budget wordt afgerond. Het helpt je bij het definiëren en organiseren van projectresultaten en -doelen, het verbeteren van de teamcommunicatie, het verschaffen van duidelijkheid over rollen en het verhogen van de algehele efficiëntie van je project. Download het sjabloon voor de Work Breakdown Structure

3. ClickUp Projectbegroting (met Work Breakdown Structure) Sjabloon

Deel de projectomvang op in activiteiten en houd het budget bij met behulp van de sjabloon Projectbegroting met WBS

Met ClickUp's Project Budget Work Breakdown Structure Sjabloon kunt u alle bewegende delen van uw project in de gaten houden - en het allerbelangrijkste: uw budget. Zoals u al weet, is het bijhouden van een complex project een uitdaging.

Zelfs de beste projectmanagers verliezen essentiële stukken uit het oog, maar met vastgestelde budgetten kunnen kleine fouten extreem kostbaar zijn. Gelukkig helpt dit sjabloon voor projectbegrotingen (WBS) je om de projectresultaten in elke fase overzichtelijker bij te houden. Download de sjabloon Projectbegroting (WBS)

4. ClickUp Werkdruksjabloon

Visualiseer hoeveel werk is toegewezen aan individuele medewerkers en aan elk van uw teams met de werklastweergave in ClickUp

Het beheren van de werkbelasting van je team is van cruciaal belang voor het slagen van je project. Je wilt dat je team op elk moment taken en verantwoordelijkheden krijgt toegewezen. Dit zorgt voor maximale productiviteit onder al je werknemers, wat een welkome prestatie is voor elke organisatie.

Met ClickUp's Werklastsjabloon kunt u de werklast van uw team efficiënt beheren, de capaciteit van uw team toewijzen en plannen voor komende projecten. Met deze sjabloon kunt u het werk zien dat aan elk individu is toegewezen, wat een welkom aspect is van elk projectmanagement. Download de sjabloon voor werklast van medewerkers

5. ClickUp Actieplan Sjabloon

Maak een actieplan om uw doelen te bereiken met de ClickUp Action Plan Template

Het belangrijkste aspect van het managen van elk project is een actieplan. Een actieplan is een gedetailleerd plan met alle noodzakelijke stappen en acties om specifieke doelen te bereiken. Dit betekent dat een actieplan alle noodzakelijke stappen of activiteiten bevat die moeten worden uitgevoerd om een specifiek doel te bereiken.

De sjabloon voor het actieplan is een effectieve manier om alle noodzakelijke activiteiten en rollen te beheren die je in je project moet ondernemen. Je wilt je focus gericht houden op je projectdoelen.

Met ClickUp's actieplan sjabloon op zijn plaats, zal het gemakkelijker zijn om uw projectresultaten te begrijpen en de juiste beslissingen te nemen. Download de sjabloon voor het actieplan

6. Excel Work Breakdown Structure Sjabloon van Vertex42

Excel Work Breakdown Structure Sjabloon door Vertex42

Bouw visueel een duidelijk pad uit naar projectsucces van kickoff tot oplevering met de ClickUp Project Scope Whiteboard Sjabloon

Bij de bouw van een huis is er bijvoorbeeld een directe relatie tussen de fundering en het uitgraven. ClickUp's Projectomvang Whiteboard Sjabloon is een geweldige manier om het hele team inzicht te geven in de scope van uw hele project. Download het sjabloon voor het projectbereik

2. Gefaseerde work breakdown structuur

In een op fasen gebaseerde work breakdown structuur er is geen directe relatie tussen de ene deliverable en de andere. Hoewel meerdere elementen moeten worden uitgevoerd om het project te laten werken zoals bedoeld, is het essentieel om te benadrukken dat elk element geen invloed heeft op de andere deliverables in het hele proces. Een project kan gemakkelijk in fasen worden uitgevoerd met een aanzienlijke tijd tussen elke fase.

3. Tijdsgebaseerde work breakdown structuur

Door de jaren heen hebben projectmanagers op tijd gebaseerde work breakdown structures gebruikt in projectmanagement. Er is echter zeer weinig aandacht besteed aan deze aanpak omdat deze geen aandacht besteedt aan deliverables maar aan de factor tijd.

tijd-tracking-en-tijd-schattingen-aan-klik-taken toevoegen

Tijdregistratie en tijdschattingen toevoegen aan ClickUp-taken

Dit is echter een essentiële work breakdown-structuur. Een projectteam kan deze aanpak gebruiken om de projectfase te plannen en te detailleren.

Wat maakt een sjabloon voor een goede work breakdown structure?

Zoals je al weet, vereisen complexe projecten een strategische aanpak om mogelijke risico's in dynamische omgevingen te vermijden. Daarom is het essentieel om een goed work breakdown structure sjabloon te formuleren of te kiezen om de kans op het behalen van projectresultaten te vergroten. Het is een uitdaging om een goed WBS sjabloon op de markt te vinden. Er zijn echter een aantal aspecten die een goede work breakdown structure sjabloon maken.

Het is resultaatgericht

Als projectmanager is het je uiteindelijke doel om positieve resultaten in je project vast te leggen. Uw succes is gebaseerd op de resultaten die u in uw project vastlegt. Daarom moet je work breakdown structure fundamenteel een deliverable-georiënteerd systeem zijn.

Dit betekent dat de visuele weergave van je project zich moet richten op projectresultaten in plaats van op specifieke activiteiten die nodig zijn om die resultaten te bereiken. Meestal is het essentieel om elementen in je WBS sjabloon te beschrijven met zelfstandige naamwoorden in plaats van werkwoorden.

Het sjabloon heeft elementen die elkaar uitsluiten

Het is altijd een uitdaging, maar u moet ervoor zorgen dat uw projectresultaten elkaar niet overlappen. Uw work breakdown structure sjabloon moet ervoor zorgen dat elk niveau elkaar uitsluit.

Je wilt niet dat verschillende projectresultaten elkaar overlappen, omdat dit een negatieve invloed kan hebben op het hele project, vooral met betrekking tot risicomanagement. In elk projectmanagement is het afdwingen van wederzijdse exclusiviteit cruciaal om miscommunicatie en dubbel werk te voorkomen.

Het toont hiërarchische elementen

Elk project moet een gedefinieerde chronologische aanpak volgen waarbij hiërarchie essentieel is. Elk "kind" op het uiteindelijke projectstroomdiagram moet een hiërarchische relatie hebben met zijn "bovenliggende" taak.

ClickUp hiërarchie

ClickUp's unieke hiërarchie geeft u de flexibiliteit om teams van elke grootte te organiseren

Dit betekent dat wanneer u alle noodzakelijke "kind"-elementen toevoegt, de kans groter is dat u een duidelijk beeld krijgt van de "ouder" of het uiteindelijke resultaat van het project.

Het volgt de 100%-regel

Traditionele work breakdown structures zijn er in allerlei vormen. Sommige zijn aangepast aan de specifieke eisen van een bepaald project, terwijl andere algemeen zijn.

Maar hoewel elke work breakdown structure een beetje anders lijkt te zijn, is het essentieel om aan te geven dat ze allemaal de 100% regel volgen. Dit betekent dat elk niveau van de work breakdown structure 100% moet uitmaken van het bovenliggende niveau en tegelijkertijd minstens twee "kind"-elementen moet hebben.

Er zijn duidelijke teamverantwoordelijkheden

Het toewijzen van projecttaken is een van de meest complexe ondernemingen in projectmanagement. Projectmanagers hebben geworsteld met het toewijzen van taken en verantwoordelijkheden aan verschillende teamleden.

Opmerkingen toewijzen in ClickUp-taken

Wijs opmerkingen toe aan het team in ClickUp-taken om uw gedachten onmiddellijk om te zetten in actie-items

Dit verklaart waarom sommige taken en verantwoordelijkheden elkaar overlappen, wat leidt tot een lage productiviteit. Een goed WBS-sjabloon moet taken toewijzen aan een specifiek team of individu, waardoor overlapping en andere ongewenste projectaspecten worden voorkomen.

Er zijn 3 detailniveaus

Een gedetailleerd WBS-sjabloon is essentieel omdat het ervoor zorgt dat elk aspect van het project grondig wordt aangepakt. Je wilt geen work breakdown structure met summiere informatie. Je wilt alle noodzakelijke details om te helpen bij het uitvoeren van projecttaken.

Daarom zul je veel work breakdown structure sjablonen tegenkomen met drie niveaus van detail. Sommige takken van de WBS zullen bijvoorbeeld meer onderverdeeld zijn dan andere, wat betekent dat de scope van je project zeer gedetailleerd zal zijn.

Wanneer gebruik je een WBS sjabloon?

Een WBS sjabloon klinkt misschien als een luxe voor de meeste projectmanagement professionals. Zulke mensen denken misschien dat een groot project kan functioneren zonder onnodige aspecten toe te voegen. Toch is een work breakdown structure sjabloon handig voor verschillende aspecten van projectmanagement. Hier zijn enkele van de fundamentele gebieden waar de rol van een work breakdown structure sjabloon onbetwist is.

1. Projectafhankelijkheden vaststellen

Bij projectmanagement is het essentieel om projectafhankelijkheden te begrijpen, zodat projectmanagers gemakkelijker de juiste beslissingen kunnen nemen. Meestal zijn er heel veel afhankelijkheden in elk project.

Daarom is het managen van een complex project een uitdaging, vooral als de projectmanager het moeilijk vindt om de verschillende afhankelijkheden te begrijpen en hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Een work breakdown structure legt een verband tussen verschillende projectafhankelijkheden. Als projectmanager wil je elk element van je project duidelijk begrijpen en een WBS helpt je daarbij.

2. Projectkosten schatten

Kosten zijn een fundamenteel aspect van elk project. Als projectmanager moet je een nauwkeurig budget hebben voor wat het project waarschijnlijk gaat kosten.

Er ontstaan uitdagingen als de geschatte projectkosten hoger uitvallen dan je had gepland. Het is een probleem dat alle toonaangevende projectmanagers willen vermijden. Met een sjabloon voor een work breakdown structure krijg je echter gedetailleerde informatie over de kosten van verschillende projecten.

Geavanceerde formules in ClickUp aangepaste velden

Visualiseer en beheer uw product roadmap in ClickUp Tijdlijnweergave

Als projectmanager is een sjabloon voor een work breakdown structure uw hulpmiddel bij het bepalen van projecttijdlijnen en planningen. Met deze sjabloon wordt het eenvoudiger om de tijd te bepalen die nodig is om elke taak binnen het project te voltooien.

Dit helpt ervoor te zorgen dat het project binnen de vastgestelde tijd wordt afgerond, zodat de verschillende belanghebbenden bij het project er profijt van hebben.

4. Projectrisico's identificeren

Elk project wordt uitgevoerd in een dynamische omgeving, dus verschillende basisprincipes zullen waarschijnlijk veranderen, wat de projectresultaten zal beïnvloeden. Als projectmanager moet je je bewust zijn van de mogelijke projectrisico's en onzekerheden om dergelijke uitdagingen aan te gaan wanneer ze zich voordoen.

Risico aanmelden ClickUp

Gebruik het risicologboek van ClickUp om te zien welke taken of subtaken het risico lopen te laat of niet voltooid te worden

Een WBS-sjabloon geeft niet alleen projectelementen weer en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Het belicht ook mogelijke risico's en onzekerheden waarmee projectmanagers te maken kunnen krijgen. Je hebt dit basissjabloon nodig omdat het je helpt mogelijke projectrisico's op te sporen en ze aan te pakken voordat ze de projectresultaten kunnen schaden.

5. De voortgang van je project bijhouden

Als projectmanager wil je inzicht hebben in de dagelijkse voortgang van je project. Inzicht in de voortgang van je project is cruciaal, vooral om te analyseren of je project binnen de gestelde tijdlijn en kosten blijft. Met een WBS sjabloon heb je snel inzicht in elke stap in je project en kun je waar nodig bijsturen om aan de eisen voor tijdlijn en kosten te voldoen.

Organiseer je projecten in een Work Breakdown Structure sjabloon

Als projectmanager wil je de juiste beslissingen nemen in je volgende project. Daarom moet je ervoor zorgen dat je een duidelijke en beknopte work breakdown structure hebt die helpt bij het tijdmanagement, projectbesturing en het toewijzen van taken.

Bij ClickUp kunt u sjablonen voor werkverdelingsstructuren krijgen die zijn ontworpen om aan uw projectbehoeften te voldoen. Meld u vandaag gratis aan voor ClickUp en begin uw project effectief te beheren.